InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dambovita

CIVIL. Veniturile obtinute in acord global.

(Hotarare nr. 899 din data de 20.05.2010 pronuntata de Tribunalul Dambovita)

Domeniu Asistenta si asigurari sociale | Dosare Tribunalul Dambovita | Jurisprudenta Tribunalul Dambovita


Asupra cauzei civile de fata:
Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Dambovita sub nr. 1177/120/18.03.2010, reclamanta IF a chemat in judecata Casa Judeteana de Pensii Dambovita pentru ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna recalcularea pensiei prin luarea in considerare a veniturilor suplimentare realizate si evidentiate in adeverinta nr.1299/05.08.2009 emisa de SC Avicola Tartasesti SA.
In motivarea in fapt a cererii reclamantul a aratat ca prin adeverinta nr.1299/05.08.2009 a solicitat recalcularea pensiei prin includerea acestor sume in punctajul asiguratului in conformitate cu art.78, alin.4 din legea 19/2000.
Adeverinta cuprinde adaosuri peste salariul tarifar de incadrare inscris in carnetul de munca, pentru care s-a platit contributia la asigurarile sociale de stat, motiv pentru care reclamantul solicita sa se tina cont de principiul contributivitatii si de decizia Curtii Constitutionale nr.736/24.10.2006.
In dovedire solicita proba cu inscrisuri.
S-au depus alaturat: decizia nr.221188/17.08.2000, carnet de munca seria AH, nr.675518, copie carte de identitate, adeverinta nr.1299/05.08.2009 intocmita de SC Avicola Tartasesti SA, informatii din sistemul Ecris, sent civ. nr.266/04.02.2009 pronuntata de Tribunalul Dambovita, dec. Civ. nr.785/11.09.2007 pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti.
Parata a depus intampinare la 22.04.2010 prin care a solicitat respingerea ac?iunii ca nefondata.
Potrvit art. 164 din legea nr. 19/2000 la determinarea punctajelor anuale, pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, se utilizeaza salariile brute sau nete, dupa caz, in conformitate cu modul de inregistrare a acestora in cartea de munca.
Potrivit alin. 2 pe langa salarii, se mai au in vedere ?i sporurile care au facut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legisla?iei anterioare ?i care sunt inregistrate in carnetul de munca.
Art.4, alin.3 din OUG 4/2001 stipuleaza ca sporurile, indemniza?iile ?i majorarile de retribu?ii tarifare care potrivit legisla?iei anterioare datei de 01.04.2001 au facut parte din baza de calcul a pensiilor sunt cele prezentate in anexa. La punctul VI din anexa se men?ioneaza ca nu sunt luate in calcul la stabilirea punctajului mediu anual, intrucat nu au facut parte din baza de calcul a pensiilor, formele de retribuire in acord sau cu bucata, in regie ori dupa timp, pe baza de tarife sau in cote procentuale.
Prin urmare, s-a aratat de catre intimata, ca pentru a verifica daca un spor poate fi utilizat la stabilirea punctajului mediu anual recalculat anterior datei intrarii in vigoare a Legii nr. 19/2000, este necesar a stabili daca a fost utilizat la stabilirea pensiei conform legislatiei anterioare, respectiv legea nr. 3/1977.
Art.10 din legea 3/1977 arata ca baza de calcul la stabilirea pensiei este media din 5 ani lucrati consecutiv, la alegere, din ultimii 10 ani de activitate, a salariului de baza si a urmatoarelor:
    - sporul de vechime in munca;
    - sporul pentru lucrul in subteran, precum si pentru lucrul pe platformele marine de foraj si extractie;
    - indemnizatia de zbor;
    - sporul pentru conditii grele de munca;
    - sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal;
    - sporul pentru exercitarea unei functii suplimentare;
    - alte sporuri cu caracter permanent prevazute in contractele individuale de munca, potrivit legii.
Acordul global nu reprezinta un spor, ci o forma de remunerare in func?ie de realizarea unor indicatori, reglementata de Legea nr. 57/1974.
De asemenea, veniturile realizate in acord nu se inscriu nici in cartea de munca, dupa cum rezulta din dispozitiile Decretului nr. 92/1976.
A mai precizat intimata ca plata contributiei de asigurari sociale de stat era obligatia angajatorului, in vreme ce angajatul avea obligatia de a contribui la pensia suplimentara, or, angajatorul reclamantei nu a virat contributia la pensia suplimentara.
In concluzie, intimata a aratat ca niciodata sumele obtinute in acord nu au fost valorificate la stabilirea pensiei nici potrivit Legii nr. 3/1977, nici potrivit Legii nr. 19/2000.
In drept, legea 19/2000, 3/1977, precizarile nr.181679/10.07.1992, decretul nr.389/1972, legea 49/1992, legea 57/1974.
Examinand actele si lucrarile dosarului, prin prisma dispozitiilor incidente in cauza, tribunalul constata urmatoarele:
Prin decizia nr. 221188/17.03.2000 emisa de parata s-a acordat reclamantei o pensie de asigurari sociale in cuantum de 2315329 lei, drepturile fiind stabilite incepand cu data de 01.09.2000. In cuprinsul deciziei se arata ca stagiul de cotizare realizat este de 35 de ani. S-a mai retinut existenta unui stagiu in grupa a doua de munca de 23 de ani, 2 luni si 29 de zile si un stagiu in grupa a treia de munca de 5 ani, 9 luni si 22 de zile.
In adeverinta nr. 1299/05.08.2009 intocmita de SC Avicola Tartasesti SA se arata ca in perioada 1976-1991 reclamanta a beneficiat de salarizare proportionale (acord global), altele decat cele inscrise in carnetul de munca, peste salariul tarifar lunar de incadrare. Pentru aceste venituri s-a platit contributia de asigurari sociale suportata de societate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 57/1974 si Decretului nr. 389/11.10.1972.
Potrivit dispozitiilor art. 164 din legea nr. 19/2000 la determinarea punctajelor anuale, pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, se utilizeaza salariile brute sau nete, dupa caz, in conformitate cu modul de inregistrare a acestora in cartea de munca.
Potrivit alin. 2 pe langa salarii, se mai au in vedere ?i sporurile care au facut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legisla?iei anterioare ?i care sunt inregistrate in carnetul de munca.
Prin urmare, pentru a stabili daca un venit poate fi luat in calcul la stabilirea pensiei trebuie sa fi fost inscris in cartea de munca sau sa constituie un spor, care sa faca parte din baza de calcul a pensiei potrivit legislatiei anterioare intrarii in vigoare a Legii nr. 19/2000.
Daca veniturile obtinute de reclamanta ar constitui un spor, este necesar a stabili daca a fost utilizat la stabilirea pensiei conform legislatiei anterioare, respectiv legea nr. 3/1977.
Art. 10 din legea nr. 3/1977 nu enumera si sporul pentru acord global printre cele care constituie baza de calcul a pensiei, iar, mai mult decat atat, art.4, alin.3 din OUG 4/2001 stipuleaza ca sporurile, indemniza?iile ?i majorarile de retribu?ii tarifare care potrivit legisla?iei anterioare datei de 01.04.2001 au facut parte din baza de calcul a pensiilor sunt cele prezentate in anexa. Or, la punctul VI din anexa se men?ioneaza ca nu sunt luate in calcul la stabilirea punctajului mediu anual, intrucat nu au facut parte din baza de calcul a pensiilor, formele de retribuire in acord sau cu bucata, in regie ori dupa timp, pe baza de tarife sau in cote procentuale.
Din aceasta perspectiva, tribunalul constata ca sporul pentru acord global nu poate fi luat in calcul la stabilirea punctajului mediu anual.
Tribunalul retine insa ca veniturile obtinute in acord global constituie o forma de remuneratie in functie de realizarea indicatorilor privind cresterea productivitatii muncii si eficientei economice, prevazuta de Legea nr. 57/1974, nefiind sporuri. Veniturile in acord global nu au fost insa inscrise in carnetele de munca, intrucat nu au facut parte din retributia tarifara.
Un argument in plus in sustinerea acestei opinii rezulta si din  continutul dispozitiilor art. 1 alin.(1) teza finala din Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de munca, publicat in Buletinul Oficial nr. 37 din 26 aprilie 1976, care prevad ca "prin carnetul de munca se dovedeste (_) retributia tarifara de incadrare si alte drepturi ce se includ in aceasta", in acelasi sens fiind si normele Ordinului Ministrului Muncii nr. 136/1976 pentru aprobarea metodologiei de intocmire, completare, pastrare si evidenta a carnetului de munca, publicat in Buletinul Oficial nr. 76 din 29 iulie 1976.
Mai mult, faptul ca aceste venituri nu au facut parte din retributia tarifara, rezulta cu evidenta si din prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 2/1983 cu privire la principiile de baza ale perfectionarii sistemului de retribuire a muncii si de repartitie a veniturilor oamenilor muncii, publicata in Buletinul Oficial nr. 51 din 9 iulie 1983, care dispuneau: "Pe langa retributia tarifara, personalul muncitor beneficiaza, ca parte variabila a retributiei, de venituri suplimentare, pe calea adaosului de acord, a participarii la beneficii, pensiilor si altor stimulente, sporurilor, indemnizatiilor si compensatiilor prevazute de lege".
In consecinta, drepturile banesti obtinute in acord global erau venituri suplimentare, ca parte variabila a retributiei si nu au facut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislatiei anterioare, astfel incat  nu se pot utiliza la determinarea punctajelor anuale, in lumina dispozitiilor art. 164 alin. (2) si (3) din Legea nr. 19/2000.
In raport de cele enuntate, nici sustinerile potrivit carora la recalcularea  pensiilor provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale se impune aplicarea dispozitiilor art. 78 din Legea nr. 19/2000, nu pot fi retinute.
Normele invocate sunt aplicabile persoanelor in activitate care au calitatea de asigurat, platesc contributie individuala de asigurari sociale si care se vor pensiona in temeiul Legii nr. 19/2000, nu si celor pensionate anterior intrarii in vigoare a acestui act normativ, pentru care se aplica art. 164 din legea nr. 19/2000, asa cum s-a retinut.
In ceea ce priveste retinerea principiul contributivitatii, constand in aceea ca angajatorul a achitat contributia de asigurari sociale, tribunalul retine ca potrivit prevederilor art.1 din Decretul 389/1972, cu privire la contributia pentru
asigurarile sociale de stat, s-a stipulat obligativitatea angajatorilor sa vireze la bugetul asigurarilor sociale de stat o contributie de 15% asupra castigului brut realizat de personalul lor salariat. Prin urmare, in lumina acestui act normativ, numai angajatorul avea obligatia de a contribui la fondul de asigurari sociale de stat, nu si angajatii. Acestia aveau la indemana posibilitatea de a contribui la pensia suplimentara.
Contributia individuala de asigurari sociale, care se retine de la asigurat, si nu de la angajator, a fost introdusa prima oara in legislatia de asigurari sociale prin legea nr. 19/2000.
In cazul in care, insa, se adevereste ca pentru veniturile suplimentare obtinute prin acord global, contributia la pensia suplimentara si cotele aferente angajatorului au fost achitate, rezulta implicit ca angajatul are dreptul ca pensia sa fie calcultata prin includerea castigurilor realizate in acord global, conform principiului contributivitatii.
In speta, din adeverinta depusa de reclamanta, rezulta ca s-a achitat numai contributia de asigurari sociale suportata de societate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 57/1974 si Decretului nr. 389/11.10.1972, iar nu si contributia la pensia suplimentara.
Fata de cele retinute, tribunalul urmeaza sa respinga actiunea ca neintemeiata.

Judecator ROXANA MARES
CRISTEA GRETY
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Asistenta si asigurari sociale

Nulitate act - Sentinta civila nr. 777 din data de 04.10.2017
Obligatia de a face - Sentinta civila nr. 775 din data de 04.10.2017
EXCEPTIA PREMATURITATII ACTIUNII. ADMISIBILITATE. - Sentinta civila nr. 32/LM/2010 din data de 12.05.2010
Conflict de drepturi avand ca obiect eliberarea unei adevereinte cu sporurile de gestiune si de stres de care a beneficiat fostul salariat in perioada 1976-1986 - Sentinta civila nr. 1128/lm/2008 din data de 17.02.2009
Contestatie decizie de pensionare. Recalculare cuantum pensie. Legalitatea deciziei - Sentinta civila nr. 1027/lm/2008 din data de 17.02.2009
Contestatie decizie de pensionare. Recalculare cuantum pensie. Legalitatea deciziei. - Sentinta civila nr. 530/lm/2007 din data de 17.02.2009
Asigurari sociale. Pensie invaliditate. Temeinicia deciziei - Sentinta civila nr. 242/lm/2008 din data de 17.02.2009
1.Recurs nou cod procedura civila, anulare decizie CASJ, prescriptia dreptului de stabilire a creantei fiscale, efecte necomunicare decizie debit principal, putere de lucru judecat, accesorii. - Decizie nr. 1114/R din data de 01.04.2014
Neintreruperea termenului de prescriptie a stabilirii contributiei de asigurari de sanatate. Emiterea succesiva de decizii de impunere anulate de instanta de judecata. - Decizie nr. 344/R din data de 31.01.2014
Salarizare personal - Sentinta civila nr. 5536/CA din data de 17.10.2012
Plata cheltuieli medicale - Decizie nr. 541/R din data de 28.06.2012
Actiune intemeiata pe dispozitiile art. 1073 si 1077 din Codul civil. Calitate procesuala activa. Modificarea unilaterala a clauzelor antecontrctului. Admisibilitate. - Sentinta civila nr. 181 din data de 21.10.2008
SOLUTIONAREA CONFLICTELOR DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE - Hotarare nr. 236/M din data de 31.01.2008
Stagiul complet de cotizare in raport de care se calculeaza drepturile de pensie pentru persoanele ce au desfasurat activitate in grupa superioara de munca . - Decizie nr. 2046 din data de 18.12.2008
Inadmisibilitatea stabilirii modului de calcul al pensie anterior depunerii cererii de pensionare ca si a restituirii a contributiilor de asigurari sociale anterior valorificarii acestora prin pensionare . - Decizie nr. 460/M din data de 10.03.2009
Acordarea drepturilor de pensie in raport cu data depunerii cererii - Decizie nr. 357/M din data de 20.03.2007
Luarea in calcul la stabilirea dreptrurilor de pensiei a veniturilor realizate cu titlu de aacord global . Activitate desfasurtaa in coditii de grupa superioara de munca naterior intrarii in vigoare a Legii 19/2000 dovedita cu adeverinta emisa de ang... - Decizie nr. 1033/M din data de 11.06.2009
Utilizarea stagiului complet de cotizare la calcularea pensiei pentru persoanele cu handicap prevazut de art.77 alin.2 raportat la art.47 alin.1 lit. c din Legea 19/2001 si nu a celui rezultat din anexa 3 a acestei legi . - Decizie nr. 596/M din data de 17.05.2007
Neindeplinirea obligatiilor legale privind predarea Carnetului de munca atrage raspunderea patrimoniala a angajatorului potrivit art. 169 alin.1 din L.53/2003 Codul Muncii. Prezumtia incheierii contractului individual de munca cu durata nedete... - Decizie nr. 1430 din data de 25.09.2009
Neindeplinirea obligatiilor legale privind predarea Carnetului de munca atrage raspunderea patrimoniala a angajatorului potrivit art. 169 alin.1 din L.53/2003 Codul Muncii. Prezumtia incheierii contractului individual de munca cu durata nedete... - Decizie nr. 642/M din data de 31.05.2007