Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Olt

nulitate act concesiune

(Sentinta civila nr. 190 din data de 11.03.2015 pronuntata de Tribunalul Olt)

Domeniu Concesionari, concesiuni | Dosare Tribunalul Olt | Jurisprudenta Tribunalul Olt

Prin sentinta civila nr. 2303/12.09.2014 pronuntata de Judecatoria Caracal in dosarul nr. 1112/207/2014 a fost   Admisa exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Caracal si declinata competenta de solutionare a cauzei civile privind pe reclamantii A,B,C,D, in contradictoriu cu paratii Primaria Caracal, Olt, SC IGO SA Caracal si X,  avand ca obiect anulare act, in favoarea Tribunalului Olt - sectia contencios administrativ fiscal. 
Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta a retinut ca reclamantii au chemat in judecata pe paratii solicitand instantei sa constate nulitatea absoluta a actului de concesiune nr. 32/25.04.2012 emis de SC IGO SA Caracal, prin care se concesioneaza numitei X, pe o perioada de 25 de ani, locurile de veci nr. 86-87, situate in parcela B, randul 5, din cimitirul nr. 1 Caracal si implicit punerea in situatia initiala a mostenitorilor legali, cu cheltuielile de judecata.
 In  motivarea actiunii reclamantii arata ca la data de 25.04.2012, SC IGO SA Caracal a concesionat paratei X, in mod abuziv ( pe baza unei cereri mincinoase si fara a avea la baza actele prevazute de lege), prin contractul de concesiune nr. 32/2012 locurile de veci nr. 86-87, situate in parcela B, randul 5, din cimitirul nr. 1 din Caracal, care apartineau mostenitorilor legali ai defunctului Y, conform Anexei 24, nr. 4450/28.02.2014, eliberata de Primaria mun. Caracal.
Prin intocmirea contractului de concesiune nr. 32/2012 SC IGO SA Caracal a incalcat prevederile HCL Caracal, nr. 22/27.03.2009 (in vigoare la acea data), cap. IX, art. 35 care prevede:
"La baza efectuarii fiecarei transcrieri, va sta un act notarial, certificat de mostenitor sau legatar, act de donatie, contract de vanzare-cumparare a constructiilor funerare, autentificat sau o sentinta civila definitiva, in cuprinsul carora va fi specificat expres locul de veci ce face obiectui transcrierii, precum si calitate dobanditorului."
In urma solicitarilor scrise (nr. 9530/18.12.2013 si nr. 1036/17.02.2014) si verbale ale mostenitorilor legali, adresate SC IGO SA Caracal, privind deposedarea acestora de bunurile dobandite prin concesionarea fara acte legale a locurilor de veci ce le apartineau, s-a primit din partea SC IGO SA Caracal raspunsul nr. 1405/04.03.2014 prin care se recunoaste abuzul savarsit, motivand totodata ca nu poate da insa o solutie favorabila printr-un act administrativ intern, ci numai pe baza unei hotarari judecatoresti definitive (invocand HG 955/2004, art. 22, alin. 9 si HCL Caracal, nr 124/30.09.2013, cap. II, art. 13).
Se mentioneaza ca locurile de veci din litigiu apartin bunicului reclamantilor de peste 80 de ani, aici fiind inmormantati bunicii, unchii si matusile, ultimul decedat fiind ingropat in acest loc in anul 2012.
Reclamantii considera ca parata X nu putea obtine concesionarea locurilor de veci fara complicitatea unor functionari ai SC IGO SA Caracal, care prin abuz au incalcat legile in vigoare.
In  drept isi intemeiaza cererea in baza art. 194 si urmatoarele, CP. civ.
La dosar au fost depuse  inscrisuri.
In perioada de regularizare si verificare a cererii de chemare in judecata, potrivit rezolutiei din data de 27.03.2014 reclamantii au indicat valoarea obiectului cererii ca fiind 833, 60 lei asa cum rezulta din actul de concesionare, solicitand proba cu inscrisuri si cu martor.
Ulterior, reclamantii au depus taxa judiciara de timbru si un memoriu explicativ, intemeindu-si in drept cererea pe disp. art. 194 si urmt. Cpc si in concluzie  aratand ca sunt mostenitorii legali ai defunctului si implicit a locurilor de veci in cauza, la data intocmirii actului de concesiune nr.32/2012 nu au existat actele legale prevazute de H.C.L. Caracal nr.22/2009 in consecinta concesiunea nr.32/2012 este lovita de nulitate. Beneficiarul concesiunii nr.32/2012, parata X nu este mostenitor legal al defunctului si nu are nici calitatea necesara acordarii concesiunii iar prin intocmirea actului de concesiune nr,32/2012,SC IGO Caracal a decis peste lege, incalcand prevederile H.C.L. Caracal cap.IX,art.35.(Concesiunea nr.32/2012 nu are la baza nici un act notarial din care sa rezulte calitatea dobanditorului cu toate ca numita Lira Marcu Maria Lori a fost somata verbal si in scris de catre IGO SA. sa le prezinte.
Parata X a formulat intampinare la data de 07.05.2014 prin care a solicitat respingerea actiunii formulata de reclamanti ca inadmisibila, nelegala si netemeinica, invocand exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor, intrucat  cererea de chemare in judecata se exercita de titularul dreptului, astfel ca el este cel ce are calitatea procesuala activa.
In caz de deces a titularului dreptului si numai dupa ce urmatii defunctului au acceptat calitatea de mostenitori si au obtinut certificatul de mostenitor, acestia pot formula actiuni in instanta.  Calitatea de mostenitor se consolideaza de la data deschiderii succesiuni si nu de la data cand reclamantii au formulat o cerere de sesizare a deschiderii procedurii succesorale adresata Primariei, iar aceasta a emis formularul Anexa 24 privind sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale inregistrat sub nr. 4450/28.02.2014.
Parata X precizeaza ca reclamantii nu au aratat ca sunt mostenitorii lui Marcu Nicolae (decedat in anul 1970) si sotia acestuia Marcu Rada (decedata in anul 1993), parintii mamei lor, lipsa calitatii procesuale fiind o exceptie de fond, absoluta si peremtorie, motiv pentru care a solicitat respingerea actiunii ca fiind introdusa de persoane fara calitate procesuala.
Parata invoca exceptia lipsa calitatii procesuala pasive a PRIMARIEI MUNICIPIULUI CARACAL si a SC IGO SA CARACAL, aratand ca reclamantii nu se pot prevala in fata instantei de judecata numai de formularul Anexa 24 privind sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale inregistrat sub nr. 4450/28.02.2014 emis de Consiliul local al Municipiului Caracal, pentru defunctul MARCU S. NICOLAE, decedat la data de 03 iunie 1970 , ca si cand reclamantii ar fi avut calitatii procesuale active de a chema in judecata si alte institutii ale statului.  Autoritatile si institutiile publice nu pot fi chemate in judecata de persoane care nu si- au dovedit calitatea procesuala activa.
Se mai invoca si  exceptia de prematuritate, parata X aratand ca dreptul reclamantilor de a se adresa instantei, inca nu s-a nascut, intrucat reclamantii nu si-au dovedit calitatea de mostenitori dupa bunicii lor. Din moment ce dreptul reclamantilor nu este dovedit printr-un certificat de mostenitor din care sa rezulte ca acestia au acceptat succesiunea, formularea acestei cereri de chemare in judecata, nu este justificata.
Parata precizeaza ca cheltuielile de judecata si daunele morale le va solicita pe cale separata.
In drept invoca dispozitiile art.205 si urm. Cod proc. civ.
In aparare se solicita proba cu inscrisuri.
La data de 07.05.2014 parata SC IGO SA Caracal, Societate in Reorganizare Judiciara a depus la dosar intampinare prin care lasa la aprecierea instantei solutia ce se va pronunta, aratand in fapt ca in urma cererii lui Marcu Paul prin care renunta la dreptul de concesiune pentru 2 locuri cls. a I-a in Cimitirul nr. 1 din Caracal in vederea concesionarii acestor locuri de catre fiica acestuia X si a cererii acesteia inregistrata la nr. 1918/27.04.2012 prin care solicita concesionarea a 2 locuri cls. a I-a in Cimitirul nr. 1 din Caracal , s-a intocmit Actul de concesiune pe 25 de ani nr.32/25.04.2012 pentru locurile de veci nr.86-87 situate in parcela B, randul 5, pe numele paratei X, depunandu-se in copie certificate de nastere, certificate de deces si adresa nr.678/18.04.2012 emisa de Consiliul Local al Mun. Caracal.
Parata  SC IGO SA Caracal arata ca paratei X i-a fost intocmit actul de concesiune in calitate de nepoata a decedatei Z, iar la data intocmirii acestui act de concesiune la societate nu se cunostea faptul ca ar mai exista si alti mostenitori.
Prin adresele nr. 9530/18.12.2013, nr. 1036/1 7.02.2014 ale reclamantilor  cu privire la intocmirea actului de concesiune nr.32/2012 unitatea SC IGO SA a luat la cunostinta de existenta mostenitorilor in persoana reclamantilor si a solicitat paratei X sa prezinte in copie actul notarial care a stat la baza intocmirii actului de concesiune mentionat mai sus, insa nu a intrat in posesia celor solicitate.
Se mai arata ca reclamantii au depus si copie de pe sesizarea pentru deschiderea procedurii nr.4450/28.02.2014 prin care solicita deschiderea succesiunii dupa defunctul Marcu Nicolae unde, la 44 de ani de la decesul celui mentionat, sunt trecute si cele 2 locuri de veci care fac obiectul prezentului dosar. In sesizarea de deschidere a succesiunii nr. 1598/06.02.2012 dupa defuncta Marcu Rodica Leliana Virginia nu sunt trecute cele 2 locuri de veci. 3. Reclamantii au solicitat rezilierea concesiunii, insa potrivit legislatiei in vigoare acest fapt nu se poate realiza printr-un simplu act administrativ intern al societatii, asa cum reiese din HG 955/2004, art.22 pct.9 si HCL Caracal nr. 124/2013,capit. II, art. 13, drept pentru care le-a indicat sa se adreseze instantei. In concluzie, parata lasa la aprecierea instantei solutia ce se va pronunta , solicitand judecarea cauzei si in lipsa.
Prin sentinta nr 190/11.03.2015 instanta a respins exceptia lipsei de interes a reclamantilor, invocata de parata x ca neintemeiata.
A fost admisa cererea de chemare in judecata formulata de reclamanti  si s-a constatat nulitatea absoluta a actului de concesiune nr. 32/25.04.2012 emis de IGO Caracal.
Pentru a pronunta aceasta solutie instanta a retinut ca potrivit art. 248, alin. 1 C.proc.civ., instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura, precum si asupra celor de fond care fac inutila, in tot sau in parte, administrarea de probe ori, dupa caz, cercetarea fondului cauzei.
Cu privire la exceptia lipsei de interes a reclamantilor, instanta retine ca aceasta este neintemeiata, motivat de faptul ca acestia au solicitat instantei sa constate nulitatea absoluta a actului de concesiune nr. 32/25.04.2012 emis de SC IGO SA Caracal, prin care se concesioneaza paratei x, pe o perioada de 25 de ani, locurile de veci nr. 86-87, situate in parcela B, randul 5, din cimitirul nr. 1 Caracal si implicit punerea in situatia initiala a mostenitorilor legali.
Asa cum rezulta din sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale de pe urma autorului Marcu S Nicolae reclamantii sunt enumerati in calitate de succesori prezumtivi ai autorului, justificandu-se interesul acestora in promovarea actiunii.
Asupra fondului cauzei, instanta retine ca la data de 25.04.2012 a fost incheiat intre SC IGO SA Caracal si parata x contractul de concesiune a doua locuri de veci clasa I in Cimitirul nr. 1 din Caracal, ca urmare a cererii formulate de numitul Marcu Paul prin care a acesta din urma a renuntat la dreptul de concesiune in favoarea concesionarii acestora catre fiica sa - parata x.
Actul de concesiune nr. 32/25.04.2015 a fost incheiat pentru o perioada de 25 de ani.
Prin Regulamentul privind organizarea si functionarea cimitirelor umane aflate sub autoritatea Consiliului Local al mun. Caracal s-a stabilit in art. 7 ca locurile de inhumare pot fi atribuite in folosinta rudei celei mai apropiate de decedat, respectiv sot/sotie, copil , parinte, frate, sora sau alte rude in ordinea gradului de rudenie, in baza declaratiei scrise a solicitantului inhumarii.
Totodata in art. 11 din acelasi regulament s-a prevazut ca unei persoane o se poate atribui  in folosinta /concesiune numai un  singur loc de inhumare sau doua locuri pentru familie, alin. 3 prevazand ca atribuirea catre acelasi titular a mai multor locuri de veci este nula de drept i atrage incetarea dreptului de folosinta asupra mormintelor dobandite cu nesocotirea prevederilor art. 11 alin. 1.
In speta, actul a carui nulitate se solicita a fost incheiat fara respectarea dispozitiilor cuprinse in regulamentul mai sus mentionat, fiind concesionate in favoarea paratei x 2 locuri de veci, si, mai mult acesta are la baza o cerere formulata de parata ulterior incheierii contractului nr. 32/25.04.2012, respectiv la data de 27.04.2012, precum si in lipsa documentelor care sa ateste calitatea de cea mai apropiata ruda a decedatului.
Fata de aceste considerente, instanta a respins  exceptia lipsei de interes a reclamantilor, invocata de parata Lira Marcu Maria Lori ca neintemeiata, iar pe fond a admis cererea de chemare in judecata formulata de reclamanti si a constatat nulitatea absoluta a actului de concesiune nr. 32/25.04.2012 emis de IGO Caracal.
Data publicarii pe portal:12.05.2015
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Concesionari, concesiuni

Recurs competenta redeventa - Sentinta civila nr. 3117 din data de 25.01.2010
Drept de concesiune. Radiere din cartea funciara. Inadmisibilitatea cererii de radiere pe baza unui act administrativ. - Decizie nr. 8/Rcc din data de 08.07.2008
taxa de concesiune. Stipulatie pentru altul - Hotarare nr. 115 din data de 12.01.2010
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la 16.11.2006 sub nr. 21932/301/2006, reclamantul MUNICIPIUL BUCURESTI a chemat in judecata pe paratul POPA NICOLAE, solicitand instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta sa dispuna obligare... - Sentinta civila nr. 10467 din data de 18.12.2006
In situatia in care intre parti nu exista un raport juridic in continutul caruia sa intre obligatia paratului de a incheia contractul de concesiune cu privire la terenul pe care se afla apartamentul sau si nici nu exista un text legal care sa impuna ... - Decizie nr. 460 din data de 26.04.2011
Concesionare teren agricol prin licitatie publica cu strigare. Cerere pentru anularea procesului-verbal si a deciziei Comisiei de solutionare a contestatiilor. Lipsa dovezilor privind achitarea obligatiilor fiscale catre toti creditorii bugetari. - Decizie nr. 283 din data de 04.05.2010
Licitatie publica. Plangere formulata in temeiul Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica a contractelor de concesiune lucrari publice si de servicii. Evaluare oferte - Decizie nr. 113 din data de 15.01.2010
Obligarea proprietarului apartamentului sa incheie contract de concesiune cu Primaria pentru terenul aferent acestui apartament. - Decizie nr. 9 din data de 11.01.2010
Litigiu fiscal. Calcularea taxei pe teren datorata de concesionar. - Decizie nr. 612 din data de 01.03.2010
Actiune avand ca obiect pretentii banesti reprezentand taxa de concesiune cu majorari si penalitati aferente. Natura juridica a cauzei. Competenta materiala. - Decizie nr. 2233 din data de 20.10.2008
Contract de concesiune. Valabilitate. - Decizie nr. 458 din data de 17.10.2008
Contractul de concesiune titlu executoriu in temeiul art.3 din Legea nr.190/2004 modificata prin OG nr.94/2004 - Sentinta comerciala nr. 71 din data de 11.04.2007
Pretentii - Sentinta civila nr. 8376 din data de 06.10.2010
Validare poprire - Sentinta civila nr. 7244 din data de 13.08.2010
Taxa concesiune.Taxa lipsa folosinta. - Sentinta civila nr. 5/CF din data de 19.01.2007
Calitate procesuala pasiva in actiunile privind anularea actelor fiscale. - Obligatii fiscale stabilite in sarcina concesionarului - Sentinta civila nr. 93/CF din data de 21.12.2006
Pretentii - Sentinta civila nr. 8376 din data de 06.10.2010
Validare poprire - Sentinta civila nr. 7244 din data de 13.08.2010
Contract de cesiune. Neplata redeventei stipulate prin contract. Aplicarea gresita a dispozitiilor legale referitoare la admisibilitatea probei cu martori in dovedirea actelor juridice civile - art. 1191 Cod civil (art 304 Cod procedura civila) - Sentinta civila nr. 110 din data de 18.03.2003
taxa de concesiune. Stipulatie pentru altul - Hotarare nr. 115 din data de 12.01.2010