InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Zarnesti

Luarea masurii internarii medicale

(Sentinta penala nr. 126 din data de 12.07.2010 pronuntata de Judecatoria Zarnesti)

Domeniu Asistenta celor in primejdie (infractiuni privind) | Dosare Judecatoria Zarnesti | Jurisprudenta Judecatoria Zarnesti

ROMANIA
JUDECATORIA ZARNESTI
JUDETUL BRASOV
DOSAR NR. 1982/338/2010

SENTINTA PENALA NR.126
Sedinta publica din data de 12.07.2010
PRESEDINTE - MONICA VINCZE - JUDECATOR
GREFIER - ELENA SANIUTA
       Constata ca prin referatul din data de 06 iulie 2010 formulat de Parchetul de pe langa Judecatoria Zarnesti in dosarul nr. XXX/P/2010, inregistrat  la  aceasta  instanta sub nr.1982/338/2010, s-a solicitat,in conformitate cu prev.art.162 al.1 C.pr.pen. si art.114 Cod penal luarea in mod provizoriu  a masurii de siguranta a internarii medicale fata de invinuitul S.G, cercetat in dos. nr. 1982/338/2010 al Parchetului de pe langa Judecatoria Zarnesti.
         In motivarea rezolutiei de solicitare se arata ca:
         Avand in vedere cercetarile care se efectueaza in dos. pen. nr. 1982/338/2010 privind pe S.G, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de distrugere prev. si ped. de art 217 alin 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal, analizand actele medicale aflate la dosar si Raportul de expertiza medico-legala psihiatrica cu nr. 10XX/E din 22.04.2010 care concluzioneaza ca: S.G sufera de schizofrenie cronica in puseu acut de tip nediferentiat si interferente etilice; nu a avut discernamant de la data comiterii faptei   11/12.04.2010 si pana in prezent; fapta comisa are legatura cu afectiunea psihica de care sufera invinuitul acesta prezentand un potential crecut de periculozitate sociala fiind non-compliant la tratament si abuzeaza de alcool;  si se recomanda instituirea masurii de siguranta a internarii medicale prev. de art. 114 C.pen., fata de boala de care sufera invinuitul, boala agravata si de consumul de bauturi alcoolice, faptul ca nu respecta tratamentul medical prescris, conditii in care a savarsit fapta, existand pericolul ca invinuitul sa savarseasca si alte asemenea fapte, se apreciaza ca se impune luarea fata de acesta a masurii internarii  medicale provizorii prev. de art. 114 C.pen. in vederea inlaturarii starii de pericol deja existente si preintampinarii savarsirii altor fapte prevazute de legea penala.
       Analizand  actele si lucrarile dosarului,instanta retine urmatoarele:
        Conform art.114  C.pen.:"(1)Cand faptuitorul este bolnav mintal ori toxicoman si se afla intr-o stare care prezinta pericol pentru societate, se poate lua masura internarii intr-un institut medical de specialitate ,pana la insanatosire.(2)Aceasta masura poate fi luata in mod provizoriu si in cursul urmaririi penale sau al judecatii" iar conform art.162 al.1 C.pr.pen.:"Daca procurorul care efectueaza sau supravegheaza urmarirea penala constata,in cursul urmaririi penale,ca invinuitul sau inculpatul se afla in vreuna dintre situatiile aratate la art.113 sau 114 din C. pen.,sesizeaza instanta care,daca este cazul,dispune luarea,in mod provizoriu,a masurii de siguranta corespunzatoare.In cursul urmaririi penale,masura de siguranta poate fi dispusa pe o durata ce nu poate depasi 180 de zile_"
        Asadar, pentru a se putea dispune o asemenea masura, este necesara intrunirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
        -sa fie inceputa urmarirea penala;
        -invinuitul sa fie bolnav mintal sau toxicoman;
        -invinuitul sa se afle intr-o stare care prezinta pericol pentru societate.
        In ceea ce priveste prima conditie—sa fie inceputa urmarirea penala fata de invinuit, instanta retine ca prin rezolutia din 09.06.2010 data in dos.XXX/P/2010 a fost confirmata inceperea urmaririi penale fata de numitul S.G pentru savarsirea infractiunii de distrugere constand in aceea ca,in data de 11/12.04.2010, fiind sub influenta bauturilor alcoolice si pe fondul unor tulburari psihice, a distrus cu ajutorul unei furci metalice usa de la biserica Simon, precum si doua geamuri de la doua usi de acces in doua magazine din satul Simon.      
In ceea ce priveste a doua conditie—invinuitul sa fie bolnav mintal sau toxicoman, instanta apreciaza ca in cazul “bolnavului mintal" trebuie sa fie vorba de alterari psiho-fiziologice, constatate de specialisti, datorita carora capacitatea faptuitorului de a-si da seama de actiunile sale si de urmarile acestora si de a fi stapan pe actiuni  sunt afectate sau chiar complet inlaturate.
        In cauza, din Raportul de expertiza medico-legala psihiatrica intocmit de Serviciul Judetean de Medicina Legala Brasov sub nr. 10XX/E din 22.04.2010 care concluzioneaza ca : S.G sufera de schizofrenie cronica in puseu acut de tip nediferentiat si interferente etilice; nu a avut discernamant de la data comiterii faptei - 11/12.04.2010 si pana in prezent; fapta comisa are legatura cu afectiunea psihica de care sufera invinuitul acesta prezentand un potential crecut de periculozitate sociala fiind non-compliant la tratament si abuzeaza de alcool si se recomanda instituirea masurii de siguranta a internarii medicale prev. de art. 114 c.pen. Din acelasi raport rezulta ca invinuitul a mai fost expertizat in comisie medico-legala psihiatrica pentru furt, perturbarea ordinii publice si se afla in evidenta psihiatrica inca din anul 2001 cu repetate internari.
Instanta apreciaza ca in cazul invinuitului S.G este vorba de alterari psiho-fiziologice constatate de specialisti, alterari datorita carora capacitatea faptuitorului de a-si da seama de actiunile sale si de urmarile acestora si de a fi stapan pe actiuni sunt afectate sau chiar complet inlaturate.
       In ceea ce priveste a treia conditie-invinuitul sa fie intr-o stare care sa prezinte pericol pentru societate, din acelasi raport rezulta ca invinutul prezinta un potential crescut de periculozitate sociala fiind non-compliant la tratament si abuzeaza de alcool.
        Fata de considerentele ce preced, urmeraza ca instanta, in baza art.162 al.1 C.pr.pen. rap. la art.114 C.pen sa admita propunerea formulata de Parchetul de pe langa Judecatoria Zarnesti de luare a masurii de siguranta a internarii medicale provizorii a invinuitului S.G, si in consecinta, urmeaza a dispune luarea masurii de siguranta a internarii medicale provizorii a invinuitului, incepand cu data pronuntarii prezentei pana la data confirmarii de catre instanta de judecata in baza avizului Comisiei medicale abilitata in avizarea internarii medicale a bolnavilor mintali si toxicomanilor periculosi din cadrul Spitalului de Psihiatrie si Neurologie Brasov.
       In baza art.162 al.2 teza 1 rap.la art. 432 alin.1 si 433 alin. 1 si alin. 1 ind.1 C.pr.pen. urmeaza a comunica o copie dupa dispozitivul prezentei hotarari si o copie dupa raportul de expertiza medico-legala psihiatrica cu nr. 10XX/E din 22.04.2010 catre Directia de Sanatate Publica a Judetului Brasov in vederea punerii in executare a masurii internarii provizorii, in caz de refuz, executarea acestei masuri urmand a se face cu sprijinul organelor de politie.
      In baza art.162 alin.2 teza 2 C.p.pen. instanta  urmeaza a sesiza Comisia abilitata in avizarea internarii medicale a bolnavilor mintali si toxicomanilor periculosi din cadrul Spitalului de Psihiatrie si Neurologie Brasov, sa avizeze corespunzator masura internarii provizorii ce se va dispune de instanta.
      In baza art.162 al.4 C.pr.pen. urmeaza sa oblige Comisia medicala abilitata in avizarea internarii medicale a bolnavilor mintali si toxicomanilor periculosi din cadrul Spitalului de Psihiatrie si Neurologie Brasov sa comunice instantei avizul sau in acest caz,in termen de 45 de zile de la primirea sesizarii,nerespectarea acestui termen constituind abatere disciplinara.
Vazand si disp. art. 435, 432, 433 C.pr.pen, art. 189 si art. 192 al. 3 C.pr.pen.    
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:       In baza art.162 Cod proc. penala rap.la art.114 Cod penal:
       Admite propunerea formulata de Parchetul de pe langa Judecatoria Zarnesti de luare a masurii de siguranta a internarii medicale provizorii a invinuitului S.G si, in consecinta :
       Dispune luarea masurii de siguranta a internarii medicale provizorii a invinuitului S.G, fiul lui V. si A., domiciliat in com. Bran,  incepand cu data pronuntarii prezentei hotarari pana la data confirmarii de catre instanta de judecata.
       In baza art. 162 alin 2 teza 1 rap. la art. 433 alin 1 si alin. 1 ind. 1. C.pr.pen.:
       Sesizeaza Directia de Sanatate Publica Brasov in vederea punerii in executare a masurii internarii provizorii, in caz de refuz, executarea acestei masuri urmand a se face cu sprijinul organelor de politie.
       In baza art. 162 alin. 2 teza 2 C.pr.pen.:
       Sesizeaza Comisia medicala abilitata in avizarea internarii medicale a bolnavilor mintali si toxicomani periculosi din cadrul Spitalului de Psihiatrie si Neurologie Brasov, sa avizeze corespunzator masura internarii provizorii dispusa prin prezenta.
       In baza art. 162 alin 4 C.pr.pen.:
       Obliga Comisia medicala abilitata in avizarea internarii medicale a bolnavilor mintali si toxicomani periculosi din cadrul Spitalului de Psihiatrie si Neurologie Brasov sa comunice instantei avizul sau in acest caz, in termen de 45 de zile de la primirea sesizarii, nerespectarea acestui termen constituind abatere judiciara.
       Fixeaza termen de judecata in acest sens, in sedinta publica, pentru data de 23.09.2010, ora 9.
       In baza art. 435 C.pr.pen. rap. la art.432 C.pr.pen.:
       Se comunica o copie de pe dispozitivul prezentei hotarari si o copie dupa raportul de expertiza medico-legala psihiatrica cu nr. 10XX/E din 22.04.2010 Directiei de Sanatate Publica Brasov
       Se comunica o copie de pe dispozitivul prezentei hotarari Comisiei abilitata in avizarea internarii medicale a bolnavilor mintali si toxicomani periculosi din cadrul Spitalului de Psihiatrie si Neurologie Brasov.
       In baza art.189 C.pr.pen.:
       Onorariul aparatorului din oficiu se suporta din fondurile Ministerului Justitiei.
       In baza art.192 al.3 C.pr.pen.:
       Cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia.
       Pronuntata in sedinta publica azi, 12.07.2010              PRESEDINTE                                                     GREFIER
           MONICA VINCZE         ELENA SANIUTA

3
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Asistenta celor in primejdie (infractiuni privind)

Solutionarea cauzelor avand ca obiect contestarea hotararii Comisiei de incadrare a copilului cu dizabilitati intr-un grad de handicap fara participarea procurorului. Sanctiune. Invocarea din oficiu a neregularitatii de catre instanta de recurs. - Hotarare nr. 114 din data de 19.02.2013
infractiuni-circulatie pe drumurile publice - Hotarare nr. 329/2011 din data de 21.11.2011
Internare medicala - Hotarare nr. 182 din data de 23.05.2011
Tentativa la talharie - Hotarare nr. 171 din data de 06.05.2011
Tentativa la furt calificat - Hotarare nr. 168 din data de 04.05.2011
Ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii publice - Hotarare nr. 167 din data de 04.05.2011
desfintarea rezolutiei de neincepere a urmaririi penale (art 278" alin 8 lit b.cpp) - Hotarare nr. 165 din data de 02.05.2011
vatamare corporala din culpa - Hotarare nr. 164 din data de 02.05.2011
Art 4 al protocolului nr 7 din Constitutia E.D.O - Hotarare nr. 162 din data de 02.05.2011
Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neinmatriculat si cu numar fals de inmatriculare - Hotarare nr. 157 din data de 26.04.2011
reabilitare de drept - Hotarare nr. 151 din data de 26.04.2011
Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul avan in sange o imbibatie alcolica peste limita legala(art 87 alin 1 din OUG 195/2002 rap la art 320 ind 1) - Hotarare nr. 149 din data de 26.04.2011
Infractiunea de incaierare - Hotarare nr. 143 din data de 22.04.2011
Vatamare corporala - Hotarare nr. 130 din data de 14.04.2011
Reabilitare judecatoreasca - Hotarare nr. 107 din data de 04.06.2011
Cerere de eliberare sub control judiciar respinsa - Hotarare nr. 103 din data de 30.03.2011
Schimbarea incadrarii juridice - infractiunea de uz de arma letala fara drept - Hotarare nr. 102 din data de 24.03.2011
schimbarea incadrarii juridice din infractiunea de talharie in infractiunile de talharie si port fara dept al cutitului - Hotarare nr. 101 din data de 24.03.2011
Obligarea Comisiei de Aplicare a Legi Fondului Funciar de punere in posesie - Hotarare nr. 1113 din data de 05.05.2011
Autoritate de lucru judecat - Hotarare nr. 1543 din data de 29.06.2011