InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Brasov

Tabelului preliminar rectificativ al creantelor debitoarei

(Sentinta civila nr. 856/sind din data de 10.04.2012 pronuntata de Tribunalul Brasov)

Domeniu Societati comerciale | Dosare Tribunalul Brasov | Jurisprudenta Tribunalul Brasov

      
        SENTINTA CIVILA NR.856/sind                                  

      Sedinta publica din data de 10  aprilie  2012
      Completul compus din:
 JUDECATOR SINDIC – A.O.
                                 Grefier – M. F.
 
      Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra solutionarii contestatiei formulata de catre creditorul BANCA COMERCIALA I. S. R. SA – SUCURSALA B. impotriva tabelului preliminar  rectificativ al creantelor debitoarei SC B.SRL.
       La apelul nominal facut in sedinta publica, la pronuntare, se constata lipsa partilor.
      Procedura legal indeplinita.
      Dezbaterile in fond au avut loc la data de 27 martie 2012, cand partile prezente au pus concluzii in sensul celor mentionate in incheierea de sedinta din acea zi, care face parte integranta din prezenta, iar instanta, la cererea reprezentantei conventionale a creditorilor-contestati T. I. si B. F., pentru a depune concluzii scrise, a amanat pronuntarea la data  de 03 aprilie 2012, apoi, fata de lipsa de timp pentru deliberare, a amanat pronuntarea la data de 10 aprilie 2012.
     
      JUDECATORUL SINDIC,
     
     Constata ca la data de 01.02.2012 creditoarea BANCA COMERCIALA I.S. RO. S.A.A., SUCURSALA BRASOV, a formulat in termen legal contestatie la tabelul preliminar rectificativ de creante al debitoarei SC B. SRL, publicat in BPI nr.1196/27.01.2012, solicitand urmatoarele:
     -includerea sumei de 7.231.311,39 lei(componenta a creantei contestatoarei, in suma totala de 8.261.443,39 lei), in categoria creantelor chirografare;
     -includerea  sumei de 2.538.753,67 lei(componenta a creantei lui Bressan Franco, reprezentand dobanda legala), precum si a sumei de 1.086.957 lei (componenta a creantei lui T. I , reprezentand dobanda legala) in categoria creantelor sub conditie.
     In motivarea contestatiei se arata, in esenta, urmatoarele:
     1.Avand in vedere caracterul garantat al creantei bancii, suma totala de 8.261.443,39 a fost inscrisa la masa credala in categoria creantelor garantate, conform tabelului preliminar al creantelor, publicat in BPI nr.8487/29.07.2011.
     Ulterior, cu aplicarea art.41 alin.2, administratorul judiciar a dispus efectuarea unei expertize privind imobilul din patrimoniul debitoarei, asupra caruia banca avea garantie.Urmare a stabilirii valorii de evaluare, administratorul judiciar a notificat banca in sensul comunicarii valorii creantei garantate si a cuantumului creantei care va fi inclusa in categoria creantelor chirografare.Astfel,conform notificarii nr.3136/12.09.2011, s-a adus la cunostinta bancii componenta acestei creante:1.030.132 lei-creanta garantata conform raportului de evaluare si 7.231.311,39 lei-creanta chirografara, in conditiile art.123 pct.7 din legea insolventei.
     Aceasta componenta a creantei   rezulta din tabelul definitiv de creante, care, in urma unei contestatii impotriva acestuia, a fost anulat.
     Astfel ca, in BPI nr.1196/27.01.2012 se publica un tabel preliminar rectificativ, in care creanta bancii figureaza in totalitate in categoria creantelor garantate.
     Administratorul judiciar trebuia sa faca aplicarea art.41 alin.2 din legea insolventei  si sa includa suma de 1.030.132 lei(reprezentand valoarea bunului ipotecat in favoarea contestatoarei) in categoria creantelor garantate si a diferentei de 7.231.311,39 lei, in categoria creantelor chirografare.
      2.Creditorul B.F. a solicitat inscrierea la masa credala a debitoarei cu suma de 9.053.567,67 lei, reprezentand imprumut in   valoare de 6.514.814 lei si dobanda legala in valoare de 2.538.753,67 lei.
      Creditorul Turcu Ion a solicitat inscrierea la masa credala a debitoarei cu suma de 2.197.792,90 lei, reprezentand imprumut in   valoare de 1.110.817,99 lei si dobanda legala in valoare de 1.086.975 lei.
     Banca a contestat cele doua creante, iar instanta a dispus inscrierea provizorie  a creantelor acestor creditori pana la efectuarea unei expertize contabile pentru calcularea dobanzii contestate de banca.
     Inscrierea provizorie are semnificatia, in lumina art.64 alin.4 si art.75 alin.3, de inscriere sub conditie, in speta de conditie suspensiva, iar avand in vedere lipsa caracterului cert al acestei creante-dobanzi, se impune inscrierea acesteia in categoria celei sub conditie.
     Aceasta masura este foarte importanta in asigurarea legalitatii procedurii de insolventa, intrucat, potrivit art.64 alin.5 din lege, titularii creantelor sub conditie suspensiva la data deschiderii procedurii vor fi indreptatiti sa voteze si sa participe la distribuiri numai dupa indeplinirea conditiei respective.
     In drept, se invoca dispozitiile art.112 si urm.Cod procedura civila si Legea nr.85/2006.
     Contestatia a fost legal timbrata.
     Administratorul judiciar I.-D. I.S.P.R.L., intimatii creditori T. I. si B.F. nu au depus la dosar intampinari, solicitand verbal, la acordarea cuvantului pe fond, respingerea contestatiei creditoarei BANCA COMERCIALA I. S. R. S.A.A., SUCURSALA B., ca neintemeiata.
     In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri.
     Analizand contestatia formulata in cauza, in raport de motivele aratate in acestea, de actele si lucrarile dosarului, precum  si de dispozitiile legale incidente in cauza, instanta constata ca aceasta este neintemeiata, pentru  urmatoarele considerente:
     La data de 17.01.2012 administratorul judiciar I.-D.I. S.P.R.L. a depus la dosar tabelul preliminar rectificativ de creante al debitoarei SC B. SRL.(filele 110,111, dosar nr.6295/62/2011, vol.5)
     Tabelul preliminar rectificativ de creante al debitoarei SC B. SRL a fost publicat in Buletinul procedurilor de insolventa sub nr.1196 din data de 27.01.2012.(filele 9,10)
     Examinand acest tabel, instanta constata ca intreaga creanta a contestatoarei BANCA COMERCIALA I. S. R. S.A.A., SUCURSALA B., in valoare de 8.261.443,39 lei, a fost inscrisa la categoria creantelor garantate, conform art.121 alin.1 pct.2 din Legea nr.85/2006.
     Aceasta inscriere a avut in vedere declaratia de creanta a contestatoarei, precizarea declaratiei, precum si actele anexa, inscriere care a fost realizata, exact in aceeasi maniera, si in tabelul preliminar de creanta depus la data de 28.07.2011 si necontestat de catre creditoarea BANCA COMERCIALA I. S. R. S.A.A., SUCURSALA B..(filele 40,41, dosar nr.6295/62/2011, vol.3)
     Intrucat intre data intocmirii tabelului preliminar de creante si data intocmirii tabelului preliminar rectificativ de creante administratorul judiciar a procedat la evaluarea bunului debitoarei ce constituie garantia contestatoarei, aceasta din urma invoca prevederile art.41 alin.2 din Legea nr.85/2006, potrivit carora „…creantele garantate se inscriu in tabelul definitiv pana la valoarea garantiei stabilita prin evaluare, dispusa de administratorul judiciar sau de lichidator.”
     Instanta constata ca, in mod corect, administratorul judiciar a inscris intreaga creanta in categoria creantelor garantate, fara sa aiba in vedere raportul de evaluare al bunului debitoarei ce constituie garantia contestatoarei, intrucat, in conformitate cu dispozitiile 41 alin.2 din Legea nr.85/2006, concluziile acestui raport vor fi valorificate doar in momentul intocmirii tabelului definitiv de creante.Or, acest lucru se va realiza doar dupa data solutionarii definitive a contestatiilor formulate impotriva tabelului preliminar de creante, ce fac obiectul  dosarului asociat nr.6295/62/2011/a2.
     In ceea ce priveste contestarea sumelor cu care au fost inscrisi creditorii B. F.si T. I. in tabelul preliminar rectificativ de creante, instanta constata ca, sub acest aspect, administratorul judiciar a respectat intocmai dispozitiile judecatorului sindic cuprinse in Incheierea din data de 13.12.2011, pronuntata in dosarul asociat nr.6295/62/2011/a2, prin care s-a dispus:
     - inscrierea in tabelul preliminar de creante al debitoarei SC B. SRL, in mod provizoriu, a creantei creditorului B. F., in suma de 9.053.567,67 lei, compusa din: 6.514.814 lei contravaloare imprumut si 2.538.753,67 lei dobanda conventionala;
     - inscrierea in tabelul preliminar de creante al debitoarei SC B. SRL, in mod provizoriu, a creantei creditorului T. I., in suma de 2.197.792,90 lei, compusa din: 1.110.817,99 lei contravaloare imprumut si 1.086.974,91 lei dobanda conventionala.
Astfel, in tabelul preliminar rectificativ contestat, administratorul judiciar a facut mentiunea caracterului provizoriu al celor doua creante, respectand astfel dispozitiile aplicabile in speta, si anume cele ale  art.73 alin.3 din Legea nr.85/2006.
      Fata de considerentele expuse anterior,in conformitate cu dispozitiile art.73 din Legea nr.85/2006, instanta va respinge contestatia formulata de creditoarea BANCA COMERCIALA I. S. R. S.A. A.-SUCURSALA B., impotriva tabelului preliminar rectificativ de creante al debitoarei SC B.SRL, publicat in BPI nr.1196/27.01.2012, ca neintemeiata.
Intrucat intimatii B. F.si T. I. nu au facut dovada cheltuielilor de judecata efectuate in cauza,  instanta va respinge cererea acestora, formulata verbal in sedinta publica din data de 27.03.2012, de catre reprezentanta conventionala a acestora.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

     Respinge contestatia formulata de creditoarea BANCA COMERCIALA I. S. R. S.A. A.-SUCURSALA B., impotriva tabelului preliminar rectificativ de creante al debitoarei SC B. SRL, publicat in BPI nr.1196/27.01.2012, ca neintemeiata.
     Respinge cererea intimatilor B. F.si T. I. de obligare a contestatoarei la plata cheltuielilor de judecata.
     Definitiva.
     Cu drept de recurs in 7 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica, azi 10.04.2012.
     

JUDECATOR SINDIC, GREFIER,
A. O. M. .

Red.A.O./10.04.2012
Dact.M.F./10.04.2012
Ex.5
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Societati comerciale

Nulitate act juridic - Hotarare nr. 615 din data de 19.09.2017
Debite intre societati comerciale - Hotarare nr. 403 din data de 14.07.2017
Litigiu Curtea de Conturi - Hotarare nr. 176 din data de 01.03.2018
Ordonanta presedintiala - Hotarare nr. 2 din data de 22.01.2018
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 84 din data de 02.02.2016
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Decizie nr. 238 din data de 15.03.2015
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Decizie nr. 775 din data de 19.06.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI - Sentinta comerciala nr. 1124/C din data de 19.11.2014
PROCEDURA INSOLVENTA - Sentinta comerciala nr. 753 din data de 24.06.2014
Nulitate absoluta a obiectului de activitate a societatii comerciale - Sentinta comerciala nr. 1900/C din data de 08.12.2009
Societati comerciale - Sentinta comerciala nr. 1900 din data de 08.12.2009
Amanare hotarare AGA - Sentinta comerciala nr. 28/CC din data de 14.07.2009
Anulare hotarare AGA - Sentinta comerciala nr. 116/CC din data de 19.11.2009
somatie de plata - Sentinta civila nr. 376 din data de 19.08.2009
Insolventa. Confirmare plan reorganizare. In reorganizare este necesar ca cel putin o categorie de creante sa primeasca mai mult decat in cazul falimentului, altfel reorganizarea nu si-ar avea ratiunea. Nu este insa neaparat necesar ca toti creditorii sa - Decizie nr. 224 din data de 26.02.2014
Termenul de perimare a judecarii recursului prevazut de art 248 cod procedura civila curge de la data legalei citari a recurentului, a carei analiza se realizeaza si prin prisma dispozitiilor art 98 cod procedura civila. - Decizie nr. 3753/R din data de 06.09.2013
Modificarea unilaterala a Contractului Individual de Munca determinata de incompatibilitatea detinerii functiei in conditiile inceperii urmaririi penale - Decizie nr. 2010/R din data de 06.11.2013
Accident de munca/accident de traseu - Decizie nr. 2092/R din data de 25.11.2013
Procedura insolventei. Contestatie impotriva tabelului preliminar al creantelor. Creante sub conditie suspensiva art. 64 alin. 4 din Legea nr. 85/2006. Fata de clauza din contractul de credit, creanta creditorului asociat este o creanta sub conditia suspe - Decizie nr. 2129/R din data de 04.12.2013
Un prim aspect este cel retinut de instanta de fond potrivit caruia pentru a opera compensarea trebuie sa existe raporturi juridice reciproce directe intre partile implicate, ceea ce in speta nu s-a realizat. - Decizie nr. 463/R din data de 31.01.2013