InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dambovita

Incuviintare executare silita. Inexistenta unui titlu executoriu

(Decizie nr. 35/25.04/2014 din data de 25.04.2014 pronuntata de Tribunalul Dambovita)

Domeniu Executarea silita | Dosare Tribunalul Dambovita | Jurisprudenta Tribunalul Dambovita

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Targoviste la data de 03.03.2014, sub nr. 2458/315/2014, BEJ TMT a solicitat incuviintarea executarii silite a sentintei civile nr. 2371/10.06.2013 pronuntata de Tribunalul Dambovita - Sectia a II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal in dosarul nr. 9126/120/2012, impotriva debitoarei MRE, la cererea creditorului  CJD, pentru plata sumei de 5.635,23 lei.
Prin incheierea din camera de consiliu din data de 07.03.2014, Judecatoria Targoviste a respins ca neintemeiata cererea, retinand urmatoarele aspecte de fapt si de drept:
Prin cererea de executare silita creditorul a solicitat punerea in executare a titlului executoriu reprezentat de sentinta civila nr. 2371/10.06.2013 pronuntata de Tribunalul Dambovita - Sectia a II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal in dosarul nr. 9126/120/2012, in vederea recuperarii sumei de 5.635,23 lei de la debitoarea MRE.
Prin incheierea din data de 03.03.2014, executorul judecatoresc a admis cererea creditorului si a dispus inregistrarea cererii in registrul general al biroului si deschiderea dosarului de executare silita nr. 120/2014.
Prin sentinta nr. 2371/10.06.2013 pronuntata de Tribunalul Dambovita - Sectia a II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal in dosarul nr. 9126/120/2012, a fost respinsa actiunea formulata de SAJD in numele si pentru membrul sau de sindicat MRE, fara a se stabili vreo obligatie sau o alta masura in sarcina debitoarei.
Potrivit dispozitiilor art. 632 alin. (1) Cod procedura civila, executarea silita se poate efectua numai in temeiul unui titlu executoriu, iar, potrivit alin. 2 din acelasi articol, constituie titluri executorii hotararile executorii, hotararile definitive, precum si orice alte hotarari sau inscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse in executare.
In conformitate cu prevederile art. 628 alin. (1) Cod procedura civila, pot fi executate silit obligatiile al caror obiect consta in plata unei sume de bani, predarea unui bun ori a folosintei acestuia, desfiintarea unei constructii, a unei plantatii sau a altei lucrari, incredintarea minorului, stabilirea locuintei ori vizitarea acestuia sau in luarea unei alte masuri stabilite prin titlul executoriu.
Instanta de fond a constatat ca sentinta nr. 2371/10.06.2013 pronuntata de Tribunalul Dambovita - Sectia a II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal in dosarul nr. 9126/120/2012, invocata de creditor, nu constituie titlu executoriu astfel cum acesta este definit de art. 632 alin. (2) Cod procedura civila si, in consecinta, in conformitate cu dispozitiile art. 665 alin. (5) pct. 2 Cod procedura civila, constatand ca nu sunt indeplinite cerintele impuse de art. 662 Cod procedura civila, a respins cererea de incuviintare a executarii silite.
Impotriva incheierii instantei de fond a declarat apel, in termen legal, creditorul CJD, apreciind ca in mod gresit Judecatoria Targoviste a respins ca neintemeiata cererea de incuviintare a executarii silite, invocand faptul ca sentinta civila nr. 2371/10.06.2013 pronuntata de Tribunalul Dambovita nu constituie titlu executoriu.
In completarea criticii s-a aratat ca prin sentinta civila susmentionata a fost respinsa actiunea formulata de Sindicatul "AJD" in numele si pentru membrii de sindicat, pentru anularea dispozitiei nr. 385/26.09.2012 privind imputarea unor sume acordate necuvenit, dispozitie care indeplineste conditiile de fond si de forma cerute de lege pentru legalitatea unui act administrativ.
De asemenea, s-a aratat ca prin dispozitia mai susmentionata debitoarei MRE i s-a imputat suma de 5.635,23 lei, reprezentand taxa inscriere, inmatriculare si disertatie cu scolarizare in anii universitari 2010-2012 la UVT, prejudiciu constatat de CCD prin decizia nr. 39/30.08.2012 - act emis in urma actiunii controlului legalitatii operatiunilor economico-financiare pentru perioada 01.01.2012-31.05.2012 efectuata la CJD, iar la baza emiterii dispozitiei presedintelui CJD a stat referatul comun al DE si BRUEFPFP, prin care s-a retinut faptul ca urmare a verificarilor efectuate de CCD s-a constatat plata nelegala a contravalorii studiilor universitare de masterat pentru un numar de 13 salariati ai aparatului propriu.
Totodata, s-a invocat ordinul nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificarile si completarile ulterioare, dar si art. 85 alin. 21 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, modificata si completata.
In drept, apelul a fost intemeiat pe dispozitiile art. 632 si art. 665 alin. (6) Cod procedura civila.
S-a solicitat admiterea apelului asa cum a fost formulat, anularea incheierii pronuntata de Judecatoria Targoviste si incuviintarea executarii silite impotriva debitoarei MRE.
S-a solicitat judecarea cauzei si in baza art. 223 alin. (3) Cod procedura civila.
Examinand  incheierea in raport de motivele de apel, de actele si lucrarile dosarului ca si de dispozitiile legale incidente in cauza, tribunalul va respinge apelul pentru urmatoarele considerente:
Dispozitiile art. 632 alin. 2 Cod procedura civila indica titlurile executorii enumerand printre acestea hotararile executorii, hotararile definitive sau alte inscrisuri care potrivit legii pot fi puse in executare.
Sentinta nr. 2371/10.06.2013 pronuntata de Sectia a II-a civila si de contencios administrativ fiscal prin care a fost respinsa actiunea formulata de  SAJD in numele si pentru membrul sau de sindicat MRE nu stabileste nicio obligatie sau o alta masura in sarcina debitorului asa cum in mod corect a retinut prima instanta.
Incuviintarea executarii silite asupra debitului pe care creditoarea il pretinde impune existenta unui titlu executoriu, ori  in speta sentinta civila nr. 2371/10.06.2013 nu poate constitui titlu executoriu potrivit legii, neincadrandu-se in niciuna  din categoriile enumerate de dispozitiile art. 633 si urmatoarele Cod procedura civila.
Sustinerea apelantei in sensul ca dispozitia de imputare ramasa definitiva ca urmare a neintroducerii ori respingerii actiunii la instanta de contencios administrativ constituie titlu executoriu conform art. 85 din Legea nr.  188/1999 privind statutul functionarilor publici , nu are relevanta in cauza de vreme ce apelanta a solicitat executarea silita a debitoarei MRE in temeiul sentintei civile nr. 2371/10.06.2013 pe care o apreciaza ca fiind titlu executoriu asa cum rezulta din cererea de executare silita nr. 2955/25.02.2014 si nicidecum in baza dispozitiei nr. 385/26.09.2012.
Prin urmare asa cum s-a aratat mai sus, sentinta civila nr. 2371/10.06.2013 nu constituie titlu executoriu, ori temeinicia cererii de incuviintare a executarii silite se apreciaza exclusiv in contextul titlului executoriu care in cauza nu eixsta.
Pe cale de consecinta, fata de considerentele de mai sus, tribunalul in temeiul art. 480 Cod procedura civila va respinge apelul. ( decizia civila nr. 35 - CC din 25 aprilie 2014)

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Executarea silita

Incheiere - Investire cu formula executorie - Hotarare nr. IIII din data de 22.02.2010
Obligatia de a face - Decizie nr. 816 din data de 27.11.2017
Titlul de creanta si titlul executoriu potrivit codului de procedura fiscala - acte distincte. - Decizie nr. speta 6 din data de 08.01.2008
CHELTUIELI JUDICIARE - Decizie nr. 66/A din data de 05.02.2004
Incuviintarea executarii silite a unei creante prescrise - Decizie nr. 64/A/CC/ din data de 11.07.2005
Incuviintare executare silita formulata de executorul judecatoresc. Amenda aplicata de I.S.C.T.R. - Decizie nr. 366 din data de 20.04.2017
Titlu suspendarea executarii - Sentinta comerciala nr. 212/CA din data de 15.04.2010
Prescriptia dreptului de a cere executarea silita. - Decizie nr. 154 din data de 04.03.2010
Executare silita - Decizie nr. 155 din data de 04.03.2010
Validarea popririi. Termenul de 3 luni prev. de art.460 c.pr.civ. - Decizie nr. 416 din data de 22.12.2008
Validarea popririi - Decizie nr. 416 din data de 22.12.2008
Competenta de solutionare a litigiului purtand asupra executarii silite a unei hotarari pronuntate in contencios administrativ. - Sentinta civila nr. 7/F din data de 31.08.2005
Executarea silita - Sentinta civila nr. 1119/C din data de 26.05.2012
Executare silita prin poprire. Obligatiile tertului poprit in cazul in care executarea silita este suspendata. - Decizie nr. 288 din data de 18.04.2013
Executarea silita a creantelor fiscale stabilite prin hotarari judecatoresti pronuntate de instanta de contencios administrativ. - Hotarare nr. 477 din data de 23.01.2013
Titlu executoriu emanand de la o instanta straina. Incuviintarea executarii silite. Limitele investirii. Dispozitii aplicabile. - Decizie nr. 389 din data de 28.06.2012
Executarea silita a titlurilor emise in materia actiunilor reale imobiliare - Decizie nr. 401 din data de 04.05.2006
Executare silita imobiliara. Anulare licitatie - Decizie nr. 309 din data de 07.04.2006
Incuviintarea executarii silite - Decizie nr. 164 din data de 24.02.2006
Cererea de incuviintare a executarii silite. - Decizie nr. 1070 din data de 17.11.2005