InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Deva

Suspendare provizorie a executarii silite

(Sentinta civila nr. 5715 din data de 06.12.2006 pronuntata de Judecatoria Deva)

Domeniu Executarea silita | Dosare Judecatoria Deva | Jurisprudenta Judecatoria Deva

Dosar nr.0665/221/2006

INCHEIEREA CIVILA NR. 5715/2006


J U D E C A T O R I A,

Asupra cauzei civile de fata, constata ca:
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr.665/221/2006, petentul DI,  prin mandatar DG,  a  solicitat ca, in contradictoriu cu intimatul DM sa se dispuna suspendarea provizorie a executarii silite in dosarul executional nr.241/2002 al executorului judecatoresc BA pana la solutionarea contestatiei la executare ce formeaza obiectul dosarului nr.3477 /2006 al Judecatoriei Deva.
La data de 20.07.2006, la dosar s-a inregistrat o precizare a cererii initiale, prin care solicita si instituirea unui sechestru judiciar asupra imobilelor situate in loc. Pojoga, nr. 17 si 142, precum si asupra bunurilor mobile aflate in locuinta de la nr.17. In motivarea cererii, petentul arata ca hotararea ce constituie temei al executarii initiate in dosarul executional sus mentionat ( respectiv sent. civ. nr. 2718/2005 pronuntata de Judecatoria Deva in dosarul nr. 5200/2002) este rezultatul unei erorori materiale privind numarul administrativ al imobilului in litigiu, in realitate locuinta cu nr.19 apartinand, in exclusivitate, contestatorului DI. Ca exista o creanta a antecesoarei petentului DM, fosta C, impotriva intimatului DM, care a fost transmisa petentului, motiv pentru care a solicitat instituirea sechestrului.
Cererea s-a timbrat cu 20 RON  - taxa judiciara de timbru si 1 RON timbru judiciar.
Prin incheierea nr.3436/24.07.2006, Judecatoria Deva a respins cererile petentului ca inadmisibile, retinand in considerente ca, in ce priveste cererea de suspendare, in cadrul contestatiei la executare ce formeaza obiectul dosarului nr. 3477/2006, nu s-a formulat o cerere de suspendare a executarii silite, iar acest dosar era deja solutionat in prima instanta, potrivit sentintei civile nr. 3056/2006.
Cum procedura suspendarii provizorii este o procedura speciala, s-a retinut ca in cadrul acestei proceduri nu pot fi formulate si analizate alte cereri, presedintele fiind abilitat a se pronunta numai cu privire la cererea de suspendare provizorie, astfel ca s-a respins si cererea pentru instituirea sechestrului asigurator.
S-a dispus restituirea catre petent a cautiunii in suma de 500 RON consemnata la CEC Deva cu recipisa nr. 345465/2 din data de 24.07.2006, intrucat aceasta nu a fost utilizata in instanta. Aceasta a si fost retrasa la data de 13.10.2006 (f.229).
Prin decizia civila nr.713/R/2006 pronuntata in acelasi dosar, Tribunalul Hunedoara a admis ca fondat recursul formulat de recurentul DI, prin mandatar, si a casat in parte incheierea susmentionata, trimitand cauza spre rejudecare sub acest aspect, cu motivarea ca prima instanta nu s-a pronuntat asupra fondului cererii de instituire a sechestrului.
Din actele si lucrarile cauzei, in rejudecare, instanta retine urmatoarele:
Prin sentinta civila nr.2718/2005 pronuntata de aceasta instanta in dosarul nr.5200/2002 s-au admis in parte actiunea civila formulata de reclamantul DI impotriva paratului DM si cererea reconventionala formulata de parat impotriva reclamantului, s-a constatat compunerea masei succesorale ramase dupa defuncta CM, calitatea de mostenitori a partilor, s-a dispus iesirea din indiviziune prin formarea de loturi in natura, reclamantul fiind obligat la plata unei sulte catre parat in cuantum de 18.128.973 lei ROL, pentru egalizarea loturilor. Hotararea a ramas irevocabila prin respingerea recursului formulat de reclamant. Se observa prin hotararea susmentionata se instituie un drept de creanta al paratului intimat impotriva reclamantului-petent, nu invers. Petentii nu au produs alte dovezi in ce priveste existenta unei creante impotriva intimatului DM, nici a introducerii unei alte actiunii cu un astfel de obiect.
In consecinta, se constata ca nu sunt intrunite conditiile prev.de art.591 si urmat.C.pr.civ, pentru instituirea sechestrului asigurator, cererea petentului urmand a fi respinsa ca inadmisibila.
In ce o priveste pe petenta DG, aceasta a aratat ca a formulat cererea de instituire a sechestrului atat in nume propriu cat si in calitate de reprezentanta a petentului DI, insa nu a facut dovada calitatii procesuale active proprii, astfel incat cererea acesteia va fi respinsa pentru lipsa calitatii procesuale active.
Vazand si disp.art.274 C.pr.civ, va obliga pe petenti sa plateasca intimatului suma de 200 lei RON, cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE
DISPUNE:

Respinge cererea formulata de petenta DI, in nume propriu si ca reprezentanta a petentului DI, in contradictoriu cu intimatul DM, pentru instituire sechestru judiciar.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Executarea silita

Incheiere - Investire cu formula executorie - Hotarare nr. IIII din data de 22.02.2010
Obligatia de a face - Decizie nr. 816 din data de 27.11.2017
Titlul de creanta si titlul executoriu potrivit codului de procedura fiscala - acte distincte. - Decizie nr. speta 6 din data de 08.01.2008
CHELTUIELI JUDICIARE - Decizie nr. 66/A din data de 05.02.2004
Incuviintarea executarii silite a unei creante prescrise - Decizie nr. 64/A/CC/ din data de 11.07.2005
Incuviintare executare silita formulata de executorul judecatoresc. Amenda aplicata de I.S.C.T.R. - Decizie nr. 366 din data de 20.04.2017
Titlu suspendarea executarii - Sentinta comerciala nr. 212/CA din data de 15.04.2010
Prescriptia dreptului de a cere executarea silita. - Decizie nr. 154 din data de 04.03.2010
Executare silita - Decizie nr. 155 din data de 04.03.2010
Validarea popririi. Termenul de 3 luni prev. de art.460 c.pr.civ. - Decizie nr. 416 din data de 22.12.2008
Validarea popririi - Decizie nr. 416 din data de 22.12.2008
Competenta de solutionare a litigiului purtand asupra executarii silite a unei hotarari pronuntate in contencios administrativ. - Sentinta civila nr. 7/F din data de 31.08.2005
Executarea silita - Sentinta civila nr. 1119/C din data de 26.05.2012
Executare silita prin poprire. Obligatiile tertului poprit in cazul in care executarea silita este suspendata. - Decizie nr. 288 din data de 18.04.2013
Executarea silita a creantelor fiscale stabilite prin hotarari judecatoresti pronuntate de instanta de contencios administrativ. - Hotarare nr. 477 din data de 23.01.2013
Titlu executoriu emanand de la o instanta straina. Incuviintarea executarii silite. Limitele investirii. Dispozitii aplicabile. - Decizie nr. 389 din data de 28.06.2012
Executarea silita a titlurilor emise in materia actiunilor reale imobiliare - Decizie nr. 401 din data de 04.05.2006
Executare silita imobiliara. Anulare licitatie - Decizie nr. 309 din data de 07.04.2006
Incuviintarea executarii silite - Decizie nr. 164 din data de 24.02.2006
Cererea de incuviintare a executarii silite. - Decizie nr. 1070 din data de 17.11.2005