Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Hirlau

Sentinta civila

(Sentinta civila nr. 1336 din data de 06.12.2011 pronuntata de Judecatoria Hirlau)

Domeniu Reziliere | Dosare Judecatoria Hirlau | Jurisprudenta Judecatoria Hirlau

Dosar nr. 1670/239/2011

R O M A N I A
JUDECATORIA HARLAU
Sedinta publica de la 06 Decembrie 2011
Completul compus din:
PRESEDINTE L. V.
Grefier L. I.

SENTINTA CIVILA Nr. 1336/2011

        Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe reclamant C. D. M. si pe parat C. AL. V., parat B. D. la fam. B. C., avand ca obiect reziliere contract vanzare cumparare -
        La apelul nominal facut in sedinta publica  au raspuns reclamanta personal asistata de avocat A., lipsa fiind paratii, prezent martorul M. D. M.
        S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza ca procedura este legal indeplinita.
             Avocat A. depune la dosar dovada de indeplinire a procedurii de citare prin publicitate cu parata B. D.
        In contextul dispozitiile art.186 si urm. Cod procedura civila  instanta  procedeaza la audierea martorului M. D. M. sub prestare de juramant potrivit depozitiei consemnate si atasate la dosarul cauzei.
        Nemaifiind alte cereri de formulat sau exceptii de invocat  constatand cererea in stare de judecata instanta acorda cuvantul la dezbateri pe fondul cauzei.
        Avocat A. avand cuvantul solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata,  rezilierea contractului de vanzare -cumparare incheiat intre parti motivat de faptul ca paratul a fost de acord cu actiunea reclamantei iar cu privire la parata B. D. aceasta este plecata in strainatate iar cei doi parati sunt divortati. Reclamanta este o persoana in varsta si cu probleme de sanatate iar in prezent de aceasta are grija o nepoata a sa. Nu solicita cheltuieli de judecata.
        In temeiul art.150 Cod procedura civila instanta declara dezbaterile inchise si ramane in pronuntare.
         
I N S T A N T A

        Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
        Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 30.08.2011 sub nr. 1670/239/2011, reclamanta C. D. M. a chemat in judecata pe paratii C. Al. V. si B. D., solicitand rezilierea contractului de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere incheiat de ei, cu cheltuieli de judecata.
        In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca prin contractul de vanzare cumparare autentificat la BNP E. B. din Harlau, a vandut paratilor casa de locuit in suprafata de 70 mp. si terenul in suprafata de 773 mp. intravilan D., T.50, P.4417 cu pretul de 6000 lei ron, cu obligatia pentru parati de a o ingriji si intretine cu toate cele necesare traiului pe tot restul vietii, reclamanta rezervandu-si dreptul de abitatie si de uzufruct viager asupra imobilului.
        Dupa aproximativ un an de la perfectarea contractului paratii s-au despartit iar parata a plecat in strainatate si nu a mai luat legatura cu ea. Dupa divort, paratul C. V. care este fiul ei a plecat de acasa iar ea a ramas in grija vecinilor. Dupa plecarea lor, a decedat si sotul ei si, desi paratii si-au asumat obligatia de a se ocupa de inmormantare, nici nu au venit sa asiste la eveniment.
        Reclamanta a precizat ca este o persoana in varsta, cu probleme de sanatate, ca a fost internata de mai multe ori in spital iar pensia pe care o are ii ajunge cu greu pentru a se intretine si a-si cumpara medicamente.
        Cererea nu a fost motivata in drept.
        In dovedirea cererii, insuficient timbrata, reclamanta a depus inscrisuri: contract de vanzare-cumparare, certificat de deces, certificat de casatorie.
        Legal citat, paratul C. V. s-a prezentat in fata instantei la primul termen de judecata si a declarat ca este de acord cu desfiintarea contractului de vanzare-cumparare deoarece a divortat de parata C. (B.) D. iar aceasta a plecat in strainatate si singur nu se poate ocupa de intretinerea reclamantei.
        Parata B. D., desi legal citata, nu a formulat intampinare si nu s-a prezentat in instanta pentru a solicita incuviintarea si administrarea de probe.
        Sub aspectul probatoriului, instanta a incuviintat reclamantei probele cu inscrisuri si testimoniala.
        A fost audiata martora M. D.-M., declaratia acesteia fiind consemnata si atasata dosarului cauzei.
        Analizand actele dosarului, instanta retine ca partile au incheiat in anul 2008 un contract de vanzare-cumparare prin care vanzatorii C. A. si M. au vandut fiului si norei lor, C. V. si D. imobilul format din o casa de locuit in suprafata de 70 mp. si terenul in suprafata de 773 mp. situat in intravilanul satului D., comuna D., judetul Iasi, T.50, P.4416, cu vecinii indicati in contract.
        Prin acelasi contract, vanzatorii si-au rezervat dreptul de abitatie si uzufruct viager asupra imobilului vandut, cumparatorii urmand a intra in proprietate de drept la data autentificarii inscrisului si in fapt dupa incetarea din viata a vanzatorilor. In acelasi timp, cumparatorii si-au asumat si obligatia de a asigura intretinerea vanzatorilor iar dupa decesul lor, sa suporte cheltuielile de inmormantare si obiceiurile pamantesti.
        Din probele administrate in cauza si anume sentinta civila nr. 437 din 02.05.2011 a Judecatoriei Harlau rezulta ca paratii C. V. si D. au divortat, retinandu-se in considerentele hotararii ca sotii sunt despartiti in fapt de peste 3 ani iar parata C. D. lucreaza in Italia, unde a luat si copiii.
        Din declaratia martorei audiate in cauza rezulta ca cei doi parati nu si-au indeplinit niciodata obligatia de intretinere asumata prin contract deoarece au divortat iar parata este plecata de mai multi ani in strainatate. Martora a relatat faptul ca parata era plecata din tara si la momentul perfectarii contractului si a venit in tara doar pentru a-l semna. In prezent, reclamanta locuieste la o fiica a ei in comuna D. care se ocupa de intretinerea si ingrijirea ei iar in casa ce formeaza obiectul contractului locuieste paratul C. V.
        Acesta din urma a fost de acord cu desfiintarea contractului, precizand in declaratia data in fata instantei ca nu se poate ocupa singur de intretinerea reclamantei deoarece a divortat de parata C D.
        Contractul de vanzare cumparare cu clauza de intretinere este un contract nenumit, cu titlu oneros, aleatoriu, bilateral, consensual si translativ de proprietate caruia i se aplica regulile generale din materia obligatiilor inscrise in art. 1020 - 1021 din vechiul Cod civil (art. 1459 si urmatoarele din Noul Cod civil) cu privire la conditia rezolutorie, aceasta fiind subinteleasa daca una dintre parti nu-si indeplineste angajamentul luat.
        Intr-o astfel de situatie, contractul nu se desfiinteaza de drept ci partea in privinta careia nu s-a respectat angajamentul are alegerea fie sa oblige pe cealalta parte la executarea contractului, cand acest lucru este posibil, fie sa ceara desfiintarea lui, efectul rezolutiunii fiind redobandirea de catre reclamanta a dreptului de proprietate asupra imobilului.
        In cauza de fata nu este posibila obligarea paratilor la executarea contractului avand in vedere ca acestia au divortat iar unul dintre ei este plecat in strainatate de mai multi ani.
        Pentru ca instanta sa pronunte desfiintarea contractului este necesar ca una dintre parti sa-si fi executat obligatia, total sau partial, iar neexecutarea obligatiei sa fie imputabila debitorului.
        In speta de fata, reclamanta a facut dovada faptului ca paratii nu si-au executat obligatia de intretinere pe care si-au asumat-o prin contract din motive imputabile lor deoarece la scurt timp dupa perfectarea actului au divortat iar parata a plecat la munca in strainatate, moment dupa care aceasta nu a venit nici sa o viziteze pe reclamanta.
        Desi reclamanta a solicitat rezilierea contractului, solutia care se impune in cauza este aceea a rezolutiunii, instanta calificand astfel actiunea reclamantei, deoarece rezilierea este sanctiunea care intervine in cazul neexecutarii culpabile a unei obligatii izvorate dintr-un contract cu executare succesiva ori contractul de vanzare-cumparare nu are un astfel de caracter, intretinerea fiind doar o clauza a contractului.
        Fata de aceste considerente, instanta va admite actiunea reclamantei si va dispune rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere autentificat la data de 04.12.2007 sub nr. 1980 la BNP E. B. din Harlau.
        Va lua act ca reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecata (avand in vedere suma initiala de 20 lei taxa timbru si 0,3 lei timbru judiciar achitata la momentul introducerii actiunii).
        Cat priveste suma de 451 lei taxa timbru pentru care reclamanta a beneficiat de scutire in temeiul art. 8 alin. 1 din OG 51/2008, instanta o va obliga pe parata C. D. la restituire catre stat, in temeiul art. 18 din actul normativ citat.
        In ceea ce il priveste pe paratul C. V., instanta va face aplicarea art. 275 Cod procedura civila, avand in vedere ca a fost de acord cu actiunea reclamantei la primul termen de judecata.

PENTRU   ACESTE   MOTIVE
IN   NUMELE   LEGII
H O T A R A S T E
        
        Admite actiunea promovata de reclamanta C D. M. cu domiciliul in comuna D, judetul Iasi in contradictoriu cu paratii C Al. V. cu domiciliul in comuna D., judetul Iasi si B. D. cu domiciliul in sat M., comuna D., judetul I, la familia B C.
        Dispune rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 1980 la data de 04.12.2007 la B. N. P. E. B. din H.
        Ia act ca reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecata cu privire la sumele avansate cu titlu de taxa de timbru si timbru judiciar la introducerea actiunii.
        Obliga pe parata B D la restituirea catre stat a sumei de 451 lei de plata careia reclamanta a fost scutita prin incuviintarea cererii de ajutor public judiciar.
        Cu recurs in 15 zile de la comunicare.
        Pronuntata in sedinta publica azi, 06.12.2011.

Presedinte,                                                          Grefier,
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Reziliere

Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
Reziliere contract - Hotarare nr. 262 din data de 23.03.2018
Reziliere contract de intretinere datorita neindeplinirii obligatiei de intretinere - Decizie nr. 209 din data de 10.03.2011
Rezilierea contractului de inchiriere pentru neplata chiriei - Decizie nr. 354 din data de 14.10.2010
Reziliere contract - Sentinta comerciala nr. 871/C din data de 02.06.2009
Reziliere contract - Sentinta civila nr. 8283 din data de 16.11.2011
Divort, Necompetenta instantelor romana - Hotarare nr. 1572 din data de 29.06.1900
Reziliere de drept a contractului. Pact comisoriu de ultim grad - Hotarare nr. 2081 din data de 11.02.2010
Restituirea contraprestatiei ca efect al rezilierii contractului - Hotarare nr. 294 din data de 14.01.2010
Reziliere contract si pretentii comercial - Hotarare nr. 8201 din data de 29.06.2009
Contract prestari servicii. Reziliere. Efecte - Sentinta comerciala nr. 2320 din data de 21.02.2007
REZILIERE CONTRACT INCHIRIERE CU A.F.I., RESPINSA PENTRU CA EXISTA DOUA CONTRACTE CU ACELASI NR SI SEMNATURI DIFERITE - Sentinta civila nr. 5457 din data de 03.04.2009
Contract de comodat . Reziliere . Aplicarea principiului nemo propriam turpitudinem allegans - Sentinta civila nr. 2617 din data de 09.11.2006
Reziliere contract - Sentinta civila nr. 1115 din data de 31.03.2010
Reziliere contract - Sentinta civila nr. 85 din data de 14.01.2010
Reziliere contract pretentii evacuare - Sentinta civila nr. 1927 din data de 30.09.2011
Reziliere - Sentinta civila nr. 1013 din data de 23.03.2011
Rezilierea contractului de inchiriere - Sentinta civila nr. 252 din data de 28.07.2010
Reziliere contract - Sentinta civila nr. 399 din data de 21.05.2009
Evacuare - Hotarare nr. 1172 din data de 18.02.2016