Jurisprudenta Tribunalul Dolj


Spete afisate: de la 161 la 180 din 535 pronuntate de Tribunalul Dolj


Concediere - termen pentru emiterea deciziei, lipsa cercetarii disciplinare, lipsa descrierii faptei, incalcarea art. 86 al.5 din codul muncii
Sentinta civila nr. 1210/2012 din data de 16.03.2012 | Domeniu: Desfacerea contractului de munca
Cererile referitoare la un anumit bun din patrimoniu (chiar daca au ca finalitate scoaterea acestui bun din activul debitoarei) nu sunt de competenta judecatorului sindic, legea reglementand strict competentele acestuia
Sentinta comerciala nr. 384 din data de 08.03.2012 | Domeniu: Faliment
Daca taxa judiciara de timbru a fost achitata intr-un cuantum mai mic decat cel datorat, actiunea nu va putea fi anulata integral ci va trebui solutionata in limitele in care taxa judiciara de timbru s-a platit
Decizie nr. 215 din data de 11.04.2012 | Domeniu: Taxa de timbru


Autoritate de lucru judecat

Sentinta comerciala nr. 289 din data de 22.02.2012 | Domeniu: Faliment
Anulare incident plata
Sentinta comerciala nr. 1 din data de 10.01.2012 | Domeniu: Cereri
Insolventa. Procedura simplificata. Stare de insolventa iminenta
Sentinta comerciala nr. 3 din data de 10.01.2012 | Domeniu: Faliment
Cerere in anulare. Plata efectuata dupa emiterea ordonantei
Sentinta comerciala nr. 5 din data de 11.01.2012 | Domeniu: Cereri
Instanta competenta in cazul infractiunilor instrumentate de Parchetul de pe langa ICCJ-Serviciul DIICOT
Sentinta penala nr. 38 din data de 24.01.2012 | Domeniu: Liberare provizorie
Apel. Validare poprire. Natura juridic? a termenului de 3 luni reglementat de art. 460, alin. 1 C.p.c.
Decizie nr. 515 din data de 16.11.2011 | Domeniu: Popriri


Ordonan?a de plata. Competen?a de solu?ionare a cauzei dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 71/2011

Sentinta comerciala nr. 3300 din data de 13.12.2011 | Domeniu: Competenta materiala
Insolven?a. Antrenare raspundere patrimoniala in temeiul disp. art. 138 alin 1 lit a din Legea nr. 85/2006 M. Condi?ii
Sentinta comerciala nr. 2127 din data de 14.12.2011 | Domeniu: Raspundere civila delictuala
Ordonan?a preoedin?iala. Suspendare executare hotarare AGA. Condi?ii
Sentinta comerciala nr. 2557 din data de 14.06.2011 | Domeniu: Ordonanta Presedintiala
Insolven?a. Anularea transferurilor de drepturi patrimoniale. Acte cu titlu gratuit
Sentinta comerciala nr. 2122 din data de 13.12.2011 | Domeniu: Acte ale autoritatilor publice
Cerere de deschidere procedura insolven?a. Crean?a fiscala. Exigibilitate. Prescrip?ie
Sentinta comerciala nr. 1515 din data de 14.09.2011 | Domeniu: Prescriptii
Constatare nulitate absoluta act adi?ional la statutul societa?ii comerciale. Competen?a de solu?ionare a cauzei.
Decizie nr. 71 din data de 28.02.2011 | Domeniu: Competenta materiala
Clauze abuzive. Sanc?iune. Cerere de inaintare intrebari preliminare catre C.J.U.E. Cerere de suspendare a judeca?ii.
Decizie nr. 519 din data de 05.12.2011 | Domeniu: Cereri
Opozi?ie cambiala. Excep?ia de prematuritate. Netemeinicie
Decizie nr. 10 din data de 21.03.2011 | Domeniu: Opozabilitate, inopozabilitate


Perimare. Suspendare de drept.

Decizie nr. 22 din data de 31.01.2011 | Domeniu: Suspendare a judecatii
Ac?iune posesorie. Condi?ii de admisibilitate.
Decizie nr. 62 din data de 21.02.2011 | Domeniu: Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.
Revendicare mobiliara. Amanarea pronun?arii. Lipsa incheierii de dezbateri. Consecin?e
Decizie nr. 190 din data de 02.05.2011 | Domeniu: Revendicare (actiuni, bunuri, drepturi)

Spete afisate: de la 161 la 180 din 535 pronuntate de Tribunalul Dolj
 [Inapoi]  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  [Inainte]   [Ultima pagina]