InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Brasov

Utilizarea stagiului complet de cotizare la calcularea pensiei pentru persoanele cu handicap prevazut de art.77 alin.2 raportat la art.47 alin.1 lit. c din Legea 19/2001 si nu a celui rezultat din anexa 3 a acestei legi .

(Decizie nr. 596/M din data de 17.05.2007 pronuntata de Tribunalul Brasov)

Domeniu Asistenta si asigurari sociale | Dosare Tribunalul Brasov | Jurisprudenta Tribunalul Brasov

                    Sentinta Civila Nr. 596/M din 17 Mai 2007

         Utilizarea stagiului complet de cotizare la calcularea pensiei pentru persoanele cu handicap prevazut de art.77 alin.2 raportat la art.47 alin.1 lit. c  din Legea 19/2001 si nu a celui rezultat din anexa 3  a  acestei legi .


                 Prin contestatia inregistrata sub nr. 2561/62/M/2007 , contestatorul C.G. a solicitat instantei ca prin hotararea ce o va  pronunta sa dispuna recalcularea pensiei stabilita prin Decizia de pensionare nr. 245009 din 22.0.3.2006 in contradictoriu cu intimata C.J.P.B..
Se arata in fapt ca prin decizia atacata s-a stabilit pensia pentru limita de varsta fara a se avea in vedere certificatul de persoana cu handicap de care beneficia contestatorul urmare  unui accident de munca din  1964.
De asemenea a desfasurat activitate in grupa a II-a de munca intr-o perioada de 20 ani.
Intimata a depus intampinare prin care a solicitat respingerea contestatiei aratand ca drepturile contestatorului au fost corect stabilite avandu-se in vedere si certificatul de handicap mediu nr.1930/11.05.2004.
Raportat la un stagiu complet de cotizare de 34 ani 6 luni si un punctaj mediu anual de 1,41735 puncte, a rezultat un cuantum al pensiei de 458 lei la data de 01.08.2006.
In probatiune s-a depus decizia atacata, dosarul administrativ si decizia civila nr.1907/Asig./21.09.2005  A Curtii de Apel Brasov.
Analizand contestatia in raport cu prevederile legale in materie si probele existente la dosarul cauzei, instanta retine urmatoarele:
In fapt, contestatorul C.G. a fost pensionat  pentru limita de varsta la 23.08.2004 potrivit Deciziei nr. 2455009/22.03.2006 (f.2).
Potrivit art.76 si urmatoarele din L.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale cuantumul pensiei se determina prin inmultirea punctajului mediu anual rezultat din punctajele anuale realizate in perioada de cotizare cu valoarea unui punct de pensie stabilita prin hotarare a guvernului.
La calcularea punctajului anual al asiguratului se are in vedere salariul brut lunar individual, inclusiv sporurile si adausurile care au constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale, pentru ca punctajul mediu sa rezulte din impartirea de puncte rezultate din insumarea punctajelor anuale la numarul de ani corespunzator stagiului complet de cotizare prevazut in anexa nr.3 a legii, in speta  34 ani 6 luni.
Cat priveste sporurile instanta constata ca acestea au fost avute in vedere la efectuarea calculului cu mentiunea ca pentru perioada anterioara datei de 01.04.1992 sporul de vechime se calculeaza automat potrivit art.164 alin.3 din Legea 19/2000 dupa cum rezulta si din prevederile anexei 1 a Ordonantei de Urgenta nr.4/2005.
Potrivit art.78 din Legea 19/2000, numarul de puncte realizate in fiecare luna se calculeaza prin raportarea salariului brut lunar inclusiv sporurile si adausurile la salariul mediu brut, lunar din luna respectiva, comunicat de Institutul National de Statistica si Studii Economice.
Intimata retine prin decizia atacata, ca urmare  existentei unui handicap mediu, contestatorul este beneficiarul unei reduceri a varstei standard de pensionare cu 10 ani, astfel ca stagiul complet de  cotizare si stagiul necesar conform art. 47 alin.1 lit. c din L.19/2000 este de 34 ani 6 luni (f.10).
Aceasta rezulta din anexa 3 a legii 19/2000 detaliata in anexa 9 a  Normelor de aplicare a L.19/2000 aprobate prin ordinul 340/2001.
Din prevederile art.47, alin.1 al Legii 19/2000 rezulta ca persoanele asigurate care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de  handicap preexistent calitatii de asigurat, beneficiaza atat de reducerea stagiilor de cotizare cat si a varstelor standard de  cotizare.
In alin.2 al pct.25 din Cap. VI al Normelor se prevede in detaliu ca la determinarea punctajului mediu anual in cazul persoanelor cu handicap se utilizeaza stagiile de cotizare prevazute de art.47, in speta cel complet prevazut in anexa 3 din L.19/2000 raportat  la anexa 9 din Norme, redus cu  10 ani.
Aceste norme sunt in  concordanta cu cele rezultate din art.77 al L.19/2000 privind  stabilirea punctajului anual in situatia asiguratilor prevazuti la art.47 din lege, in sensul ca stagiile prevazute in acest articol se iau in considerare si nu cele din anexa 3.
Pentru aceste considerente contestatia a fost admisa si obligata intimata sa recalculeze drepturile contestatorului, prin luarea in considerare la stabilirea punctajului mediu anual a unui stagiu complet de cotizare de  24 ani 6 luni conform art.77 alin.2 raportat la art.47 alin.1 lit. c  din Legea 19/2001.Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Asistenta si asigurari sociale

Nulitate act - Sentinta civila nr. 777 din data de 04.10.2017
Obligatia de a face - Sentinta civila nr. 775 din data de 04.10.2017
EXCEPTIA PREMATURITATII ACTIUNII. ADMISIBILITATE. - Sentinta civila nr. 32/LM/2010 din data de 12.05.2010
Conflict de drepturi avand ca obiect eliberarea unei adevereinte cu sporurile de gestiune si de stres de care a beneficiat fostul salariat in perioada 1976-1986 - Sentinta civila nr. 1128/lm/2008 din data de 17.02.2009
Contestatie decizie de pensionare. Recalculare cuantum pensie. Legalitatea deciziei - Sentinta civila nr. 1027/lm/2008 din data de 17.02.2009
Contestatie decizie de pensionare. Recalculare cuantum pensie. Legalitatea deciziei. - Sentinta civila nr. 530/lm/2007 din data de 17.02.2009
Asigurari sociale. Pensie invaliditate. Temeinicia deciziei - Sentinta civila nr. 242/lm/2008 din data de 17.02.2009
1.Recurs nou cod procedura civila, anulare decizie CASJ, prescriptia dreptului de stabilire a creantei fiscale, efecte necomunicare decizie debit principal, putere de lucru judecat, accesorii. - Decizie nr. 1114/R din data de 01.04.2014
Neintreruperea termenului de prescriptie a stabilirii contributiei de asigurari de sanatate. Emiterea succesiva de decizii de impunere anulate de instanta de judecata. - Decizie nr. 344/R din data de 31.01.2014
Propunere arestare preventiva respingere - Sentinta penala nr. I N C H E I E R E A NR. 4 din data de 30.01.2013
Esalonare amenda penala art. 425 alin.2 din Codul de procedura penala - Sentinta penala nr. 93/S din data de 28.03.2012
REVIZUIRE, ART. 3201 Cod Procedura Penala, INADMISIBILITATE - Sentinta penala nr. 76/S din data de 19.03.2013
Fals si uz de fals - Sentinta penala nr. 154/S din data de 04.06.2013
OMOR DEOSEBIT DE GRAV - CONDAMNARE - Sentinta penala nr. 96/S din data de 01.04.2013
Inselaciune rejudecare 5221 Cod procedura penala - Sentinta penala nr. 138/S din data de 24.05.2013
LIBERARE PROVIZORIE SUB CONTROL JUDICIARE - ADMITERE - Sentinta penala nr. IN C H E I E R E din data de 24.05.2013
PLANGERE ORDONANTA PROCUROR, ADMITERE - Sentinta penala nr. Sedinta Camerei de Consiliu din data de 16.05.2013
INFRACTIUNEA DE OMOR, SOLUTIE DE CONDAMNARE - Sentinta penala nr. 81/S din data de 19.03.2013
Plangere contraventionala - Decizie nr. 188/R din data de 15.02.2013
Contracte - Decizie nr. 212/R din data de 23.03.2012