Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Brasov

Plangere contraventionala

(Decizie nr. 188/R din data de 15.02.2013 pronuntata de Tribunalul Brasov)

Domeniu Plangeri prealabile | Dosare Tribunalul Brasov | Jurisprudenta Tribunalul Brasov

     DECIZIA CIVILA NR. 188/R                                       

Sedinta publica de la 15 Februarie 2013
Completul compus din:
             PRESEDINTE : A. O.
                   JUDECATOR : M. I. M.
  JUDECATOR : S. O.
GREFIER : C. I.

 
Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra  recursurilor declarate de recurenta  petenta SC AL V. SRL  si recurenta  intimata G.F. BRASOV, impotriva  sentintei civile  nr.14286/12.11.2012 pronuntata de Judecatoria  Brasov in  dosar nr. 21665/197/2012 avand ca  obiect „  anulare  proces  verbal de  contraventie”.
La apelul nominal facut in sedinta publica  la pronuntare se  constata lipsa  partilor.
Procedura de citare  este  legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefier dupa  care ;
Dezbaterile  asupra  recursului  civil de  fata  au  avut  loc in  sedinta   publica  din  data  de  08  februarie 2013,  cand  partile  prezente  au  pus  concluzii in sensul  celor  consemnate in  incheierea  de  sedinta  din  acea  zi  care  face parte  integranta din  prezenta, iar instanta, pentru a  da  posibilitatea partilor sa depuna concluzii scrise, a amanat  pronuntarea  pentru  data  de  15 februarie 2013,cand a  pronuntat  hotararea  de  mai  jos.


TRIBUNALUL
 
      Prin Sentinta civila nr. 14286/12.11.2012 pronuntata de Judecatoria Brasov a fost admisa in parte plangerea contraventionala formulata de petenta S.C. AL V. S.R.L.( prin reprezentant legal) cu sediul ales la Cabinet aparator ales P.E. in mun. Brasov, str. x, nr. x, sc. x, ap. x, jud. B. in contradictoriu cu intimata G.F. BRASOV( prin reprezentant legal) cu sediul in mun. Brasov, str. x, nr. 7, jud. Brasov, impotriva procesul-verbal de contraventie seria X nr. 0248201/23.08.2012, a fost anulat procesul-verbal de contraventie seria H nr. 0248201 incheiat la data de 23.08.2012 si exonerata petenta de plata amenzii contraventionale, s-a dispus restituirea catre petenta a cantitatii de 1990 saci de var calcic confiscati potrivit procesul-verbal de contraventie seria H nr. 0248201/23.08.2012 si s-a respins cererea formulata de petenta privind obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata, respectiv onorariu aparator ales.
      Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut urmatoarele:
      Prin procesul verbal de contraventie seria H nr. 0248201/23.08.2012 intocmit de intimata, petenta a fost sanctionata contraventional, in baza art. 2 alin. 1 lit. f) din Legea nr. 12/1990, cu amenda in cuantum de 20.000 lei pentru savarsirea faptei prevazute de art. 1 lit. e), iar in baza art. 4 alin 1 din acelasi act normativ, s-a dispus confiscarea cantitatii de 1990 saci de var calcic hidratat, intocmindu-se proces verbal de custodie in acest sens. 
      Procesul-verbal a fost semnat de catre reprezentantul legal al societatii petente fara obiectiuni.
      Impotriva procesului verbal de contraventie a fost formulata de catre petenta la data de 06.09.2012, in termen legal, prezenta plangere.
      S-a retinut prin procesul verbal ca la data de 23.08.2012, ora 18.30, in urma controlului inopinat efectuat prin sondaj la depozitul de materiale de constructii situat in localitatea Prejmer, petenta a fost depistata comercializand 1990 saci de var calcic hidratat, fara a avea documente de provenienta, marfurile nefiind inregistrate in evidenta contabila a depozitului sau in evidenta contabila a societatii.
Constatand, in baza art. 34 alin. 1 teza I din OG nr. 2/2001, ca plangerea a fost introdusa in termen, instanta retine ca procesul verbal a fost legal intocmit, cu respectarea mentiunilor obligatorii prevazute sub sanctiunea nulitatii prin art. 17 din acelasi act normativ.
Instanta nu poate retine ca motiv de nulitate a procesului verbal de contraventie, faptul ca agentul constatator nu a indicat data savarsirii faptei, cat timp din cuprinsul actului constatator, reiese ca la data de 23.08.2012, ora 18.30, societatea petenta a fost depistata comercializand 1990 saci de var calcic hidratat, fara a avea documente de provenienta.
Nici sustinerea petentei in sensul ca i-a fost incalcat dreptul la aparare prin aceea ca nu a fost asistat de un traducator autorizat la momentul incheierii procesului verbal si a notei explicative, nu este de natura a conduce la desfiintarea sa, pentru urmatoarele considerente. Din inscrisurile atasate la dosar, respectiv factura fiscala nr. 19/18.08.2012( fl. 10), lista de inventariere( fl.18) si nota explicativa( fl. 7), semnate personal de administratorul societatii, instanta retine ca acesta cunoaste limba romana, fiind greu de crezut ca o persoana care nu intelege limba romana isi insuseste continutul actelor prin semnatura si reuseste sa scrie corect la dictarea agentilor constatatori. Cu privire la acest aspect, instanta constata ca petenta se si contrazice, aratand, tot in cuprinsul plangerii, ca la data efectuarii controlului, administratorul societatii nu se afla in tara, fiind plecat in Italia de trei saptamani, avand in vedere factura fiscala nr. 19/18.08.2012 semnata personal de acesta.
      Cu privire la temeinicia intocmirii procesului verbal de contraventie, se constata urmatoarele: petenta a fost sanctionata intrucat a efectuat fapte de comert fara indeplinirea conditiilor stabilite prin lege, respectiv fara a avea documente de provenienta a bunurilor oferite spre vanzare( art.1 lit. e) din Legea nr. 12/1990.
      Din factura fiscala nr. 19/ 18.08.2012( fl. 10) si avizele de insotire a marfurilor incheiate la data de 13.08.2012, 14.08.2012 si 17.08.2012, reiese ca intre petenta S.C. AL V. S.R.L. si SC M. SRL C. s-au desfasurat relatii comerciale in forma simplificata in baza carora SC M. SRL a livrat petentei 2000 saci de var calcic hidratat, emitand, pentru suma reprezentand contravaloarea marfii, factura fiscala in valoare de 17.980 lei.
      Asadar, la data consemnata in cuprinsul procesului verbal de contraventie ca fiind data savarsirii faptei retinute in sarcina petentei, 23.08.2012, petenta detinea documente de provenienta a marfurilor oferite spre comercializare, astfel incat instanta apreciaza ca au fost respectate prevederile legale in vigoare.
Imprejurarea ca, la data controlului, reprezentantul societatii petente nu a putut prezenta aceste documente nu este de natura a echivala cu lipsa lor desi, fata de situatia constatata la momentul controlului, agentii constatatori, in mod temeinic, in lipsa unei dovezi contrare, au apreciat ca petenta nu detine documente justificative.
      In acest sens este si decizia nr. 1/18.02.2002 a Curtii Supreme de Justitie pronuntata in recursul in interesul legii potrivit careia in cazul plangerilor indreptate impotriva actelor de constatare si sanctionare a contraventiilor prevazute de art. 1 lit. e din Legea nr. 12/1990, prezentarea ulterioara, in fata instantelor judecatoresti, a actelor prin care se dovedeste provenienta licita a bunurilor ce nu erau insotite, in momentul constatarii contraventiei, de astfel de documente, atrage anularea procesului verbal de contraventie, exonerarea contravenientului de plata amenzii si restituirea marfii confiscate.
Avand in vedere aceste considerente, vazand si dispozitiile art. 34 din OG 2/2001, se va admite plangerea contraventionala, se va anula procesul verbal de contraventie seria H nr. 0248201 incheiat la data de 23.08.2012, iar petenta va fi exonerata de plata amenzii contraventionale.
      Pe cale de consecinta, instanta va dispune restituirea catre petenta a cantitatii de 1990 saci de var calcic confiscati potrivit procesului-verbal de contraventie seria H nr. 0248201/23.08.2012.
       Referitor la cererea formulata de petenta privind obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata, respectiv onorariu aparator ales, instanta o va respinge intrucat o astfel de cerere nu a fost formulata cu ocazia dezbaterilor pe fondul cauzei.  Mai mult, chitanta privind plata onorariului a fost remisa cauzei dupa inchiderea dezbaterilor, fiind un inscris nou, ce nu a putut fi cunoscut partilor.
      Impotriva acestei sentinte a declarat recurs recurenta intimata G.F.-SECTIA JUDETEANA BRASOV solicitand admiterea acestuia, modificarea in tot a hotararii instantei de fond in sensul respingerii plangerii formulate, mentinerii in integralitate a procesului verbal de contraventie, mentinerii ca atare a cuantumului amenzii aplicate si a cuantumului confiscarii dispuse.
      In motivarea recursului se arata ca sentinta este nelegala si netemeinica deoarece prima instanta in mod eronat a apreciat ca desi la data controlului petenta nu a putut prezenta documente de provenienta a invocat in sprijinul solutiei Decizia nr. 1/18.02.2002, in sensul ca la data savarsirii faptei detinea documente de provenienta.
      Mai arata recurenta intimata ca nu poate fi considerata indeplinita conditia detinerii documentelor de provenienta decat daca ulterior se dovedeste ca la data controlului detinea acele documente, ceea ce petenta nu a putut demonstra.
      Tot recurenta intimata a aratat ca este greu de crezut ca daca documentele de provenienta ar fi existat la data controlului, administratorul judiciar nu ar fi amintit despre ele in nota explicativa data,sub forma unor obiectiuni care sa fie consemnate de agentul constatator.
      Se mai arata de recurenta intimata ca inscrisurile depuse nu sunt inregistrate in evidentele contabile si nu retin data la care s-a primit marfa,mijlocul auto cu care au fost transportate sau societatea furnizoare.
      Mai arata recurenta ca apararile formulate de petenta sunt puerile si care denota o atitudine extrem de periculoasa de natura sa genereze falsificarea starii de fapt existenta la momentul controlului.
      In drept au fost invocate dispozitiile art. 304/1, 304 pct. 9 Cod procedura civila.
      A formulat recurs si recurenta petenta SC AL V. SRL, solicitand admiterea acestuia, modificarea in parte a sentintei recurate in sensul obligarii intimatei la plata cheltuielilor de judecata constand in onorariu aparator aferent judecatii in fond, cu cheltuieli de judecata.
      In motivarea recursului recurenta petenta a aratat ca desi a admis plangerea contraventionala formulata,instanta de fond a respins cererea de cordare a cheltuielilor de judecata, cu motivarea ca documentul care atesta plata onorariului nu a fost depus cu ocazia dezbaterilor pe fondul cauzei.
      Mai arata recurenta petenta ca dovada cheltuielilor de judecata a fost facuta cu chitanta privind plata onorariului aparator depusa cu concluziile scrise si care are o data anterioara inchiderii dezbaterilor in fond.
      Niciuna dintre recurente nu a formulat intampinare.
      Analizand sentinta atacata prin prisma motivelor invocate si tinand cont si de dispozitiile art. 304/1 C. pr. civ., Tribunalul retine  urmatoarele:
      Petenta a fost sanctionata cu amenda contraventionala in suma de 20.000 lei prin procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria H nr. 0248201/23.08.2012, in baza art. 2 alin. 1 lit. f) din Legea nr. 12/1990, deoarece in urma controlului inopinat efectuat prin sondaj la depozitul de materiale de constructii situat in localitatea Prejmer, petenta a fost depistata comercializand 1990 saci de var calcic hidratat, fara a avea documente de provenienta, marfurile nefiind inregistrate in evidenta contabila a depozitului sau in evidenta contabila a societatii. 
      Prin acelasi proces verbal de contraventie, in baza art. 4 alin 1 din acelasi act normativ, s-a dispus si confiscarea cantitatii de 1990 saci de var calcic hidratat, intocmindu-se proces verbal de custodie in acest sens.
      Impotriva acestui proces verbal a formulat plangere contraventionala petenta SC AL VESUVIO SRL.
      Prima instanta in mod corect a admis plangerea petentei.
      Instanta urmeaza sa respinga recursul formulat de recurenta intimata G.F.-SECTIA JUDETEANA BRASOV, pentru motivele care vor fi aratate in continuare:
      Astfel, asa cum a aratat si instanta de fond, petenta a fost sanctionata intrucat a efectuat fapte de comert fara indeplinirea conditiilor stabilite prin lege, respectiv fara a avea documente de provenienta a bunurilor oferite spre vanzare( art.1 lit. e) din Legea nr. 12/1990.
      Dar, asa cum reiese din factura fiscala nr. 19/ 18.08.2012( fl. 10) si avizele de insotire a marfurilor incheiate la data de 13.08.2012, 14.08.2012 si 17.08.2012, reiese ca intre petenta S.C. AL V. S.R.L. si SC Mancor SRL Codlea s-au desfasurat relatii comerciale in forma simplificata in baza carora SC Mancor SRL a livrat petentei 2000 saci de var calcic hidratat, emitand, pentru suma reprezentand contravaloarea marfii, factura fiscala in valoare de 17.980 lei.
      Impotriva acestor facturi recurenta intimata nu s-a inscris in fals si prin urmare acestea sunt veridice, neexistand nici un motiv pentru care instanta sa nu tina cont de ele.
      Afirmatiile recurentei cu privire la faptul ca nu au fost prezentate documentele la momentul controlului deoarece acestea nu existau nu pot fi luate in considerare de instanta din moment ce nu s-a demonstrat acest lucru.
      Cum la data consemnata in cuprinsul procesului verbal de contraventie ca fiind data savarsirii faptei retinute in sarcina petentei, 23.08.2012, aceasta detinea documente de provenienta a marfurilor oferite spre comercializare, reiese ca au fost respectate prevederile legale in vigoare.
      In acest sens este si Decizia nr. 1/18.02.2002 a Curtii Supreme de Justitie pronuntata in recursul in interesul legii, obligatorie pentru instante, potrivit careia in cazul plangerilor indreptate impotriva actelor de constatare si sanctionare a contraventiilor prevazute de art. 1 lit. e din Legea nr. 12/1990, prezentarea ulterioara, in fata instantelor judecatoresti, a actelor prin care se dovedeste provenienta licita a bunurilor ce nu erau insotite, in momentul constatarii contraventiei, de astfel de documente, atrage anularea procesului verbal de contraventie, exonerarea contravenientului de plata amenzii si restituirea marfii confiscate.
      Prin urmare in mod corect instanta de fond a anulat procesul verbal de contraventie, a exonerat petenta de plata amenzii contraventionale si a dispus restituirea marfii confiscate.
      In aceste conditii instanta urmeaza sa admita recursul formulat de recurenta intimata G.F.-SECTIA JUDETEANA BRASOV.
      Instanta urmeaza sa respinga si recursul formulat de recurenta petenta SC AL V. SRL pentru urmatoarele motive:
      Astfel, asa cum corect a retinut prima instanta chitanta privind plata onorariului a fost remisa cauzei dupa inchiderea dezbaterilor, fiind un inscris nou, ce nu a putut fi cunoscut partilor.
      Daca dorea sa obtina cheltuieli de judecata in acest proces la instanta de fond petenta trebuia sa depuna chitanta cu onorariu aparator inainte de inchiderea dezbaterilor, pentru ca acest inscris sa fie cunoscut si de partea adversa.
      Nu are nicio relevanta data la care a fost emisa chitanta cu onorariu aparator, relevant pentru instanta fiind doar data la care a fost depusa in instanta si anume dupa inchiderea dezbaterilor.
      In acest sens este si art. 452 din Noul Cod de procedura civila.
      Bineinteles ca aceste cheltuieli de judecata se pot solicita pe cale separata.
      Fata de cele aratate, instanta, in baza art. 312 al. 1 C. pr. civ., va respinge ca nefondate recursurile declarate de recurenta intimata G.F.-SECTIA JUDETEANA BRASOV si recurenta petenta SC AL V. SRL, impotriva Sentintei civile nr. 14286/12.11.2012, pronuntata de Judecatoria Brasov, pe care o va mentine.
      Avand in vedere dispozitiile art. 274 C. pr. civ., respingand si recursul recurentei petente SC AL V. SRL, aceasta se afla in culpa procesuala, motiv pentru care instanta nu ii va acorda cheltuieli de judecata in recurs.
      Recurenta intimata G.F.-SECTIA JUDETEANA BRASOV nu a solicitat cheltuieli de judecata.     
       


                                                     PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
DECIDE:

      Respinge ca nefondate recursurile declarate de recurenta intimata G.F.-SECTIA JUDETEANA BRASOV, cu sediul in Brasov, str. M., nr. X, et. X, jud. Brasov si recurenta petenta SC AL V. SRL, cu sediul in loc. P., str. B., nr. X, jud. Brasov, impotriva Sentintei civile nr. 14286/12.11.2012 , pronuntata de Judecatoria Brasov, pe care o mentine.
      Fara cheltuieli de judecata.
      Irevocabila.
      Pronuntata in sedinta publica din data de 15.02.2013.

          PRESEDINTE,     JUDECATOR,                  JUDECATOR, A. O.       M. I.M.            S. O.
      
      
      
                                                              GREFIER,
                                                         C.  I.
      
      
      red.S.O./20.02.2013
      tehnored. Cl.I./21.02.2013.
      jud. fond: I.L.D.
      
             - 2 ex -

1


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Plangeri prealabile

plangere impotriva procurorului - Hotarare nr. 3794 din data de 21.12.2017
alte plangeri - Hotarare nr. 3792 din data de 13.12.2017
Plangere impotriva rezolutiei procurorului de neincepere a urmaririi penale Competenta prim procurorului adjunct in solutionarea plangerii - Decizie nr. 141 din data de 19.04.2010
Plangere contra solutiei procurorului. Casare cu trimitere pentru nerespectarea dispozitiilor art.278/1 al.8 lit.b. Nemotivare. - Decizie nr. 298 din data de 18.12.2009
- Sentinta penala nr. 78 din data de 28.05.2008
abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art.246 C.pen. ?i favorizarea infractorului prev. de art.264 C.pen - Sentinta penala nr. 1 din data de 21.03.2012
Plangerea petentului vizeaza un act al procurorului, efectuat in cursul urmaririi penale, care nu poate fi atacat decat in fata procurorului ierarhic superior, nu si in fata instantei de judecata. Legea nu permite atacarea in fata instantei de judecata, d - Hotarare nr. 558/R din data de 07.06.2013
Santaj. Elemente constitutive. - Sentinta penala nr. 1/F din data de 16.03.2011
Santaj. Elemente constitutive. - Sentinta penala nr. 1/R din data de 16.03.2011
Propunere arestare preventiva – respingere - Sentinta penala nr. I N C H E I E R E A NR. 4 din data de 30.01.2013
Esalonare amenda penala art. 425 alin.2 din Codul de procedura penala - Sentinta penala nr. 93/S din data de 28.03.2012
REVIZUIRE, ART. 3201 Cod Procedura Penala, INADMISIBILITATE - Sentinta penala nr. 76/S din data de 19.03.2013
Fals si uz de fals - Sentinta penala nr. 154/S din data de 04.06.2013
OMOR DEOSEBIT DE GRAV - CONDAMNARE - Sentinta penala nr. 96/S din data de 01.04.2013
Inselaciune rejudecare 5221 Cod procedura penala - Sentinta penala nr. 138/S din data de 24.05.2013
LIBERARE PROVIZORIE SUB CONTROL JUDICIARE - ADMITERE - Sentinta penala nr. IN C H E I E R E din data de 24.05.2013
PLANGERE ORDONANTA PROCUROR, ADMITERE - Sentinta penala nr. Sedinta Camerei de Consiliu din data de 16.05.2013
INFRACTIUNEA DE OMOR, SOLUTIE DE CONDAMNARE - Sentinta penala nr. 81/S din data de 19.03.2013
Plangere contraventionala - Decizie nr. 188/R din data de 15.02.2013
Contracte - Decizie nr. 212/R din data de 23.03.2012