InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Hunedoara

Contestatie decizie de pensionare. Recalculare cuantum pensie. Legalitatea deciziei.

(Sentinta civila nr. 530/lm/2007 din data de 17.02.2009 pronuntata de Tribunalul Hunedoara)

Domeniu Asistenta si asigurari sociale | Dosare Tribunalul Hunedoara | Jurisprudenta Tribunalul Hunedoara

CONTESTATIE DECIZIE DE PENSIONARE. RECALCULARE CUANTUM PENSIE. LEGALITATEA DECIZIEI.

Tribunalul Hunedoara. Sectia Litigii de Munca si Asigurari Sociale. Sentinta civila nr. 530/LM/2007
Prin sentinta civila nr. 530/LM/2007, s-a respins actiunea de asigurari sociale formulata de reclamanta M.M., impotriva paratei C.J.P. HD., prin care s-a solicitat recalcularea drepturilor de pensie prin luarea in considerare a  sporului de vechime si a sporului de noapte realizat.
Pentru a hotari astfel, instanta de fond, raportandu-se la probele dosarului, a retinut ca reclamantei prin decizia 47320/21.05.2004 emisa de parata i s-a stabilit o pensie pentru munca depusa si limita de varsta, ca urmare a trecerii de la pensia de invaliditate, iar drepturile astfel calculate s-au acordat efectiv incepand cu data de 12 martie 2004, fiindu-i valorificat un stagiu de cotizare total de 36 ani, 9 luni si 8 zile, din care 13 ani, 5 luni si 27 zile realizati in conditii normale de munca si 23 ani, 3 luni si 11 zile stagiu asimilat corespunzator perioadei in care a beneficiat de pensie de invaliditate.
Se mai arata in cuprinsul sentintei ca reclamantei i-au fost valorificate salariile tarifare cuprinse in carnetul de munca, sporul de vechime in procentele expres prevazute de art. 164 al. 3 din Legea nr. 19/2000, iar in ceea ce priveste sporul de vechime cuprins in adeverinta depusa de reclamanta la C.J.P., s-a retinut ca si prin actul mentionat sunt acordate sporuri in procent identic cu cel prevazut de art. 164, al. 3 din Legea nr. 19/2000. Referitor la solicitarea reclamantei de a i se valorifica sporul de noapte, s-a constatat ca aceasta nu a produs nici o dovada pertinenta din care sa rezulte perioada in care a prestat activitate pe timpul noptii, drepturile salariale de care a beneficiat si temeiul legal al acordarii acestora. 
Sentinta a devenit irevocabila ca urmare a respingerii recursului formulat de reclamanta, prin decizia civila nr. 1140/2008 a Curtii de Apel Alba Iulia


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Asistenta si asigurari sociale

Nulitate act - Sentinta civila nr. 777 din data de 04.10.2017
Obligatia de a face - Sentinta civila nr. 775 din data de 04.10.2017
Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. CUMULUL PENSIEI DE INVALIDITATE GRADUL III CU INDEMNIZATIA AFERENTA UNEI FUNCTII PUBLICE. CONTESTATIE DECIZIE DEBIT - Sentinta civila nr. 6617/97/2010 din data de 18.04.2011
DECIZIE DE IMPUTARE. NELEGALITATEA EMITERII ACTULUI RAPORTAT LA DISP. ART. 169 (164) CODUL MUNCII republicat - Sentinta civila nr. 5773/97/2010 din data de 24.01.2011
ESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CARE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. NERESPECTAREA CRITERIILOR MINIMALE DE SELECTIE A PERSONALULUI CE URMEAZA A FI CONCEDIAT, PREVAZUTE DE CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA APLICABIL, RAPORTAT LA D... - Sentinta civila nr. 1521/97/2010 din data de 22.02.2011
NERESPECTAREA CLAUZELOR NEGOCIATE PRIN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA. CONSECINTA OBLIGARII ANGAJATULUI LA PLATA UNOR DESPAGUBIRI. - Sentinta civila nr. 1648/97/2010 din data de 24.02.2011
SANCTIONARE DISCIPLINARA. EXCEPTIA TARDIVITATII EMITERII DECIZIEI - Sentinta civila nr. 680/LM/2011 din data de 21.04.2011
GREVA DE AVERTISMENT. NEINDEPLINIREA CONDITIILOR IMPUSE DE LEGEA NR. 62/2011, A DIALOGULUI SOCIAL.NELEGALITATE - Sentinta civila nr. 1189/LM/2011 din data de 26.05.2011
DREPTURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIDACTIC. APLICAREA DISPOZITIILOR LEGALE PRIVIND PLATA AJUTORULUI FINANCIAR PENTRU ACHIZITIONAREA DE CARTI SI PROGRAME EDUCATIONALE IN FORMAT ELECTRONIC - Sentinta civila nr. 1921/LM/2011 din data de 15.11.2011
DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. RESPECTAREA CRITERIILOR PRIORITARE DE CONCEDIERE. NETEMEINICIA CONTESTATIEI. - Sentinta civila nr. 2250/LM/2011 din data de 27.10.2011
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Analiza temeiniciei masurii in raport de dispozitiile art.266 Codul Muncii - Sentinta civila nr. 376/LM/2011 din data de 28.02.2011
Litigiu de asigurari sociale. Contestarea deciziei de respingere a cererii privind acordarea pensiei de serviciu in baza Legii nr.303/2004. Decizie de debit emisa de Casa de Pensii pentru recuperarea diferentelor de pensie. - Sentinta civila nr. 334/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca fara acordul salariatului. Mentinerea postului desfiintat sub o alta denumire. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 320/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Gresita indicare a temeiului de drept in cazul desfacerii contractului de munca pe durata determinata inainte de expirarea termenului. Neacordarea daunelor morale - Sentinta civila nr. 318/LM/2011 din data de 22.02.2011
Indemnizatie de somaj. Stabilirea acesteia prin includerea in baza de calcul a platilor compensatorii. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 1664/LM/2010 din data de 16.11.2010