InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Cluj

Actiune formulata de mandatar, fara mandat de reprezentare dat de reclamanta. Nulitatea actiunii

(Decizie nr. 3175 din data de 23.09.2011 pronuntata de Curtea de Apel Cluj)

Domeniu Mandat, mandatari | Dosare Curtea de Apel Cluj | Jurisprudenta Curtea de Apel Cluj

Curtea de Apel Cluj, Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 3175 din 23 septembrie 2011

Prin sentinta civila nr. 554 din 14.03.2011 pronuntata de Tribunalul Maramures in dosar nr. 7322/100/2010 s-a admis plangerea formulata si precizata de catre petenta P.V. prin mandatar P.G., in contradictoriu cu intimatii: Comuna Suciu de Sus, din judetul Maramures, reprezentata prin Primar, Primarul comunei Suciu de Sus si Comisia locala Suciu de Sus de aplicare a Legii 10/2001.
S-a dispus anularea dispozitiei nr. 280/1.11.2010 emisa de Primarul comunei Suciu de Sus, din judetul Maramures.
Pentru a pronunta aceasta sentinta tribunalul a retinut ca prin dispozitia nr. 280/1.11.2010 emisa de Primarul comunei Suciu de Sus se propune petentei P.V. acordarea de masuri reparatorii in echivalent, constand in despagubiri acordate in conditiile Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitie, precum si unele masuri adiacente, pentru imobilul teren in suprafata de 2 ha si 1581 mp, identificat prin CF 34, nr. top. 79 Suciu de Sus, jud. Maramures, imposibil de restituit in natura, intrucat intregul teren notificat a fost reconstituit in temeiul Legii 18/1991, legea fondului funciar.
Se dispune inaintarea dispozitiei, insotita de documentele aflate in dosarul nr. 731 la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor-Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor in vederea emiterii titlului de despagubire.
Pentru a emite aceasta dispozitie, se retin urmatoarele: Primarul comunei Suciu de Sus, jud. Maramures, luand act de SC nr. 1000/03.12.2003, emisa in dosar 5539/2003 de Tribunalul Maramures, in favoarea petentei P.V., cu domiciliul in loc. Suciu de Sus, nr. 348-387, jud. Maramures, avand ca obiect plangere la Legea 10/2001, ramasa definitiva la data de 26.10.2006 prin Decizia civila nr. 8546/26.10.2006 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie Bucuresti.
Avand in vedere hotararea data in cauza care a facut obiectul dosarului de mai sus, prin care se dispune acordarea de despagubiri pentru terenul inscris in CF 34 Suciu de Sus, nr. top. 79, sau un alt teren echivalent pentru P.V..
Tinand cont de referatul Comisiei locale de aplicare a prevederilor Legii nr. 10/2001, din care reiese ca nu exista alte bunuri sau servicii pentru a putea fi oferite in echivalent.
Avand in vedere ca terenul inscris in CF 34 Suciu de Sus, nr. top. 79, ce a facut obiectul notificarii numitei P.V. din loc. Suciu de Sus, nr. 348, jud. Maramures, in dosar ex. nr. 1/N/29.01.2002, inregistrat la Prefectura Maramures sub nr. 1458/06.02.2002, nu poate fi restituit in natura pe vechiul amplasament intrucat a fost restituit in temeiul Legii nr. 18/91, mostenitorilor legali ai autorilor din CF C.I. a lui G. a lui S. si sotia sa M.M., iar o suprafata de 1000 mp a fost atribuita de CAP unei terte persoane pentru construirea unei locuinte.
Tinand cont de prevederile art. 1, art. 2 alin (1) lit. h, art. 4 alin. (2) si alin. (4), art. 11 alin. (4,7,8), art. 21 alin. (4) din Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de prevederile Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul dispozitiilor art. 71 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale se dispune in sensul aratat mai sus.
Impotriva dispozitiei nr. 280/1.11.2010 emisa de Primarul comunei Suciu de Sus, in termenul prevazut de art. 26 alin. 3 din Legea nr. 10/2001, petenta P.V. prin mandatar P.G. a formulat prezenta plangere, solicitand anularea dispozitiei atacate.
Plangerea formulata impotriva dispozitiei nr. 280/1.11.2010 emisa de Primarul comunei Suciu de Sus este intemeiata pentru urmatoarele considerente:
Prin sentinta civila nr. 1000/3.12.2003, pronuntata de Tribunalul Maramures in dosarul nr. 5539/2003, s-a admis plangerea formulata de petenta P.V. prin mandatar P.G. si a fost anulata in parte Dispozitia nr. 348/10.07.2003 data de Primarul comunei Suciu de Sus si s-a dispus acordarea de despagubiri pentru terenul inscris in CF 34 Suciu de Sus nr. top. 79 cu un alt teren echivalent.
In cuprinsul deciziei civile nr. 8546/26 octombrie 2006, pronuntata in dosarul nr. 10723/33/2004, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin care a fost admis recursul declarat de Primarul comunei Suciu de Sus impotriva deciziei nr. 38/A/20.01.2006 a Curtii de Apel Cluj, casandu-se decizia atacata si pastrandu-se sentinta nr. 1000/3.12.2003, se retine ca: "Prin sentinta civila nr. 1000/3.12.2003 pronuntata de Tribunalul Maramures s-a admis cererea si s-a  anulat in parte dispozitia nr. 348/2003 in sensul ca s-a dispus acordarea de despagubiri pentru terenul inscris in CF 34 Suciu de Sus nr. top. 79 cu un alt teren echivalent" - fila 16 verso din dosarul nr. 10723/33/2004 al Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
Inalta Curte de Casatie si Justitie retine in considerentele deciziei nr. 8546/26.10.2006: "Pentru a hotara astfel, instanta a retinut ca din inscrierile in CF rezulta ca autorii reclamantei detineau in anul 1923 o casa si curte, fara a se specifica existenta unei mori.   Prin intampinarea formulata de catre primar s-a precizat ca tatal petentei a inscris in CAP o moara de apa si cladirea in care era instalata, insa ca din cauza ca era degradata, aceasta a fost demolata in 1988 de catre fostul CAP. Intrucat in prezent terenul in litigiu este ocupat de gospodaria unei terte persoane s-a considerat ca se impune acordarea de despagubiri cu un schimb echivalent de teren. Fata de imprejurarea ca moara a fost demolata iar fostul detinator - CAP, nu mai exista, s-a apreciat ca nu se poate face aplicarea dispozitiilor art. 9 alin. 2 din Legea nr. 10/2001".
Prin urmare aceasta este sentinta analizata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, in acest mod a inteles Inalta Curte sa pastreze sentinta civila nr. 1000/3.12.2003.
De altfel, in motivele de recurs formulate de Primarul comunei Suciu de Sus se arata urmatoarele: Prin Dispozitia nr. 348/10.07.2003, Primarul comunei Suciu de Sus a respins notificarea intrucat petenta nu a facut dovada preluarii abuzive si nici a calitatii de mostenitor dupa proprietarul deposedat.
Impotriva acestei decizii, petenta P.V. a facut plangere, solutionata de catre Tribunalul Maramures in Dosarul 5539/2003, sentinta civila nr. 1000/3.02.2003, prin admitere si anularea in parte a Dispozitiei 348/10.07.2003, dispunand acordarea de despagubiri pentru terenul inscris in CF 34 Suciu de Sus, nr. top. 79 cu un alt teren echivalent si respingand cererea de acordare de despagubiri pentru moara.
Solutia a fost apelata de catre reclamanta solicitand despagubiri si cu privire la "moara ce a existat pe teren si utilaje aflate in aceasta".
Prin decizia civila nr. 38/A/20.01.2006, in dosarul 10736/2004 Curtea de Apel Cluj a admis apelul, a schimbat in parte hotararea Tribunalului Maramures, in sensul ca a stabilit ca apelanta este indreptatita de a primi masuri reparatorii prin echivalent cu privire la moara ce s-a edificat pe teren, inclusiv cu privire la utilajele aflate in moara.
Prin urmare, se remarca faptul ca Primarul comunei Suciu de Sus nu a atacat cu apel sentinta 1000/2003. Atacand cu recurs decizia curtii de apel 38/A/2006, nu invoca nici un moment presupusa greseala, corectura cu pixul din dispozitiv sau contradictia dintre motivare si dispozitiv ci dimpotriva, in motivele de recurs preia formularea "cu un alt teren echivalent". Se deduce ca, la momentul introducerii recursului, 7.04.2006, dispozitivul sentintei civile nr. 1000/2003, reprodus de petent in motivele de recurs si care continea exprimarea: "cu un alt teren echivalent" ori nu era corectat cu pixul ori fusese inteles in sensul in care era tehnoredactat, neconsiderandu-se ca exista o problema de interpretare - fila 4 verso din dosarul nr. 10723/33/2004.
Din cuprinsul deciziei nr. 8546/2006 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul nr. xxx/33/2004 rezulta ca Inalta Curte a analizat sentinta astfel cum aceasta a fost tehnoredactata si a inteles sa pastreze sentinta nr. 1000/3.12.2003 astfel cum aceasta a fost tehnoredactata, continand in dispozitiv propozitia: "_dispune acordarea de despagubiri pentru terenul inscris in CF nr. 34 Suciu de Sus nr. top. 79 cu un alt teren echivalent".
Prin urmare, in mod eronat se retine in considerentele dispozitiei nr. 280/1.11.2010 ca prin hotararea judecatoreasca avuta in vedere, respectiv sentinta civila nr. 1000/3.12.2003 s-a dispus acordarea de despagubiri pentru terenul inscris in CF 34 Suciu de Sus nr. top. 79 sau un alt teren echivalent pentru petenta.
Sentinta civila nr. 1000/2003 este definitiva si irevocabila, constituie titlu executoriu si se impune a fi pusa in executare.
De altfel, prin adresa nr. 2550/27.07.2010 emisa de Primaria comunei Suciu de Sus se arata ca: In vederea punerii in executare a sentintei civile 1000/2003 ramasa definitiva si irevocabila, prin care se dispune acordarea de despagubiri pentru terenul inscris in CF 34 Suciu de Sus nr. top. 79 cu un alt teren echivalent s-a procedat la identificarea unor bunuri sau servicii in conformitate cu prevederile Legii 10/2001 pe care sa le poata oferi in echivalent.
Raportat la considerentele mai sus expuse, in baza art. 26 alin. 3 din Legea 10/2001, tribunalul a admis plangerea precizata si a dispus anularea dispozitiei nr. 280/1.11.2010 emisa de Primarul comunei Suciu de Sus.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs paratul PRIMARUL COMUNEI SUCIU DE SUS solicitand admiterea recursului, modificarea sentintei in sensul respingerii plangerii formulate.
In motivarea recursului a aratat ca hotararea instantei de fond este criticabila prin prisma dispozitiilor art. 304 pct. 9 si 304/ 1 din C.p.c.
Dispozitia, a fost emisa ca urmare a cererii facute de P.V. si inregistrata in dosarul executoriu nr. 48/27.11.2008 si in vederea punerii in executare a Sentintei nr. 1000/03.12.2003.
Prin Somatia din 13.11.2008, executorul judecatoresc i-a pus in vedere Primarului, sa achite in termen de o zi - suma de 218,70 lei, reprezentand cheltuieli de judecata. Prin acelasi act, i-a pus in vedere ca in termen de zece zile sa indeplineasca "obligatia stabilita", conform Sentintei nr. 1000/2003. Acest lucru urma sa se faca, in concret, fie prin acordarea de despagubiri, fie prin echivalent.
Institutia Primarului a dat curs cererii de achitare a cheltuielilor de judecata, iar pentru cererea privind cealalta obligatie, a formulat contestatie la executare. Executarea a fost suspendata pana la solutionarea unei cauze, avand obiect nulitatea partiala a Titlului de proprietate, pe considerentul ca s-a realizat o dubla reconstituire.
Institutia Prefectului - prin reprezentantul sau, s-a deplasat la sediul Primariei Suciu de Sus unde, s-au hotarat urmatoarele: convocarea consiliului local, in sedinta extraordinara si trecerea din proprietatea publica in cea privata a comunei, a suprafetei de teren din locul numit "Rat ", care sa-i fie acordata petentei, in caz contrar, emiterea unei dispozitii pentru masuri reparatorii prin despagubiri, masura prevazuta de Sentinta nr. 1000/2003.
Din modalitatea in care a fost redactata Sentinta nr. 1000/2003 rezulta ca, prin ea, s-au instituit doua tipuri de masuri, din care una principala, cea de acordare doar de despagubiri, asa cum a interpretat-o si executorul judecatoresc cand a emis Somatia din 13.11.2008.
S-a incercat punerea in executare a hotararii si prin cea a doua modalitate care, este subsecventa, insa mai exista rezerva de teren. Primarul a convocat consiliul local si a cerut scoaterea unei suprafete din domeniul public si trecerea in cel privat, insa prin Hotararea nr. 20/16.07.2010, nu s-a aprobat cererea.
Pentru a hotari de aceasta maniera, consilierii au avut in vedere si solutia data la un denunt penal facut impotriva sotului petentei, din care rezulta ca actele folosite in dosarul in care s-a pronuntat Sentinta nr. 1000/2003, au fost intocmite in fals.
Pentru interpretarea corecta a dispozitivului sentintei 1000/2003, trebuiesc avute in vedere si dispozitiile Legii 10/2001, in vigoare la data pronuntarii hotararii. Potrivit acestora, "imobilele preluate in mod abuziv de stat, de organizatiile cooperatiste sau de orice persoane juridice in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si cele preluate de stat in baza Legii 139/1940 asupra rechizitiilor si nerestituite, se restituie, de regula, in conditiile prezentei legi" (art.1 alin.1 ).
"In cazurile in care restituirea in natura nu este posibila, se vor stabili masuri reparatorii prin echivalent. Masurile reparatorii prin echivalent, vor consta in compensare cu alte bunuri ori servicii oferite in echivalent de detinator, cu acordul persoanei indreptatite, in acordare de actiuni la societati comerciale tranzactionate pe piata de capital, de titluri de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare sau de despagubiri banesti".(art.1.alin.2).
Neexistand teren la dispozitia comisiei, avand in vedere refuzul consilierilor locali privind trecerea din domeniul public in cel privat a unei suprafete de teren, dar avand in vedere si pozitia mandatarului petentei, Dispozitia nr.280/0 1.11.2010, nu face altceva decat sa aplice dispozitiile legale in materie si sa tina cont de pozitia reprezentantului petentei.
Examinand hotararea atacata in raport de motivele invocate, Curtea de Apel urmeaza sa admita recursul pentru urmatoarele considerente:
Prin incheierea din data de 24 iunie 2011 din prezentul recurs s-a dispus citarea reclamantei intimate P.V., la domiciliul sau, cu mentiunea de a depune la dosar mandatul de reprezentare acordat de catre reclamanta lui P.G., avand in vedere ca din procura judiciara autentificata sub nr. 3/09.10.2003 la B.N.P. L.C., a carui copie xerox se afla la dosarul instantei de fond, rezulta ca reclamanta P.V. l-a mandatat pe domnul P.G. pentru a o reprezenta in dosarul civil nr. yyy/2003 al Tribunalului Maramures, iar nu si in prezentul dosar cu nr. zzz/100/2010.
Nici reclamanta si nici reprezentantul nu au depus dovada acestui mandat.
In aceasta situatia, in care nu va face dovada mandatului de reprezentare acordat de catre reclamanta lui P.G., in prezentul dosar al Curtii de Apel Cluj, instanta trebuie sa faca aplicarea prevederilor art. 161 C.pr.civ., care prevad la alin. 1 ca atunci cand reprezentantul partii nu face dovada calitatii sale, se poate da un termen pentru implinirea acestor lipsuri iar la alin. 2 dispune ca daca lipsurile nu se implinesc, instanta va anula cererea.
Fata de cele mentionate anterior si in temeiul prevederilor art. 304 pct. 5 Cod procedura civila cat si al art. 312 alin. 3, art. 299 alin. 1 Cod procedura civila, curtea urmeaza sa admita recursul declarat de paratul PRIMARUL COMUNEI SUCIU DE SUS impotriva sentintei civile nr. 554 din 14.03.2011 a Tribunalului Maramures pronuntata in dosar nr. 7322/100/2010, pe care o caseaza si rejudecand anuleaza cererea de chemare in judecata precizata si formulata de numitul P.G. in numele lui P.V. impotriva paratilor PRIMARIA COMUNEI SUCIU DE SUS, COMUNA SUCIU DE SUS prin PRIMAR si COMISIA LOCALA DE APLICARE A LEGII 10/2001 SUCIU DE SUS, ca urmare a admiterii exceptiei lipsei calitatii de reprezentant al numitului P.G.. (Judecator Ioan Daniel Chis)
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Mandat, mandatari

Emiterea a doua mandate de executare pentru aceeasi pedeapsa; existenta a doua hotarari definitive de condamnare ce nu se pot concilia; calea legala de rezolvare a situatiei. - Decizie nr. 702 din data de 13.11.2008
Rejudecarea cauzei la cererea inculpatului extradat. - Decizie nr. 218 din data de 20.03.2009
Prescriptia executarii pedepsei principale a inchisorii. Cauze de intrerupere. Emitere mandat european de arestare. - Decizie nr. 8 din data de 07.01.2010
Mandat european de arestare. Semnalare in sistemul informatic Schengen. Conditii. - Sentinta penala nr. 14 din data de 14.01.2012
Necesitatea de a supune unei interpretari restrictive clauzele conven?iei de mandat - Decizie nr. 704A din data de 22.09.2011
Contractul de mandat este guvernat, in ceea ce priveste forma, de principiul simetriei. - Decizie nr. 1218 din data de 10.10.2011
Notificare formulata in temeiul Legii nr.10/2001. Decesul titularului notificarii intervenit dupa semnarea actului, dar anterior depunerii acestui ala executorul judecatoresc. Obligatiile mandatarului. - Decizie nr. 250A din data de 02.11.2010
Mandatul european de arestare. - Sentinta penala nr. 139 din data de 17.05.2010
Mandatul european de arestare. Executarea mandatului european de arestare. - Sentinta penala nr. 33 din data de 08.02.2010
Modificarea dispozitiei emisa in baza Legii nr.10/2001 in urma retinerii gresite a calitatii de persoana indreptatita a mandatarului. - Decizie nr. 399A din data de 24.06.2009
Asistenta juridica internationala in materie penala. Mandat european de arestare. Punerea in executare. Parasirea teritoriului Romaniei in cursul procedurii. Respingerea sesizarii autoritatilor judiciare emitente. - Sentinta penala nr. 262F din data de 12.10.2009
Reprezentarea partilor in judecata. Exceptia lipsei dovezii calitatii de reprezentant a semnatarului cererii de chemare in judecata. - Decizie nr. 273R din data de 22.02.2007
Mandat - Decizie nr. 595 din data de 16.06.2009
Emiterea a doua mandate de executare pentru aceeasi pedeapsa; existenta a doua hotarari definitive de condamnare ce nu se pot concilia; calea legala de rezolvare a situatiei. - Decizie nr. 702 din data de 13.11.2008
Rejudecarea cauzei la cererea inculpatului extradat. - Decizie nr. 218 din data de 20.03.2009
Prescriptia executarii pedepsei principale a inchisorii. Cauze de intrerupere. Emitere mandat european de arestare. - Decizie nr. 8 din data de 07.01.2010
Mandat - Decizie nr. 595 din data de 16.06.2009
RESTITUIRE BUN IMOBIL. MANDAT FARA REPREZENTARE - Sentinta civila nr. 3242 din data de 23.05.2005
mandat intre soti - Sentinta civila nr. 7127 din data de 21.09.2006
contract de mandat.Folosirea de catre mandatar, in interesul sau, a sumelor incasate in numele mandantului, reprezinta o fapta grava, motiv pentru care art.1544 C.civ. il obliga sa plateasca dobanzi pentru aceste sume, dobanzi care se datoreaza din ... - Sentinta civila nr. 4590 din data de 10.06.2004