Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Brasov

Plata cheltuieli medicale

(Decizie nr. 541/R din data de 28.06.2012 pronuntata de Tribunalul Brasov)

Domeniu Asistenta si asigurari sociale | Dosare Tribunalul Brasov | Jurisprudenta Tribunalul Brasov

DECIZIE Nr. 541/R                                                                              
Sedinta publica din 28 Iunie 2012
Completul compus din:
PRESEDINTE: A. T.V.
JUDECATOR: Simona C.
      JUDECATOR: M. D.
                    GREFIER: M. M.

      Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra recursului declarat de reclamantii V. S. si T. S. impotriva sentintei civile nr.12595/31.10.2011 pronuntata de Judecatoria Brasov in contradictoriu cu paratii A.-COMPANIA INTERNATIONALA DE ASIGURARI, PRIN MANDATAR SC A. SA  si C.R.GH., avand ca obiect „pretentii”.
      La apelul nominal facut in sedinta publica, la pronuntare,  se  constata lipsa partilor.
      Procedura  de  citare  este  legal indeplinita.
      S-a facut referatul cauzei de catre grefier  dupa care ;
      Dezbaterile asupra recursului de fata au avut loc in sedinta publica din data de 15.06.2012, in sensul celor consemnate in incheierea de sedinta din acea zi, care face parte integranta din prezenta, iar instanta din lipsa de timp pentru deliberare, in temeiul dispozitiilor art. 260 alin.1 Cod procedura civila, a amanat pronuntarea pentru data de 22.06.2012, apoi pentru data de 28.06.2012, cand a pronuntat hotararea de mai jos.
      
                                                           TRIBUNALUL
      
      Asupra recursului de fata :
      Constata ca prin sentinta civila nr. 12595/31.10.2011, pronuntata de Judecatoria Brasov, a fost respinsa exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei T.S.si respinsa actiunea formulata de reclamantii V. S.si T. S.,  in contradictoriu cu paratii A. – Compania Internationala de Asigurari  – prin mandatar S.C. A. S.A. si C.R.GH. .
      Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut ca din depozitia martorei T. G., reiese ca reclamanta T.S.se afla in acelasi autoturism, impreuna cu reclamantul V. S., la data de 19.08.2005, data producerii accidentului. Din depozitiile martorei reiese ca toti pasagerii din autoturism au suferit leziuni in zona cervicala in urma impactului dintre cele doua vehicule. Mai mentioneaza martora ca, dupa accident, i s-au comunicat de catre reclamanta o serie de inscrisuri prin care i se aducea la cunostinta ca trebuie sa achite suma de 1.000 Euro, suma ce reprezenta contravaloarea cheltuielilor facute de aceasta in Italia in legatura cu leziunile produse in urma accidentului.
      Pentru motivele mai sus mentionate instanta a apreciat ca reclamanta T.S.a suferit leziuni in urma accidentului auto produs de catre paratul C. G. R. si, prin urmare, calitatea procesuala activa a acesteia este intemeiata.
      Pentru motivele mai sus invocate instanta a respins exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei T. S., exceptie invocata de ambii parati prin intampinarile formulate.
      Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta a retinut urmatoarele:
      Prin cererea de chemare in judecata reclamantii au solicitat obligarea in solidar a paratilor la plata de despagubiri in cuantum de 40.000 lei aratand ca, in urma accidentului auto produs in data de 19.06.2005 din culpa exclusiv a paratului C. G. R., acestia au suferit leziuni si tratamente medicale costisitoare si dureroase, au fost in imposibilitate de a-si desfasura activitate, fapt ce le-a cauzat prejudicii.
      Instanta nu a retinut sustinerile celor doi parati din intampinarile formulate potrivit cu care cele doua temeiuri juridice invocate se exclud reciproc intrucat, potrivit dispozitiilor legale din materia asigurarilor, acestea se intrepatrund. Astfel, pentru a fi angajata raspunderea asiguratorului, persoana pagubita trebuie sa faca dovada indeplinirii conditiilor privind raspunderea civila delictuala in persoana celui vinovat de producerea accidentului, si mai apoi trebuie sa faca dovada raportului juridic dintre aceasta din urma si asigurat. Prin urmare, raspunderea asiguratorului este angajata numi daca se face dovada raspunderii ce revine persoanei asigurate.
      Pentru obligarea paratului C.R.G. la plata de despagubiri in temeiul raspunderii civile delictuale, reclamantii trebuiau sa faca dovada indeplinirii urmatoarelor conditii pentru angajarea raspunderii civile delictuale pentru fapta proprie, astfel cum prevad dispozitiile art. 998, 999 cod civil: existenta unui prejudicii, savarsirea unei fapte ilicite de catre persoana considerata responsabila de producerea prejudiciului, existenta unui raport de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu si vinovatia celui care a cauzat prejudiciul.
      In ceea ce priveste conditiile prevazute de art. 998, 999 cod civil, din probele administrate au rezultat urmatoarele :
      Cu privire la fapta ilicita:
      In ceea ce priveste fapta ilicita a paratului, din inscrisurile aflate la dosarul cauzei – respectiv ordonanta procurorului din dosarul nr. 593/P/2005 al Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov – a reiesit ca pe data de 19.08.2005 s-a produs un accident auto din culpa exclusiva a numitului C.R.GH., accident in urma caruia numitii T. G., D. P. si V. S. au suferit leziuni medicale care au necesitat ingrijiri medicale.
      Pentru aceste motive instanta a apreciat ca reclamantii au facut dovada savarsirii de catre paratul C. G. R. a unei fapte ilicite, ca si conditie a angajarii raspunderii civile delictuale.
      Cu privire la prejudiciu:
      Reclamantii au solicitat obligarea paratilor la plata sumei de 40.000 lei cu titlu de despagubiri constand in contravaloare cheltuielilor medicale suportate de acestia pentru tratarea leziunilor suferite in urma accidentului produs de catre parat si pentru pierderea temporara a capacitatii de munca, astfel cum rezulta din cererea de chemare in judecata.
      In dovedirea pretentiilor formulate ambii reclamanti au depus la dosarul cauzei, acte din care rezulta ca in urma accidentului din data de 19.08.2005 au suferit traumatisme care au necesitat ingrijire medicala.
      Despagubirile materiale solicitate de catre reclamanti vizeaza, pe de-o parte, recuperarea contravalorii cheltuielilor medicale suportate pentru tratarea leziunilor suferite, iar pe de alta parte, recuperarea prejudiciului suferit prin  pierderea temporara a capacitatii de munca.
      Cu privire la cheltuielile suportate de catre reclamanti cu privire la consultatiile medicale si tratamentul pe care acestia au trebuit sa si-l procure, la filele 122-125 din dosar au fost depuse un numar de 4 facturi fiscale emise pe numele reclamantului V. S. in valoare totala de 224,90 Euro, fara ca din cuprinsul acestora sa se poata deduce ce au reprezentat platile facute de catre acesta.
      Practic, din cuprinsul acestor inscrisuri nu se poate deduce ca sumele platite de catre reclamant au avut in vedere cheltuieli medicale suportate de catre acesta pentru tratarea leziunilor suferite in urma accidentului produs in data de 19.08.2005.
      In ceea ce o priveste pe reclamanta Torlai Stefania, la dosarul cauzei nu exista nici un act – factura, chitanta, bon fiscal – cu privire la eventualele sume cheltuite de aceasta pentru tratarea leziunilor suferite in urma accidentului din data de 19.08.2005.
      Cu privire la recuperarea prejudiciului suferit prin  pierderea temporara a capacitatii de munca la dosarul cauzei nu exista nici un fel de dovada cu privire la activitatea desfasurata de catre cei doi reclamanti si la veniturile realizate de acestia prin aceasta activitate. De asemenea, la dosarul cauzei nu exista nici un fel de dovada – certificat de concediu medical sau un inscris similar emis de catre o autoritate medicala din Italia – din care sa reiasa ca cei doi reclamanti au fost in imposibilitate de munca o anume perioada in urma leziunilor suferite dupa accidentul produse in data de 19.08.2005.
      Pentru motivele mai sus mentionate instanta a apreciat ca reclamantii nu au facut dovada prejudiciului suferit in urma accidentului produs in data de 19.08.2005.
      Pentru motivele mai sus mentionate instanta a apreciat ca reclamantii nu au facut dovada indeplinirii conditiilor prevazute de art. 998,999 cod civil privind angajarea raspunderii civile delictuale a paratului C. G. R..
      In conditiile in care reclamantii nu au facut dovada indeplinirii conditiilor legale pentru angajarea raspunderii civile delictuale a paratului C. G. R., solicitarea acestora de obligare a societatii parate, in calitate de asigurator, la acoperirea prejudiciului suferit este neintemeiata, in raport de dispozitiile art. 998,999 Cod civil coroborate cu dispozitiile Legii nr.135/2006, este neintemeiata.
      Pentru motivele mai sus mentionate instanta a apreciat actiunea formulata de catre reclamanti ca fiind neintemeiata,  respingand-o.
      In conditiile in care reclamantii nu au facut dovada pretentiilor formulate, instanta in baza dispozitiilor art. 274 Cod procedura civila, a respins si cererea acesteia de obligare a paratilor la plata cheltuielilor de judecata.
      Impotriva acestei sentinte au formulat recurs reclamantii V. S. si T. S., aratand ca hotararea nu a fost motivata , ca a fost  dovedit prejudiciul suferit, ca in mod gresit prima instanta a respins cererea de depunere a altor inscrisuri prin care dovedesc platile facute ca urmare a consultatiilor medicale efectuate in Italia, ca nu se arata de ce a fost respinsa declaratia martorei T. G. din care rezulta prejudiciul produs, fiind aplicabil principiul repararii integrale a prejudiciului, datorandu-se si dobanzile din momentul pronuntarii hotararii definitive.
      In probatiune, recurentii au depus la dosar inscrisuri.
      Prin intampinare, intimata A. – Compania Internationala de Asigurari  a solicitat respingerea recursului, aratand ca din inscrisurile depuse in fata primei instante nu rezulta o cheltuiala mai mare de 338,9 Euro, chiar daca nu se stie ce reprezinta acestea.
In drept, intimata a invocat art.308 Cod procedura civila.
Analizand actele si lucrarile dosarului, Tribunalul constata ca recursul este nefondat.
Prin actiune, reclamantii – recurenti au solicitat obligarea paratilor – intimati la plata sumei totale de 40.000 lei, la care se adauga dobanda legala, sustinand ca au suferit spitalizari si tratamente medicale, ca urmare a accidentului produs din vina lui R. G..
Asadar suma a fost solicitata cu titlu de daune materiale, indicandu-se si ca ulterior accidentului, recurentii – reclamanti nu si-au mai putut desfasura in mod normal activitatea.
Tribunalul retine, avand in vedere atat inscrisurile depuse in dosarul Judecatoriei de catre reclamanti, cat si cele depuse de recurenti in prezentul dosar, ca in mod corect s-a retinut in sentinta primei instante, faptul ca nu rezulta ca sumele platite de reclamanti au avut in vedere cheltuieli medicale suportate de acestia in urma accidentului din 19.08.2005, nerezultand nici activitatea desfasurata de cei doi recurenti reclamanti si nici veniturile realizate anterior accidentului de catre acestia, neexistand nici vreo dovada a veniturilor realizate in prezent, respectiv ulterior accidentului.
Chitantele depuse la filele 54 si 55 din dosarul Tribunalului sunt emise de” G. C. ”, iar cele de la filele 56-57 din acelasi dosar, de catre “ Spitalul C. “, nerezultand vreo legatura cu accidentul din discutie, observandu-se ca celelalte inscrisuri de la filele 43-50 si 53-54 au fost emise de alte spitale ori cabinete medicale.
De asemenea, in cauza nu s-a facut dovada existentei vreunei legaturi intre tratamentele si examinarile stomatologice efectuate de recurenta T.S.si accidentul din data de 19.08.2005 (a se vedea inscrisurile depuse la filele 60-80 din dosarul Tribunalului.

      De asemenea, Tribunalul retine si faptul ca recurentii nu au facut dovada imprejurarii ca examinarile medicale pentru care au depus la dosar inscrisuri au fost facute in sistemul medical privat din Italia si nu in sistemul medical public din aceasta tara, neputandu-se verifica daca au beneficiat de suportarea respectivelor cheltuieli din bugetul asigurarilor de sanatate.
      Vazand si art.312 Cod procedura civila, Tribunalul va respinge recursul.
      
        PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
DECIDE :

      Respinge recursul formulat de recurentii V. S. si T.S., impotriva sentintei nr.12595/31.10.2011, pronuntata de Judecatoria Brasov, pe care o mentine.
      Respinge cererea intimatului C.R.G. de obligare a recurentei la cheltuieli de judecata in recurs ca nedovedita.
      Irevocabila.
      Pronuntata in sedinta publica azi, 28.06.2012.

      PRESEDINTE,                         JUDECATOR,                          JUDECATOR,
        A. T. V.                   S. C.                           M. D.GREFIER,
M. M.

Red. ATV / 27.07.2012
Tehnored. MM / 03.08.2012 – 2 ex
Jud fond –  C.A. C.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Asistenta si asigurari sociale

Nulitate act - Sentinta civila nr. 777 din data de 04.10.2017
Obligatia de a face - Sentinta civila nr. 775 din data de 04.10.2017
EXCEPTIA PREMATURITATII ACTIUNII. ADMISIBILITATE. - Sentinta civila nr. 32/LM/2010 din data de 12.05.2010
Conflict de drepturi avand ca obiect eliberarea unei adevereinte cu sporurile de gestiune si de stres de care a beneficiat fostul salariat in perioada 1976-1986 - Sentinta civila nr. 1128/lm/2008 din data de 17.02.2009
Contestatie decizie de pensionare. Recalculare cuantum pensie. Legalitatea deciziei - Sentinta civila nr. 1027/lm/2008 din data de 17.02.2009
Contestatie decizie de pensionare. Recalculare cuantum pensie. Legalitatea deciziei. - Sentinta civila nr. 530/lm/2007 din data de 17.02.2009
Asigurari sociale. Pensie invaliditate. Temeinicia deciziei - Sentinta civila nr. 242/lm/2008 din data de 17.02.2009
1.Recurs nou cod procedura civila, anulare decizie CASJ, prescriptia dreptului de stabilire a creantei fiscale, efecte necomunicare decizie debit principal, putere de lucru judecat, accesorii. - Decizie nr. 1114/R din data de 01.04.2014
Neintreruperea termenului de prescriptie a stabilirii contributiei de asigurari de sanatate. Emiterea succesiva de decizii de impunere anulate de instanta de judecata. - Decizie nr. 344/R din data de 31.01.2014
Propunere arestare preventiva – respingere - Sentinta penala nr. I N C H E I E R E A NR. 4 din data de 30.01.2013
Esalonare amenda penala art. 425 alin.2 din Codul de procedura penala - Sentinta penala nr. 93/S din data de 28.03.2012
REVIZUIRE, ART. 3201 Cod Procedura Penala, INADMISIBILITATE - Sentinta penala nr. 76/S din data de 19.03.2013
Fals si uz de fals - Sentinta penala nr. 154/S din data de 04.06.2013
OMOR DEOSEBIT DE GRAV - CONDAMNARE - Sentinta penala nr. 96/S din data de 01.04.2013
Inselaciune rejudecare 5221 Cod procedura penala - Sentinta penala nr. 138/S din data de 24.05.2013
LIBERARE PROVIZORIE SUB CONTROL JUDICIARE - ADMITERE - Sentinta penala nr. IN C H E I E R E din data de 24.05.2013
PLANGERE ORDONANTA PROCUROR, ADMITERE - Sentinta penala nr. Sedinta Camerei de Consiliu din data de 16.05.2013
INFRACTIUNEA DE OMOR, SOLUTIE DE CONDAMNARE - Sentinta penala nr. 81/S din data de 19.03.2013
Plangere contraventionala - Decizie nr. 188/R din data de 15.02.2013
Contracte - Decizie nr. 212/R din data de 23.03.2012