InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Olt

Legea 10/2001- art. 14 coroborat cu art.10,11,19,20 alin. 1 privind posibilitatea restituirii in natura a imobilelor concesionate deoarece prin efectul contractului nu a operat transmisiunea proprietatii iar bunurile nu au iesit din patrimoniul unit...

(Decizie nr. 1788 din data de 18.11.2008 pronuntata de Tribunalul Olt)

Domeniu Concesionari, concesiuni | Dosare Tribunalul Olt | Jurisprudenta Tribunalul Olt


Legea 10/2001- art. 14 coroborat cu art.10,11,19,20 alin. 1 privind posibilitatea restituirii in natura a imobilelor  concesionate deoarece prin efectul contractului nu a operat transmisiunea proprietatii iar bunurile nu au iesit din patrimoniul unitatii detinatoare.

Dosar nr. 4036/104/2007 avand ca obiect  L 10/2001.
Tribunalul  Olt a admis in parte contestatia, a anulat dispozitia emisa de Primaria Bals  si a dispus restituirea in natura  pentru doua suprafete de teren de 2420 m.p. ( piata) si 1268 m. p. ( parculet), constatand  ca reclamantii au dreptul la despagubiri pentru suprafata de 3281 m.p.
Impotriva sentintei au declarat apel reclamantii  si Primarul Orasului Bals.
Prin decizia 193/2009 Curtea de Apel Craiova  a admis apelul reclamantilor  si a dispus  restituirea in natura si a suprafetei de 3312 m.p. teren pe care se afla sediul B.C.R.  cu obligarea reclamantelor  de a respecta contractul de concesiune incheiat  in anul 1992, urmand ca acestea  sa se subroge in drepturile Primariei  Bals.
A fost respins   ca tardiv apelul declarat de  Primarul Orasului Bals .
Pentru a pronunta aceasta solutie  Curtea de Apel Craiova a retinut  aplicabile dispoz. art. 14 si 16 din L 10/2001 privind restituirea imobilelor  care fac obiectul unui contract de concesiune, noul proprietar subrogandu-se in drepturile persoanei juridice detinatoare.
Astfel prima instanta  a aplicat gresit dispozitiile art. 14 retinand eronat faptul ca terenurile concesionate nu pot fi restituite fostilor proprietari .
Impotriva sentintei au declarat recurs  Consiliul  Local Bals si Primaria Bals,  iar prin decizia 2005/2010 I.C.C.J.  a admis recursul, a casat in parte decizia si a trimis cauza spre rejudecarea apelului declarat de  parat .
Pentru a pronuntat aceasta hotarare I.C.C.J.  a retinut  ca apelul paratului  a fost declarat in termen intrucat a fost transmis instantei prin fax in ultima zi a termenului.
Prin decizia 496 /2010 Curtea de Apel Craiova  in rejudecare  a admis apelul paratului Primarul Orasului Bals impotriva sentintei 1788/2008 a Tribunalului Olt, a schimbat sentinta  si a constatat ca reclamantele  sunt indreptatite  la acordarea de masuri reparatorii in echivalent,  in conditiile titlului VII din L 247/2005 pentru  suprafetele de 2420 m.p. ( piata ) si 1268 m.p. ( parculet), constatand  ca dispozitiile sentintei referitoare la acordarea de masuri reparatorii pentru suprafata de 3281 mp. au fost schimbate  prin decizia civila 193/2009 a Curtii de Apel Craiova.
Pentru a  pronunta aceasta solutie Curtea de Apel Craiova a retinut ca niciuna dintre situatiile prevazute de art. 10 pentru restituirea in natura a terenului nu este incidenta in speta, terenurile neputand fii restituite in natura.
Problema de drept  ce a  fost rezolvata irevocabil de instantele de control judiciar consta in aplicarea dispoz. art. 10,14 si 16  din L 10/2001 respectiv posibilitatea retrocedarii  suprafetelor de teren  concesionate, inchiriate, date in locatie de gestiune catre persoane juridice  ce pot fi considerate  bunuri libere  intrucat prin  efectul  contractelor  nu a operat o transmisiune a proprietatii si bunurile nu au iesit  din patrimoniul unitatii detinatoare.
Decizia Curtii de Apel Craiova a devenit irevocabila prin  nerecurare.
 
Data publicarii pe portal: 22.02.2011
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Concesionari, concesiuni

Recurs competenta redeventa - Sentinta civila nr. 3117 din data de 25.01.2010
Drept de concesiune. Radiere din cartea funciara. Inadmisibilitatea cererii de radiere pe baza unui act administrativ. - Decizie nr. 8/Rcc din data de 08.07.2008
taxa de concesiune. Stipulatie pentru altul - Hotarare nr. 115 din data de 12.01.2010
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la 16.11.2006 sub nr. 21932/301/2006, reclamantul MUNICIPIUL BUCURESTI a chemat in judecata pe paratul POPA NICOLAE, solicitand instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta sa dispuna obligare... - Sentinta civila nr. 10467 din data de 18.12.2006
In situatia in care intre parti nu exista un raport juridic in continutul caruia sa intre obligatia paratului de a incheia contractul de concesiune cu privire la terenul pe care se afla apartamentul sau si nici nu exista un text legal care sa impuna ... - Decizie nr. 460 din data de 26.04.2011
Concesionare teren agricol prin licitatie publica cu strigare. Cerere pentru anularea procesului-verbal si a deciziei Comisiei de solutionare a contestatiilor. Lipsa dovezilor privind achitarea obligatiilor fiscale catre toti creditorii bugetari. - Decizie nr. 283 din data de 04.05.2010
Licitatie publica. Plangere formulata in temeiul Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica a contractelor de concesiune lucrari publice si de servicii. Evaluare oferte - Decizie nr. 113 din data de 15.01.2010
Obligarea proprietarului apartamentului sa incheie contract de concesiune cu Primaria pentru terenul aferent acestui apartament. - Decizie nr. 9 din data de 11.01.2010
Litigiu fiscal. Calcularea taxei pe teren datorata de concesionar. - Decizie nr. 612 din data de 01.03.2010
Actiune avand ca obiect pretentii banesti reprezentand taxa de concesiune cu majorari si penalitati aferente. Natura juridica a cauzei. Competenta materiala. - Decizie nr. 2233 din data de 20.10.2008
Contract de concesiune. Valabilitate. - Decizie nr. 458 din data de 17.10.2008
Contractul de concesiune titlu executoriu in temeiul art.3 din Legea nr.190/2004 modificata prin OG nr.94/2004 - Sentinta comerciala nr. 71 din data de 11.04.2007
Pretentii - Sentinta civila nr. 8376 din data de 06.10.2010
Validare poprire - Sentinta civila nr. 7244 din data de 13.08.2010
Taxa concesiune.Taxa lipsa folosinta. - Sentinta civila nr. 5/CF din data de 19.01.2007
Calitate procesuala pasiva in actiunile privind anularea actelor fiscale. - Obligatii fiscale stabilite in sarcina concesionarului - Sentinta civila nr. 93/CF din data de 21.12.2006
Pretentii - Sentinta civila nr. 8376 din data de 06.10.2010
Validare poprire - Sentinta civila nr. 7244 din data de 13.08.2010
Contract de cesiune. Neplata redeventei stipulate prin contract. Aplicarea gresita a dispozitiilor legale referitoare la admisibilitatea probei cu martori in dovedirea actelor juridice civile - art. 1191 Cod civil (art 304 Cod procedura civila) - Sentinta civila nr. 110 din data de 18.03.2003
taxa de concesiune. Stipulatie pentru altul - Hotarare nr. 115 din data de 12.01.2010