InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Olt

Sfera de aplicare a dispozitiilor art281/1 cod procedura civila

(Sentinta civila nr. 673 din data de 12.11.2008 pronuntata de Tribunalul Olt)

Domeniu Minuta si dispozitivul | Dosare Tribunalul Olt | Jurisprudenta Tribunalul Olt

Sfera de aplicare a dispozitiilor  art281/1 cod procedura civila Reclamanta B.D.P. a solicitat instantei in temeiul art 281 ind.1 C.p.c. lamurirea dispozitivului  sentintei nr 673/12.11.2008 pronuntata de Tribunalul Olt - Sectia comerciala si contencios administrativ in dosarul nr 4326/104/2008.
In motivare reclamanta sustine ca prin actiunea formulata a solicitat instantei sa se dispuna obligarea paratei  la plata sumelor de bani reprezentand suplimentul postului in procent de 25% din salariul de baza si suplimentul corespunzator treptei de salarizare in procent de 25%, iar prin sentinta  mentionata instanta a admis in parte  cererea formulata, cu obligarea paratului la plata drepturilor banesti perioada 01.04.2006 - 04.08.2008, fara indicarea procentului solicitat de reclamanta in actiune, deoarece nu exista reglementare legala sub acest aspect.
Sustine reclamanta ca neprecizarea procentului in dispozitivul sentintei duce la imposibilitatea executarii acestei sentinte de catre ordonatorul principal.
Analizand cererea reclamantei apreciaza ca aceasta este neintemeiata  pentru urmatoarele considerente:
Potrivit sentintei nr.673 din 12.11.2008 s-a admis actiunea formulata de reclamanta, fiind obligata parata C.J.P. Olt  la plata drepturilor banesti reprezentand suplimentul postului si suplimentul corespunzator treptei de salarizare,pe perioada 1.04.2006 - 4.08.2008 , actualizate cu indicele de inflatie la data platii.
In motivarea hotararii s-a mentionat ca se va admite in parte actiunea reclamantei , fara indicarea procentului  de spor solicitat de reclamanta, deoarece nu exista reglementare legala sub acest aspect.
S-a avut in vedere imprejurarea ca pentru a fi posibila cuantificarea
(calcularea) acestor suplimente, ca parti componente ale salariului functionarului public, este necesar existenta unor dispozitii date in aplicarea ( executarea ) legii, respectiv a aart. 29 alin. 1 lit. c si d din legea nr. 188/1999, atributie ce revine legiuitorului. De asemenea, s-a avut in vedere si decizia Curtii Constitutionale nr. 820/2008, care s-a pronuntat in sensul ca instanta nu are competenta sa anuleze ori sa refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege si sa le inlocuiasca cu norme create pe cale judiciara, sau cu prevederi cuprinse in alte acte normative.
Potrivit legilor speciale privind salarizarea functionarilor publici, respectiv OG nr. 2/2006, OG nr. 6/2007 si OG nr. 9/2008, sporurile salariale la care au dreptul  functionarii publici, sunt variabile si se acorda prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite cu incadrarea in bugetul privind cheltuielile de personal.
In consecinta, prin admiterea in parte a hotararii  cu completarea si acestei motivari, se constata ca cererea frmulata de reclamanta este neintemeiata , astfel ca nu sunt aplicabile in cauza dispoz.art. 281/1 c.p.civ. invocate, iar cererea urmeaza sa fie respinsa. In fapt, sentinta instantei de fond , este criticata pe motive de netemeinicie si poate fi reformata numai in calea de atac prevazuta de lege.
Data publicarii pe portal : 23.01.2009
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Minuta si dispozitivul

Nepronuntarea instantei de fond asupra exceptiei de neconstitutionalitate invocate in dispoyitivul incheierii. - Decizie nr. 299 din data de 19.12.2009
Omisiunea pronuntarii asupra starii de arest. Eroare materiala. Consecinte. - Decizie nr. 548 din data de 29.06.2004
Contrarietate intre considerentele si dispozitivul hotararii. Prezenta cazului de casare statuat de art.385/9 pct.9 cod procedura penala. Consecinte. - Decizie nr. 446 din data de 25.05.2004
Cerere de revocare a masurii preventive a arestarii. Nepronuntarea instantei asupra cererii. Efecte. - Decizie nr. 981 din data de 20.12.2004
Apel. Nepronuntarea instantei asupra apelului parchetului. Consecinte. - Decizie nr. 827 din data de 28.10.2004
Hotarare judecatoreasca. Lipsa unei motivari coerente si suficiente din perspectiva aplicarii dispozitiilor art.6.1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului. - Decizie nr. 708 din data de 19.04.2011
Cazuri in care se poate face recurs Motivarea solutiei contrazice dispozitivul. - Decizie nr. 1220 din data de 26.08.2009
Rezultatul deliberarii se consemneaza intr-o minuta, care trebuie sa aiba continutul prevazut pentru dispozitivul hotararii. Minuta se semneaza de membrii completului de judecata. - Decizie nr. 452 din data de 30.03.2009
Recurs. Nesemnarea minutei. Nulitate absoluta. Cazul de casare prev.de art. 385/9 pct.3 c.p.p. - Decizie nr. 404 din data de 05.03.2003
Minuta si dispozitivul - Decizie nr. 4/A din data de 18.01.2010
Minuta si dispozitivul - Decizie nr. 343/A din data de 06.10.2009
Minuta si dispozitivul - Decizie nr. 4/A din data de 18.01.2010
Minuta si dispozitivul - Decizie nr. 343/A din data de 06.10.2009
Nepronuntarea instantei de fond asupra exceptiei de neconstitutionalitate invocate in dispoyitivul incheierii. - Decizie nr. 299 din data de 19.12.2009
Contradictie intre minuta si dispozitiv.Constatarea nulitatii absolute a sentintei. - Sentinta comerciala nr. 46 din data de 18.01.2011
Neconcordanta dintre dispozitivul hotararii si considerentele acesteia. Nulitatea hotararii - Decizie nr. 203 din data de 14.09.2005
Anulare decizie de concediere - Sentinta civila nr. 298 din data de 02.04.2015
Actiune,anulare contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 16 din data de 20.01.2015
Actiune in revendicare - Decizie nr. 451 din data de 26.11.2014
Actiune pauliana. - Decizie nr. 129 din data de 12.02.2015