InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Brasov

Creditori-debitori

(Sentinta civila nr. 40/CC din data de 21.02.2012 pronuntata de Tribunalul Brasov)

Domeniu Finante. Financiar. Implicatii ale Min. Finantelor | Dosare Tribunalul Brasov | Jurisprudenta Tribunalul Brasov

SENTINTA CIVILA NR.40/CC         
      
Sedinta Camerei de consiliu din data de 21 februarie  2012
Completul compus din:
JUDECATOR SINDIC – A. O.
                         Grefier – M. F.

      Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra solutionarii contestatiilor formulate de creditoarele DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE B., cu sediul in mun.B., B-dul x nr.xjud.B. si R. B. S.A., cu sediul in municipiul B., P. C. H. nr.x, sector x, impotriva hotararii adunarii creditorilor debitoarei SC Z-Z.T. S.R.L., din data de 09.01.2012.
     La apelul nominal facut in sedinta publica, la pronuntare, se constata lipsa partilor.
     Procedura legal indeplinita.
     Dezbaterile in fond au avut loc la data de 14 februarie 2012, cand partile prezente au pus concluzii in sensul celor mentionate in incheierea de sedinta din acea zi, care face parte integranta din prezenta, iar instanta, din lipsa de timp pentru deliberare, a amanat pronuntarea la data  de 21 februarie 2012.
      
      JUDECATORUL SINDIC,
      
      
      Prin cererea inregistrata la data de 13.01.2012, creditoarea DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE B. a formulat contestatie impotriva hotararii adunarii creditorilor debitoarei SC Z-Z. T. S.R.L., din data de 09.01.2012, solicitand desfiintarea acesteia pentru nelegalitate.
      In motivarea contestatiei, creditoarea a aratat ca, din procesul-verbal al adunarii creditorilor rezulta ca trei grupe au votat planul de reorganizare:creante salariale, creante bugetare si creante chirografare.
      Insa nu rezulta din procesul-verbal ca ar fi fost prezente creantele salariale si creantele bugetare.In tabelul de creante sunt inserati 10 salariati, fara ca din procesul-verbal sa rezulte ca acestia sau vreun reprezentant al acestora ar fi fost prezent.
      Nu rezulta din procesul-verbal nici daca creditorii bugetari Orasul R. si municipiul B. au fost prezenti sau si-au exprimat punctul de vedere.
      Din continutul procesului-verbal rezulta ca si-au exprimat punctul de vedere scris doar DGFP Brasov, creditor garantat, nu si vreun alt creditor, iar creditoarea BCR SA nu a fost prezenta.
      Administratorul judiciar nu avea atributii in solutionarea contestatiei formulate creditoarea SC D. D. U.SRL in cadrul sedintei adunarii, ci trebuia sa sesizeze judecatorul sindic in legatura cu acest aspect.
      Votul in categoria creantelor chirografare a fost gresit consemnat de catre administratorul judiciar.Astfel, din procesul-verbal al adunarii creditorilor rezulta ca SC D. D.U. SRL avea o creanta de 31,01%, iar ceilalti creditori chirografari ar avea un procent de 55,69%.In realitate insa, daca se aduna procentele creditorilor chirografari prezenti( SC P. M. SRL, SC S. SA si SC 2. C. SRL), procentul obtinut ar fi de 48,08%.
      In consecinta, planul de reorganizare nu se poate aprecia ca fiind votat de categoria creantelor chirografare.
      In drept, se invoca dispozitiile art.14 alin.7 si 8, art.100 si urm. din Legea nr.85/2006.
      Contestatia este scutita de taxa judiciara de timbru, in conformitate cu prevederile art.17 din Legea nr.85/2006.
      La data de 16.01.2012 creditoarea SC R.B.SA a formulat contestatie impotriva hotararii adunarii creditorilor debitoarei SC Z-Z. T. S.R.L., din data de 09.01.2012, solicitand desfiintarea acesteia pentru nelegalitate.
      In motivarea contestatiei, creditoarea a aratat urmatoarele:
      Programul de plati al creantelor din cadrul planului de reorganizare trebuia elaborat in baza tabelului definitiv de creante, tabel care nu se afla la dosarul cauzei, la data aprobarii planului de reorganizare.Ca urmare, au fost incalcate prevederile art.94 alin.1 lit.a coroborat cu art.3 pct.22 din Legea nr.85/2006.
      Planul de reorganizare aprobat de adunarea creditorilor nu indeplineste conditiile stipulate de art.95 alin.1,5 si 6 din Legea nr.85/2006.
      Astfel, elementul esential si central  al planului de reorganizare este contractul de finantare nr.91/11/21.02.2011, incheiat intre debitoare, in calitate de beneficiara a finantarii nerambursabile si Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, contract care contine un pact comisoriu de gradul IV, in cazul in care beneficiarul, dupa incheierea contractului, face obiectul unei proceduri de insolventa.Or, la data de 19.04.2011, s-a deschis procedura insolventei fata de debitoare, astfel incat valabilitatea contractului de finantare este nesustinuta si neconfirmata.
      La dosarul cauzei nu s-a depus acordul in scris al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri cu privire la mentinerea valabilitatii contractului de finantare.
      Continutul planului de reorganizare nu respecta prevederile art.95 alin.1 si 6 lit.B din Legea nr.85/2006, intrucat nu se specifica sursele de acoperire a programului de plati si detalierea acestora.
      Prin preluarea intregului pasiv al societatii debitoare de catre noua societate comerciala infiintata, astfel cum se precizeaza in proiectul de divizare ce face parte integranta din planul de reorganizare, rezulta ca debitoarea nu va mai avea nici o obligatie de plata fata de creditorii din cadrul prezentei proceduri de insolventa.
      In subsidiar, creditoarea contestatoare solicita ca, in conformitate cu art.101alin 1 din Legea nr.85/2006, instanta sa solicite opinia unui practician in insolventa, desemnat de judecatorul sindic, cu privire la posibilitatea de realizare a planului de reorganizare,inainte de conformarea acestuia.
      In drept, se invoca dispozitiile art.14 alin.7 si 8, art.100 si urm. din Legea nr.85/2006.
      Contestatia a fost legal timbrata.
      Administratorul judiciar C. I. SPRL si debitoarea SC Z-Z. T. S.R.L., prin avocat, nu au depus la dosar intampinari, solicitand verbal, in fata instantei de judecata, respingerea celor doua contestatii ca neintemeiate.
      In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri.
      Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:
      Contestatia formulata de DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE B.este neintemeiata, pentru urmatoarele considerente:
      La data de 09.01.2012, la sediul administratorului judiciar provizoriu C. I. SPRL, a avut loc sedinta adunarii creditorilor societatii debitoare SC Z-Z. T. S.R.L., in cadrul careia a fost acceptat planul de reorganizare propus de debitoare.(filele 266-246, dosar 4730/62/2011, vol.6)
      In cadrul acestei adunari, au votat in favoarea planului de reorganizare urmatoarele grupe de creditori:
      -grupa creantelor bugetare, votand favorabil, in scris, creditorul Orasul R., cu un procent de 95,26 % din valoarea creantelor;(fila 238, dosar 4730/62/2011, vol.6)
      -grupa creantelor salariale;(filele 241,242, dosar 4730/62/2011, vol.6)
      -grupa creantelor chirografare, cu un procent total de 85,62 %, astfel:
      -prin vot favorabil, comunicat in scris, creditorii SC D. D. U. SRL, SC H. SRL., SC T. SRL, SC H.-X SRL;(filele 240, 244-246, dosar 4730/62/2011, vol.6)
      -prin vot favorabil, exprimat personal, sub semnatura, la sedinta adunarii creditorilor, SC P. M. SRL, SC S. SA, SC 2. C. SRL. (filele 2226,227,230 dosar 4730/62/2011, vol.6)
      Administratorul judiciar a retinut in mod eronat faptul ca creditorul chirografar SC B. SA ar fi votat in favoarea planului de reorganizare, intrucat se arata contrariul in punctul de vedere scris, aflat la fila 239 din dosar 4730/62/2011, vol.6.Acest aspect insa nu este de natura sa atraga nulitatea procesului-verbal al adunarii creditorilor din data de 09.01.2012, intrucat, si fara votul acestui creditor, avand in vedere procentul mic al acestuia in categoria sa de creante(0,07%), planul de reorganizare tot ar fi fost votat.
      In consecinta, instanta constata ca hotararea adunarii creditorilor a fost luata cu respectarea conditiilor de cvorum si de vot prevazute de lege, indeplinind conditia de legalitate impusa de Legea nr.85/2006.
      Contestatoarea sustine faptul ca, in mod gresit, administratorul judiciar a luat in considerare votul exprimat de creditorul chirografar  SC D. D. U.SRL, intrucat acesta a fost contestat in adunarea creditorilor, iar contestatia era de competenta judecatorului sindic, si nu a administratorului judiciar.
      Instanta constata insa ca nelegalitatea votului exprimat de SC D. D.U. SRL poate fi invocata doar de catre SC R. B.SA, intrucat numai aceasta a contestat in adunare acest drept de vot. Or, aceasta creditoare, desi a formulat contestatie  impotriva hotararii adunarii creditorilor din data de 09.01.2012, nu a invocat nici un aspect referitor la votul exprimat in adunare de catre SC D. D.U. SRL.
      In plus, in mod corect administratorul judiciar a retinut in procesul-verbal al adunarii creditorilor din data de 09.01.2012 ca, si daca nu ar fi fost avut in vedere votul exprimat de SC D. D. U. SRL, planul de reorganizare ar fi fost votat de categoria creantelor chirografare, cu un procent de peste 50% din valoarea creantelor.( 85,62 % - 31,01%
= 54,61%)
      Contestatia formulata de R. B. SA este neintemeiata, pentru urmatoarele considerente:
      Creditoarea R. B. S.A a  votat impotriva aprobarii planului de reorganizare propus de debitoare, aspect consemnat de catre administratorul judiciar in procesul-verbal.
      Potrivit art.14 alin.7 din Legea nr.85/2006, „hotararea  adunarii creditorilor poate fi desfiintata de judecatorul-sindic pentru nelegalitate…”
      Instanta constata ca creditoarea R. B. S.A a invocat numai aspecte ce tin de legalitatea si viabilitatea planului de reorganizare votat in cadrul adunarii creditorilor, aspect care excede cadrului instituit de dispozitiile mai sus citate.
      Astfel, hotararea adunarii creditorilor a fost luata cu respectarea conditiilor de cvorum si de vot prevazute de lege, indeplinind conditia de legalitate impusa de actul normativ.
       Aspectele invocate de contestatoare sunt insa de esenta confirmarii planului de reorganizare, confirmare care urmeaza a fi pusa in discutia contradictorie a partilor la un termen ulterior, in sedinta publica.
      Intrucat hotararea adunarii creditorilor societatii debitoare SC Z-Z. T. S.R.L. din data de 09.01.2012 a fost luata in conditii de legalitate, instanta nu poate sa o desfiinteze, in conformitate cu dispozitiile art.14 alin.7 din Legea nr.85/2006.
      Fata de considerentele expuse anterior, instanta va respinge contestatiile formulate de creditoarele DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE B. si R. B. S.A., impotriva hotararii adunarii creditorilor debitoarei SC Z-Z. T. S.R.L., din data de 09.01.2012, ca neintemeiate.
 
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

      Respinge contestatiile formulate de creditoarele DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE B., cu sediul in mun.B., B-dul x nr.7,jud.B, si R. B. S.A., cu sediul in municipiul B., x nr.x, sector x, impotriva hotararii adunarii creditorilor debitoarei SC Z-Z. T. S.R.L., din data de 09.01.2012, ca neintemeiate.
      Definitiva.
      Cu drept de recurs in termen de 7 zile de la comunicare.
      Data in camera de consiliu si pronuntata in sedinta publica azi, 21.02.2012.
      
JUDECATOR SINDIC, GREFIER,
A. O. M. F.

      
Red.A.O./29.02.2012
Dact.M.F./01.03.2012
Ex.5
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Finante. Financiar. Implicatii ale Min. Finantelor

anulare decizie impunere - Sentinta civila nr. 4839 din data de 03.12.2013
anulare decizie - Sentinta civila nr. 4963 din data de 10.12.2013
anulare decizie de impunere - Sentinta comerciala nr. 162/CA din data de 03.04.2014
III. Probarea starii de fapt de catre organul de inspectie fiscala. Preluarea de informatii din actele de cercetare penala nu este suficienta pentru conturarea starii de fapt. - Decizie nr. 127/R din data de 17.01.2014
Intimata reclamanta este indreptatita la achitarea dobanzii fiscale datorate pentru depasirea termenului legal de 45 de zile prevazut de art.70 alin.1 Cod procedura fiscala in care recurenta parata avea obligatia restituirii a unei sume stabilite prin hot - Decizie nr. 1645/R din data de 02.04.2013
Contestatie formulata pe cale administrativa de contribuabil la organul fiscal. Obligatia DGFP de a solutiona aceasta contestatie formulata impotriva Raportului de Inspectie Fiscala. Solutionarea de instanta competenta a actiunii in contencios administra - Decizie nr. 339/r din data de 29.01.2013
Admisibilitatea actiunii unor persoane fizice care dovedesc calitatea de beneficiari ai prevederilor Decretului-Lege nr. 118/1990, fie ca mostenitor, fie ca sot supravietuitor. – Probe admisibile in conditiile art. 1169 Cod civil si art. 12 din Legea nr. - Decizie nr. 3171/R din data de 12.06.2013
Actiunea formulata de reclamanta cu privire la suspendarea executarii Deciziei emise de Camera de Conturi Judeteana – Admisibilitatea cererii de suspendare – dovedirea indeplinirii conditiilor prevazute de art. 14 si art. 15 din Legea nr. 554/2004. - Decizie nr. 3616/R din data de 21.08.2013
Admisibilitatea actiunii formulate de o autoritate publica locala in contradictoriu cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului – Anularea Deciziei de solutionare a contestatiei si a Notei de constatare a neregulilor emise de parat cu conditia dov - Sentinta civila nr. 117/F din data de 10.06.2013
Cerere de suspendare a executarii Deciziei de impunere emisa de DGFP. Conditii de admisibilitate a cererii de suspendare conform art. 14 din Legea nr. 554/2004 - Decizie nr. 3614 din data de 21.08.2013
Natura juridica a procesului verbal incheiat de organele fiscale la cererea organului de cercetare fiscala - Decizie nr. 55/R din data de 27.02.2007
Licitatie. Conditia experientei similare - Decizie nr. 18/R din data de 16.02.2006
Propunere arestare preventiva – respingere - Sentinta penala nr. I N C H E I E R E A NR. 4 din data de 30.01.2013
Esalonare amenda penala art. 425 alin.2 din Codul de procedura penala - Sentinta penala nr. 93/S din data de 28.03.2012
REVIZUIRE, ART. 3201 Cod Procedura Penala, INADMISIBILITATE - Sentinta penala nr. 76/S din data de 19.03.2013
Fals si uz de fals - Sentinta penala nr. 154/S din data de 04.06.2013
OMOR DEOSEBIT DE GRAV - CONDAMNARE - Sentinta penala nr. 96/S din data de 01.04.2013
Inselaciune rejudecare 5221 Cod procedura penala - Sentinta penala nr. 138/S din data de 24.05.2013
LIBERARE PROVIZORIE SUB CONTROL JUDICIARE - ADMITERE - Sentinta penala nr. IN C H E I E R E din data de 24.05.2013
PLANGERE ORDONANTA PROCUROR, ADMITERE - Sentinta penala nr. Sedinta Camerei de Consiliu din data de 16.05.2013