InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Brasov

Tabel creante

(Sentinta civila nr. 855/sind din data de 10.04.2012 pronuntata de Tribunalul Brasov)

Domeniu Societati comerciale | Dosare Tribunalul Brasov | Jurisprudenta Tribunalul Brasov

     TRIBUNALUL BRASOV
     SECTIA A II A, CIVILA SI DE
     CONTENCIOS ADMINISTRATIV
     
     SENTINTA CIVILA NR.855/sind
     
     
      Sedinta publica din data de  10 aprilie  2012
      Completul compus din :
      Judecator sindic      - A. O.
      Grefier         - M. F.
     
     Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra  solutionarii contestatiei formulata de catre  societatea debitoare impotriva tabelului preliminar si tabelului definitiv al creditorilor debitoarei SC  S.T.SRL – in insolventa.
     La apelul nominal facut in sedinta publica, la pronuntare, se constata lipsa partilor.
     Procedura legal indeplinita.
     Dezbaterile in fond au avut loc la data de 27 martie 2012, cand partile prezente au pus concluzii in sensul celor mentionate in incheierea de sedinta din acea zi, care face parte integranta din prezenta, iar instanta, din lipsa de timp pentru deliberare, a amanat pronuntarea la data  de 03 aprilie 2012, apoi pentru data de 10 aprilie 2012.
     
     JUDECATOR SINDIC
     
     Constata ca la data de 20.09.2011 debitoarea SC S. T. S.R.L. a formulat contestatie la tabelul de creante al acesteia, prin care a contestat creanta creditoarei SC L.B. S.A..
     In motivarea contestatiei se arata ca creditul acordat de catre SC L. B. S.A. nu a fost utilizat integral de catre debitoare, ci impreuna cu garantul E. H & H S.R.L., asa cum rezulta din extrasele de cont .
     Se mai arata ca aceasta creanta nu este garantata, intrucat imobilele constituite garantie nu apartin debitoarei, ci garantului E.  H & H S.R.L.
     Ca urmare, creanta creditoarei SC L. B. S.A. ar trebui sa fie trecuta in tabelul creditorilor ca si creanta negarantata.
     In drept, se invoca dispozitiile art.73 si urm.din Legea nr.85/2006.
     La data de 21.02.2012 debitoarea isi precizeaza contestatia, prin care arata ca intelege sa conteste atat tabelul preliminar de creante, cat si tabelul definitiv, intrucat si in acesta din urma creditoarea SC L. B. S.A. este inscrisa tot in categoria creditorilor garantati.(fila 14)
     Lichidatorul judiciar al debitoarei SC S.T.S.R.L., C. 2000 S.P.R.L., a formulat raspuns la contestatie, prin care a solicitat respingerea acesteia.(filele 20,21)
     Desi legal citata, cu copii dupa contestatie si dupa precizarea contestatiei, intimata SC L. B. S.A. nu a formulat intampinare.
      In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri.
     Analizand contestatia formulata in cauza, in raport de motivele aratate in acestea, de actele si lucrarile dosarului, precum  si de dispozitiile legale incidente in cauza, instanta constata ca aceasta este intemeiata in parte, pentru  urmatoarele considerente:
     La data de 11.07.2011 lichidatorul judiciar C. 2000 S.P.R.L. a depus la dosar  si a afisat la usa instantei tabelul preliminar de creante al debitoarei SC S.T.S.R.L.(filele 121-124, dosar nr.4360/62/2011, vol.2)
     La data de 26.07.2011 lichidatorul judiciar C.L 2000 S.P.R.L. a depus la dosar  si a afisat la usa instantei atat tabel definitiv de creante, cat si tabel definitiv rectificativ al debitoarei SC S.T.S.R.L.(filele 125-138, 164-167 dosar nr.4360/62/2011, vol.2)
     In toate aceste tabele de creante, creditoarea SC L. B. S.A. este inscrisa cu suma de 384.399,65 lei la categoria creantelor garantate, conform art.121 pct.2 din Legea nr.85/2006.
     Din contestatia si precizarea la aceasta, extrem de succint motivate, instanta constata ca debitoarea contesta inscrierea creantei creditoarei SC L. B. S.A. la categoria creantelor garantate, in loc de cea a creantelor chirografare, invocandu-se faptul ca bunurile constituite garantie nu apartin debitoarei, ci garantului  E.  H & H S.R.L.
     Verificand declaratia de creanta a SC L. B. S.A. si actele anexa acesteia, instanta constata ca aceasta creanta in cuantum de 384.399,65 lei, reprezentand credit restant, comision restant si dobanzi,  este garantata prin contractul de garantie reala mobiliara nr.911 SM din data de 07.02.2008.(filele  47-69, 70-72, dosar nr.4360/62/2011, vol.2)
     Este adevarat ca debitoarea SC S.T.S.R.L. a garantat imprumutul acordat de creditoarea SC LIBRA BANK S.A. si cu un bun imobil ce apartine unei terte persoane-garantul SC  ELCOM H & H S.R.L., asa cum rezulta din contractul de garantie reala imobiliara autentificat sub nr.36/07.02.2008 de Biroul Notarului Public Georgescu Gabriela.(filele 73-77, dosar nr.4360/62/2011, vol.2)
     Bunul imobil constituit ca si garantie nu apartine insa averii debitoarei, motiv pentru care el nu poate fi urmarit de catre creditoarea SC L. B.  S.A. in cadrul procedurii insolventei, ci numai in afara acestei proceduri.
     Intrucat pot constitui obiect al procedurii insolventei reglementate de Legea nr.85/2006 numai bunurile proprietatea debitoarei, se impune rectificarea partiala a tabelelor de creanta contestate, in sensul indepartarii din acestea a mentiunii  potrivit careia creanta creditoarei SC L. B. S.A. este garantata cu „garantie reala imobiliara-ipoteca de rang I asupra imobil cabana compus din teren si constructie aferenta, plus cabana de lemn, aflate in proprietatea garantului imobiliar E. & H S.R.L., inscris in CF nr.9376, nr.cad.10204/2/1, cf.contr.de garantie reala imobiliara nr.36/07.02.2008”, cu pastrarea celorlalte mentiuni referitoare la caracterul garantat al creantei creditoarei.
     Fata de considerentele expuse anterior, in conformitate cu prevederile art.73 si art.75 din Legea nr.85/2006, instanta urmeaza sa admita in parte contestatia precizata, formulata de debitoarea SC S.T.S.R.L., sa dispuna ca lichidatorul judiciar sa rectifice partial tabelul preliminar de creante si tabelul definitiv de creante al debitoarei, in sensul indepartarii din acestea a mentiunii  potrivit careia creanta creditoarei SC L. B. S.A. este garantata cu „garantie reala imobiliara-ipoteca de rang I asupra imobil cabana compus din teren si constructie aferenta, plus cabana de lemn, aflate in proprietatea garantului imobiliar E. H & H S.R.L., inscris in CF nr.9376, nr.cad.10204/2/1, cf.contr.de garantie reala imobiliara nr.36/07.02.2008”.
     Va pastra mentiunea din tabelul preliminar de creante si din tabelul definitiv de creante al debitoarei SC S.T.S.R.L., privind inscrierea creantei creditoarei SC L. B. S.A. la categoria creantelor garantate, conform art.121 pct.2 din Legea nr.85/2006.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:
     
     Admite in parte contestatia precizata, formulata de debitoarea SC S.T.S.R.L., si in consecinta:
     Dispune ca lichidatorul judiciar sa rectifice partial tabelul preliminar de creante si tabelul definitiv de creante al debitoarei, in sensul indepartarii din acestea a mentiunii  potrivit careia creanta creditoarei SC L. B. S.A. este garantata cu „garantie reala imobiliara-ipoteca de rang I asupra imobil cabana compus din teren si constructie aferenta, plus cabana de lemn, aflate in proprietatea garantului imobiliar E. & H S.R.L., inscris in CF nr.9376, nr.cad.10204/2/1, conform contractului de garantie reala imobiliara nr.36/07.02.2008”.
     Pastreaza mentiunea din tabelul preliminar de creante si din tabelul definitiv de creante al debitoarei SC S.T.S.R.L., privind inscrierea creantei creditoarei SC L. B. S.A. la categoria creantelor garantate, conform art.121 pct.2 din Legea nr.85/2006.
     Definitiva.
     Cu drept de recurs in 7 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica, azi 10.04.2012.
     

JUDECATOR SINDIC, GREFIER,
A. O. M. F.

Red.A.O./10.04.2012
Dact.M.F./10.04.2012
Ex.3
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Societati comerciale

Nulitate act juridic - Hotarare nr. 615 din data de 19.09.2017
Debite intre societati comerciale - Hotarare nr. 403 din data de 14.07.2017
Litigiu Curtea de Conturi - Hotarare nr. 176 din data de 01.03.2018
Ordonanta presedintiala - Hotarare nr. 2 din data de 22.01.2018
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 84 din data de 02.02.2016
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Decizie nr. 238 din data de 15.03.2015
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Decizie nr. 775 din data de 19.06.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI - Sentinta comerciala nr. 1124/C din data de 19.11.2014
PROCEDURA INSOLVENTA - Sentinta comerciala nr. 753 din data de 24.06.2014
Nulitate absoluta a obiectului de activitate a societatii comerciale - Sentinta comerciala nr. 1900/C din data de 08.12.2009
Societati comerciale - Sentinta comerciala nr. 1900 din data de 08.12.2009
Amanare hotarare AGA - Sentinta comerciala nr. 28/CC din data de 14.07.2009
Anulare hotarare AGA - Sentinta comerciala nr. 116/CC din data de 19.11.2009
somatie de plata - Sentinta civila nr. 376 din data de 19.08.2009
Insolventa. Confirmare plan reorganizare. In reorganizare este necesar ca cel putin o categorie de creante sa primeasca mai mult decat in cazul falimentului, altfel reorganizarea nu si-ar avea ratiunea. Nu este insa neaparat necesar ca toti creditorii sa - Decizie nr. 224 din data de 26.02.2014
Termenul de perimare a judecarii recursului prevazut de art 248 cod procedura civila curge de la data legalei citari a recurentului, a carei analiza se realizeaza si prin prisma dispozitiilor art 98 cod procedura civila. - Decizie nr. 3753/R din data de 06.09.2013
Modificarea unilaterala a Contractului Individual de Munca determinata de incompatibilitatea detinerii functiei in conditiile inceperii urmaririi penale - Decizie nr. 2010/R din data de 06.11.2013
Accident de munca/accident de traseu - Decizie nr. 2092/R din data de 25.11.2013
Procedura insolventei. Contestatie impotriva tabelului preliminar al creantelor. Creante sub conditie suspensiva art. 64 alin. 4 din Legea nr. 85/2006. Fata de clauza din contractul de credit, creanta creditorului asociat este o creanta sub conditia suspe - Decizie nr. 2129/R din data de 04.12.2013
Un prim aspect este cel retinut de instanta de fond potrivit caruia pentru a opera compensarea trebuie sa existe raporturi juridice reciproce directe intre partile implicate, ceea ce in speta nu s-a realizat. - Decizie nr. 463/R din data de 31.01.2013