Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Pogoanele

Investire cu formula executorie.Somatie necomunicata prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire

(Sentinta civila nr. din data de 30.12.2009 pronuntata de Judecatoria Pogoanele)

Domeniu Executarea silita | Dosare Judecatoria Pogoanele | Jurisprudenta Judecatoria Pogoanele     Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 4.05.2009, creditoarea S.C. I. S.R.L. a solicitat investirea cu formula executorie a sentintei civile nr. 272/24.03.2009, pronuntata in dosarul nr. 343/282/2009 al Judecatoriei Pogoanele.
     Instanta a retinut ca, in conformitate cu dispozitiile art. 6 alin. 4 din O.G. nr. 5/2001, "ordonanta se va inmana partii prezente sau se va comunica fiecarei parti, de indata, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire".
In ceea ce priveste procedura investirii ordonantei cu formula executorie sunt incidente dispozitiile art. 9 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 si ale art. 376 din Codul de procedura civila, in raport cu care admiterea cererii de investire este conditionata de caracterul definitiv al ordonantei sau de caracterul irevocabil al hotararii de respingere a cererii in anulare. Ca urmare, este necesar ca instanta de judecata, in exercitarea rolului activ, sa verifice in ce masura s-au respectat dispozitiile art. 9 alin. (2) cu referire la art. 6 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, atat cu privire la comunicarea ordonantei, cat si cu privire la modalitatea in care aceasta a ramas irevocabila.
    In aceasta privinta se impune sa se aiba in vedere ca nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 ar atrage, pe de o parte, incalcarea principiului disponibilitatii si lipsirea debitorului de posibilitatea de a se apara, iar pe de alta parte, ar crea posibilitatea invocarii nulitatii relative a actului, in cadrul unei contestatii la executare, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. 2 din Codul de procedura civila.
    Asa fiind, in raport cu dispozitiile legale la care s-a facut referire, se impune sa se retina ca ordonanta ce contine somatia de plata nu este susceptibila de a fi investita cu formula executorie decat daca a fost comunicata partilor prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire, potrivit prevederilor art. 6 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001.
De altfel, prin Decizia nr. XI din 20 martie 2006, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile Unite, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 656 din data de 28.07.2006, s-a decis ca, in aplicarea dispozitiilor art. 6 alin. (4) si art. 9 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, cererea de investire cu formula executorie a ordonantei de admitere, in tot sau in parte, a somatiei de plata nu este admisibila daca aceasta nu a fost comunicata prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
Avand in vedere ca in cauza de fata nu s-a procedat la comunicarea catre parti a sentintei civile nr. 272/24.03.2009, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, vazand si dispozitiile art. 376 C. pr. civ., art. 9 alin. (2) cu referire la art. 6 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, precum si Decizia nr. XI din 20 martie 2006, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile Unite, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 656 din data de 28.07.2006, instanta a respins cererea de investire cu formula executorie ca inadmisibila.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Executarea silita

Incheiere - Investire cu formula executorie - Hotarare nr. IIII din data de 22.02.2010
Obligatia de a face - Decizie nr. 816 din data de 27.11.2017
Titlul de creanta si titlul executoriu potrivit codului de procedura fiscala - acte distincte. - Decizie nr. speta 6 din data de 08.01.2008
CHELTUIELI JUDICIARE - Decizie nr. 66/A din data de 05.02.2004
Incuviintarea executarii silite a unei creante prescrise - Decizie nr. 64/A/CC/ din data de 11.07.2005
Incuviintare executare silita formulata de executorul judecatoresc. Amenda aplicata de I.S.C.T.R. - Decizie nr. 366 din data de 20.04.2017
Titlu suspendarea executarii - Sentinta comerciala nr. 212/CA din data de 15.04.2010
Prescriptia dreptului de a cere executarea silita. - Decizie nr. 154 din data de 04.03.2010
Executare silita - Decizie nr. 155 din data de 04.03.2010
Validarea popririi. Termenul de 3 luni prev. de art.460 c.pr.civ. - Decizie nr. 416 din data de 22.12.2008
Validarea popririi - Decizie nr. 416 din data de 22.12.2008
Competenta de solutionare a litigiului purtand asupra executarii silite a unei hotarari pronuntate in contencios administrativ. - Sentinta civila nr. 7/F din data de 31.08.2005
Executarea silita - Sentinta civila nr. 1119/C din data de 26.05.2012
Executare silita prin poprire. Obligatiile tertului poprit in cazul in care executarea silita este suspendata. - Decizie nr. 288 din data de 18.04.2013
Executarea silita a creantelor fiscale stabilite prin hotarari judecatoresti pronuntate de instanta de contencios administrativ. - Hotarare nr. 477 din data de 23.01.2013
Titlu executoriu emanand de la o instanta straina. Incuviintarea executarii silite. Limitele investirii. Dispozitii aplicabile. - Decizie nr. 389 din data de 28.06.2012
Executarea silita a titlurilor emise in materia actiunilor reale imobiliare - Decizie nr. 401 din data de 04.05.2006
Executare silita imobiliara. Anulare licitatie - Decizie nr. 309 din data de 07.04.2006
Incuviintarea executarii silite - Decizie nr. 164 din data de 24.02.2006
Cererea de incuviintare a executarii silite. - Decizie nr. 1070 din data de 17.11.2005