InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Brasov

REVIZUIRE, ART. 3201 Cod Procedura Penala, INADMISIBILITATE

(Sentinta penala nr. 76/S din data de 19.03.2013 pronuntata de Tribunalul Brasov)

Domeniu Revizuire | Dosare Tribunalul Brasov | Jurisprudenta Tribunalul Brasov


R O M A N I A
TRIBUNALUL BRASOV
SECTIA PENALA
REVIZUIRE, ART. 3201 Cod Procedura Penala, INADMISIBILITATE

SENTINTA  PENALA  NR. 76/S
SEDINTA PUBLICA DIN 19.03.2013
PRESEDINTE: TAC  - judecator
GREFIER: CAE

Cu participarea procurorului RM din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Serviciul Teritorial Brasov

Pe rol fiind solutionarea cererii de revizuire formulata de condamnatul MAD.
Dezbaterile in prezenta cauza au fost inregistrate conform art.340 Cod procedura penala.
La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta revizuentul MAD (detinut in Penitenciarul Codlea) si asistat de avocat  desemnat din oficiu CO.
Procedura  de  citare este legal indeplinita.
S-a facut  referatul  cauzei, dupa care:
Intrebat fiind revizuentul MAD arata ca a studiat dosarul si ca isi mentine cererea de revizuire formulata.
Instanta pune in discutia partilor admisibilitatea in principiu a cererii de revizuire formulata de revizuentul MAD.
Avocatul revizuentului  solicita admiterea in principiu a cererii de revizuire si arata, in baza art. 394 al. 1 lit. a raportat la art. 4082 Cod procedura penala, ca revizuentul a formulat aceasta cale extraordinara de atac numai pentru a se face aplicarea dispozitiilor art. 320/1 Cod procedura penala. Avand in vedere dosarul de fond, momentul la care a fost inceput acest dosar si dispozitiile art. 3201 Cod procedura penala, considera ca cererea este intemeiata.
Reprezentanta Parchetului apreciaza ca cererea nu este admisibila in principiu si invoca exceptia tardivitatii formularii ei, fata de dispozitiile art. 4082 al. 4 Cod procedura penala si precizeaza ca de catre Curtea Constitutionala au fost pronuntate cu privire la dispozitiile art. 3201 Cod procedura penala, doua decizii, respectiv deciziile nr. 1470 si 1483 ambele din 08.11.2011, publicate in Monitorul Oficial in data de 02.12.2011. Fata de dispozitiile art. 4082 al. 4 Cod procedura penala, potrivit caruia cererea de revizuire se formuleaza in termen de trei luni de la data publicarii in Monitorul Oficial a deciziei, avand in vedere ca in prezenta cauza, cererea a fost formulata in cursul lunii august 2012, apreciaza ca aceasta este tardiva si solicita respingerea ei.
Revizuentul MAD, avand ultimul cuvant, arata ca este de acord cu concluziile formulate de aparatorul sau.

T R I B U N A L U L,

Deliberand asupra cauzei de fata retine urmatoarele:
Petentul condamnat MAD a formulat cerere de revizuire  impotriva sentintei penale nr.161/S/29.03.2010 a Tribunalului Brasov, in temeiul art. 4082 Cod procedura penala motivat de faptul ca, Curtea Constitutionala a pronuntat decizia nr.1470/08.11.2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3201 din Codul de procedura penala.
Petentul a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani si 6 luni inchisoare prin sentinta penala 161/29.03.2010 pronuntata in dosarul penal 6768/62/2009 al Tribunalului Brasov, sentinta fiind definitiva la data de 15.11.2011 prin decizia penala 4043/15.11.2011 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
  In ceea ce priveste procedura din prezenta cauza, tribunalul apreciaza ca nu se impune admiterea in principiu a cererii de revizuire, deoarece art. 4082 Cod Procedura Penala nu face trimitere la art. 403 Cod Procedura Penala.
Prin decizia 1470/2011 a Curtii Constitutionale a fost admisa exceptia de neconstitutionalitate si s-a constatat ca dispozitiile art. 3201 din Codul de procedura penala sunt neconstitutionale in masura in care inlatura aplicarea legii penale mai favorabile.
Ulterior, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121/2011, dispozitiile art. 3201 Cod Procedura Penala au fost modificate, in sensul in care cauzele aflate in curs de judecata in care cercetarea judecatoreasca in prima instanta incepuse anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, dispozitiile art. 3201 din Codul de procedura penala se aplica in mod corespunzator la primul termen cu procedura completa imediat urmator intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta.
Remediul procesual a revizuirii conform art. 4082 Cod Procedura Penala revine numai partii care in cadrul procedurii (fond, apel, recurs) a invocat exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor legii aplicabile in cauza, dosarul nu a fost suspendat, ca urmare a abrogarii dispozitiilor art. 29 al. 5 din Legea 47/1992, in cauza s-a pronuntat o sentinta definitiva, iar ulterior, dispozitia atacata este declarata neconstitutionala.
Aceasta rezulta din faptul ca deciziile Curtii Constitutionale privind admiterea unei exceptii de neconstitutionalitate produc efecte erga omnes si numai pentru viitor, exceptie fiind situatia de mai sus, cand partea a invocat o exceptie de neconstitutionalitate, iar ca urmare a admiterii acesteia, daca dispozitia este in stransa legatura cu cauza, decizia poate produce efecte si pentru trecut.
Astfel s-a apreciat ca abrogarea masurii suspendarii de drept este insotita de reglementarea unor noi cauze de revizuire, respectiv penala, de natura sa asigure partilor garantiile specifice dreptului la un proces echitabil. Astfel, in cazul in care exceptia de neconstitutionalitate este admisa si legea, ordonanta ori dispozitia dintr-o lege sau ordonanta ori alte dispozitii din actul atacat, care, in mod necesar si evident, nu pot fi disociate de prevederile mentionate in sesizare, au fost declarate neconstitutionale, iar, pana la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a deciziei Curtii Constitutionale, hotararea prin care s-a solutionat cauza in care a fost invocata exceptia a devenit definitiva, persoanele prevazute de lege pot cere revizuirea acestei hotarari.
Insa persoanele prevazute de lege, astfel cum reiese din continutul art. 4082 al. 2 Cod Procedura Penala, pot fi numai partile din dosarul pendinte care au invocat exceptia de neconstitutionalitate nu si o terta persoana care nu a formulat o asemenea exceptie.
De altfel, similar (principiul fiind identic), Inalta Curte de Casatie si Justitie Completul de 9 judecatori, decizia nr. 421 din 18 mai 2009, a apreciat ca se poate constata incalcarea unui drept al persoanei care solicita revizuirea - drept prevazut in Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale -, printr-o hotarare definitiva a Curtii Europene a Drepturilor Omului, insa aceasta constatare a incalcarii constituie o conditie de admisibilitate a cererii de revizuire, rezultata din dispozitiile  art. 4081 alin. (1) si (2) Cod procedura penala. Prin urmare, cererea de revizuire este inadmisibila, daca a fost formulata de o persoana cu privire la care Curtea Europeana a Drepturilor Omului nu s-a pronuntat, neexistand o hotarare prin care instanta europeana sa constate o incalcare a unui drept al persoanei care solicita revizuirea.
Prin urmare, admisibilitatea cazului de revizuire, rezida in insasi existenta unei decizii a Curtii Constitutionale prin care se admite o exceptie de neconstitutionalitate invocata de o parte in cauza solutionata prin hotararea definitiva supusa revizuirii, si ca atare nu poate privi terte persoane care nu au invocat o asemenea exceptie.
In concluzie, cererea petentului este inadmisibila, urmand a fi respinsa conform art. 4082 al. 5 raportat la art. 4081 al. 10 Cod Procedura Penala.
Cheltuielile judiciare urmeaza a fi suportate de petent.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE  LEGII
H O T A R A S T E

In baza art. 4082 al. 5 rap. la art. 4081 al. 10 Cod Procedura Penala, respinge ca inadmisibila cererea de revizuire formulata de petentul condamnat MAD impotriva sentintei penale nr.161/S/29.03.2010 a Tribunalului Brasov
In baza art. 189 Cod Procedura Penala onorariul aparatorului din oficiu in cuantum de 100 lei se suporta din fondurile MJLC si se include in cheltuielile judiciare.
In baza art. 192 al. 2 Cod Procedura Penala obliga petentul condamnat sa plateasca statului suma de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.
Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare
Pronuntata in sedinta publica azi 19.03.2013

PRESEDINTE, GREFIER,
         
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Revizuire

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Revizuire - Sentinta penala nr. 454 din data de 15.11.2017
Revizuire - Sentinta penala nr. SP376/2007 din data de 31.03.2009
Exceptia tardivitatii formularii cererii de revizuire - Decizie nr. 985 din data de 18.12.2012
Conditii de admisibilitate - Decizie nr. 904 din data de 15.11.2012
Inadmisibilitatea cererii de revizuire a hotararilor pronuntate in baza art 278 ind 1 C.p.p. - Decizie nr. 132 din data de 19.04.2010
Revizuire - Sentinta civila nr. 325 din data de 28.03.2011
Revizuire - Decizie nr. 341 din data de 14.05.2009
Revizuire - motive - Decizie nr. 14 din data de 07.11.2008
Cererea de revizuire intemeiata pe dispozitiile art. 394 lit. a Cod procedura penala este nefondata atunci cand revizuentul nu urmareste sa dovedeasca cu imprejurarea necunoscuta de instanta la solutionarea cauzei, netemeinicia hotararii de condamnare a - Decizie nr. 127/Ap din data de 29.10.2013
Incidenta art. 3201 Cod procedura penala astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 121/2011 nu poate fi invocata, dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare pe calea unei cai de atac extraordinare, in speta revizuirea - Decizie nr. 624/R din data de 04.07.2013
Conflict negativ de competenta - Sentinta penala nr. 7/F din data de 13.02.2006
Propunere arestare preventiva respingere - Sentinta penala nr. I N C H E I E R E A NR. 4 din data de 30.01.2013
Esalonare amenda penala art. 425 alin.2 din Codul de procedura penala - Sentinta penala nr. 93/S din data de 28.03.2012
REVIZUIRE, ART. 3201 Cod Procedura Penala, INADMISIBILITATE - Sentinta penala nr. 76/S din data de 19.03.2013
Fals si uz de fals - Sentinta penala nr. 154/S din data de 04.06.2013
OMOR DEOSEBIT DE GRAV - CONDAMNARE - Sentinta penala nr. 96/S din data de 01.04.2013
Inselaciune rejudecare 5221 Cod procedura penala - Sentinta penala nr. 138/S din data de 24.05.2013
LIBERARE PROVIZORIE SUB CONTROL JUDICIARE - ADMITERE - Sentinta penala nr. IN C H E I E R E din data de 24.05.2013