InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Ramnicu Sarat

CIVIL.Incuviintare executare silita

(Sentinta civila nr. 1672 din data de 19.07.2011 pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat)

Domeniu Executarea silita | Dosare Judecatoria Ramnicu Sarat | Jurisprudenta Judecatoria Ramnicu Sarat


 

Prin cererea adresata acestei instante, inregistrata sub nr. din, Banca Romana de Dezvoltare Sucursala, a solicitat incuviintarea executarii silite a contractului de credit nr. si a contractului  de ipoteca autentificat sub nr..
In drept, a invocat dispozitiile art. 376 al. 1 C.p.c., art. 120 din OG nr. 99/2006 si ale art. 21 din Legea nr. 190/1999.
Instanta, analizand cererea prin prisma actelor depuse si a temeiul de drept invocate retine urmatoarele:
Potrivit dispozitiilor art. 120 din OUG nr. 99/2006, contractele de credit, inclusiv cele de garantie reala sau personala incheiate cu o institutie de credit constituie titluri executorii.
In acelasi sens s-a exprimat si I.C..C.J prin decizia nr. XIII/2006  prin care  admis recursul in interesul legii promovat  de procurorul general si a  statuat, conform art. 56 al. 2 din Legea nr. 58/98 devenit art. 79 al. 2 in urma rep., ca toate contractele de credit incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 58/1998  au caracter de titlu executoriu. Per a contrario, toate contractele de credit incheiate ulterior acestui moment au caracter de titlu executoriu.
Art. 79 al. 2 din Legea nr. 58/1998 modif a devenit art. 120 din OUG nr. 99/2006 pe data intrarii in vigoare  a acestui act normativ (decembrie 2006)
Este evident, raportat la aceste dispozitii legale ca textul art. 21 din Legea nr. 190/1999, invocat de petenta, potrivit caruia "contractul de credit ipotecar pentru investitii imobiliare, precum si garantiile real si personale  subsecvente constituie titluri executorii urmand sa fie investite cu formula executorie de catre instanta locului unde este situat imobilul", chiar daca nu a fost abrogat, a cazut in desuetudine.
In consecinta, rap. la dispozitiile art. 120 din OUG nr. 99/2006 si la decizia nr. XIII/2006  de recurs in interesul legii a I.C.C.J, instanta va respinge cererea de investire cu formula executorie a contractului de credit nr. 35/3.11.2008   si a contractului  de ipoteca autentificat sub nr.2789/3.11.2008 intrucat legea le recunoaste caracterul de titlu executoriu fara indeplinirea niciunei formalitati.

               PENTRU ACESTE MOTIVE:
    IN NUMELE LEGII
DISPUNE:

     Respinge cererea de investire cu formula executorie a contractului de credit nr. si a contractului  de ipoteca autentificat sub nr. formulata de Banca Romana de Dezvoltare Sucursala, cu sediul in.
     Cu recurs in termen de 5 zile de la comunicare pentru creditoare.
     Data in camera de consiliu
     Pronuntata in sedinta publica astazi, 
     
     
     
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Executarea silita

Incheiere - Investire cu formula executorie - Hotarare nr. IIII din data de 22.02.2010
Obligatia de a face - Decizie nr. 816 din data de 27.11.2017
Titlul de creanta si titlul executoriu potrivit codului de procedura fiscala - acte distincte. - Decizie nr. speta 6 din data de 08.01.2008
CHELTUIELI JUDICIARE - Decizie nr. 66/A din data de 05.02.2004
Incuviintarea executarii silite a unei creante prescrise - Decizie nr. 64/A/CC/ din data de 11.07.2005
Incuviintare executare silita formulata de executorul judecatoresc. Amenda aplicata de I.S.C.T.R. - Decizie nr. 366 din data de 20.04.2017
Titlu suspendarea executarii - Sentinta comerciala nr. 212/CA din data de 15.04.2010
Prescriptia dreptului de a cere executarea silita. - Decizie nr. 154 din data de 04.03.2010
Executare silita - Decizie nr. 155 din data de 04.03.2010
Validarea popririi. Termenul de 3 luni prev. de art.460 c.pr.civ. - Decizie nr. 416 din data de 22.12.2008
Validarea popririi - Decizie nr. 416 din data de 22.12.2008
Competenta de solutionare a litigiului purtand asupra executarii silite a unei hotarari pronuntate in contencios administrativ. - Sentinta civila nr. 7/F din data de 31.08.2005
Executarea silita - Sentinta civila nr. 1119/C din data de 26.05.2012
Executare silita prin poprire. Obligatiile tertului poprit in cazul in care executarea silita este suspendata. - Decizie nr. 288 din data de 18.04.2013
Executarea silita a creantelor fiscale stabilite prin hotarari judecatoresti pronuntate de instanta de contencios administrativ. - Hotarare nr. 477 din data de 23.01.2013
Titlu executoriu emanand de la o instanta straina. Incuviintarea executarii silite. Limitele investirii. Dispozitii aplicabile. - Decizie nr. 389 din data de 28.06.2012
Executarea silita a titlurilor emise in materia actiunilor reale imobiliare - Decizie nr. 401 din data de 04.05.2006
Executare silita imobiliara. Anulare licitatie - Decizie nr. 309 din data de 07.04.2006
Incuviintarea executarii silite - Decizie nr. 164 din data de 24.02.2006
Cererea de incuviintare a executarii silite. - Decizie nr. 1070 din data de 17.11.2005