InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Bacau

Obligatia de a face

(Sentinta civila nr. 775 din data de 04.10.2017 pronuntata de Tribunalul Bacau)

Domeniu Asistenta si asigurari sociale | Dosare Tribunalul Bacau | Jurisprudenta Tribunalul Bacau

Prin cererea inregistrata la Tribunalul Bacau -  Sectia a II a civila, de contencios administrativ si fiscal,  sub nr. 4300/110/2015 la data de 17.12.2015, reclamantul  C.I. , a chemat in judecata  paratii  M.A.I.-C.P.S. si  I.J.P.  solicitand ca paratul  I.J.P. sa-i elibereze o adeverinta  prin reconstituirea veniturilor din premii obtinute in perioada 23.08.1980-31.12.1989, necesara recalcularii pensiei iar in ceea ce o priveste pe parata C.P.S. a M.A.I. la recalcularea pensiei pe baza acestei adeverinte ce va fi eliberata, precum si pe baza Adeverintelor nr 293228/04.08.2015 si nr 324705/13.10.2015, reprezentand venituri obtinute din premii in perioada 23.08. 1980- 01.12.1994 si care nu au fost luate in calcul la stabilirea pensiei actuale prin Decizia nr 149238/04.09.2013, conform Adeverintei I.P.J. Bacau nr 206298/26.11.2010. Solicita ca recalcularea sa fie facuta incepand cu data nasterii acestui drept.
In motivarea actiunii se arata, in esenta, urmatoarele :
Reclamantul este nemultumit de  refuzul nejustificat al I.P.J. Bacau de a-i comunica o adeverinta cuprinzand premiile obtinute in  calitate de fost angajat al acestei institutii in perioada 23.08.1980-30.10.2007, necesara  la recalcularea pensiei de catre C.P.S. a M.A.I. Arata reclamantul ca refuzul s-a materializat in faptul ca in perioada 10.03.2014 - 23.10.2015 s-a adresat cu mai multe cereri la care IJP Bacau care a refuzat  sa-i raspunda, astfel ca pana in prezent nu i-au fost comunicate premiile obtinute pentru perioada  23.08.1980-31.12.1989, fiind astfel in imposibilitate de a se adresa C.P.S. a M.A.I. cu aceasta adeverinta pentru recalcularea pensiei. Ultimul raspuns a fost formulat cu nr 324705/13.10.2015 si a fost primit la data de 23.10.2015 .
Prin adresa nr 293228/04.08.2015 i s-au comunicat doar premiile obtinute pentru perioada 1990-2007.
Din adeverinta lipseste perioada 23.aug.1980-31.12.1989,aceasta aducandu-i prejudicii, fiind lipsit de un drept al sau.. Pentru aceasta perioada i s-a comunicat verbal, de catre seful Serv. Resurse Umane "ca nu se gaseste acest dosar" si prin urmare nu au fost identificate premiile. Fata de aceasta situatie, a  solicitat fostului angajator sa reconstituie evidenta premiilor obtinute,  pe cale administrativa, prin verificarea altor dosare de personal apartinand altor angajati, din aceeasi perioada .
Fostul angajator invocand diverse motive nu a procedat la reconstituire.
Mai arata  reclamantul ca  premiile obtinute de catre toti angajatii M.A.I. in perioada de activitate 1980- 01.12.1994, se evidentiau pe State de Plata de Premiere separat de statele de plata lunare, acestea nefiind cumulate in totalul veniturilor lunare. Aceste state de plata a premiilor aveau ca termen de pastrare  10 ani, dupa regimul actelor de casa, dupa care se distrugeau, asfel ca odata cu intrarea in vigoare a Legii 263/2010, nu au putut fi incluse in calcul toate premiile obtinute pe parcursul activitatii unui angajat al M.A.I., inclusiv al I.PJ. Bacau, Apreciaza reclamantul ca  veniturile din premii se pot reconstitui pentru aceasta perioada limitata,
Atasat actiunii s-au depus inscrisuri : cererea    catre    IPJ    Bacau    din    10.03.2014si    raspunsul    cu    nr 1250285/04.04.2014; cererea catre IPJ Bacau din 03.06.2014 si raspunsul nr 922506/22.08.2014; cererea catre IPJ Bacau din 08.10.2014 si raspunsul nr 923525/29.12.2014; cererea catre IPJ Bacau din 15.01.2015 si raspunsul nr 291020/19.03.2015; cererea catre IPJ Bacu din 24.06.2015 si raspunsul nr 293042/04.08.2015; cererea catre   C.P.S. din 21.08.2015si raspunsul nr 149238/03.09.2015; cererea catre IPJ Bacau din 10.09.2015si raspunsul nr 293758/14.10.2015; cererea catre C.P.S. din 21.10.2015; cererea catre C.P.S. din 05.11.2015 si raspunsul nr 635967/19.11.2015; decizia nr 149238/22.10.2014 - f. 6-34 ds.
La data de  5 ianuarie 2016, la solicitarea instantei, reclamantul a depus  motivele de drept si de fapt ale cererii, f. 40 ,  in care se arata ca  motivul de fapt al actiunii sale este reprezentant de  refuzul nemotivat al celor doua institutii parate de a-i elibera o adeverinta de venituri din premii  si  de a i se recalcula pensia pe aceasta baza iar in drept a invocat dispozitiile  art 1 , art. 8 alin 1 si urmatoarelor din Legea nr 554/2004 privind Contenciosul Administrativ , actualizata , art 127 alin 5 din HG 257/2011 , Adresa MAI 3739580/2012 si Comunicatul 340/02.07.2012 . Legea nr 263/2010.
La data de 8 februarie 2016, paratul M.A.I. D.G.J., a depus la dosar intampinare, f. 47- 49 dosar, prin care s-a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a M.A.I., motivat de urmatoarele aspecte:
Desi din modalitatea de formulare a capetelor de cerere aceasta apare ca fiind o actiune care are ca obiect obligatia de a face, solicita a se observa ca din motivarea in fapt si in drept a cererii reiese ca obiectul acesteia s-ar circumscrie unui presupus refuz nejustificat. In aceste conditii, apreciaza  ca pentru a fi parte in proces trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: calitate procesuala, capacitate procesuala si existenta unui interes. Calitatea procesuala pasiva presupune existenta identitatii intre persoana paratului (M.A.I.) si cel despre care se pretinde ca este obligat in raportul juridic dedus judecatii.
In situatia de fata primul capat al cererii vizeaza obligarea I.P.J. Bacau la comunicarea catre reclamant a unei adeverinte „prin reconstituirea veniturilor din premii obtinute in perioada 23.08.1980-31.12.1989", context in care trebuie observat ca unitatea mentionata, potrivit art. 12 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, are personalitate juridica, fiind condusa de un inspector sef, cu competenta deplina de solutionare a cererii supuse cenzurii instantei prin actiunea dedusa judecatii.
Pe cale de consecinta, solicitarea de a obliga I.P.J. Bacau sa efectueze anumite activitati ce cad in competenta sa, care, in prealabil, a facut obiectul unei cereri extrajudiciare la care nu s-a dat curs, nu se poate judeca decat in contradictoriu cu unitatea despre care se pretinde ca nu a solutionat respectiva cerere in termenul prevazut de lege, sau ca a refuzat nejustificat sa solutioneze cererea si nu cu autoritatea publica din care aceasta face parte, care, in acest caz, este straina de cauza si, pe cale de consecinta, nu i se poate imputa conduita unitatii care a solutionat efectiv cererea.
De asemenea, tinand cont de sustinerile reclamantului si de faptul ca aceasta nu si-a precizat actiunea fata de MAI , apreciaza ca nu se justifica chemarea in judecata in cauza a M.A.I., in calitate de parat.
Daca se are in vedere chemare in judecata a M.A.I. pentru solutionarea celui de al doilea capat de cerere, apreciaza acest parat ca nici din aceasta perspectiva  nu poate avea calitate procesuala pasiva. intrucat atributiile M.A.I. sunt strict reglementate in cuprinsul O.U.G. nr. 30/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, fara insa ca printre acestea sa se numere activitati legate de stabilirea si plata drepturilor de pensie.
La data de 8 februarie 2016 , I.P.J.B.,  a depus la dosar intampinare, f. 57 – 58 ds., solicitand respingerea actiunii. In  intampinare se arata, in esenta ca reclamantul si-a desfasurat activitatea la IPJ Bacau in perioada 23.08.1980-.11.10.2007, cand si-a incetat raporturile de serviciu cu Politia Romana, in conformitate cu prevederile art.69 alin.l lit.a din Legea nr.360/2002 privind Statutul politistului.
In aplicarea Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor publicat in Monitorul Oficial nr.441/30.06.2010 si a HG nr.735/2010, pentru reglementarea modului de recalculare a pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, publicata in Monitorul Oficial nr. 527/28.07.2010, reclamantul, la data de 10.03.2014, a solicitat eliberarea unor adeverinte din care sa rezulte veniturile din premii din toata perioada in care acesta a fost angajat.
Conform procedurilor de lucru, Serviciul Resurse Umane a inaintat o fisa individuala cu locurile de lunca, functiile indeplinite si pozitiile in statele de organizare ale unitatii, referitor la reclamant, catre Serviciul Financiarul, tinand cont de documentele justificative aflate in arhiva proprie.
Astfel, in data de 04.04.2014, prin adresa nr. 1250285, Serviciul Financiar i-a comunicat reclamantului faptul ca pentru perioada ianuarie 1980- noiembrie 1994. premiile au fost achitate prin casieria unitatii, iar actele de casa au o durata de pastrare de 10 ani si nu se mai detin astfel de acte. De asemenea, reclamantului i s-a comunicat ca din luna decembrie 1994 si pana in luna octombrie 2007 premiile acordate se regasesc in totalul drepturi brute lunare din adeverinta de venit, comunicata anterior reclamantului, nr. 206298 din data de 26.11.2010.
Ulterior, prin mai multe petitii, reclamantul solicita eliberarea unei adeverinte din care sa rezulte veniturile obtinute din premii pentru perioada 01.09.1980-noimebrie 1994. De fiecare data i s-a raspuns acestuia, comunicandu-i-se faptul ca premiile obtinute in perioada 23.08.1980-01.12.1994 nu sunt incluse in totalul veniturilor brute lunare si nu au fost incluse nici in adeverinta cu veniturile individuale nr. 206298/26.11.2010.
Din studiul dosarului de personal, respectiv „Fisa personala"- caracter „SECRET", capitolul „RECOMPENSE", Serviciul Resurse Umane au identificat, in fisa olografa, un numar de 5 premii, ca fiind acordate in perioada 25.03.2006-22.06.2007, conform Ordinelor sefului inspectoratului.
Extinzand verificarile, in arhiva serviciului, in volumele cuprinzand Ordine ale sefului inspectoratului prin care au fost acordate premii politistilor, acestia au identificat, arhivate, in volume diferite (ani diferiti), 11 premii acordate reclamantului pentru perioada 04.10.1990-04.11.1994. Premiile identificate au fost comunicate Serviciului Financiar, in vederea valorificarii. Insa Serviciul Financiar a comunicat Serviciului Resurse umane faptul ca aceste premii nu au fost incluse in veniturile brute, motivat si de faptul ca nu au fost oprite contributii pentru C.p., drept urmare nu pot fi incluse  in veniturile realizate pentru calculul pensiei. De asemenea, s-a comunicat faptul ca doar premiile din perioada 25.03.2006-22.06.2007 au fost incluse in adeverinta de venit.
Astfel, prin adresa nr.923525 din 29.12.2014 a Serviciului Resurse Umane, reclamantului i s-a comunicat toate premiile obtinute de catre acesta in anii in care a fost angajat al IPJ Bacau.
Se mai arata in intampinare  ca pentru perioada 1980-1989 nu au identificate , in arhiva serviciului, alte inscrisuri din care sa rezulte premii obtinute de catre reclamant, deoarece statele de plata au un termen de pastrare de 10 ani.
La data de 23 februarie 2016 reclamantul a depus la dosar , f. 62, raspuns la intampinare prin care a aratat ca a solicitat prin actiunea principala judecata  in contradictoriu si cu  C.p. a M.A.l. care este o structura cu personalitate juridica si asigura reprezentarea in fata instantelor de judecata in litigiile in care sunt parte .
Se mai arata ca a solicitat chemarea in judecata a MAI , deoarece C.P.S. a M.A.l. refuza nemotivat sa-i recalculeze pensia la cererile nr 293228/04.08.2015 si nr 324705/13.10.2015 pe baza adeverintei inaintate si a celei ce urmeaza a fi eliberata de I.J.P. si pentru perioada 1980-1989.
Se mai arata in raspunsul la intampinare ca  I.P.J. Bacau poate dispune prin ordin/ dispozitie sau chiar trimite corpul de control pentru a verifica la Arhiva Serviciului Resurse Umane unde ar trebui sa se afle si Volumul I al Dosarului meu personal din perioada 1980-1989 , volum care nu s-a regasit, pentru completarea adeverintei nr 293758 din 14.10.2015 (care contine premierea numai din perioada 1990-01.12.1994) si sa dispuna masuri legale dupa caz de refacere /reconstituire a Ordinelor de zi pe unitate privind premierea din acea perioada .
Cu privire la M.A.I. a solicitat judecata pentru ca aceasta sa-si exprime pozitia privind procedura de evidenta in Dosarele personale ale cadrelor/angajatilor a Ordinelor de zi pe unitate privind evidentierea premierii acestora in perioada 1980-1989 , precum si asupra dreptului de a-si   studia dosarul personal.
Cu privire la pozitia in cauza a Casei de Pensii a M.A.I. si I.P.J. Bacau , apreciaza ca aceste institutii pot emite ordine in scopul aplicarii legii; in cazul politistilor s-a emis Comunicatul nr 340/02.07.2012 al Directiei Informare si Relatii Publice si Adresa Secretariatului General al M.A.I. nr 3739580/29.06.2012 privind recalcularea pensiilor fostilor angajati ai M.A.I. in baza Legii nr 263/2010, in care vor trebui incluse si veniturile obtinute din premii si drepturile salariale obtinute in urma actiunilor din instantele de judecata.
Cu privire  intampinarea depusa de paratul I.P.J.B., cu nr 421370/03.02.2016 reclamantul a solicitat, prin raspunsul depus la fila 66 ds,  sa fie respinse apararile invocate, admiterea lor insemnand incalcarea unui drept al sau, mentinandu-si cererea asa cum a fost formulata si nefiind dispus sa renunte la un drept.
Se mai arata in raspunsul la intampinarea IPJ Bacau ca dupa sase interventii  in perioada 10.03.2014-10.09.2015,  a cerut paratului I.P.J. Bacau sa-i comunice toate premiile obtinute in perioada de activitate 01.09.1980-11.10.2007. Dupa aceasta perioada de timp, nejustificat de lunga, a primit doar partial Adeverinta nr 293758/14.10.2015 cu premiile din perioada 1990-2009, iar pentru perioada 1980-1989 nu a primit. Consecinta fiind lipsirea de un drept legal care i se cuvine, prin neluarea in calcul a veniturilor aferente acestor venituri la cuantumul pensiei.
In luna ianuarie 2015 a fost invitat la sediul I.P.J. Bacau Serviciul Resurse Umane si i s-a adus la cunostinta ca dosarul  personal vol. I pentru perioada 1980-1989 nu se gaseste in arhiva, intocmindu-se si un proces verbal in acest sens, care a ramas la dosar.
Cu privire la motivele intarzierii/refuzului acestui raspuns , cum ca aceste premii s-au arhivat doar pentru 10 ani, dupa care s-au distrus , ca acestea nu ar fi fost impozitate si de aceea nu au fost incluse in totalul veniturilor, aceste motive , apreciaza ca nu il privesc,  nu are nici o culpa in acest sens , acestea sunt culpa paratului , precum si a paratului M.A.I. care a coordonat modalitatea tinerii evidentelor financiar contabile/fiscale etc.
La data de  24.03.2016 - C.P. SECTORIALA a M.A.I.,  a depus la dosar intampinare, f. 70 -71 ds.,  prin care arata ca potrivit art. 127 alin. 5 din H.G. nr. 257/2011 „pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege, pentru perioadele lucrate anterior datei de 1 ianuarie 2011, veniturile brute/nete, dupa caz, realizate lunar, ce se utilizeaza la calculul punctajului lunar, cuprind drepturile salariale si cele asimilate acestora, INCASATE de beneficiari potrivit legislatiei in vigoare la data acordarii lor, respectiv:
a) retributia tarifara lunara/salariul de baza lunar/solda lunara/salariul de baza de incadrare lunar, inclusiv indexari, compensatii, indemnizatii de conducere/comanda, salarii/solde de merit si alte    drepturi    similare    prevazute    de    legislatia    in    vigoare    Ia    acea    data;
b) sporurile si indemnizatiile acordate in sume fixe sau sub forma de procent din retributia tarifara lunara/salariul de baza lunar/solda lunara/salariul de baza de incadrare lunar ori din salariul functiei de baza/salariul functiei indeplinite/solda de functie/solda functiei de baza, potrivit legislatiei in vigoare la acea data;
c) primele/premiile din cursul anului si cele anuale, acordate potrivit legislatiei in vigoare la acea data;
In conditiile in care legiuitorul mentioneaza sintagma „INCASAT", angajatorul are obligatia culegerii acestor venituri numai din statul de plata, singurul document care atesta de altfel, incasarea sumelor de catre angajat.
Apreciaza acest parat  ca valorificarea „adeverintei" privind primele cu care reclamantul a fost recompensat emisa de catre unitatea angajatoare nu intruneste conditiile prevazute de lege.
Din continutul „adeverintei" se observa ca angajatorul nu a mentionat ca sumele respective au fost „extrase din dosarul de cadre, conform statelor de plata" si ca  institutia , conform legii, a utilizat, toate veniturile pe care legea permite sa fie luate in calcul certificate de documentele contabile, ce au fost transmise de unitatile in care reclamantul, pana la incetarea . raporturilor de serviciu, a activat conform legii.
Apreciaza ca , in cauza sunt incidente  dispozitiile art. 25 din Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, cu modificarile si completarile ulterioare care mentioneaza ca statul^ / de plata/ statul de salarii se pastreaza in arhiva unitatilor angajatoare timp de 50 de ani.
Totodata, conform Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile, documentul justificativ de inregistrare in contabilitate si pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor, precum si al contributiilor si al altor sume datorate, precum si efectuarea platii sumelor cuvenite il reprezinta statul de plata si adeverintele eliberate potrivit statului de plata, astfel ca sustinerile reclamantului in sensul evidentierii sumelor in state de plata, sunt nefondate si nesustinute de argumente.
In concluzie, cata vreme unitatea angajatoare nu poate certifica prin state de plata sau alte documente rezultate ca urmare a aplicarii statului de plata sumele primite de catre reclamant, care de altfel sunt singurele documente ce pot atesta sumele incasate de catre un angajat, apreciaza  ca solicitarea reclamantului cu privire la valorificarea premiilor este nesustinuta, aceasta excedand cadrului legal existent.
Neindeplinirea conditiei minimale prevazute de legiuitor cu privire la evidentierea in statele de plata a sumelor primite de reclamant, conduce in mod indubitabil la eludarea cadrului legal, iar prin aceasta modalitate se poate produce o imbogatire fara just temei a patrimoniului reclamantului.
Prin raspunsul dat intampinarii formulate de C.p. Sectoriala, depus la fila 75 ds., reclamantul a solicitat respingerea in totalitatea  punctului de vedere al paratei, aratand ca , C.P.S. a M.A.I.  ii recunoaste  dreptul la actiune, si anume, ca in baza art 6 alin 1 lit.c  din H.G. nr 257/2011 si art. 127 alin 5 din acelasi act normativ, la calculul punctajului lunar sunt cuprinse: Primele/premiile din cursul anului si cele anuale, acordate potrivit legislatiei in vigoare la acea data.
Afirmatia paratei precum ca angajatorul nu a mentionat ca sumele din adeverinta au fost extrase din dosarul de cadre, conform statelor de plata, si altfel nu ar indeplini conditiile prevazute de lege, nu este verosimila, deoarece se presupune fara tagada ca orice suma, pentru a putea fi achitata cu titlu de drepturi salariale, trebuie sa poarte semnatura celui care o primeste; altfel casierul nu se poate descarca de gestiunea sumelor inscrise pe statul de plata.
Dupa anii 2000, statele de plata nu se mai semneaza, plata facandu-se in format electronic; simpla existenta a extraselor de cont dovedesc plata drepturilor salariale. Documentele care au stat la baza adeverintei eliberate de IPJ Bacau, sunt inscrisuri asemeni celor de mai sus, care dovedesc ca  a primit aceste sume de bani.
Faptul ca statele de premiere in cauza nu s-au pastrat, nu poate fi culpa sa avand drept consecinta privarea de un drept; fiind suficient sa probeze ca a primit aceste sume de bani, cu semnatura Sefului Inspectoratului Judetean de Politie Bacau pe Ordinul de Zi pe unitate si stampila institutiei, prin care a fost premiat.
In astfel de situatie s-ar pune la indoiala toate sumele achitate ca premii ale caror state de plata nu se mai gasesc sau pastreaza. In aceste Ordine de Zi pe Unitate sunt trecute toate cadrele din I.P.J. Bacau premiate in luna si anul respectiv, acest document intocmindu-se in conformitate cu prevederile legale si nu oricum, avand caracterul unui document secret de serviciu; ori, conform afirmatiilor paratei, sumele achitate drept premiere nefiind justificate, ar insemna un prejudiciu adus angajatorului I.P.J.Bacau de catre persoanele ce au administrat aceste sume de bani; dar nu suntem intr-o astfel de situatie.
Prin incheierea de sedinta din data de  18 mai 2016  s-a admis exceptia necompetentei materiale functionale a Tribunalului Bacau – Sectia a II a si s-a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Bacau – Sectia I  civila.
La Sectia I a civila a Tribunalului Bacau, cauza a fost inregistrata sub acelasi numar la data de  30.05.2016.
In sedinta de judecata de la termenul  din data de  27 ianuarie instanta a pus in discutia partilor exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului M.A.I. ,  exceptie cu care contestatorul a fost de acord.  Astfel,  prin aceeasi incheiere exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a  M.A.I. a fost admisa.
In aceeasi sedinta, f. 9 ds., contestatorul a precizat ca obiectul actiunii il reprezinta eliberarea unei adeverinte care sa  contina  veniturile primite ca premii in perioada  23.08.1980 – 31.12.1989,  cu precizarea ca pentru perioada 1.01.1990 – 1.12.1994 i s-au comunicat aceste premii. S-a mai aratat de catre contestator ca solicita recalcularea pensiei  cu luarea in considerare a  adeverintei nr. 293228 din data de  04.08.2015 care priveste perioada 4.10.1990 – 1994 care se regaseste la fila 17 ds. Se mai arata ca aceasta adeverinta a fost valorificata partial, respectiv ca din aceasta i s-au luat in calcul numai premiile obtinute in perioada  25.03.2006 – 22.06.2007.
In cauza s-a administrat  proba cu inscrisuri.
Potrivit art. 248 Cod procedura civila instanta urmeaza a se pronunta cu prioritate asupra exceptiilor invocate in cauza, respectiv  exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului M.A.I., invocata prin intampinare,   exceptie care a fost admisa prin incheierea de sedinta din data de  27 ianuarie 2017,  motivat de urmatoarele argumente :
 In raport cu pretentia reclamantului, instanta constata ca atributiile MAI sunt strict reglementate in cuprinsul O.U.G. nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea M.A.I., cu modificarile si completarile ulterioare, fara insa ca printre acestea sa se numere activitati legate de stabilirea, revizuirea si plata drepturilor de pensie.
Totodata, potrivit prevederilor art.139 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, colectarea si virarea contributiilor de asigurari sociale, precum si stabilirea si plata drepturilor de pensie reprezinta atributul exclusiv al caselor de pensii sectoriale.
De asemenea, art.132 din acelasi act normativ reglementeaza urmatoarele:
„(1) Casele de pensii sectoriale se infiinteaza in subordinea Ministerului Apararii Nationale, M.A.I. si Serviciului Roman de Informatii, dupa caz, ca structuri cu personalitate juridica si cu sediul in municipiul Bucuresti. Casele de pensii sectoriale prevazute la alin. (1) sunt succesoare de drept ale structurilor organizatorice responsabile cu pensiile din institutiile mentionate la alin. (1).Activitatea caselor de pensii sectoriale prevazute la alin. (1) este coordonata metodologic de C.N.P.P.".
Mai mult decat atat, potrivit prevederilor art. 139 lit. 1) din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, C. de Pensii S. a M.A.I. „asigura reprezentarea in fata instantelor judecatoresti in litigiile in care sunt parte ca urmare a aplicarii dispozitiilor prezentei legi".
In situatia de fata, solicitarea reclamantului vizeaza operatiunile specifice de plata, respectiv cea de revizuire a drepturilor de pensie efectuate, potrivit prevederilor OUG nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, de catre C.p. S. a M.A.I.
Instanta constata ca o institutie publica poate avea calitatea de parat in cadrul unui proces civil numai in masura in care prin exercitarea atributiilor conferite de lege (categorie in care se inscriu si operatiunile de revizuire si de plata a pensiilor de serviciu) pot leza, cel putin din punct de vedere subiectiv, drepturile si interesele legitime ale reclamantului.
Or, in situatia de fata, pretentiile reclamantului pot fi dezbatute in cadrul unui proces civil doar in contradictoriu cu institutia care are atributii specifice conferite de lege in acest sens, respectiv cu C.p. S. a M.A.I.
Este de retinut6 ca revizuirea drepturilor de pensie ale reclamantului de catre C.p. Sectoriala a M.A.I. potrivit O.U.G. nr. 1/2011 nu a determinat nasterea vreunui raport juridic de drept administrativ sau de drept al muncii intre acesta si M. Administratiei si Internelor, intrucat aceasta institutie nu este tinuta, prin prisma actelor normative sus-mentionate, sa raspunda unor pretentii aflate in stransa legatura cu atributiile altor persoane juridice.
Participarea institutiei in acest litigiu nu se justifica nici prin prisma faptului ca parata C.p. Sectoriala a M.A.I. se afla in subordinea M.A.I., intrucat, in ceea ce priveste stabilirea, plata, precum si revizuirea drepturilor de pensie ale reclamantului, institutia in cauza beneficiaza de competenta deplina, nefiind necesara aprobarea sau avizarea acestor operatiuni de catre M.A.I. (cu atat mai mult cu cat activitatea Casei de Pensii Sectoriala a M.A.I. este „coordonata metodologic de CNPP", potrivit art. 1.32 alin. 3).
 Raportat la situatia de fata, capacitatea de a sta in nume propriu in instanta in calitate de parat a unei institutii publice nu este conditionata de faptul ca aceasta se afla sau nu intr-un raport de subordonare sau coordonare cu alte autoritati, aceasta calitate putand fi apreciata doar in raport cu capacitatea administrativa a institutiei, respectiv cu atributul acesteia de a efectua operatiuni administrative in regim de putere publica.
Pe cale de consecinta, cererea de chemare in judecata al carei obiect consta in obligarea unei institutii sa efectueze anumite activitati ce cad in competenta sa, nu se poate judeca decat in contradictoriu cu institutia care are atributii legale in domeniul de referinta, si nu cu alte autoritati publice ierarhic superioare acesteia, care, in acest caz, sunt straine de cauza si, pe cale de consecinta, nu li se poate imputa conduita unitatii subordonate.
Analizand probele administrate in cauza, in raport de dispozitiile legale aplicabile, instanta retine ca actiunea de fata nu este intemeiata, pentru urmatoarele considerente:
Situatia de fapt retinuta de instanta : Reclamantul este pensionar al C.P.S. a M.A.I. de la data de 11.10. 2007 , in baza Legii nr 179/2004 .
Odata cu intrarea in vigoare a noii legi a pensiilor, Legea 263/2010 , art.2 lit c si d , care are ca temei calcularea pensiilor pe principiul contributivitatii ,, in baza OUG nr 1/2011 angajatorul I.P.J.B. a comunicat prin Adeverinta nr 206298/26.11.2010 veniturile lunare individuale obtinute de reclamant in perioada 23.08.1980 - 11.10.2007.
Deoarece in aceasta adeverinta nu au fost incluse si veniturile din premii din perioada 23.08.1980 - 01.12.1994 , celelalte premii fiind incluse in veniturile individuale nete , s-a adresat angajatorului I.P.J.Bacau , sa-i elibereze o adeverinta cu aceste premii si pe baza careia Casa Sectoriala de Pensii a MAI sa-i recalculeze pensia .
Premiile din perioada 23.08.1980 - 01.12.2004 nu au fost incluse in Adeverinta nr 202298/26.11.2010, deoarece in aceasta perioada premiile se achitau pe liste de plata intocmite numai pentru premiere, acestea avand caracter de acte de casa si termen de pastrare 10 ani , dupa care erau distruse , si nu se adaugau la statele de plata lunare care aveau ca termen de pastrare 50 ani.
Dupa data de 01.12.2004, statele de premiere se cumulau cu drepturile salariale lunare si se regasesc in statele de plata, ele regasindu-se deci in adeverinta ce a stat la baza calcularii actualei pensii.
Desi listele de premiere nu se mai gasesc sub aceasta forma din motivele invocate mai sus, dovada intocmirii lor in acea perioada s-ar afla la dosarul personal al reclamantului, pe care il pastreaza Serviciul Resurse Umane al IPJ Bacau pentru fiecare angajat in parte, sub forma unui ORDIN DE ZI PE UNITATE , el continand: gradul, numele si prenumele si suma acordata (premiul), cu semnatura de aprobare a Sefului Inspectoratului pentru toti premiatii din inspectorat; premierea avand caracter de recompensa; in dosar, printre altele, se consemnau si recompensele si sanctiunile .
Incepand cu data de 10.03.2014, reclamantul s-a adresat I.J.P. Bacau cu mai multe cereri ( f. 7, 9, 11, 13,ds. ) prin care solicita sa-i elibereze aceasta adeverinta cu veniturile din premii pentru perioada 23.08.1980 -01.12.2004.
Fostul angajator IPJ Bacau a emis astfel  adeverinta nr. 293228 din data de  04.08.2015, f. 17 ds.,  in care sunt  evidentiate  veniturile individuale realizate din premii in  perioada  1980 – 2007 , cu mentiunea ca pentru perioada 23.08.1980 – 31.12.1989  nu au  fost identificate premii.
Reclamantul este  nemultumit de faptul ca aceasta adeverinta i-a fost valorificata partial astfel :
- pentru perioada 23.08.1980 – 31.12.1989 nu au  fost identificate premii  drept pentru care solicita IPJ  sa-i reconstituie aceste premii din dosarele de personal ale altor colegi ;
- pentru perioada 4.10.1990 – 4.11.1994  nu i s-au luat in calcul aceste premii si solicita ca parata C.S.P.  sa i le valorifice :
- pentru perioada  25.03.2006 – 22.06.2007  reclamantul a aratat ca acestea au fost avute in vedere la stabilirea pensiei.
Fata de aceste nemultumiri legate de  continutul  adeverintei mai sus indicate,  instanta retine dispozitiile legale incidente astfel :
Art. 40 litera h din Codul Muncii, angajatorul are obligatia “ sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului”.
Art.125 din HG 257/2011:,, Angajatorii sau orice alti detinatori de arhive sunt direct raspunzatori, in conditiile legii, de legalitatea, exactitatea si corectitudinea datelor, elementelor si informatiilor pe care le inscriu, in baza documentelor detinute, in adeverintele pe care le elibereaza in vederea stabilirii, recalcularii sau revizuirii drepturilor de pensie”.
Art. 25 din Legea nr. 82/1991 – Legea contabilitatii actualizata 2017
(1) Registrele de contabilitate obligatorii si documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in arhiva persoanelor prevazute la art. 1 timp de 10 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, cu exceptia statelor de salarii, care se pastreaza timp de 50 de ani.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) se pot stabili, in mod justificat, prin ordin al ministrului finantelor publice, registrele de contabilitate si documentele justificative care se pastreaza timp de 5 ani*).
Solutia instantei :
Cu privire la perioada 23.08.1980 – 31.12.1989 pentru care nu au  fost identificate premii  si pentru care se solicita ca IPJ  sa fie obligata sa-i reconstituie aceste premii din dosarele de personal ale altor colegi si sa ii emita o noua adeverinta cu premiile si recompensele incasate, in conditiile in care acesta i-a eliberat deja adeverinta nr. 293228 din data de  04.08.2015, f. 17 ds.,   prin care s-au mentionat toate recompensele in bani  (premiile) cu care acesta figureaza in arhiva unitatii, nu poate fi primita. Mentiunile din adeverinta au la baza fila ,,recompense” din dosarul de personal al reclamantului, aflata in arhiva angajatorului. Insusi reclamantul a recunoscut ca  premiile nu erau trecute pe statele de plata, ca acestea erau  platite direct din casierie, ca veniturile mentionate in acea adeverinta sunt corecte pentru alte perioade, nemultumirea sa fiind in legatura cu faptul ca lipseste perioada  23.08.1980 – 31.12.1989.
Instanta constata ca in aceasta adeverinta se mentioneaza  ca datele din care au fost extrase informatiile sunt in arhiva acestui serviciu iar angajatorul si-a asumat acest inscris, fiind semnat de catre seful inspectoratului, de catre seful serviciului Resurse Umane, purtand si stampila unitatii.
In conformitate cu dispozitiile legale mai sus enuntate,  angajatorului nu i se poate solicita, prin urmare, decat eliberarea datelor care rezulta din evidentele aflate in posesia sa, or, in acest caz, acesta a aratat ca nu se mai regasesc in arhiva sa   evidenta premiilor  achitate in perioada  23.08.1980- 31.12.1989  – reclamantul neproducand dovada contrara.
In aceasta situatie, instanta constata ca nu poate fi vorba despre reaua vointa din partea paratei de a comunica toate veniturile din premii pe care reclamantul le-a solicitat, fiind vorba despre o imposibilitate obiectiva de a le mai detine si comunica, mai ales ca unitatea unde a lucrat reclamantul a pastrat aceste  evidente de plata a premiilor timp de 10 ani, conform art. 25 alin.1 din legea nr.82/1991. fiind respectat termenul legal de pastrare mai sus mentionat.
Instanta considera ca parata si-a indeplinit in mod legal obligatia de a comunica reclamantului acele documente cu veniturile din premii pe care reclamantul le-a obtinut,  din propria arhiva, nefiind vorba despre o rea vointa in a  necomunica cele solicitate, ci doar de o imposibilitate obiectiva in acest sens prin nedetinerea acestor acte.
Cu privire la solicitarea reclamantului ca angajatorul sa reconstituie pe cale ad-tiva  inscrisurile in care s-ar fi evidentiat premiile obtinute, instanta , in virtutea rolului active a solicitat paratului IPJ Bacau sa procedeze la verificari in dosarele de personal ale rezervistilor indicati de reclamant, respectiv d-nii  N.A., P.V. si M.G.. Prin raspunsul inaintat instantei, depus la fila  48 ds.,  paratul IPJ Bacau a  comunicat ca in urma verificarilor efectuate in dosarele de personal ale rezervistilor N.A., P.V. si M.G., exista mentiuni consemnate pe fisele matricole, la rubrica “ recompense” cu privire la acordarea de premii in perioada de  referinta 1980 – 1989 astfel :  pt. N.V.  in 1980, 1981, 1982, 1983, pentru d-l P.V. in 1980, 1081, 1982, pt. d-l M.G. in 1980 , 1981 si 1982. De asemeni instanta retine ca parata a procedat la   verificarea altor dosare  de personal ale  altor lucratori  care si-au desfasurat in aceeasi structura cu reclamantul, respectiv d-l S.G. si d-l G.M. . In toate aceste dosare  nu s-a identificat niciun document tip tabel sau similar, insotit sau nu de alte acte din care sa rezulte acordarea de  premii in bani reclamantului pentru perioada 1980 – 1989.
Cu privire la  perioada 4.10.1990 – 4.11.1994  pentru care nu i s-au luat in calcul aceste premii,  solicitand ca parata C.S.P.  sa  fie obligata sa  le valorifice, instanta retine ca  nici aceasta cerere nu poate fi primita.
Instanta retine ca prin  Decizia nr. 19 din 10 decembrie 2012 cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 2 lit. e) si art. 164 alin. (2) si (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si pct. V din anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, cu referire la sporurile si veniturile suplimentare utilizate la determinarea punctajelor anuale pentru perioadele anterioare intrarii in vigoare a dispozitiilor Legii nr. 19/2000, in procedura de stabilire si recalculare a drepturilor de pensie, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, obligatorie pentru instante potrivit art. 517 al.(4) Cod procedura civila , s-a  statuat ca :
“Contributia pentru asigurarile sociale de stat a fost instituita in sarcina angajatorilor, initial prin Hotararea Consiliului de Ministri nr. 4.161/1953, iar ulterior prin Decretul nr. 389/1972, iar potrivit acestor acte normative contributia se aplica asupra castigului brut realizat de salariati.
Cu alte cuvinte, atat angajatorul, cat si salariatul contribuiau la sistemul de asigurari sociale de stat, sistem contributiv dualist care se regaseste si in reglementarea actuala.
Sub acest aspect este de retinut ca nu poate fi primita teoria potrivit careia s-ar face o aplicare retroactiva a Legii nr. 19/2000 in ceea ce priveste principiul contributivitatii, pentru persoanele ale caror drepturi de pensie s-au nascut anterior datei de 1 aprilie 2001.
Sistemul public modern de pensii si alte drepturi de asigurari sociale instituit prin Legea nr. 19/2000 are la baza principiile unicitatii, egalitatii, solidaritatii sociale, obligativitatii, contributivitatii, repartitiei si autonomiei, conform art. 2 din lege, iar aceste principii pot fi identificate intr-o forma sau alta si in legislatia aplicabila anterior intrarii in vigoare a acestei reglementari.
In privinta sporurilor si veniturilor suplimentare utilizate la determinarea punctajelor anuale pentru perioadele anterioare intrarii in vigoare a Legii nr. 19/2000, art. 10 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala, in forma sa initiala, prevedea ca baza de calcul al pensiei o constituie retributia tarifara, iar prin Legea nr. 49/1992 acest text de lege a fost modificat in sensul ca la stabilirea drepturilor de pensie erau avute in vedere salariul de baza si o serie de sporuri cu caracter permanent, care nu intrasera anterior in aceasta baza.
Ulterior, prin art. 164 din Legea nr. 19/2000, s-a prevazut ca la determinarea punctajelor anuale pentru perioada anterioara intrarii in vigoare a Legii nr. 19/2000, in procedura de stabilire si recalculare a drepturilor de pensie, se iau in calcul salariile brute sau nete, in conformitate cu modul de inregistrare in carnetul de munca, sporurile care au facut parte din baza de calcul al pensiilor conform legislatiei anterioare si sunt inregistrate in carnetul de munca si sporurile cu caracter permanent care, dupa data de 1 aprilie 1992, au facut parte din baza de calcul al pensiilor conform legislatiei anterioare si care sunt inregistrate in carnetul de munca sau dovedite cu adeverinte eliberate de unitati, conform legislatiei in vigoare.
Prin pct. V din anexa la Ordonanta de urgena a Guvernului nr. 4/2005 au fost enumerate sporurile cu caracter permanent, cu mentiunea ca aceste sporuri se utilizeaza la determinarea punctajuluimediu anual, atat pentru perioadele anterioare, cat si pentru cele ulterioare datei de 1 aprilie 1992, iar la pct. VI al acestui act normativ sunt mentionate expres sporurile, diurnele si alte drepturi care nu sunt luate in calcul la stabilirea punctajului mediu anula, intrucat nu au facut parte din baza de calcul al pensiilor conform legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001.
Cu referire la interpretarea acestui articol, prin Decizia nr. 19 din 17 octombrie 2011 pronuntata in recursul in interesul legii, Inalta Curte de Casatie si Justitie a statuat ca dispozitia normativa mentionata este in contradictie atat cu prevederile anterioare din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005, cat si cu Legea nr. 19/2000, deoarece incalca principiul fundamental al contributivitatii anterior datei de 1 aprilie 2001.
In acelasi sens este de precizat ca, prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 736 din 24 octombrie 2006, respingandu-se exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor mentiunii prevazute la pct. VI din anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, Curtea a precizat ca posibilitatea valorificarii veniturilor enumerate in mod exhaustiv de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 nu este exclusa de plano.
In alti termeni, includerea sau neincluderea acestor venituri in baza de calcul si incasarea sau neincasarea contributiei de asigurari sociale pentru veniturile prevazute de textele legale care au generat o practica neunitara constituie o problema de fapt, specifica fiecarui caz.
Prin urmare, aplicarea principiului contributivitatii impune luarea in calcul a sporurilor si veniturilor suplimentare utilizate la determinarea punctajelor medii anuale pentru perioade anterioare Legii nr. 19/2000, in masura in care acestea au facut parte din baza de calcul al pensiilor, au fost inregistrate in carnetul de munca sau rezulta din adeverinta, conform legislatiei in vigoare, si s-a platit contributia de asigurari sociale.
In aceste conditii, neluarea in considerare a unor sume pentru care s-au platit contributiile de asigurari sociale echivaleaza cu o incalcare a principiului contributivitatii, avand drept finalitate nerealizarea scopului avut in vedere de legiuitor, astfel cum de altfel a statuat Inalta Curte de Casatie si Justitie si prin Decizia nr. 19 din 17 octombrie 2011 pronuntata in recurs in interesul legii privind interpretarea dispozitiilor art. 2 lit. e), art. 78 si art. 164 alin. (1) si (2) din Legea nr. 19/2000 si ale art. 1 si 2 din Ordonanta de urgena a Guvernului nr. 4/2005.
In plus, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a stabilit in jurisprudenta sa ca drepturile de asigurari sociale cuvenite in baza contributiilor de asigurari sociale platite constituie un bun patrimonial in sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 al Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, ratificata de statul roman prin Legea nr. 30/1994.
Cu titlu de exemplu este de mentionat Hotararea Curtii Europena a Drepturilor Omului nr. 7 februarie 2012, pronuntata in Cauza Ana Maria Frimu s.a. impotriva Romaniei, prin care Curtea, desi a respins cererea ca inadmisibila, a reafirmat faptul ca art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie garanteaza plata prestatiilor sociale pentru persoanele care au achitat contributii la bugetul asigurarilo sociale (relevanta in acest sens este si Cauza Constantin Abaluta s.a. impotriva Romaniei).
De asemenea, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a decis ca drepturile de asigurari sociale sunt legate de plata contributiilor de asigurari sociale specifice, considerandu-se ca dreptul la alocatia de urgenta (pentru care reclamantul platise contributia specifica) reprezinta un drept patrimonial in sensul art. 1 paragraful 1 din Protocolul nr. 1 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, Hotararea in Cauza Gaygusuz impotriva Austriei din 16 septembrie 1996.
In concluzie, principalul element obiectiv apt sa conduca la o justa si legala stabilire si reactualizare a pensiilor provenind din fostul sistem de asigurari sociale de stat il reprezinta contributiile de asigurari sociale platite, astfel ca la stabilirea si reactualizarea drepturilor de pensie trebuie luate in calcul toate sporurile si alte venituri de natura salariala pentru care angajatorul/angajatul a platit contributia pentru asigurarile sociale de stat.”
 In speta de fata, instanta constata ca   din adeverinta care se solicita a fi valorificata, nr. 923228/4.08.2015, f. 17 dosar sectia II civila,  nu exista mentiune din partea  angajatorului ca  pentru aceste sume s-au platit contributii. Mai mult , prin intampinarea depusa la dosar, angajatorul, f. 58, arata ca aceste premii nu au fost incluse in  veniturile brute, motivat si de faptul ca , din aceste premii nu au fost oprite contributii , drept urmare nu pot fi incluse  in veniturile realizate pentru calculul pensiilor.
Pentru argumentele mai sus expuse, instanta  va respinge actiunea formulata impotriva MAI fata de lipsa calitatii procesuale pasive, va respinge ca nefondata actiunea formulata impotriva IPJ B. si C.S.P. a MAI.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Asistenta si asigurari sociale

Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1417 din data de 17.10.2017
Anulare act administrativ - Hotarare nr. 867 din data de 02.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Anulare act - Hotarare nr. 721 din data de 04.05.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Faliment - Hotarare nr. 669 din data de 21.12.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Nulitate act juridic - Hotarare nr. 615 din data de 19.09.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Pretentii - Lititgii cu profesionistii - Hotarare nr. 537 din data de 27.06.2017
Faliment - Hotarare nr. 484 din data de 28.09.2017
Debite intre societati comerciale - Hotarare nr. 403 din data de 14.07.2017
Reziliere contract - Hotarare nr. 262 din data de 23.03.2018
Contestatie la executare - Hotarare nr. 220 din data de 30.01.2018
Litigiu Curtea de Conturi - Hotarare nr. 176 din data de 01.03.2018
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018
Cerere de valoare redusa - Hotarare nr. 97 din data de 30.01.2018