InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Galati

Renuntarea la judecata facuta prin mandatar cu procura speciala

(Decizie nr. 49 din data de 09.04.2014 pronuntata de Curtea de Apel Galati)

Domeniu Mandat, mandatari | Dosare Curtea de Apel Galati | Jurisprudenta Curtea de Apel Galati

Procuristul revizuientului a precizat la termenul de judecata ca intelege sa renunte la judecarea cererii de suspendare executare silita intrucat intr-un alt dosar aflat pe rolul altei instante s-a admis prin incheiere suspendarea provizorie a executarii silite. Cererea de renuntare la judecata poate fi facuta verbal in sedinta de judecata sau prin cerere scrisa, personal sau prin mandatar cu procura speciala. Renuntarea la judecata se constata prin hotarare judecatoreasca.

                                        Decizia civila nr. 49/A din 09.04.2014 a Curtii de Apel Galati                                                              

Prin cererea inregistrata initial la nr.7632/231/2013 pe rolul Judecatoriei Focsani BEJA BF si BVM a solicitat incuviintarea executarii silite a sentintei din data de 9.05.2011 a Judecatoriei Florenta, Italia, sentinta ce a fost insotita de Certificatul de executare a deciziei judecatoresti eliberat de Curtea de Apel Florenta, Sectia a II-a penala, conform art.38, 54 si 58 din Regulamentul CE nr.44/2001.
Prin sentinta civila nr.20/26.06.2013 a Judecatoriei Focsani s-a declinat competenta de solutionare a cererii in favoarea Tribunalului Vrancea, cu motivare, in esenta, ca potrivit art. 39 din Regulamentul CE nr.44/2001 cererea de incuviintare se depune la autoritatea judiciara indicata in Anexa II, iar in aceasta anexa competenta este stabilita in favoarea Tribunalului.
Cererea a fost inregistrata sub nr. 3834/91/2013 pe rolul Tribunalului Vrancea.
Prin sentinta civila 499/2013 a Tribunalului Vrancea  s-a respins ca neintemeiata cererea formulata.
Pentru a decide astfel, instanta a retinut urmatoarele:
Potrivit art. 1103 NCPC executarea hotararii straine se incuviinteaza cu respectarea conditiilor prevazute la art. 1095, precum si a celei ca hotararea sa fie executorie potrivit legii statului de sediu al instantei care a pronuntat-o, iar dispozitiile art. 1096 si 1097 sunt aplicabile in mod corespunzator si cererii de incuviintare a executarii.
Potrivit art.1096 alin 1 lit. g din NCPC recunoasterea poate fi refuzata daca hotararea poate face obiectul unei cai de atac in statul in care a fost pronuntata.
Din certificatul aflat in dosar reiese ca impotriva sentintei cu privire la care se solicita incuviintarea executarii silite s-a formulat apel de catre paratul din cauza, termenul de judecata pentru calea de atac fiind stabilit la data de 19.09.2013.
Cum dispozitiile privitoare la refuzul de recunoastere sunt aplicabile si in procedura de incuviintare a executarii silite, instanta a  constatat ca cererea nu poate fi primita.
Dispozitiile NCPC transpun in legislatia interna prevederile Regulamentului CE nr.44/2001.
Impotriva acestei decizii a declarat recurs (recalificat apel) creditoarea ICT care  a sustinut, in esenta, ca potrivit art.34, 38,54 -58 din Regulamentul 44/2001 hotararea indeplineste toate conditiile pentru a putea fi recunoscuta si executata silita in alt stat membru, fiind depuse la dosar si toate documentele necesare.
O prima problema care se impunea a fi rezolvata, s-a apreciat a fi cea a calificarii corecte a caii de atac. Conform articolului I2 din Legea 191/2007 privind unele masuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare, cererile pentru incuviintarea executarii silite pe teritoriul Romaniei  a hotararilor in materie civila si comerciala, pronuntate in baza Regulamentului 44/2001 sunt de competenta Tribunalului in prima instanta, iar hotararea pronuntata poate fi atacata numai cu recurs.
Avand in vedere, insa, faptul ca aceasta cerere a fost promovata dupa intrarea in vigoare a NCPC, conform art. 7 alin 2  din Legea 76/2012 pentru punerea in aplicare a NCPC ori de cate ori print-o lege speciala se prevede calea recursului, hotararea va fi supusa numai apelului la instanta ierarhic superioara.
Analizand solutia prin prisma motivelor de apel, Curtea a retinut ca acesta este fondat, din considerentele prezentate in continuare:
Dupa stabilirea caii de atac, s-a apreciat ca o a doua problema ce se impunea a fi dezlegata este cea a dispozitiilor legale aplicabile, atunci cand prevederile noului cod de procedura civila - Cartea a VII a - Titlul III, intra in concurs cu dispozitiile Regulamentului CE 44/2001.
Totodata, s-a apreciat ca in mod gresit, Tribunalul Vrancea a considerat aplicabile dispozitiile Noului cod de procedura civila. In realitate, conform dispozitiilor art. 1064 NCPC, dispozitiile Cartii   a VII-a se aplica proceselor de drept privat cu elemente de extraneitate in masura in care prin tratatele internationale la care Romania este parte, prin dreptul Uniunii Europe sau prin legi speciale nu se prevede altfel. Prin urmare, s-a apreciat ca dispozitiile de drept international privat din NCPC reprezinta dreptul comun in materie, care se aplica doar daca nu exista alte dispozitii speciale.
In speta, erau aplicabile dispozitiile Regulamentului CE 44/2001.
Se solicita incuviintarea executarii pe teritoriul Romaniei a unor daune pentru repararea prejudiciului cauzat unei persoane, decurgand dintr-un proces penal, finalizat prin pronuntarea deciziei 2534/ 9.05.2011 a Curtii de Apel Florenta. Asa cum a stabilit CJUE in cauza C-172/91(Waidmann/ Sonntag) aceasta actiune intra in domeniul de aplicare al Regulamentului, chiar daca a fost exercitata intr-o procedura penala.
Prin decizia civila nr. 102/11.12.2013 Curtea de Apel Galati a admis apelul declarat de creditoarea ICT impotriva sentintei civile 499/20.08.2013 a Tribunalului Vrancea.
A admis cererea de exequator si a dispus incuviintarea executarii silite a sentintei penale nr. 2534/2011 a Tribunalului din Florenta sub aspectul laturii civile si a cheltuielilor de judecata.
S-a retinut in cauza ca in ceea ce priveste incuviintarea executarii (procedura de exequator) sunt aplicabile dispozitiile art. 38-56 din Regulamentul Bruxelles 1.
Prin prezenta cerere revizuentul VC a solicitat suspendarea executarii silite a deciziei civile nr. 102/A/11.12.2013 pana la solutionarea definitiva a cererii de revizuire a deciziei respective.
S-a invocat existenta unui titlu executoriu legal si valabil in sensul ca pe rolul Curtii de Apel din Firenze se judeca apelul declarat de VC impotriva sentintei penale nr. 2534/2011 a Tribunalului din Firenze.
S-a solicitat prin cerere scutirea de plata cautiunii in temeiul art. 718 alin. 4 teza I din Noul Cod de Procedura Civila.
Prin intampinare creditoarea-intimata ICT a solicitat respingerea cererii de suspendare a executarii silite a deciziei civile 102/A/11.12.2013 a Curtii de Apel Galati intrucat motivele invocate sunt nefondate la termenul din 9.04.2014.
La termenul din 9.04.2014 procuristul revizuentului VC-numitul GLD a precizat ca intelege sa renunte la judecarea cererii de suspendare executare silita, intrucat in cadrul dosarului 957/91/2014 aflat pe rolul Tribunalului Vrancea, prin Incheierea de sedinta din data de 25.03.2014 a fost admisa cererea de suspendare provizorie a executarii silite formulata de contestatorul VC in contradictoriu cu intimata ICT.
S-a depus in dovedirea afirmatiilor sale fisa dosarului nr. 957/91/2014 aflat pe rolul Tribunalului Vrancea din care rezulta ca prin Incheierea din 25.03.2014 s-a  dispus suspendarea provizorie a executarii silite demarata in dosarul de executare nr. 232/2013 al BEJ BF si BVM, pana la solutionarea in prima instanta a cererii de suspendare a executarii silite ce face obiectul dosarului nr. 745/91/2013.
Potrivit disp. art. 406 (1) din Noul Cod de Procedura Civila reclamantul poate sa renunte la judecata in tot sau in parte, fie verbal in sedinta de judecata sau prin cerere scrisa.
Cererea se face personal sau prin mandatar cu procura speciala cum e cazul in speta.
Potrivit art. 406 pct. 6 C.pr.civ. renuntarea la judecata se constata prin hotarare judecatoreasca.
Prin urmare, avand in vedere prevederile art. 406 din Noul Cod de Procedura Civila, urmeaza a se lua act de cererea revizuentului de renuntare la judecarea cererii de suspendare a executarii silite a deciziei civile nr. 102/A/11.12.2013 a Curtii de Apel Galati.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Mandat, mandatari

Emiterea a doua mandate de executare pentru aceeasi pedeapsa; existenta a doua hotarari definitive de condamnare ce nu se pot concilia; calea legala de rezolvare a situatiei. - Decizie nr. 702 din data de 13.11.2008
Rejudecarea cauzei la cererea inculpatului extradat. - Decizie nr. 218 din data de 20.03.2009
Prescriptia executarii pedepsei principale a inchisorii. Cauze de intrerupere. Emitere mandat european de arestare. - Decizie nr. 8 din data de 07.01.2010
Mandat european de arestare. Semnalare in sistemul informatic Schengen. Conditii. - Sentinta penala nr. 14 din data de 14.01.2012
Necesitatea de a supune unei interpretari restrictive clauzele conven?iei de mandat - Decizie nr. 704A din data de 22.09.2011
Contractul de mandat este guvernat, in ceea ce priveste forma, de principiul simetriei. - Decizie nr. 1218 din data de 10.10.2011
Notificare formulata in temeiul Legii nr.10/2001. Decesul titularului notificarii intervenit dupa semnarea actului, dar anterior depunerii acestui ala executorul judecatoresc. Obligatiile mandatarului. - Decizie nr. 250A din data de 02.11.2010
Mandatul european de arestare. - Sentinta penala nr. 139 din data de 17.05.2010
Mandatul european de arestare. Executarea mandatului european de arestare. - Sentinta penala nr. 33 din data de 08.02.2010
Modificarea dispozitiei emisa in baza Legii nr.10/2001 in urma retinerii gresite a calitatii de persoana indreptatita a mandatarului. - Decizie nr. 399A din data de 24.06.2009
Asistenta juridica internationala in materie penala. Mandat european de arestare. Punerea in executare. Parasirea teritoriului Romaniei in cursul procedurii. Respingerea sesizarii autoritatilor judiciare emitente. - Sentinta penala nr. 262F din data de 12.10.2009
Reprezentarea partilor in judecata. Exceptia lipsei dovezii calitatii de reprezentant a semnatarului cererii de chemare in judecata. - Decizie nr. 273R din data de 22.02.2007
Mandat - Decizie nr. 595 din data de 16.06.2009
Emiterea a doua mandate de executare pentru aceeasi pedeapsa; existenta a doua hotarari definitive de condamnare ce nu se pot concilia; calea legala de rezolvare a situatiei. - Decizie nr. 702 din data de 13.11.2008
Rejudecarea cauzei la cererea inculpatului extradat. - Decizie nr. 218 din data de 20.03.2009
Prescriptia executarii pedepsei principale a inchisorii. Cauze de intrerupere. Emitere mandat european de arestare. - Decizie nr. 8 din data de 07.01.2010
Mandat - Decizie nr. 595 din data de 16.06.2009
RESTITUIRE BUN IMOBIL. MANDAT FARA REPREZENTARE - Sentinta civila nr. 3242 din data de 23.05.2005
mandat intre soti - Sentinta civila nr. 7127 din data de 21.09.2006
contract de mandat.Folosirea de catre mandatar, in interesul sau, a sumelor incasate in numele mandantului, reprezinta o fapta grava, motiv pentru care art.1544 C.civ. il obliga sa plateasca dobanzi pentru aceste sume, dobanzi care se datoreaza din ... - Sentinta civila nr. 4590 din data de 10.06.2004