Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

(Sentinta penala nr. 78 din data de 28.05.2008 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Plangeri prealabile | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

Dosar nr.377/829/2008                                                 - plangere solutie parchet -


                                                  R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI  JUDETUL BACAU
SENTINTA PENALA NR. 78/28-05-2008
SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE 28.05.2008
PRESEDINTE: C. A.
Cu participare:
PROCUROR: M. M. D.
GREFIER:  S. L.

     
Pe rol fiind judecarea cauzei avand ca obiect „plangere solutie parchet” formulata de petentul H. O. impotriva rezolutiei de neincepere a urmaririi penale din data de 14-11-2007 dispusa de Parchetul de pe langa Judecatoria P.T. in dosarul nr. 1247/P/2007.
      La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns petentul H.O. si intimatul G. C.
Procedura completa.
S-a facut referatul oral asupra cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:
In conformitate cu prevederile art.304 Cod procedura penala sedinta de judecata a fost inregistrata cu mijloace tehnice audio.
S-a procedat la identificarea petentului H.C., fiul lui  x si y, nascut la data de -, posesor al C.I. seria -, nr.-, CNP - .
Petentul avand cuvantul arata ca nu mai are alte inscrisuri decat cele existente la dosar si nici alte cereri de formulat in prezenta cauza.
Reprezentantul parchetului avand cuvantul arata de asemenea ca nu mai are cereri de formulat in cauza.
Nemaifiind alte cereri de formulat si alte probe de administrat, instanta constata cauza in stare de judecata, declara terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvantul pe fond .
Reprezentantul parchetului avand cuvantul pe fond pune concluzii de respingere a plangerii, ca nefondata intrucat nu sunt intrunite dispozitiile prev. de art.288 Cod procedura penala respectiv mentinerea rezolutiei din dosarul nr. 1247/P/2007, cu obligarea petentului la plata cheltuielilor judiciare avansate catre stat.
Petentul avand cuvantul pe fond arata ca nu este de acord cu concluziile procurorului si  solicita admiterea plangerii formulate, respectiv desfiintarea rezolutiei procurorului din dosarul nr1247/P/2007 al Parchetului de pe langa Judecatoria Podu Turcului.
Intimatul avand cuvantul pe fond arata ca este de acord cu concluziile procurorului si solicita respingerea plangerii.
S-au declarat dezbaterile inchise, trecandu-se la deliberare.

I N S T A N T A
- deliberand -

Prin adresa inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr. 377/13.05.2008 a fost inaintata acestei instante plangerea petentului H. O. prin care acesta contesta rezolutia de neincepere a urmaririi penale din 14.11.2007 dispusa de Parchetul de pe langa Judecatoria Podu Turcului in dosarul nr. 1247/P/2007, motivand ca solutia data in dosarul mentionat nu este temeinica si legala intrucat el considera ca invinuitul G. C. a savarsit infractiunea de fals intelectual prevazuta de art. 289 Cod penal, deoarece in adeverinta nr. 164/26.01.2006 se atesta faptul ca la masuratoarea in teren au participat si petentul si inginerul C. N., aspecte care nu sunt reale.
Din actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
La data de 26 septembrie 2007 petentul a formulat plangere penala impotriva numitului  G. C. solicitand Parchetului de pe langa Judecatoria Podu Turcului sa efectueze cercetari fata de acesta din urma sub aspectul savarsirii infractiunii de fals intelectual.
     Prin rezolutia din 14.11.2007 a Parchetului de pe langa Judecatoria Podu Turcului in dosarul nr. 1247/P/2007 s-a dispus neinceperea urmaririi penale fata invinuit motivat de faptul ca fapta nu exista.
     Impotriva acestei rezolutii petentul a facut plangere la prim procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Podu Turcului care prin rezolutia din 25.03.2008 in dosarul nr. 21/II/2/2008 a dispus respingerea ca neintemeiata a acestei plangeri.
     Instanta constata ca petentul nu a depus inscrisuri sau alte probe noi in sustinerea plangerii. Analizand lucrarile si probele administrate in dosarul nr. 1247/P/2007, instanta retine ca intre petent si numitul I. M. a existat un litigiu de natura civila, in decursul caruia a fost eliberata de catre Primaria comunei M., judetul B., adeverinta nr. 164/26.01.2006 (fila 8 UP) prin care se adevereste ca numitul I. M. detine conform titlului de proprietate nr. 121634/14.12.1995 suprafata de 7150 mp teren arabil, precum si faptul ca aceasta suprafata este administrata de catre proprietar fara a afecta vecinatatile din nord si din sud, constatare rezultata in urma deplasarii la fata locului in data de 5 octombrie 2004 a petentului, intimatului, inginerului C. N., expertului tehnic M. C. si numitului I.M.
     Petentul sustine ca aceasta din urma imprejurare – ca ar fi participat la masuratori si el si inginerul C. N. – este neconforma cu realitatea, acestia neparticipand la masuratori, asa cum se adevereste prin actul contestat.
     Art. 289 Cod penal prevede ca infractiunea de fals intelectual exista cand este falsificat un inscris oficial cu prilejul intocmirii acestuia de catre un functionar aflat in exercitiul atributiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau imprejurari necorespunzatoare adevarului.
     In speta, din probele administrate in cursul cercetarii penale, instanta retine ca fapta pentru care s-au efectuat cercetari nu exista, fiind intr-adevar incidente dispozitiile art. 10 lit. a Cod procedura penala. Astfel, imprejurarea ca toti cei mentionati in adeverinta au participat la efectuarea de masuratori in teren se coroboreaza in acest sens cu mentiunea din raportul de expertiza efectuat de expertul M. C. (fila 17 UP) in care la pct. 5 sunt precizate persoanele participante, in acord cu mentiunea din adeverinta, precum si cu declaratia martorului audiat in faza cercetarii penale I. M. (fila 11) si a intimatului G.C., care sunt de asemenea in acelasi sens.
     Fata de aceste considerente, instanta, in temeiul art. 278? alin 8 lit a Cod procedura penala, va respinge plangerea formulata de petentul H..O. ca nefondata si va mentine solutia dispusa prin rezolutia din 14.11.2007 in dosar nr. 1247/P/2007.
     Avand in vedere dispozitiile art. 192 alin 2 Cod procedura penala, va obliga petentul la plata sumei de 10 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:


Respinge plangerea formulata de petentul H. O., domiciliat in comuna x, judetul B.
Mentine rezolutia de neincepere a urmaririi penale din data de 14-11-2007 dispusa de Parchetul de pe langa Judecatoria Podu Turcului in dosarul nr. 1247/P/2007.
In baza art. 192 (2) Cod procedura penala obliga petentul  la plata sumei de 10 lei  cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat.
Cu recurs in 10 zile de la pronuntare.
Pronuntata in sedinta publica, azi 28-05- 2008.

Presedinte,                                                                 Grefier,
             C.A.                                                                          S. L.


Red. CA/ tehored SL
16/20.06.2008
Ex. 2


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Plangeri prealabile

plangere impotriva procurorului - Hotarare nr. 3794 din data de 21.12.2017
alte plangeri - Hotarare nr. 3792 din data de 13.12.2017
Plangere impotriva rezolutiei procurorului de neincepere a urmaririi penale Competenta prim procurorului adjunct in solutionarea plangerii - Decizie nr. 141 din data de 19.04.2010
Plangere contra solutiei procurorului. Casare cu trimitere pentru nerespectarea dispozitiilor art.278/1 al.8 lit.b. Nemotivare. - Decizie nr. 298 din data de 18.12.2009
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 1056 din data de 23.06.2011
Plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 80 din data de 16.08.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 651 din data de 30.08.2012