InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Plangere contra solutiei procurorului. Casare cu trimitere pentru nerespectarea dispozitiilor art.278/1 al.8 lit.b. Nemotivare.

(Decizie nr. 298 din data de 18.12.2009 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Plangeri prealabile | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Constata ca prin sentinta penala nr. 238/2009 a Judecatoriei Miercurea Ciuc s-a admis plangerea formulata de petenta SC. T. SA si in consecinta :
A fost desfiintata rezolutia Parchetului de pe langa Curtea de Apel Targu Mures nr. 66/P/2006, din data de 30.09.2008.
S-a restituit dosarul la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Targu Mures.
In baza art. 192 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare au ramas in sarcina statului.
Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta a retinut in esenta urmatoarele :
Prin plangerea inregistrata sub nr. 3322 din 05.12.2008, partea vatamata SC. T. SA contesta, in contradictoriu cu intimatul P. M. I., solutia de neincepere a urmaririi penale a acestuia din urma, pentru savarsirea a doua infractiuni de folosire cu rea-credinta a bunurilor sau creditului de care se bucura societatea, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau in folosul lui propriu ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirecte, prev. de art. 272 alin. 1 pct. 2din Lg. 31/1990, data prin rezolutia Parchetului de pe langa Curtea de Apel Tg. Mures in dosarul nr. 66/P/2006.
Prin plangere, persoana vatamata solicita desfiintarea rezolutiei si trimiterea cauzei la parchet in vederea redeschiderii urmaririi penale fata de intimat.
In principal se invoca probatoriul administrat in cursul urmaririi penale din care a rezultat intentia intimatului in comiterea infractiunilor sesizate bazat pe faptul ca, contractul de consultanta nu a fost adus niciodata la cunostinta organelor de conducere ale SC. T. SA, acesta a fost semnat fara mandate din partea organelor de conducere.
Consultanta urma sa se desfasoare la resedinta intimatului.
Imediat dupa intrarea in vigoare a contractului de consultanta si la numai o zi dupa incetarea raporturilor de munca cu SC. T. SA, intimatul s-a prezentat ca reprezentant al societatii de consultanta.
Societatii de consultanta i-a fost invederat in mod expres faptul ca nu se va ratifica contractul de consultanta.
Din actele si lucrarile dosarului instanta de fond a retinut in fapt urmatoarele :
Prin rezolutia Parchetului de pe langa Curtea de Apel Tg. Mures, fata de intimat s-a dispus neinceperea urmaririi penale pentru doua infractiuni de folosire cu rea-credinta a bunurilor sau creditului de care se bucura societatea, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau in folosul propriu ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese directe sau indirecte, prev. de art. 272 alin. 1 pct. 2 din Lg. 31/1990, persoana vatamata fiind SC. T. SA.
Impotriva solutiei, acesta din urma a formulat plangere la procurorul general adjunct al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Tg. Mures, care s-a pronuntat, respingand-o la data de 14.11.2008.
Rezolutia de neincepere a urmaririi penale este intemeiata pe lipsa laturii obiective a infractiunii de folosire cu rea-credinta a bunurilor sau creditului de care se bucura societatea, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau in folosul propriu ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese directe sau indirecte, infractiune definita de art. 272 alin. 1 pct. 2 din Lg. 31/1990, astfel „se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 3 ani fondatorul, administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societatii care foloseste, cu rea-credinta, bunuri sau creditul de care se bucura societatea, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau in folosul lui propriu ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese directe sau indirecte”.
Reglementarea legala a fost astfel conceputa incat sa ofere cadrul juridic favorabil protejarii intereselor societatilor comerciale impotriva actelor frauduloase comise de persoanele care detin functii administrative, decizionale in cadrul societatilor.
Intimatul in perioada 1997-16.01.2005, a indeplinit calitatea de director executiv, respectiv presedinte al consiliului de administratie in cadrul SC. T. SA.
In aceasta calitate, la data de 22.03.2004, incheie un contract de consultanta cu societatea C. SRL contract ce a intrat in vigoare incepand cu data de 17.01.2005.
Pe data de 16.01.2005 au incetat raporturile de munca intre intimat si SC. T. SA.
Parchetul in rezolutia contestata se rezuma a constata ca intimatul nu a avut nici un interes direct sau indirect in privinta societatii C. SRL argumentatie care in principal se bazeaza pe datele comunicate de catre Oficiul Comertului si audierea asociatului respectiv al administratorilor societatii si la constatarea ca administratorul societatii la data semnarii actului aditional la contractul de consultanta a fost P. E. V. care a decedat.
Contractul de consultanta este calificat de catre SC. T. SA ca vadit dezavantajos dovada litigiile civile dintre cele doua societati.
Instanta de fond a apreciat ca in vederea clarificarii laturii obiective constand in cazul de fata dintr-o actiune de favorizare, a unei alte societati in defavoarea societatii vatamate se impune a se stabili urmatoarele :
- temeiul in baza caruia inculpatul dupa incetarea relatiilor cu SC. T. SA s-a prezentat si a reprezentat SC. C. SRL;
- stabilirea cu certitudine daca constituie o pura coincidenta sau nu data intrarii in vigoare a contractului de consultanta care coincide cu data incetarii raporturilor de munca a intimatului cu SC. T. SA;
- daca intre inculpat si P. E. V. fost administrator al SC. C. SRL a existat vreo legatura de rudenie.
Faptul ca contractul a fost considerat de catre o instanta ca fiind incheiat in mod legal sub aspectul conditiilor de forma, nu exclude prin ea insasi lipsa laturii obiective ale infractiunii prev. de art. 272 alin. 1 pct. 2 din Lg. 31/1990.
Pentru aceste considerente, instanta a admis plangerea si in consecinta a anulat rezolutia contestata si a trimis cauza la parchetul de pe langa Curtea de Apel Tg. Mures unde se va incepe urmarirea penala impotriva intiamtului pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 272 alin. 1 pct. 2 din Lg. 31/1990 si de art. 259 C.p., urmarire penala in cadrul careia se vor stabili aspectele mai sus invocate.
In privinta celeilalte infractiuni, instanta de fond si-a insusit considerentele dezvoltate in rezolutia parchetului.
Avand in vedere solutia pronuntata intimatul a fost obligat la plata cheltuielilor judiciare.
Impotriva acestei hotarari au declarat recurs Parchetul de pe langa Judecatoria Miercurea Ciuc, precum si intimatul P. M. I.
In recursul sau, Parchetul a criticat hotararea pentru faptul ca in mod gresit a fost admisa plangerea SC. T. SA – Baile Tusnad, intrucat din actele premergatoare existente la dosarul cauzei nu rezulta ca bunurile societatii urmau a fi folosite intr-un scop contrar intereselor societatii si nici nu s-a creat o paguba petentei. S-a mai retinut ca persoana cercetata P. M. I, nu a rezultat ca ar fi avut vreun interes propriu sau ca ar fi favorizat vreo alta societate care sa fie direct sau indirect interesata.
In recursul declarat, P. M. I a sustinut si a solicitat in consens cu cele sustinute in scris de catre Parchetul de pe langa Curtea de Apel Tg. Mures sa se constate ca nu se face vinovat de savarsirea nici uneia dintre cele doua infractiuni, astfel ca se impune respingerea plangerii formulate de SC. T. SA – Baile Tusnad. Mai mult, el a fost obligat la cheltuieli judiciare in considerente, dar in dispozitiv acestea au ramas in sarcina statului.
Prin incheierea penala nr. 1628/12 octombrie 21009 pronuntata in dosar nr. 6364/1/2009, Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis cererea de stramutare formulata de catre petenta SC. T. SA – Baile Tusnad si a dispus stramutarea cauzei la Tribunalul Sibiu, unde s-a format dosarul nr. 3322/258/2008.
Oral, atat parchetul cat si recurentul intimat P. M. I au sustinut recursurile asa cum au fost formulate in scris (a se vedea si motivele de recurs ale intimatului aflate la f.13-17 dos.).
Intimata – petenta SC. T. SA a depus un set de acte reprezentand acte de la Registrul Comertului privind societatea C. SRL, un istoric al acestei societati privind asociatii si administratorii firmei, sentinta civila emisa de Judecatoria Sfantu Gheorghe, sentinta civila pronuntata de Tribunalul Harghita – sectia civila, proces-verbal al Biroului executorului judecatoresc din Harghita de la data de 24.02.2009, acte aditionale si bilantul prescurtat pe anii 2008, 2007, 2006, 2005, 2004.
Fata de continutul adresei de la fila 77 dosar depus de intimata SC. T. SA privind istoricul asociatilor si administratorilor de la SC. C. SRL, tribunalul l-a intrebat pe recurentul P. M. I, daca exista grad de rudenie intre acesta si administratorii acestei societati. P. M. I a aratat ca administratorii acestei societati, si anume P. E. V. este fratele sau decedat, P.A. este sotia fratelui (cumnata sa), P. A. S. este fiica acestora si nepoata sa, iar T. M. este o cunostinta a sa.
Examinand hotararea de fata, prin prisma motivelor invocate in calea de atac, a actelor dosarului si din oficiu, conform art. 3856 si 3857 C.p.p., tribunalul retine ca recursul este fondat, insa pentru alte motive, invocate din oficiu, astfel ca recursurile vor fi admise conform art. 38515 pct. 2 lit. c C.p.p. rap. la art. 3859 pct. 9 si 10 C.p.p., iar hotararea instantei de fond casata si trimisa la Judecatoria Sibiu, pentru cele se vor arata in continuare :
Instanta de fond a pronuntat o hotarare nelegala si netemeinica intrucat nu cuprinde motivele pe care se intemeiaza solutia pronuntata ori nu se intelege, precum si pentru faptul ca exista contrarietate intre dispozitiv si expozitiv. Astfel, instanta de fond a pronuntat o hotarare nelegala si netemeinica deoarece nu s-a pronuntat in dispozitiv asupra inceperii sau redeschiderii urmaririi penale in cauza, asa cum prevad expres dispozitiile art. 2781 alin. 8 lit. c C.p.p. Recursul in interesul legii pronuntat de Inalta curte de casatie si Justitie prin Decizia 26/2008, stabileste doar ca „mentiunile privind faptele, imprejurarile si mijloacele de proba se vor indica in considerentele hotararii”, ceea ce, per a contrario trebuie interpretat in sensul ca inceperea urmaririi penale ori redeschiderea urmaririi penale in cauza urmeaza a fi pronuntata prin dispozitivul hotararii.
In speta dedusa judecatii a fost inceputa fata de invinuitul P. M. I urmarirea penala la data de 9.11.2007 (f.11 dos. urm. pen.) si a fost infirmata la 20.03.2008 (f. 16) de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Tg. Mures si desi s-a solicitat redeschiderea urmaririi  penale prin plangerea formulata de petenta SC. T. SA la Judecatoria Miercurea Ciuc (f. 5 dosar nr. 3322/2008), din hotararea instantei de fond nu se intelege pentru care motive a fost adoptata una din cele doua solutii pronuntate de text.
Hotararea este criticabila si anulabila pentru ca este nemotivata, instanta de casare neputand cenzura sentinta instantei de fond intrucat ea nu contine motivele pentru care, privitor la una din infractiunile reclamate si anume prev. de art. 272 pct. 2 Lg. 31/1990 referitoare la cesionarea partilor sociale, solutia este legala si nu s-ar impune inceperea u raririi penale.
Din felul in care a fost motivata nu rezulta insa cu exactitate daca instanta intelege sa o mentina sau nu solutia procurorului, iar pe de alta parte aceasta imprejurarea nici nu reiese din dispozitivul hotararii.
Instanta de fond s-a marginit a spune ca isi insuseste considerentele procurorului fara a raspunde criticilor aduse de petenta SC. T. SA in plangerea ce forma obiectul cauzei.
Hotararea primei instante contine contradictii intre expozitiv si dispozitiv si privitor la cheltuielile judiciare la care recurentul intimat P. M. I a fost obligat in considerente, dar acestea „au ramas in sarcina statului”, potrivit minutei, astfel ca tribunalul nu poate cenzura nici sub acest aspect intentia instantei de fond referitor la plata cheltuielilor judiciare.
Asa fiind, din oficiu, si pentru motivele aratate se impune casarea hotararii si trimiterea cauzei la Judecatoria Sibiu in rejudecare, neluand in discutie celelalte motive din calea de atac promovata de intimat si parchet, urmand a fi dezbatute la instanta de fond si dupa pronuntarea unei hotarari motivate si necontradictorii.
Cauza va fi inaintata la Judecatoria Sibiu si nu Miercurea Ciuc ca efect al stramutarii ei.
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
DECIDE :
Admite  recursurile  formulate  de  catre Parchetul de pe langa Judecatoria Miercurea Ciuc si intimatul P. M. I, domiciliat in Miercurea Ciuc, str. ., nr. sc. . ap. jud. Harghita, impotriva sentintei penale nr. 238 din 25.03.2009 a Judecatoriei Miercurea Ciuc, pe care o caseaza si trimite cauza in rejudecare la Judecatoria Sibiu.
Definitiva.
Pronuntata in sedinta publica azi, 18 decembrie 2009.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Plangeri prealabile

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
plangere impotriva procurorului - Hotarare nr. 3794 din data de 21.12.2017
alte plangeri - Hotarare nr. 3792 din data de 13.12.2017
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017