Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Horezu

Executarea silita a obligatiilor de a face.

(Sentinta civila nr. 364 din data de 17.03.2010 pronuntata de Judecatoria Horezu)

Domeniu Executarea silita | Dosare Judecatoria Horezu | Jurisprudenta Judecatoria Horezu

     Executarea silita a obligatiilor de a face.  Sentinta civila nr. 364/ 2010
     
     In cazul obligatiilor de  a face  strict personale sunt incidente disp. art. 580/2 C.pr.civ. si ca atare, executarea silita  incepe prin intermediul executorului judecatoresc , de vreme ce  textul de lege se refera la comunicarea unei somatii catre debitor, ca act incepator de executare, asa cum este prevazut de art. 387 C.p.civ. ,ceea ce implica si participarea executorului.
     Cererile inregistrate de reclamanta in sensul punerii in posesie nu indeplinesc rolul si conditiile somatiei, ca act incepator de executare, asa cum este reglementat de art. 378 C.pr.civ, si astfel, in lipsa emiterii somatiei , nefiind inceputa executarea silita, nu pot opera nici sanctiunile instituite de prev. art. 580/2 si 580/3 C.pr.civ.,cererea fiind prematur introdusa.

     Prin cererea inregistrata sub nr. 2643/241/2009, reclamanta A. D.a chemat in judecata COMISIA LOCALA PENTRU STABILIREA DREPTULUIDE PROPRIETATE  ASUPRA TERENURILOR M., si paratul D.  I. - PRIMARUL COMUNEI M.  pentru ca prin hotararea ce se va pronunta  sa se aplice o amenda civila  de la 20-la 50 lei stabilita pe zi de intarziere pana la executarea obligatiilor prevazute in titlul executoriu, precum si obligarea presedintelui comisiei locale de fond funciar la plata de daune interese  in suma de 10.000 lei si 50.000 lei daune morale.
In motivarea cererii arata ca prin Decizia civila nr. X/8 octombrie 2009 pronuntata de Tribunalul Valcea, in dosarul nr. X/241/20009  Comisia locala de fond funciar M. a fost obligata  sa puna in posesie pe reclamanta  asupra  terenului cu vegetatie forestiera situat in pct. " M. UA 124 in suprafata de 60589 mp si punctul P. UA 277-278 in suprafata de 39411 mp. Obligatia instituita   se realizeaza numai de catre debitor ,de comisia  locala de fond funciar prin presedinte si , desi i s-a solicitat la 19 noiembrie 2009 prin cereri scrise , au trecut mai mult de 30 de zile, fara a se pune in posesiei.
De asemenea sustine ca, prin neexecutarea  titlului mentionat, onoarea si demnitatea au fost grav afectate si se justifica obligarea paratilor la plata daunelor morale.
Acordarea daunelor interese este justificata pentru ca prin decizia civila Y/20.05.2008 a Tribunalului Valcea si sentinta civila nr. X/06.05.2009 a Judecatoriei Horezu,  paratul D. I. a fost  obligat la plata daunelor cominatorii  pana la inmanarea titlului de proprietate, respectiv pana la punerea in posesiei efectiv, lucru ce nu s-a realizat.
Cererea a fost intemeiata in drept pe disp. art. 580/2, 580/3 C.pr.civ.
In temeiul art. 42 din Legea 1/2000   actiunea este scutita de plata taxei de timbru.
In sustinerea cererii au fost anexate inscrisuri. Parata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea cererii ca nefondata, cu obligarea reclamantei la cheltuieli de judecata, pentru faptul ca, pentru terenurile libere  reclamantei i s-a reconstituit dreptul de proprietate , s-au eliberat procese-verbale de punere in posesiei si procese verbale de marcare arbori din care reclamanta a si efectuat taieri.
Ca urmare a validarii, in etape  pentru reclamanta cu terenurile cu vegetatie forestiera,  o parte din terenuri ce constituiau vechiul amplasament au fost pusi in posesie  si eliberate titluri altor persoane, astfel ca aceste amplasamente nu sunt libere, iar reclamanta daca se pretinde indreptatita  de a fi pusa in posesie  pe aceste amplasamente, poate sa solicite  nulitatea titlurilor emise anterior. Pe de alta parte, reclamanta pretinde punerea in posesiei  pentru terenuri  ramase de pe urma unchiului sau G.Nae, fata de care nu are calitatea de mostenitor legal. Suprafata de 10 ha din UA 124 din pct. "M." face parte din fosta proprietate  G.N. N.si nu de pe urma autorului reclamantei G. C..
In sedinta publica din 17 martie, instanta din oficiu a invocat exceptia prematuritatii formularii cererii, fata de continutul prev. art. 580/2 c.pr.civ.
Deliberand asupra exceptiei prematuritatii, sub incidenta prev. art. 137 c.pr,.civ. instanta o considera intemeiata pentru cele ce urmeaza:
Potrivit art. 580/2 C.p.civ. ce reprezinta reglementarea cadru a  executarii silite a altor obligatii de a face ,prevede ca,  "daca debitorul refuza sa indeplineasca o obligatie de a face cuprinsa intr-un titlu executoriu, in termen de 10 zile de la primirea somatiei, creditorul poate fi autorizat de instanta de executare, prin incheiere irevocabila, data cu citarea partilor, sa o indeplineasca el insusi sau prin alte persoane, pe cheltuiala debitorului".
Prin urmare ,indeplinirea obligatie de a face este conditionata sub aspect cumulativ de intrunirea a trei conditii: existenta titlului executoriu; emiterea somatiei; refuzul de indeplinire a obligatiei in termen de 10 zile de la momentul primirii somatiei.
Prev. art. 580/3 C.pr.,. prevad  modalitatea de indeplinire a obligattilor strict personale ce incumba debitorului, text ce urmeaza aceleasi reguli cum sunt prezentate in sectiunea IV.
Astfel ca, si in cazul obligatiilor de  a face  strict personale sunt incidente disp. art. 580/2 C.pr.civ. si ca atare, executarea silita  incepe prin intermediul executorului judecatoresc , de vreme ce  textul de lege se refera la comunicarea unei somatii catre debitor, ca act incepator de executare, asa cum este prevazut de art. 387 C.p.civ. ,ceea ce implica si participarea executorului.
     Cererile inregistrate de reclamanta in sensul punerii in posesie nu indeplinesc rolul si conditiile somatiei, ca act incepator de executare, asa cum este reglementat de art. 378 C.pr.civ, si astfel, in lipsa emiterii somatiei , nefiind inceputa executarea silita, nu pot opera nici sanctiunile instituite de prev. art. 580/2 si 580/3 C.pr.civ.,cererea fiind prematur introdusa.
Din interpretarea prev. art. 580/3 c.pr.civ. se disting raporturi de interdependenta,intre aplicarea amenzii  civile si obligarea debitorului la daune pentru neindeplinirea obligatiei de a face, aceasta din urma, fiind un efect al stabilirii amenzii civile , situatia fata de care, pentru acelasi rationament expus mai sus, nefiind stabilita amenda judiciara, opereaza prematuritatea cererii avand ca obiect privind repararea prejudiciului suferit.
Pentru considerentele de fapt si de drept, expuse, nefiind indeplinite conditiile de exercitare a actiunii, in temeiul unui drept actual prin indeplinirea cumulativa a cerintelor prevazute de art. 580/2 C.p.civ. si ,fata de prev. art. 137 C.pr.civ. comb. cu prev. art. 580/2. 580/3 C.pr.civ, exceptia prematuritatii invocata din oficiu este  intemeiata si pe cale de consecinta,cererea va fi respinsa, ca prematur introdusa.      
     
     

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Executarea silita

Incheiere - Investire cu formula executorie - Hotarare nr. IIII din data de 22.02.2010
Obligatia de a face - Decizie nr. 816 din data de 27.11.2017
Titlul de creanta si titlul executoriu potrivit codului de procedura fiscala - acte distincte. - Decizie nr. speta 6 din data de 08.01.2008
CHELTUIELI JUDICIARE - Decizie nr. 66/A din data de 05.02.2004
Incuviintarea executarii silite a unei creante prescrise - Decizie nr. 64/A/CC/ din data de 11.07.2005
Incuviintare executare silita formulata de executorul judecatoresc. Amenda aplicata de I.S.C.T.R. - Decizie nr. 366 din data de 20.04.2017
Titlu suspendarea executarii - Sentinta comerciala nr. 212/CA din data de 15.04.2010
Prescriptia dreptului de a cere executarea silita. - Decizie nr. 154 din data de 04.03.2010
Executare silita - Decizie nr. 155 din data de 04.03.2010
Validarea popririi. Termenul de 3 luni prev. de art.460 c.pr.civ. - Decizie nr. 416 din data de 22.12.2008
Validarea popririi - Decizie nr. 416 din data de 22.12.2008
Competenta de solutionare a litigiului purtand asupra executarii silite a unei hotarari pronuntate in contencios administrativ. - Sentinta civila nr. 7/F din data de 31.08.2005
Executarea silita - Sentinta civila nr. 1119/C din data de 26.05.2012
Executare silita prin poprire. Obligatiile tertului poprit in cazul in care executarea silita este suspendata. - Decizie nr. 288 din data de 18.04.2013
Executarea silita a creantelor fiscale stabilite prin hotarari judecatoresti pronuntate de instanta de contencios administrativ. - Hotarare nr. 477 din data de 23.01.2013
Titlu executoriu emanand de la o instanta straina. Incuviintarea executarii silite. Limitele investirii. Dispozitii aplicabile. - Decizie nr. 389 din data de 28.06.2012
Executarea silita a titlurilor emise in materia actiunilor reale imobiliare - Decizie nr. 401 din data de 04.05.2006
Executare silita imobiliara. Anulare licitatie - Decizie nr. 309 din data de 07.04.2006
Incuviintarea executarii silite - Decizie nr. 164 din data de 24.02.2006
Cererea de incuviintare a executarii silite. - Decizie nr. 1070 din data de 17.11.2005