InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Brasov

Recunoasterea unei hotarari straine conform Legii nr. 302/2004. Netemeinicia cererii

(Sentinta penala nr. 11/F din data de 27.02.2006 pronuntata de Curtea de Apel Brasov)

Domeniu Incheierea de sedinta | Dosare Curtea de Apel Brasov | Jurisprudenta Curtea de Apel Brasov

          Recunoasterea unei hotarari straine conform Legii nr. 302/2004. Netemeinicia cererii
          
          Prin cererea adresata instantei competente, Ministerul Justitiei din Republica Ungara a solicitat recunoasterea si executarea sentintei penale nr.3.B.836/2002/31 din 15 octombrie 2002 a Judecatoriei Orasenesti Bacs – Kiscum, ramasa definitiva prin decizia penala nr.I.81/2003 din 17 februarie 2004 a Curtii de Apel Szeged, privind pe cetateanul roman  B I, condamnat in lipsa la pedeapsa inchisorii pe viata si la  pedeapsa accesorie a expulzarii definitive din Republica Ungara, pentru  infractiunea de tentativa la omor, prevazuta de art. 166 alin. 1 si alin. 2 lit. b, d si f din Codul penal al Republicii Ungare.
          Cererea a fost transmisa de Ministerul Justitiei din Romania procurorului  general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Brasov,  in circumscriptia  careia domiciliaza condamnatul.
          Prin sesizarea inregistrata la aceasta instanta la data de 20 februarie 2006, procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Brasov a propus respingerea ca inadmisibila a cererii, pe motiv ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute in art. 116 din Legea nr. 302/2004, condamnatul neavand  posibilitatea legala  de a recurge la o noua procedura de judecata  sau de a  exercita o cale de atac impotriva hotararii.
          Examinand cererea de recunoastere si executare a hotararii penale straine, curtea constata ca aceasta este inadmisibila, pentru urmatoarele considerente :
          Potrivit art. 116 alin. 1 lit. b din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, una din conditiile speciale de  admisibilitate a unei cereri de recunoastere si executare a hotararii penale straine pronuntate in absenta condamnatului este ca acesta sa fi avut  posibilitatea legala de a recurge la o noua procedura de judecata sau de a  exercita o cale de atac impotriva hotararii.
          Or, organele ungare, desi cunosteau datele de identificare ale condamnatului, dovada fiind faptul ca fac referire la acestea, au procedat la  citarea acestuia prin afisare, primele demersuri pentru identificarea locului unde acesta se afla fiind facute dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare, prin Biroul Interpol Budapesta, la data de 18 mai 2004. Desi Inspectoratul de Politie al Judetului Covasna a efectuat verificari, constatand ca persoana condamnata locuieste in orasul Covasna, str. Petofi  Sandor nr. 85, judetul Covasna, autoritatile ungare nu au mai intreprins nici o actiune pana la efectuarea cererii de recunoastere si executare a  hotararii.
          Din adresa nr.55371/ 12 februarie 2006 a Inspectoratului de Politie al Judetului Covasna, rezulta ca in perioada 2002 – 2006 B I nu figureaza cu iesiri sau intrari din Romania.
          In aceste conditii, B I a fost condamnat in lipsa fara a avea  posibilitatea de a se apara, desi autoritatile ungare aveau posibilitatea solicitarii extradarii din Romania in vedere efectuarii urmaririi penale si a judecatii acestuia potrivit art. 24 lit. a din Legea nr. 302/2004.
          Nefiind indeplinita o conditie speciala prevazuta de lege, cererea urmeaza  a fi respinsa.
          
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Incheierea de sedinta

Incheiere de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptie de neconstitutionalitate. - Rezolutie nr. 3/Ic din data de 29.03.2012
Incheieri premergatoare. Cale de atac. Conditii. - Decizie nr. 776 din data de 30.11.2009
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016
Cerere de restituire formulata in temeiul art. II (1) din Legea nr. 368/2013. Distinctie intre unitate detinatoare si unitate investita cu solutionarea notificarii. Stabilirea valorii imobilelor pentru care se solicita compensarea. - Decizie nr. 647/Ap din data de 03.05.2016
Pierderea calitatii de asociat urmare a executarii silite a partilor sociale. Nulitatea absoluta a hotararilor AGA adoptate dupa transmiterea partilor sociale catre o terta persoana. - Decizie nr. 433/R din data de 25.10.2016
Interpretarea art. 155 din Legea nr. 31/1990. Reprezentarea in instanta a societatii pentru recuperarea prejudiciului cauzat. Excludere din societate. - Hotarare nr. 882/Ap din data de 21.06.2016
Autoritate de lucru judecat in materie civila invocata in raport de sentinta penala. Nulitate absoluta pentru frauda la lege. - Decizie nr. 1873/Ap din data de 13.12.2016
Inadmisibiliatatea recursului pentru ipoteza retinuta de Inalta Curte de Casatie si Justitie prin Decizia nr. 19/2016 RIL. Exceptarea de la calea de atac a recursului art. 483 alin. 2 Noul Cod de procedura civila. - Decizie nr. 455/R din data de 08.11.2016