Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Brasov

Inadmisibilitatea stabilirii modului de calcul al pensie anterior depunerii cererii de pensionare ca si a restituirii a contributiilor de asigurari sociale anterior valorificarii acestora prin pensionare .

(Decizie nr. 460/M din data de 10.03.2009 pronuntata de Tribunalul Brasov)

Domeniu Asistenta si asigurari sociale | Dosare Tribunalul Brasov | Jurisprudenta Tribunalul Brasov

          Sentinta nr. 460/M  din 10.03.2009

Inadmisibilitatea stabilirii modului de calcul al pensie anterior depunerii cererii de pensionare ca si a restituirii  a contributiilor de asigurari sociale anterior valorificarii acestora prin pensionare .

Prin cererea inregistrata sub numarul 4987/62/2008                                                         reclamantul N.G. a solicitat instantei obligarea paratilor C.J.P. B. si R.A.T.B. sa ia baza de calcul a pensiei veniturile brute lunare realizate pentru determinarea punctajului de pensie.
In subsidiar solicita  obligarea paratei R.A.T.B. la plata sumei de 30.000 de lei si repunerea in termen.
Ulterior, reclamantul cheama in judecata paratul MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE ( devenit MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE ), CASA NATIONALA DE PENSII SI ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE si STATUL ROMAN, prin MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, prin D.G.F.P. BRASOV.
In motivarea cererii sale, reclamantul arata ca este angajat cu contract de munca la parata R.A.T.B. dinainte de luna aprilie  2001, in calculul pensiei trebuind a fi luat venitul brut lunar realizat la care s-a platit contributia  de asigurari sociale, indiferent daca parata a platit sau nu cota de asigurari sociale la acest venit.
In octombrie 2009 are dreptul sa iasa la pensie, actiunea fiind facuta la timp pentru a se face calcule adecvate.
Cuantumul pensiei este in functie de cuantumul contributiei, principiul contributivitatii fiind prevazut de art. 2 lit. e din Legea nr. 19/2000, alaturi de cel al solidaritatii ( art. 2 lit. c din acelasi act normativ ).
Prin Decretul nr. 389/1972, in vigoare pana la data de 01.04.2001, contributia de asigurari sociale s-a aplicat asupra  castigului brut realizat, sumele rezultate fiind retinute si virate bugetului de asigurari sociale.
In subsidiar solicita a fi obligat angajatorul la plata sumei de 30.000  lei reprezentand diferenta dintre cuantumul contributiei aplicate la venitul lunar care se are in vedere la calcularea pensiei si cel al contributiei calculata la castigul sau brut.
In drept, cererea a fost motivata pe dispozitiile Decretului nr. 389/1972 modificat prin Legea nr.49/1992 si O.U.G. nr. 2/1999.
Cererea este scutita de taxa de timbru conform art. 159 din Legea nr. 19/2000.
Parata C.J.P. B. a formulat intampinare, prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, aratand ca in prezent reclamantul este angajat si nu exista niciun dosar de pensionare, cererea fata de acesta fiind si prematura.
Si parata R.A.T.B. a formulat intampinare prin care a invocat, de asemenea, exceptiile lipsei calitatii sale procesuale pasive, prematuritatea cererii si tardivitatea acesteia, intrucat vizeaza venituri realizate anterior anului 2001.
Reclamantul este inca salariatul acestei parate, iar conform dispozitiilor art. 283 alin. 1 lit. c din Codul muncii, termenul de prescriptia este de 3 ani de la data nasterii dreptului la actiune.
Parata C.N.P.A.S. a invocat prin intampinare exceptia inadmisibilitatii cererii privind obligarea la restituirea contributiei de asigurari sociale, obligatia achitarii contributiei  rezultand din dispozitiile art. 28 alin. 1  din Legea nr. 19/2000  raportat la art. 5 alin. 1 pct. I si II din aceeasi lege.
Cererile de pensionare sunt de competenta Caselor teritoriale de pensii, care stabilesc cuantumul drepturilor de asigurari sociale individuale, conform art. 13 lit. e din H.G. 13/2004, invocand astfel, exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive.
Se invoca, de asemenea, prescriptia dreptului de a cere restituire contributiei in conformitate cu prevederile  art. 1 - 3  din Decretul nr. 167/1958 pentru perioada 03.11.1994 – 01.04.2001, trecand mai mult de trei ani de la plata acesteia.
Pe fond, arata ca cererea de pensionare se depune la Casa teritoriala, care o admite sau o respinge prin decizie, cum rezulta din prevederile art. 82 alin. 2 si art. 84  din Legea nr. 19/2000, decizie ce poate fi contestata conform art. 87 din aceeasi lege.
Si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, neavand atributii in domeniul stabilirii drepturilor de pensii, acestea revenind Casei de Pensii a judetului Brasov.
Prin intampinarea depusa, paratul Statul Roman a invocat exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive, prin M.F.P., cat si a acestui minister in nume propriu.
Calculul pensiei este atributul exclusiv al Caselor de pensii, conform prevederilor Legii nr. 19/2000, iar conform art. 37 din Decretul nr. 31/1954 „ Statul nu raspunde pentru obligatiile organelor si celorlalte  institutii de stat, ale intreprinderilor si organizatiilor economice de stat, daca ele sunt persoane juridice”.
In probatiune s-au depus inscrisuri.
Analizand cu prioritate exceptiile invocate conform art. 137 Cod procedura civila, instanta retine urmatoarele:
Reclamantul este angajat si in prezent al paratei R.A.T.B., aspect rezultat atat din cererea sa , din intampinarea paratei, cat si din inscrierile din carnetul de munca ( fila 24 ).
La data promovarii actiunii si nici dupa aceasta, nu exista vreo cerere de pensionare formulata de reclamant , careia sa i se dea un rezultat potrivit art. 82 si  art. 84 din legea nr. 19/2000.
Cererea a fost formulata in scopul declarat de reclamant de a se stabili un mod de calcul care sa fie avut in vedere la momentul formularii cererii de pensionare la data indeplinirii conditiilor legale, respectiv 16.12.2009, cum rezulta din adresa nr. 2977/02.07.2008 emisa de parata R.A.T.B. ( fila 67 ).
Potrivit Legii nr. 19/2000, atributiile privind calculul pensiei apartin Caselor teritoriale cu conditia ca acestea sa fie investite cu asemenea cereri.
Aceste prevederi legale sunt speciale, atribuie competente specifice acestor unitati teritoriale, astfel ca, abia dupa investirea lor devine obligatorie activitatea de solutionare.
Se justifica in acest mod exceptiile lipsei calitatii procesuale pasive invocate atat fata de parata C.J.P. B., cat si fata de ceilalti parati ( Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii De Sanse, Ministerul Finantelor Publice, Statul Roman, prin Ministerul Finantelor Publice, prin D.G.F.P. Brasov ), si vor fi admise.
Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei R.A.T.B. nu este intemeiata, reclamantul avand calitatea de angajat al acesteia cum s-a aratat mai sus, cererile sale fiind facute in baza raporturilor de munca, astfel ca va fi respinsa.
Si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a C.N.P.A.S. va fi respinsa cu privire la capatul de cerere restituirea contributiei retinute, cererea dovedindu-se netemeinica, asa cum se va arata in continuare, in raport cu dispozitiile legale si calitatea prezenta de asigurat a contestatorului.
          Inadmisibilitatea cererii de restituire a contributiilor de asigurari sociale este o aparare de fond  , acest capat de cerere dovedindu-se neintemeiat , contestatorul fiind angajat in prezent nu poate face dovada ca aceasta contributie nu va fi valorificata la calculul drepturilor sale de pensie , deci nu se justifica restituirea ei .
         Prestatiile de asigurari sociale se deruleaza pe parcursul intregii perioade active a salariatului , regasindu-se la momentul pensionarii in calculul pensiei si abia atunci sunt aplicabile prevederile speciale privind eventuala prescriptie a drepturilor specifice , nefiind aplicabile cele din Decretul   nr. 167/1958 .
        Cererea reclamantului , chiar daca se dovedeste neintemeiata , se bazeaza pe un serviciu deja prestat , iar in acceptiunea CEDO , aceste categorii de drepturi sunt  protejate de art. 1 din Protocolul nr. 1 al Conventiei Europene a Drepturilor Omului , ca fiind drepturi de proprietate .
        Odata cu ratificarea Conventiei Europene a Drepturilor Omului prin Legea 30/18.05.1994 prevederile acesteia au aplicare directa in dreptul intern conform art. 20 din Constitutia Romaniei  .
       Drepturi reale si patrimoniale  fiind  , nu le sunt aplicabile prevederile art.1 al Decretului 167/1958 ,  deoarece prin art.21 al aceluiasi Decret  se prevede ca: „ Dispozitiile Decretului de fata nu se aplica dreptului la actiune privitor la drepturile de proprietate , uzufruct, uz  (privind bunuri mobile si imobile ) abitatiune ,servitute si superficie .
           Cererea de eliberare a adeverintei cu veniturile realizate anterior anului 2001 , este justificata din perspectiva art. 164  al. 3 din Legea 19/2000 , pentru a se dovedi venituri , neinscrise in carnetul de munca  , ce urmeaza a fi valorificate la stabilirea pensiei .
           Nu se poate retine ca aceasta cerere este tardiva  , dar nici prematura  , chiar daca in prezent reclamantul este salariat , de altfel parata R.A.T.B. a raspuns acestuia , cum se va arata mai jos .
           Pe fond, instanta retine ca reclamantul a solicitat emiterea unei adeverinte de catre parata R.A.T.B. cu privire la veniturile realizate in perioada anterioara intrarii in vigoare a Legii nr. 19/2000.
Cererea a fost inregistrata sub nr. 2977/02.07.2008, sub acelasi numar raspunzand parata , in sensul ca veniturile realizate sunt inscrise in carnetul de munca, iar conditiile de pensionare urmeaza a fi indeplinite abia la data de 16. 12. 2009, in raport cu varsta si grupa de munca ( fila 67 ).
Paratii nu au solicitat cheltuieli de judecata iar reclamantul le va suporta pe ale sale, potrivit art. 274 Cod procedura civila si in raport de solutia data.              


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Asistenta si asigurari sociale

Nulitate act - Sentinta civila nr. 777 din data de 04.10.2017
Obligatia de a face - Sentinta civila nr. 775 din data de 04.10.2017
EXCEPTIA PREMATURITATII ACTIUNII. ADMISIBILITATE. - Sentinta civila nr. 32/LM/2010 din data de 12.05.2010
Conflict de drepturi avand ca obiect eliberarea unei adevereinte cu sporurile de gestiune si de stres de care a beneficiat fostul salariat in perioada 1976-1986 - Sentinta civila nr. 1128/lm/2008 din data de 17.02.2009
Contestatie decizie de pensionare. Recalculare cuantum pensie. Legalitatea deciziei - Sentinta civila nr. 1027/lm/2008 din data de 17.02.2009
Contestatie decizie de pensionare. Recalculare cuantum pensie. Legalitatea deciziei. - Sentinta civila nr. 530/lm/2007 din data de 17.02.2009
Asigurari sociale. Pensie invaliditate. Temeinicia deciziei - Sentinta civila nr. 242/lm/2008 din data de 17.02.2009
1.Recurs nou cod procedura civila, anulare decizie CASJ, prescriptia dreptului de stabilire a creantei fiscale, efecte necomunicare decizie debit principal, putere de lucru judecat, accesorii. - Decizie nr. 1114/R din data de 01.04.2014
Neintreruperea termenului de prescriptie a stabilirii contributiei de asigurari de sanatate. Emiterea succesiva de decizii de impunere anulate de instanta de judecata. - Decizie nr. 344/R din data de 31.01.2014
Propunere arestare preventiva – respingere - Sentinta penala nr. I N C H E I E R E A NR. 4 din data de 30.01.2013
Esalonare amenda penala art. 425 alin.2 din Codul de procedura penala - Sentinta penala nr. 93/S din data de 28.03.2012
REVIZUIRE, ART. 3201 Cod Procedura Penala, INADMISIBILITATE - Sentinta penala nr. 76/S din data de 19.03.2013
Fals si uz de fals - Sentinta penala nr. 154/S din data de 04.06.2013
OMOR DEOSEBIT DE GRAV - CONDAMNARE - Sentinta penala nr. 96/S din data de 01.04.2013
Inselaciune rejudecare 5221 Cod procedura penala - Sentinta penala nr. 138/S din data de 24.05.2013
LIBERARE PROVIZORIE SUB CONTROL JUDICIARE - ADMITERE - Sentinta penala nr. IN C H E I E R E din data de 24.05.2013
PLANGERE ORDONANTA PROCUROR, ADMITERE - Sentinta penala nr. Sedinta Camerei de Consiliu din data de 16.05.2013
INFRACTIUNEA DE OMOR, SOLUTIE DE CONDAMNARE - Sentinta penala nr. 81/S din data de 19.03.2013
Plangere contraventionala - Decizie nr. 188/R din data de 15.02.2013
Contracte - Decizie nr. 212/R din data de 23.03.2012