Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Bals

Validare poprire

(Hotarare nr. 670 din data de 03.12.2013 pronuntata de Judecatoria Bals)

Domeniu Executarea silita | Dosare Judecatoria Bals | Jurisprudenta Judecatoria Bals

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Bals la 126/184/10.01.2012 creditoarea SC i-a chemat in judecata pe debitorul NC si pe tertul poprit S.C. S.R.L, solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna validarea popririi infiintate impotriva tertului poprit S.C. S.R.L, prin adresa de poprire nr. 163/E/03.11.2011 emisa de Birou Executor  in dosarul de executare nr. 163/E/2007, pentru recuperarea debitului in suma de 18.425,02 lei.
In motivarea cererii creditoarea a aratat ca  tertul poprit nu si-a indeplinit obligatiile, deoarece nu a consemnat sumele de bani ce trebuiau retinute din salariul debitorului, desi acesta este angajatul societatii.
In drept s-au invocat dispozitiile art. 460 Cod procedura civila.
Creditoarea a  timbrat cererea cu taxa de timbru in cuantum de 10 lei si t.j. de 0,3 lei.
Desi a fost legal citat, tertul poprit nu au formulat intampinare si nici nu s-au prezentat in fata instantei pentru a formula aparari. La solicitarea instantei, tertul poprit a depus la dosar adresa nr. 32/28.03.2012 din care rezulta ca debitorul NC nu mai este angajatul sau.
          Debitorul NC a depus intampinare prin care a invocat motive de fond si a precizat, oral, ca nu mai este angajatul tertului poprit.
          S-a atasat dosarul de executare nr. 163/E/2007.
In cauza a fost incuviintata si administrata proba cu inscrisurile aflate la dosar.
Analizand intregul material probator administrat in cauza, in raport cu dispozitiile legale aplicabile, instanta apreciaza ca cererea creditoarei este neintemeiata.
          Prin adresa de poprire nr. 163/E/03.11.2011 emisa de Birou Executor, in dosarul de executare nr. 163/E/2007, s-a dispus infiintarea popririi pe sumele pe care tertul poprit le datoreaza debitorului, pentru suma de  18.425,02 lei.
Asa cum reiese din adresa nr. 32/28.03.2012, debitorul NC nu mai este angajatul tertului poprit.
          In contextul circumstantelor retinute, instanta constata ca nu sunt indeplinite conditiile cerute de art. 454 C. proc. civ., in conformitate cu care poprirea se infiinteaza prin adresa insotita de o copie de pe titlul executoriu comunicate celei de-a treia persoane, instiintandu-se totodata si debitorul despre masura luata.
De asemenea, instanta constata ca nu sunt incidente dispozitiile art. 460 C.proc. civ., care la alin. 2 prevede ca, daca din probele administrate rezulta ca tertul poprit datoreaza sume de bani debitorului, instanta va da o hotarare de validare a popririi prin care va obliga tertul poprit sa plateasca creditorului, in limita creantei, suma datorata debitorului, in cauza nefiind indeplinita aceasta conditie.
In lumina considerentelor expuse mai sus instanta urmeaza sa respinga cererea creditoarei, ca neintemeiata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Executarea silita

Incheiere - Investire cu formula executorie - Hotarare nr. IIII din data de 22.02.2010
Obligatia de a face - Decizie nr. 816 din data de 27.11.2017
Titlul de creanta si titlul executoriu potrivit codului de procedura fiscala - acte distincte. - Decizie nr. speta 6 din data de 08.01.2008
CHELTUIELI JUDICIARE - Decizie nr. 66/A din data de 05.02.2004
Incuviintarea executarii silite a unei creante prescrise - Decizie nr. 64/A/CC/ din data de 11.07.2005
Incuviintare executare silita formulata de executorul judecatoresc. Amenda aplicata de I.S.C.T.R. - Decizie nr. 366 din data de 20.04.2017
Titlu suspendarea executarii - Sentinta comerciala nr. 212/CA din data de 15.04.2010
Prescriptia dreptului de a cere executarea silita. - Decizie nr. 154 din data de 04.03.2010
Executare silita - Decizie nr. 155 din data de 04.03.2010
Validarea popririi. Termenul de 3 luni prev. de art.460 c.pr.civ. - Decizie nr. 416 din data de 22.12.2008
Validarea popririi - Decizie nr. 416 din data de 22.12.2008
Competenta de solutionare a litigiului purtand asupra executarii silite a unei hotarari pronuntate in contencios administrativ. - Sentinta civila nr. 7/F din data de 31.08.2005
Executarea silita - Sentinta civila nr. 1119/C din data de 26.05.2012
Executare silita prin poprire. Obligatiile tertului poprit in cazul in care executarea silita este suspendata. - Decizie nr. 288 din data de 18.04.2013
Executarea silita a creantelor fiscale stabilite prin hotarari judecatoresti pronuntate de instanta de contencios administrativ. - Hotarare nr. 477 din data de 23.01.2013
Titlu executoriu emanand de la o instanta straina. Incuviintarea executarii silite. Limitele investirii. Dispozitii aplicabile. - Decizie nr. 389 din data de 28.06.2012
Executarea silita a titlurilor emise in materia actiunilor reale imobiliare - Decizie nr. 401 din data de 04.05.2006
Executare silita imobiliara. Anulare licitatie - Decizie nr. 309 din data de 07.04.2006
Incuviintarea executarii silite - Decizie nr. 164 din data de 24.02.2006
Cererea de incuviintare a executarii silite. - Decizie nr. 1070 din data de 17.11.2005