Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Braila

Drepturi pensie - venituri acord global

(Sentinta civila nr. 205 din data de 24.02.2010 pronuntata de Tribunalul Braila)

Domeniu Asistenta si asigurari sociale | Dosare Tribunalul Braila | Jurisprudenta Tribunalul Braila


Prin cererea inregistrata la aceasta instanta reclamantul AB a chemat in judecata pe parata Casa Judeteana de Pensii Braila pentru ca, prin hotararea care se va pronunta, sa fie obligata aceasta din urma ca, la calculul pensiei, sa aiba in vedere si adeverinta nr.xxx eliberata de SC Ceprohart SA Braila.
In motivarea cererii reclamantul a aratat in esenta ca parata nu a avut in vedere la calculul pensiei si adeverinta nr.xxx prin care se mentioneaza veniturile realizate in acord global. Baza sustinerilor sale o reprezinta principiile dreptatii, contributivitatii si egalitatii, moralitatii si disciminarii.
Prin intampinarea depusa la data de 3.12.2009 parata Casa Judeteana de Pensii Braila a solicitat respingerea cererii intrucat OUG nr.4/2005 face referire doar la sporurile cu caracter permanent iar la pct.VI din OUG nr.4/2005 se mentioneaza ca nu sunt luate in calcul la stabilirea punctajului mediu anual formele de retribuire in acord sau cu bucata, in regie ori dupa timp, pe baza de tarife sau cote procentuale. In drept Legea nr.19/2000, Legea nr.3/1977, HG nr.1550/2004, OUG nr.4/2005, Legea nr.57/1974.
In cauza a fost administrata proba cu acte.
Din analiza actelor si lucrarilor dosarului instanta retine urmatoarele:
Conform adeverintei nr.xxx emisa de SC Ceprohart SA Braila, reclamantul AB a fost salariatul societatii in perioada 1.01.1975-30.09.2001 si a realizat si venituri (care nu au fost incluse in carnetul de munca) sub forma de spor de acord global, pentru care societatea a calculat si virat CAS si pensie suplimentara.
Prin adresa nr.zzz parata Casa Judeteana de Pensii Braila a comunicat reclamantului ca veniturile primite drept acord global nu pot fi valorificate la stabilirea punctajului mediu anual.
Instanta ca constata ca in mod legal parata nu a putut valorifica aceste venituri la stabilirea punctajului mediu anual.
Astfel, conform pct.VI din OUG nr.4/2005 nu sunt luate in calcul la stabilirea punctajului mediu anual, intrucat nu au facut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 formele de retribuire in acord sau cu bucata, in regie ori dupa timp, pe baza de tarife sau cote procentuale (indiferent daca societatea a calculat si virat lunar CAS si pensie suplimentara pentru sporurile in acord global - intrucat textul de lege nu cuprinde nici o dispozitie in acest sens).
Mai mult decat atat, prin dec.nr.30/16.11.2009 Inalta Curte de Casatie si Justie a respins recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si sesizarea Colegiului de conducere al Curtii de Apel Craiova cu privire la stabilirea si recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, referitor la posibilitatea luarii in considerare a formelor de retribuire obtinute in acord global, prevazute de art.12 alin.1 lit.a din Legea nr.57/1974 privind retribuirea dupa cantitatea si calitatea muncii. Pentru a pronunta aceasta hotarare Inalta Curte de Casatie si Justie a retinut urmatoarele: "In legatura cu chestiunea de drept in discutie, cu privire la care s-a considerat ca instantele au dat o interpretare diferita dispozitiilor legale aplicabile, se constata urmatoarele: Ansamblul dispozitiilor cuprinse in art.164 alin.1, 2, 3 din Legea nr.19/2000 si in OUG nr.4/2005 stabileste care sunt veniturile ce constituie baza de calcul a drepturilor de pensie. Astfel, in privinta perioadelor anterioare datei de 1 aprilie 2001 (cand a intrat in vigoare Legea nr.19/2000) sunt incidente dispozitiile tranzitorii cuprinse in art.164 din acest act normativ, care permit valorificarea in procesul de stabilire a punctajelor anuale doar a veniturilor obtinute ce au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare. Pe de alta parte, in privinta recalcularii drepturilor la pensie, O.U.G nr.4/2005 prevede la pct.VI al anexei ca formele de retribuire in acord nu sunt luate in calcul la stabilirea punctajului mediu anual, intrucat nu au facut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001. Prin urmare, este evident ca textele de lege enuntate, fiind clare si lipsite de echivoc, nu suntem in prezenta unei ambiguitati de reglementare, astfel incat nu se poate considera ca problema de drept supusa examinarii este susceptibila de a fi solutionata diferit de instantele judecatoresti, iar dispozitiile art. 329 din Codul de procedura civila nu sunt aplicabile".
Se observa ca Inalta Curte de Casatie si Justie a stabilit ca, in conformitate cu art.164 din Legea nr.119/2000 si pct.VI din O.U.G nr.4/2005, formele de retribuire in acord nu sunt luate in calcul la stabilirea punctajului mediu anual.
Pentru considerentele de mai sus cererea a fost respinsa ca nefondata.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Asistenta si asigurari sociale

Nulitate act - Sentinta civila nr. 777 din data de 04.10.2017
Obligatia de a face - Sentinta civila nr. 775 din data de 04.10.2017
EXCEPTIA PREMATURITATII ACTIUNII. ADMISIBILITATE. - Sentinta civila nr. 32/LM/2010 din data de 12.05.2010
Conflict de drepturi avand ca obiect eliberarea unei adevereinte cu sporurile de gestiune si de stres de care a beneficiat fostul salariat in perioada 1976-1986 - Sentinta civila nr. 1128/lm/2008 din data de 17.02.2009
Contestatie decizie de pensionare. Recalculare cuantum pensie. Legalitatea deciziei - Sentinta civila nr. 1027/lm/2008 din data de 17.02.2009
Contestatie decizie de pensionare. Recalculare cuantum pensie. Legalitatea deciziei. - Sentinta civila nr. 530/lm/2007 din data de 17.02.2009
Asigurari sociale. Pensie invaliditate. Temeinicia deciziei - Sentinta civila nr. 242/lm/2008 din data de 17.02.2009
1.Recurs nou cod procedura civila, anulare decizie CASJ, prescriptia dreptului de stabilire a creantei fiscale, efecte necomunicare decizie debit principal, putere de lucru judecat, accesorii. - Decizie nr. 1114/R din data de 01.04.2014
Neintreruperea termenului de prescriptie a stabilirii contributiei de asigurari de sanatate. Emiterea succesiva de decizii de impunere anulate de instanta de judecata. - Decizie nr. 344/R din data de 31.01.2014
Salarizare personal - Sentinta civila nr. 5536/CA din data de 17.10.2012
Plata cheltuieli medicale - Decizie nr. 541/R din data de 28.06.2012
Actiune intemeiata pe dispozitiile art. 1073 si 1077 din Codul civil. Calitate procesuala activa. Modificarea unilaterala a clauzelor antecontrctului. Admisibilitate. - Sentinta civila nr. 181 din data de 21.10.2008
SOLUTIONAREA CONFLICTELOR DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE - Hotarare nr. 236/M din data de 31.01.2008
Stagiul complet de cotizare in raport de care se calculeaza drepturile de pensie pentru persoanele ce au desfasurat activitate in grupa superioara de munca . - Decizie nr. 2046 din data de 18.12.2008
Inadmisibilitatea stabilirii modului de calcul al pensie anterior depunerii cererii de pensionare ca si a restituirii a contributiilor de asigurari sociale anterior valorificarii acestora prin pensionare . - Decizie nr. 460/M din data de 10.03.2009
Acordarea drepturilor de pensie in raport cu data depunerii cererii - Decizie nr. 357/M din data de 20.03.2007
Luarea in calcul la stabilirea dreptrurilor de pensiei a veniturilor realizate cu titlu de aacord global . Activitate desfasurtaa in coditii de grupa superioara de munca naterior intrarii in vigoare a Legii 19/2000 dovedita cu adeverinta emisa de ang... - Decizie nr. 1033/M din data de 11.06.2009
Utilizarea stagiului complet de cotizare la calcularea pensiei pentru persoanele cu handicap prevazut de art.77 alin.2 raportat la art.47 alin.1 lit. c din Legea 19/2001 si nu a celui rezultat din anexa 3 a acestei legi . - Decizie nr. 596/M din data de 17.05.2007
Neindeplinirea obligatiilor legale privind predarea Carnetului de munca atrage raspunderea patrimoniala a angajatorului potrivit art. 169 alin.1 din L.53/2003 Codul Muncii. Prezumtia incheierii contractului individual de munca cu durata nedete... - Decizie nr. 1430 din data de 25.09.2009
Neindeplinirea obligatiilor legale privind predarea Carnetului de munca atrage raspunderea patrimoniala a angajatorului potrivit art. 169 alin.1 din L.53/2003 Codul Muncii. Prezumtia incheierii contractului individual de munca cu durata nedete... - Decizie nr. 642/M din data de 31.05.2007