Jurisprudenta Tribunalul Dolj


Spete afisate: de la 61 la 80 din 535 pronuntate de Tribunalul Dolj


Dobanda drepturi salariale - acordata de la data formularii cererii, apreciindu-se ca aceasta este data punerii in intarziere
Sentinta civila nr. 831 din data de 30.01.2013 | Domeniu: Dobanzi
Neaplicarea prevederilor art. 256 din codul muncii in situatia in care angajatorul a platit sume mai mari decat cele cuvenite salariatilor, ca urmare a executarii silite a unei hotarari judecatoresti
Sentinta civila nr. 2227 din data de 06.03.2013 | Domeniu: Despagubiri, penalitati
Concediere - aplicarea gresita a criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate
Hotarare nr. 1279 din data de 11.02.2013 | Domeniu: Desfacerea contractului de munca


Reducerea cheltuielilor de judecata proportional cu activitatea

Sentinta civila nr. 1278 din data de 11.02.2013 | Domeniu: Desfacerea contractului de munca
Ordinul de incetare a raporturilor de munca emis in vederea executarii unei hotarari judecatoresti, nu echivaleaza cu o decizie de concediere si nu poate fi contestat in conformitate cu prevederile codului muncii
Sentinta civila nr. 495 din data de 24.01.2013 | Domeniu: Desfacerea contractului de munca
Concediere - desfiintarea postului ca urmare a restrangerii de activitate in invatamant
Sentinta civila nr. 494 din data de 24.01.2013 | Domeniu: Desfacerea contractului de munca
Lipsa calitatii procesuale pasive a ITM in litigiile privind constatarea raporturilor de munca cu o societate care nu mai exista
Sentinta civila nr. 444 din data de 23.01.2013 | Domeniu: Contracte de munca
Imposibilitatea incadrarii de catre instanta in conditii deosebite dupa 2001 daca angajatorul nu a urmat procedura prevazuta de lege
Sentinta civila nr. 1287 din data de 11.02.2013 | Domeniu: Contracte de munca
Suspendarea contractului individual de munca in cazul in care angajatorul a formulat plangere penala impotriva salariatului; conditii de forma ale deciziei de suspendare
Sentinta civila nr. 2113 din data de 28.02.2013 | Domeniu:


Concediere - desfiintarea postului de "sef serviciu" ca urmare a reorganizarii serviciului in care isi desfasura activitatea contestatorul intr-un alt serviciu, ocuparea noului post de sef serviciu urmand sa se faca prin concurs

Sentinta civila nr. 447 din data de 23.01.2013 | Domeniu: Contracte de munca
Pentru lucrarile de modificare ale imobilului detinut in baza unui contract de comodat, comodatarul nu are dreptul la deducere - nu sunt cheltuieli aferente veniturilor
Sentinta civila nr. 5157 din data de 09.04.2013 | Domeniu: Impozite si taxe
Neaplicarea dispozitiilor din Codul de procedura fiscala, referitoare la estimaea bazei de impunere, in conditiile derularii unor tranzactii materializate prin incheierea de contracte autentificate de notar
Sentinta civila nr. 6861 din data de 11.06.2013 | Domeniu: Impozite si taxe
Contract de asociere in participatiune - Asociatul administrator este obligat la plata taxei pe terenul adus in asociere de catre celalalt asociat
Sentinta civila nr. 290 din data de 12.07.2013 | Domeniu: Impozite si taxe
Acordare stimulente - dreptul de apreciere al angajatorului - competenta exclusiva a institutiei parate de a verifica indeplinirea criteriilor propuse, instanta neputandu-se substitui atributiilor institutiei.
Sentinta civila nr. 118 din data de 04.11.2013 | Domeniu: Salarizare
Stimulente prevazute de art. 227, alin.4 din OG 92/2003 - normele incidente prevad doar posibilitatea stimularii anumitor angajati care au obtinut performante deosebite, care au adus un aport suplimentar in realizarea sarcinilor de serviciu, conferind ast
Hotarare nr. 1 din data de 02.12.2013 | Domeniu: Salarizare
Nelegalitatea operatiunilor administrative ce au stat la baza emiterii actului contestat atrage anularea actului astfel emis
Sentinta civila nr. 4147 din data de 21.03.2013 | Domeniu: Acte ale autoritatilor publice
Stabilire domiciliu minor
Decizie nr. 1 din data de 02.12.2013 | Domeniu: Minori


Somatie de plata. Prin obiectiile formulate de catre debitoare prin intampinare cu privire la neindeplinirea obligatiilor contractuale si existenta pe rolul instantei a litigiului privind fondul cauzei, in prezent cauza fiind in rejudecare dupa casare ,an

Sentinta comerciala nr. 319 din data de 02.12.2013 | Domeniu: Cereri
Pentru admiterea cererii de radiere nu este necesar ca debitoarea sa faca dovada achitarii datoriilor.
Sentinta comerciala nr. 334 din data de 02.12.2013 | Domeniu: Societati comerciale
Potrivit art. 237 al 1 lit a si c din Lg31/1990,orice persoana interesata poate cere dizolvarea unei societati cand aceasta nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni, precum si atunci cand societatea si-a incetat activitatea ,nu are se
Sentinta comerciala nr. 335 din data de 02.12.2013 | Domeniu: Societati comerciale

Spete afisate: de la 61 la 80 din 535 pronuntate de Tribunalul Dolj
 [Inapoi]  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  [Inainte]   [Ultima pagina]