Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Olt

Actiune in revendicare

(Decizie nr. 451 din data de 26.11.2014 pronuntata de Tribunalul Olt)

Domeniu Proprietate privata | Dosare Tribunalul Olt | Jurisprudenta Tribunalul Olt

Asupra recursului civil de fata;
Prin cererea inregistrata la data de 25.01.2012, sub nr.769/311/2012 pe rolul Judecatoriei Slatina, reclamantul S. I. a chemat in judecata pe paratul S. C. solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna obligarea paratului sa ii lase in deplina proprietate si linistita posesie suprafata de aproximativ 600 m.p. pe care o ocupa in mod abuziv din suprafata totala de 5316 m.p. teren intravilan situat in T108/2 conform Titlului de Proprietate nr. 0770/43 emis in data de 9.12.2002 pe numele mamei sale S. F.
In motivare reclamantul a aratat ca detine terenul intravilan in suprafata de 5316 m.p. situat in com. Spineni, sat Alunisu mostenire de la mama sa S. F., teren care i-a fost reconstituit conform Titlului de Proprietate nr. 0770/43 emis in data de 09.12.2002.
Mentioneaza reclamantul ca paratul S.C. i-a ocupat din aceasta suprafata aproximativ 600 m.p. pe latura de V a terenului, in acest fel el nemaiavand acces la terenul sau.
Cu toate ca s-a adresat de mai multe ori C. L. a com. S., a primit raspuns nr. 1079/04.05.2011 prin care s-a constatat ca paratul S.
C-tin i-a ocupat din teren, el nemaiavand cale de acces spre terenul sau, insa paratul refuzand sa ii lase cale de acces Comisia Locala nu il poate obliga, motiv pentru care este necesar sa se adreseze instantei.
Reclamantul a evaluat suprafata de teren ocupata la suma de 500 lei, pentru care a in?eles sa timbreze.
Cererea nu a fost intemeiata in drept.
In sustinerea actiunii reclamantul a depus la dosar copia Titlului de Proprietate nr. 0770/43 emis in data de 9.12.2002 si copie de pe adresa nr. 1079/04.05.2011.
Paratul S. C. a depus la dosar intampinare prin care a solicitat pe cale de exceptie respingerea actiunii, invocand autoritatea de lucru judecat, in temeiul dispozitiilor art. 1201 din vechiul Cod Civil neabrogat in conformitate cu art.230 alin a din Legea 71/2011.
In cazul in care, instanta va respinge acesta exceptie, pe fondul cauzei solicita, respingerea actiunii ca netemeinica si nelegala.
In ceea ce priveste exceptia autoritatii de lucru judecat o considera intemeiata pentru urmatoarele motive:
In anul 1997 autoarea reclamantului din prezenta cauza a depus la Judecatoria Slatina o actiune in revendicare, prin care a solicitat instantei, ca subsemnatul sa fie obligat sa lase in deplina proprietate si linistita posesie suprafata de teren 684 mp, aceeasi suprafata revendicata si in prezentul dosar. Prin Sentinta civila nr.5267/1999 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr.5013/1997 ramasa definitiva si irevocabila, se respinge cererea formulata de reclamant.
Mai mult decat atat, in anul 1998 pe rolul, Judecatoriei Slatina s-a aflat dosarul cu nr. 1516/1998 avand ca obiect cererea introdusa de parat prin care a chemat in judecata pe autoarea reclamantului din cauza de fata, solicitand instantei sa dispuna anularea procesului verbal de punere in posesie nr.26/1997 prin care, in mod eronat C. L. de F. F. S. a atribuit autoarei reclamantului suprafata de 1084 mp de teren din care face parte si lotul de aproximativ 600 mp revendicat si prin prezenta actiune.
Acest dosar a fost solutionat prin Sentinta civila nr.2427/1998 ramasa definitiva si irevocabila, prin care i-a fost admisa actiunea, instanta dispunand anularea partiala a Procesului verbal de punere in posesie si pentru suprafata revendicata din nou astazi.
Paratul precizeaza ca in ambele dosare mentionate mai sus S. F. a fost reprezentata de fiul sau, S. I., reclamantul din cauza de fata.
Considera ca sunt indeplinite conditiile cumulative pentru a putea invoca si sustine exceptia autoritatii de lucru judecat in conformitate cu art. 166 Cod procedura civila, in consecinta solicita instantei admiterea acestei exceptii si respingerea actiunii.
Paratul apreciaza ca pentru solutionarea acestei exceptii ar fi utila conexarea celor doua dosare sus mentionate respectiv: dosar nr. 5013/1997 si dosar nr. 1516/1998 de la Judecatoria Slatina.
In cazul in care instanta va respinge exceptia invocata, solicita pe fondul cauzei respingerea actiunii ca netemeinica si nelegala pentru urmatoarele considerente:
Autorul sau S. F., a detinut in fapt inca inainte de colectivizare si in timpul acesteia terenul pe care il revendica reclamantul. In anul 2002 a fost emis Titlul de proprietate nr. 0856/82 pe numele autorului meu, titlu in care este cuprinsa si suprafata in litigiu, (parcela 46). De altfel, intreaga suprafata reconstituita autorului meu a facut si obiectul actului de partaj voluntar incheiat intre mostenitori, suprafata revendicata de reclamant revenindu-mi mie.
Reclamantul sustine in mod eronat ca a ocupat terenul in mod abuziv. Limitele proprietatii sale nu au fost modificate niciodata, nici reclamantul si nici autoarea acestuia nu au detinut niciodata, in fapt suprafata revendicata. Gardurile care delimiteaza proprietatea mea sunt construite de catre autorul meu si nu au fost niciodata deplasate.
Terenul revendicat de reclamant este aferent casei de locuit construita inca din anul 1940, conform adeverintei nr. 1160/96 eliberata de C. L.S.. Pe acest teren se afla plantati pomi fructiferi si vita de vie, reclamantul nu a detinut niciodata acest teren si nu a avut niciodata cale de acces pe acesta latura a proprietatii sale.
Accesul la proprietatea sa a fost facut intotdeauna si se face si in prezent pe latura de est a proprietatii sale.
Pentru a evidentia faptul ca terenul revendicat se afla in deplina sa proprietate si nu avea cum sa-1 ocupe in mod abuziv si de asemenea, pentru a sublinia reaua credinta a reclamantului anexeaza prezentei Ordonanta Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina prin care reclamantul a fost sanctionat administrativ cu amenda in cuantum de 400 lei, deoarece "a distrus o parte dintr-un gard, proprietatea numitului S. C. .
Anterior, in sustinerea exceptiei a facut vorbire despre Sentinta civila nr.2427/1998 prin care instanta a dispus anularea partiala a Procesului verbal de punere in posesie a reclamantului cu suprafata in litigiu instanta retinand ca a facut dovada ca este proprietarul suprafetei de 1.2 ha teren in care este inclusa si suprafata revendicata in prezentul dosar. Nu acelasi lucru se poate spune si despre autoarea reclamantului care a depus la dosar un act de partaj voluntar din anul 1919, care nu a fost luat in considerare de catre instanta deoarece nu s-a putut stabili identitatea amplasamentelor.
In cererea de chemare in judecata reclamantul face vorbire despre Titlul de proprietate nr. 0770/43/2002. Precizam ca acest Titlu de proprietate a fost emis cu incalcarea prevederilor legale avand in vedere ca prin adresa 131/14.03.2000 P. J. O. someaza C. L. de F. F. S."sa sisteze orice demers privind eliberarea titlului de proprietate privind suprafata aflata in litigiu" cu recomandarea sa-si reconsidere pozitia initiala fata de acest litigiu pana la pronuntarea unei Hotarari definitive si irevocabile. Asa cum am aratat instanta a anulat procesul verbal de punere in posesie a reclamantului si cu toate acestea , dupa cum sustine reclamantul aceasta suprafata s-ar regasi si in titlul sau de proprietate.
Paratul invedereaza instantei ca reclamantul are in prezent acces catre proprietatea sa tot pe terenul sau, pe latura de est, pe un teren arabil, aflat in afara gospodariei imprejmuite cu gard, el dand dovada de buna credinta. Nu intelege de ce, reclamantul sustine pe deoparte ca nu are acces la proprietatea sa si mai grav, ca i-a ocupat abuziv terenul pe care nu 1-a detinut niciodata.
Avand in vedere  cele  prezentate, solicita  instantei pe cale de exceptie respingerea actiunii, invocand autoritatea de lucru judecat, in temeiul dispozitiilor art. 1201 din vechiul Cod Civil neabrogat in conformitate cu art.230 alin a din Legea 71/2011.
In cazul in care instanta va respinge acesta exceptie, pe fondul cauzei solicita respingerea actiunii ca netemeinica si nelegala.
In drept au fost invocate dispozitiile art. 115-118; art. 166 Cod Procedura civila art. 1201 din vechiul Cod Civil neabrogat in conformitate cu art.230 alin a din Legea 71/2011.
De asemenea a solicitat atasarea dosarelor nr. 5013/1997 si dosar nr. 1516/1998 de la Judecatoria Slatina.
In sustinerea intampinarii paratul a depus la dosar inscrisuri ( f. 13-26)
Reclamantul a depus la dosar raspuns la intampinare si precizari prin care a solicitat respingerea exceptiei autoritatii de lucru judecat invocata de parat ca neintemeiata.
Prin intampinare paratul a invocat exceptia autoritatii de lucru judecat motivat de faptul ca prin sentinta civila nr. 5267/1999 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr. 5013/1997, eu reclamantul am solicitat instantei ca paratul sa-mi lase in deplina proprietate si linistita posesie aceiasi suprafata de teren.
Mentioneaza ca exceptia este neintemeiata intrucat in acel dosar, prin sentinta pronuntata instanta a respins actiunea motivat de faptul ca este prematur introdusa, intrucat atat pentru terenul meu cat si pentru terenul paratului nu au fost eliberate titlurile de proprietate, astfel incat adeverinta si procesul verbal de punere in posesie nu constituie titlu de proprietate care sa poata fi examinat in cadrul unor actiuni in revendicare. Atata timp cat instanta nu s-a pronuntat pe fondul cauzei, respingand actiunea ca prematur introdusa considera exceptia autoritatii de lucru judecat ca neintemeiata.
In privinta actiunii principale considera ca numai in urma efectuarii unei expertize tehnice judiciare se poate stabili cu exactitate daca, atat eu cat si paratul detinem o suprafata mai mare, sau mai mica, in comparatie cu titlul de proprietate si daca vecinatatile, conform titlului de proprietate, corespund cu realitatea.
De asemenea, prin prezenta intelege sa formuleze precizari la actiune prin care solicita sa se stabileasca si liniile de hotar ale celor doua proprietati, astfel intelegand sa formuleze ca si capat de cerere granituirea proprietatilor conform titlului pe proprietate.
Paratul, prin aparator, a depus la dosar intampinare prin care a solicitat, respingerea actiunii, invocand, pe cale de exceptie, autoritatea de lucru judecat, in conformitate cu art.166 C.proc civ.
Arata ca, in anul 1997, autoarea reclamantului, a depus la Judecatoria Slatina o actiune in revendicare, prin care a solicitat instantei, ca el sa fie obligat sa lase in deplina proprietate si linistita posesie, suprafata de 684 mp, suprafata revendicata si in cauza prezenta, insa sub formularea "aproximativ 600 mp".
Prin Sentinta civila nr.5267/1999, pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr.5013/1977, ramasa definitiva si irevocabila, s-a respins cererea formulata.
Paratul arata ca hotarul dintre parti nu a fost modificat niciodata, deci o noua cerere in acest sens nu isi gaseste justificarea.
Pe fond, in cazul in care exceptia va fi respinsa, solicita respingerea actiunii ca neintemeiata.
Tot pe rolul Judecatoriei Slatina, s-a aflat dosarul nr. 1516/1998, prin care eu am solicitat instantei sa dispuna anularea procesului verbal de punere in posesie nr.26/1997 prin care, in mod eronat C.L. de F.F. S., atribuise autoarei reclamantului din prezenta cauza suprafata de 1084 mp de teren din care face parte si lotul de aproximativ 600 mp revendicat prin prezenta actiune.
In anul 2002, a fost emis Titlul de proprietate nr.0856/82, pe numele autorului meu, titlu in care este inserata suprafata in litigiu, in TI08/8 , P 46, intravilan.
Intreaga suprafata reconstituita autorului sau a facut obiectul actului de partaj voluntar incheiat intre mostenitori, suprafata revendicata de reclamant revenindu-mi mie.
Limitele proprietatii sale nu au fost modificate niciodata, nici reclamantul si nici autoarea acestuia nedetinand niciodata, in fapt, suprafata revendicata. Gardurile care delimiteaza proprietatea sa sunt construite de autorul sau si nu au fost mutate niciodata de pe locul initial.
Terenul revendicat de reclamant este aferent casei de locuit construita in 1940 (in dovedire adeverinta nr. 1160 196 - eliberata de C. L. S.). Pe acest teren se afla plantatie de pomi fructiferi si vita-de-vie, iar reclamantul nu a avut niciodata cale de acces pe aceasta latura a proprietatii mele, ci pe latura de est.
De altfel, reclamantul din prezenta cauza a fost sanctionat administrativ, cu amenda in cuantum de 400 lei, deoarece mi-a distrus o parte din gardul care delimita proprietatea sa.
In cererea de chemare in judecata reclamantul depune T.P. 0770/43/9.12.2002, titlu al carui proces verbal de punere in posesie a fost anulat prin sentinta civila 2427/15.04.1998 - dosar 1516/1998.
Prin adresa 131/14.03.2000 C. L. de F. F. S. a fost somata de Institutia Prefectului "sa sisteze orice demers privind eliberarea titlului de proprietate privind suprafata in litigiu", pana la pronuntarea definitiva a hotararii judecatoresti (s.c. 2427/15.04.1998).
Desi s-a instanta s-a pronuntat, prin decizia amintita, reclamantul sustine ca suprafata despre care face vorbire in cerere se afla in continuare in titlul sau de proprietate.
Din simpla comparare a titlurilor de proprietate, veti observa ca T 108/2, are (in titlul reclamantului) parcelele: P 129,130 si P 131 - parcele cu care eu nu ma invecinez absolut deloc, aflandu-se peste strada de proprietatea mea.
Singura parcela ce apartine autoarei reclamantului, vecina cu proprietatea sa este cea din T 108/2, P 42, de 616 mp, unde el este vecin la sud si vest, detinand parcelele 43, 44, 45 si 46.
Pentru motivele aratate, solicita respingerea actiunii, in principal-pe cale de exceptie, in subsidiar - ca neintemeiata, cu cheltuieli de judecata.
In cursul cercetarii judecatoresti a fost administrata proba cu inscrisurile depuse la dosar, proba testimoniala, sens in care a fost audiat martorul D. L., propus de parat si proba cu expertiza specialitatea topografie-cadastru intocmit in cauza de expert F. M. (f.66-77).
La data de 23.10.2014 reclamantul a depus la dosar precizari si completare a cererii prin care intelege sa precizeze actiunea in sensul ca solicita instantei sa oblige paratul sa-i lase in deplina proprietate si linistita posesie suprafata de teren de 663.91 mp. cuprinsa intre punctele 14.18.17 si 15 si suprafata de 1260.54 m.p. cuprinsa intre punctele A. 13, 21 si B. asa cum rezulta din expertiza intocmita in prezenta cauza.
De asemenea, solicita stabilirea liniei de hotar intre punctele stabilite de expert prin raportul de expertiza.
Avand in vedere concluziile expertului, in sensul ca suprafata de teren intravilan de 616 m.p. detinut de el in Titlul de Proprietate in T108/2, P 42 situat intre punctele 5,2,9,10,11 si 13 nu se regaseste pe teren si aceiasi suprafata de teren se afla pe Titlul de Proprietate a paratului si este detinuta de acesta, prin prezenta intelege sa solicite  si anularea Titlului de Proprietate nr. 856/82 emis in data de 09.10.2002 pe numele paratului in ceea ce priveste suprafata de 616 m.p. In acest sens depune o schita cadastrala a suprafetelor de teren unde figureaza la pozitia 27, cu o la?ime de 9 m.l. iesire la DJ 703.
Prin incheierea pronuntata la data de 23.10.2012 instanta in conformitate cu disp. art. 99 alin 1 din R.O.I. a dispus inaintarea capatului de cerere formulat de reclamantul S. I. odata cu depunerea precizarii si completarii la cererea de chemare in judecata in dosarul cu nr.769/311/2012  in contradictoriu cu paratul S. C.  avand ca obiect anulare a titlului de proprietate cu nr.856/82 emis in data de 9.10.2002 pe numele paratului la serviciul registratura in vederea repartizarii aleatorie la un complet specializat pe litigii de fond funciar.
In conformitate cu disp.art.244 pct.1 din CPCIV a dispus suspendarea prezentei cauze avand ca obiect revendicare imobiliara formulata de reclamantul S. I. impotriva paratului S. C., pana la solutionarea cauzei civile avand ca obiect anulare a titlului de proprietate cu nr. 856/82 emis in data de 9.10.2002 pe numele paratului, respectiv pana la data la care hotararea ce se va pronunta va deveni irevocabila.
La data de 14.01.2014 reclamantul a solicitat repunerea cauzei pe rol intrucat cauza ce a facut obiectul dosarului nr. 10600/31172012 a fost solutionata definitiv si irevocabil.
La data de 24.03.2014 reclamantul a depus la dosar precizari prin care intelege sa isi completeze actiunea in sensul de a obliga paratul sa ii lase in deplina proprietate si linistita posesie, in afara de suprafata de 616 m.p. teren intravilan arabil solicitat prin actiunea principala, si urmatoarele suprafete de teren:
- Suprafata de 663,91 m.p. cuprinsa intre punctele 14,18,17,16 si 15 si suprafata de 1260,54 m.p. cuprinsa intre punctele A, 13, 21 si B conform raportului de expertiza depus la dosar.
De asemenea, solicita stabilirea liniilor de hotar dintre cele doua proprietati, avand in vedere situatia de fapt si conflictul dintre parti cu privire la suprafetele de teren.
      Reclamantul a depus la dosar copia sentintei civile nr. 7541/03.07.2013 pronuntata de Judecatoria Slatina in dos. nr.10600/311/2012.
Paratul a formulat obiectiuni la raportul de expertiza intocmit in cauza, intrucat d-na expert nu a facut nici un fel de referire la faptul ca hotarul nu a fost modificat, existand delimitare in acest sens.
Instanta a respins obiectiunile formulate de parat ca fiind neintemeiate .
In conditiile art. 137 alin. 2 V.C.pr.civ., instanta se va pronunta mai intii asupra excep?iei tardivita?ii formularii cererii de completare ?i precizare la ac?iunea principala invocata de catre pirit
Astfel potrivit disp.art.112 din vechiul cod de procedura civila cererea de cchemare in judecata trebuie sa cuprinda elementele prevazute de articolul men?ionat printre care se regase?te ?i obiectul cererii ?i valoarea lui, dupa pre?uirea reclamantului atunci cind pre?uirea este posibila .
 Ceea ce inseamna ca reclamantul nu este ?inut de obiectul indicat ini?ial in cererea de chemare in judecata ci in condi?iile art. 132 din CPCIV el poate sa il completeze ori sa il modifice.
In spe?a reclamantul in raport de concluziile raportului de expertiza a formulat precizari la ac?iunea principala ?i completari prin care a solicitat revendicarea suprafe?elor din extravilan ?i stabilirea liniei de hotar dintre proprieta?ile par?ilor care se invecineaza .
Prin urmare in raport de aceste considerente instan?a va respinge  exceptia tardivitatii formularii cererii de completare si precizare la actiunea principala invocata de catre paratul S. C. in contradictoriu cu reclamantul S. I. ca fiind neintemeiata. 
Prin sentinta civila nr.  5388 din data de 03 iunie 2014, pronuntata de Judecatoria Slatina, in dosar nr. 769/311/2012, s-a respins exceptia tardivitatii formularii cererii de completare si precizare la actiunea principala invocata de catre paratul S. C. in contradictoriu cu reclamantul S.I. ca fiind neintemeiata.
S-a admis in parte actiunea principala avand ca obiect revendicare imobiliara si granituire formulata de reclamantul S. I., asa cum a fost precizata si completata la data de 17.04.2012 , 23.10.2012 si respectiv la data de 24.03.2014 in contradictoriu cu paratul S. C. si in consecinta stabileste linia de hotar dintre parti asa cum este redata in schita anexata raportului de expertiza in planul de situatie -anexa 4 dupa cum urmeaza : de la Vest la Est ,pornind de la punctul cu nr.11 si se desfasoara prin punctele 14,18 si 19 avand distanta dintre puncte astfel intre punctele 11 si 14 =5,55 m, intre punctele 14 si 18 =402,12 m ,intre punctele 18 si 19 = 33,75 m ,si se continua de la punctul 19 catre sud prin punctele 21 pana  la punctul B ,avand  distanta dintre puncte astfel, intre punctele 19 si 21 =11,18 m iar intre punctele 21 si B =1,34 m ,iar de la este la vest hotarul dintre parti este delimitat pe plan de punctele B si A distanta dintre puncte fiind de 438,89 m acesta continuand catre nord prin punctele A ,13 si 11 avand distanta dintre punctele A si 13 = 4,42 m si intre punctele 13 si 11 =8,03 m.
S-a respins capatul de cerere avand ca obiect revendicare imobiliara ca fiind neintemeiat .
Se vor compensa in parte cheltuielile de judecata efectuate de parti si in consecinta dispune obligarea paratului la plata sumei de 314,2 lei catre reclamant cu acest titlu.
Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a retinut urmatoarele:
In fapt reclamantul , detine terenul intravilan in suprafata de 5316 m.p. situat in com. Spineni, sat Alunisu mostenire de la mama sa S. F., teren care i-a fost reconstituit conform Titlului de Proprietate nr. 0770/43 emis in data de 09.12.2002.
Mentioneaza reclamantul ca paratul S.C. i-a ocupat din aceasta suprafata aproximativ 600 m.p. pe latura de V a terenului, in acest fel el nemaiavand acces la terenul sau.
La data de 23.10.2012 reclamantul a depus la dosar precizari si completare a cererii prin care intelege sa precizeze actiunea in sensul ca solicita instantei sa oblige paratul sa-i lase in deplina proprietate si linistita posesie suprafata de teren de 663.91 mp. cuprinsa intre punctele 14.18.17 si 15 si suprafata de 1260.54 m.p. cuprinsa intre punctele A. 13, 21 si B. asa cum rezulta din expertiza intocmita in prezenta cauza.
La data de 24.03.2014 reclamantul a depus la dosar precizari prin care intelege sa isi completeze actiunea in sensul de a obliga paratul sa ii lase in deplina proprietate si linistita posesie, in afara de suprafata de 616 m.p. teren intravilan arabil solicitat prin actiunea principala, si urmatoarele suprafete de teren:
- Suprafata de 663,91 m.p. cuprinsa intre punctele 14,18,17,16 si 15 si suprafata de 1260,54 m.p. cuprinsa intre punctele A, 13, 21 si B conform raportului de expertiza depus la dosar.
      De asemenea, solicita stabilirea liniilor de hotar dintre cele doua proprietati, avand in vedere situatia de fapt si conflictul dintre parti cu privire la suprafetele de teren. 
Potrivit art. 480  C. Civ., dreptul de proprietate este dreptul ce are cineva de a se bucura si dispune de un lucru in mod exclusiv si absolut, in limitele determinate de lege.
Actiunea in revendicare este cel mai energic mijloc de aparare a acestui drept, fiind definita ca acea actiune reala prin care proprietarul care a pierdut posesia bunului sau cere restituirea acestui bun de la posesorul neproprietar, fiind o actiune petitorie ce tinde la stabilirea directa a dreptului de proprietate al reclamantilor.
Din definitia si caracterul sau se desprinde si una dintre conditiile de exercitare a actiunii, si anume aceea ca reclamantul sa fie titularul dreptului de proprietate asupra bunului revendicat, redobandirea posesiei fiind un efect accesoriu al actiunii, cazand insa in sarcina celui ce se pretinde titular al dreptului  a face dovada acestuia.
Fata de inconvenientele generate de dificultatea probatiunii, in practica judiciara au fost concretizate cateva principii aplicabile, fiind evidentiate situatii  dupa cum ambele parti produc un titlu, caz in care se face distinc?ie dupa provenienta lor, numai una dintre parti este in masura sa probeze dreptul, imprejurare in care castiga paratul care face dovada titlului cu care poseda sau reclamanta, cu conditia ca titlul sa emane de la un tert si ca data titlului sa fie anterioara posesiei paratului sau, ultima situatie, anume aceea in care nici una dintre parti nu are titlu si nu poate invoca dobandirea bunului prin uzucapiune, caz in care se procedeaza la compararea celor doua posesii in conflict, urmand a castiga cel care are o posesie mai caracterizata, respectiv mai indelungata, neviciata, de buna-credinta.
Astfel in speta ,din cercetarea inscrisurilor si prezentarea situatiei de fapt se retine ca, piritul S. C. nu ocupa nici o suprafa?a de teren din  terenul intravilan revendicat de catre reclamant ?i cu atit mai mult s-a men?ionat de catre expertul care a efectuat masuratorile la fa?a locului ca suprafa?a de teren din intravilan inscrisa in titlul de proprietate al reclamantului nu se regase?te pe teren .
De asemenea prin raportul de expertiza intocmit in cauza s-a constatat ca de fapt piritul ar ocupa din titlul de proprietate al reclamantului suprafe?ele de teren de 663,91 mp ?i de 1260,54 mp situate in extravilan fara insa sa se precizeze daca s-au masurat suprafe?ele de teren din extravilan de?inute de ambele par?i in baza titlurilor de proprietate ?i cu atit mai mult sa se individualizeze fiecare suprafa?a de teren care se presupunea ca este ocupata de pirit  prin vecinata?i ?i nu in ultimul rind prin identificarea acesteia pe parcele ?i tarla astfel cum sunt inscrise in titlul de proprietate . Astfel fiind, in aplicarea art. 480 C.Civ. si a art. 1 din Protocolul 1  la Conventia Europeana a Drepturilor Omului, retinandu-se ca paratul nu stapane?te  terenul revendicat de catre reclamant pentru care a formulat precizarile ?i completarile ulterioare ,gasindu-se  in prezen?a unui  titlu care sa ii  confere indreptatirea de a exercita prerogativa posesiei, instanta va respinge capatul de cerere avand ca obiect revendicare imobiliara ca fiind neintemeiat .
In ceea ce prive?te capatul de cerere al ac?iunii principale prin  care s-a solicitat grani?uirea in raport de aceea?i situa?ie de fapt instan?a re?ine ca potrivit art. 584 din vechiul cod civil orice proprietar poate indatora pe vecinul sau la grani?iurea proprieta?ii lipite cu a sa iar cheltuielile cu grani?iurea se vor face pe jumatate prin coraborare ?i cu art.585 in baza caruia tot proprietarul i?i poate ingradi proprietatea .
A?a fiind in raport de aceste considerente instan?a va admite acest capat de cerere ?i in consecin?a va stabili linia de hotar dintre parti asa cum este redata in schita anexata raportului de expertiza in planul de situatie -anexa 4 dupa cum urmeaza : de la Vest la Est ,pornind de la punctul cu nr.11 si se desfasoara prin punctele 14,18 si 19 avand distanta dintre puncte astfel intre punctele 11 si 14 =5,55 m, intre punctele 14 si 18 =402,12 m ,intre punctele 18 si 19 = 33,75 m ,si se continua de la punctul 19 catre sud prin punctele 21 pana  la punctul B ,avand  distanta dintre puncte astfel, intre punctele 19 si 21 =11,18 m iar intre punctele 21 si B =1,34 m ,iar de la este la vest hotarul dintre parti este delimitat pe plan de punctele B si A distanta dintre puncte fiind de 438,89 m acesta continuand catre nord prin punctele A ,13 si 11 avand distanta dintre punctele A si 13 = 4,42 m si intre punctele 13 si 11 =8,03 m.
Potrivit art. 276 din VCPCIV coroborat cu art.584 din vechiul CCIV se vor compensa in parte cheltuielile de judecata efectuate de parti si in consecinta se va dispune obligarea paratului la plata sumei de 314,2 lei catre reclamant cu acest titlu.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamantul S. I., , considerand-o netemeinica si nelegala, solicit potrivit disp. art.304 C.p.civila casarea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare.
In motivare se arata ca, prin actiunea principala a solicitat obligarea paratului sa ii lase in deplina proprietate si linistita posesie suprafata de aproximativ 600 m.p. pe care ii ocupa din suprafata de 5316 m.p. teren intravilan situate in T108/P2 conform titlului de proprietate. De asemenea, dupa efectuarea expertizei a solicitat instantei sa oblige paratul sa ii lase si suprafetele de 663,91 m.p. si 1260,54 m.p. suprafete pe care expertul le-a individualizat ca fiind ocupate de parat.
Considera sentinta atacata neintemeiata motivat de faptul ca instanta atata timp cat a stabilit linia de hotar, conform raportul de expertiza, linie care include si suprafetele solicitate prin precizari ar fi trebuit sa admita si capatul de cerere privind revendicarea celor doua suprafete de teren extravilan, suprafete pe care expertul a stabilit ca sunt ocupate de parat.
In ceea ce priveste capatul de cerere principal (revendicarea suprafetei de 616 m.p.) considera ca instanta de fond nu a motivat decizia de a respinge, rezumandu-se doar la mentionarea faptului ca expertul a precizat ca suprafata nu se regaseste pe teren.
De asemenea, instanta nu a facut nici o referire la probele administrate in cursul cercetatii judecatoresti, nemotivand de ce nu a tinut seama de schita cadastrala depusa la dosarul cauzei de P. comunei S., schita din care rezulta clar ca terenul intravilan in suprafata de 616 m.p. ( pe care expertul precizeaza ca nu se regaseste pe teren ) avea dinainte de reconstituirea dreptului de proprietate deschidere la drumul judetean. Ori atata timp cat acel teren reprezinta fostul amplasament, instanta ar fi trebuit sa i-l acorde acesteia in posesie. Singura motivare a instantei de fond este aceea ca terenul sau nu se regaseste pe teren, este normal sa nu se regaseasca pe teren atata timp cat este ocupat de parat.
Instanta, asa cum i-a fost recomandat si prin sentinta civila nr. 7541/03.07.2013 din dosarul nr. 10600/311/2012, ramasa definitiva prin respingerea recursului, ar fi trebuit sa stabileasca daca suprafata de 616 m.p. teren intravilan se regaseste in ambele titluri de proprietate sau in al carui titlu se regaseste si sa stabileasca cui ar fi trebuit sa ii fie reconstituita aceasta suprafata de teren, in functie de vechiul amplasament, registrul agricol, etc. Faptul ca expertul a stabilit ca suprafata sa de 616 m.p.din titlul de proprietate nu se regaseste pe teren este normal, intrucat aceasta suprafata de teren se afla in posesia paratului. Nici nu trebuia facuta expertiza pentru a stabili acest fapt, acesta fiind si motivul pentru care a formulat actiunea, acela ca paratul ii ocupa acesta suprafata de teren?
Instanta ar fi trebuit sa compare titlurile de proprietate si sa stabilesca care dintre cele doua parti este indreptatit sa ii fie atribuita in posesie aceasta suprafata de teren, fapt ce nu se regaseste in motivarea instantei.
Pentru aceste motive considera decizia neintemeiata, nemotivata si pentru care va solicita casarea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare.
Paratul S. C. , a formulat intampinare prin care  solicita respingerea recursului pentru urmatoarele motive:
Potrivit dispozitiilor Legii nr. 18/1991, a fondului funciar, asa cum in mod corect a retinut instanta de fond , conditiile pentru constatarea nulitatii unui titlu de proprietate sunt cele prevazute de Art. III alin. l din Legea nr. 169/1997.
Judecatoria a constatat ca fata de niciunul dintre titlurile de proprietate nu au  existat motive care sa atraga nulitatea acestora .
Titlul de Proprietate nr.856/82/09.10.2002 emis pe numele sau a fost intocmit cu respectarea prevederilor legale in materie, asa cum, in mod corect, a retinut instanta de judecata .
S-a dovedit ca acesta corespunde cu actele premergatoare emiterii sale in Concordanta cu principiul conformitatii titlului cu actele premergatoare .
Pentru aceste motive, solicita respingerea recursului ca neintemeiat si mentinerea sentintei pronuntata de instanta de fond .
In drept : au fost invocate dispozitiile art. 115-118 din Codul de Procedura Civila .
Analizand sentinta prin prisma motivelor de recurs invocate in conformitate cu dispozitiile art. 304 Cod procedura civila, dar si art. 3041 Cod procedura civila, tribunalul urmeaza sa constate ca recursul este fondat.
Dreptul la un proces echitabil impune motivarea hotararilor judecatoresti intrucat numai pe aceasta cale se poate verifica maniera in care in circumstantele concrete ale cauzei au fost analizate.
Exigenta motivarii este esentiala in administrarea adecvata a justitiei, in conditiile in care considerentele reprezinta partea cea mai intinsa a hotararii, locul in care se indica motivele de fapt si de drept care au format convingerea instantei.
Printre pilonii de baza ai dreptului la un proces echitabil se numara si dreptul oricarei parti in cadrul unei proceduri judiciare de a prezenta instantei observatiile, argumentele si mijloacele sale de proba, coroborat cu dreptul fiecarei parti ca aceste observatii si argumente sa fie examinate in mod efectiv. Cu privire la aceste aspecte, obligatia instantei de motivare a hotararilor sale este singurul mijloc prin care se poate verifica respectarea lor.
Motivarea trebuie sa fie pertinenta, completa, intemeiata, omogena, concreta, convingatoare si accesibila, fiind de esenta hotararilor, reprezentand o garantie pentru parti ca cererile lor au fost analizate cu atentie. Practica instantei supreme este orientata in acest sens, afirmand constant ca inexistenta motivarii atrage casarea hotararii, la fel si o motivare necorespunzatoare, o motivare excesiv de succinta sau necorespunzatoare in raport cu complexitatea cauzei echivaleaza, practic, cu inexistenta motivarii.
Aceeasi concluzie se desprinde si din jurisprudenta consacrata a Curtii Europene a Drepturilor Omului, referitoare la dreptul la un proces echitabil.
Curtea a statuat  ca dreptul la un proces echitabil, garantat de art. 6 par. 1 din Conventie, inglobeaza, intre altele, dreptul partilor unui proces de a-si prezenta observatiile pe care le apreciaza ca fiind pertinente cauzei lor. Intrucat Conventia nu vizeaza garantarea unor drepturi teoretice sau iluzorii ci drepturi concrete si efective, acest drept nu poate fi considerat ca fiind efectiv decat daca aceste observatii sunt cu adevarat "ascultate", adica examinate propriu-zis de catre instanta sesizata.
Astfel cum rezulta din hotararea din 28 aprilie 2005 in cauza Albina c. Romania, Curtea a retinut ca  art. 6 implica mai ales, in sarcina "tribunalului", obligatia de a proceda la o examinare efectiva a motivelor, argumentelor si cererilor de proba ale partilor sub rezerva aprecierii pertinentei acestora" ,obligatia instantei de a raspunde prin motivare la argumentele prezentate de parti este justificata, intrucat "numai prin pronuntarea unei hotarari motivate poate fi realizat un control public al administrarii justitiei" (hotararea Hirvisaari c. Finlanda din 27 septembrie 2001).
Curtea este constanta in a statua, legat de buna administrare a justitiei, ca "deciziile judiciare trebuie sa indice de o maniera suficienta motivele pe care se bazeaza" (cauzele Ruiz Torija c. Spania, hot. din 9 decembrie 1994, 29; Helle c. Finlanda, hot. din 19 decembrie 1997; Suominen c. Finlanda, hot. din 1 iulie 2003, 34 sau Dimitrellos c. Grecia, hot. din 7 aprilie 2005, 15). Cat priveste, spre exemplu, cauza Albina c. Romania (hot. din 28 aprilie 2005, 30), Curtea releva ca orice hotarare judecatoreasca trebuie motivata, astfel incat judecatorul sa raspunda tuturor argumentelor prezentate de parti. Aceasta obligatie este justificata, intrucat "numai prin pronuntarea unei hotarari motivate poate fi realizat un control public al administrarii justitiei" (hot. Hirvisaari c. Finlanda din 27 septembrie 2001).
Curtea apreciaza ca instanta nu este intotdeauna datoare sa analizeze separat fiecare sustinere a partilor, putand selecta sau grupa argumentele utile in solutionarea cauzei, dar ignorarea completa a acestora echivaleaza cu lipsirea partii de un veritabil acces la justitie.
Raportandu-ne la hotararea atacata, se observa ca instanta de fond  nu a luat in considerare  argumentele pe care recurentul reclamant le-a prezentat in sustinerea actiunii precizate formulate: solicitarea de  a fi obligat paratul sa -i lase in deplina proprietate si linistita posesie suprafata de teren de 663,91 m.p cuprinsa intre punctele 14,18,17 si 15 si suprafata de 1260,54 m.p cuprinsa intre punctele A,13,21 si B, cu respectarea regimului juridic al actiunii in revendicare imobiliara (proba dreptului de proprietate prin raportate la principiile concretizate de practica judecatoreasca pornind de la premisa ca in cauza dedusa judecatii ambele parti detin titluri de proprietate emise de Comisia Judeteana Olt)  si ca efect al actiunii in revendicare solutionarea intregii cauze.
In conformitate cu dispozitiile art. 312 pct. 5 Cod procedura civila, tribunalul va admite recursul, va casa sentinta si va trimite cauza spre rejudecare la aceeasi instanta.
In rejudecare, instanta de fond va proceda la solutionarea cauzei respectand regulile in materia motivarii hotararilor judecatoresti, in raport de specificul si complexitatea cauzei , va analiza cauza  in raport de cele  retinute  si celelalte motive invocate inaintea instantei a carei hotarare a fost casata.
Data publicarii pe portal:04.06.2015
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Proprietate privata

Exercitarea in mod abuziv a dreptului de proprietate. Schimbare destinatie imobil. Acordul coproprietarilor - Sentinta civila nr. 265 din data de 04.06.2014
Despagubiri pentru lipsa folosintei unei suprafete de teren. - Decizie nr. 520 din data de 29.05.2012
Reconstituirea dreptului de proprietate privata - Decizie nr. 483 din data de 26.05.2011
COMPARARE DE TITLURI . ADMISIBILITATE - Decizie nr. 348 din data de 29.10.2009
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 309 din data de 26.01.2011
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 385 din data de 27.01.2011
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 135 din data de 19.01.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 38 din data de 12.01.2011
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 1227 din data de 24.11.2010
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 1220 din data de 24.11.2010
Obligatia de a face - Sentinta civila nr. 292 din data de 28.04.2010
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 03.06.2010
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 567 din data de 23.06.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 603 din data de 26.11.2008
Granituire - Sentinta civila nr. 49 din data de 20.01.2009
Legea nr. 10/2001 pana la solutionarea notificarii formulata de antecesorii reclamantilor, instrainarea imobilelor vizate este interzisa, indiferent de modalitatea instrainarii. Instrainarea prin licitatie si adjudecare nu este exclusa de la aplicarea tex - Decizie nr. 20 din data de 22.01.2014
Admisibilitatea actiunii unei persoane in contradictoriu cu Primarul Mun. B pentru obligarea acestuia de intrare in legalitate privind emiterea de parat a autorizatiei de constructie in conditiile legii. - Decizie nr. 3432/R din data de 25.06.2013
Succesiune. Acceptare, prin formularea cererii pentru reconstituirea dreptului de proprietate - Decizie nr. 827/R din data de 20.04.2012
Societati comerciale. Societate pe actiuni. - Decizie nr. 10/Ap din data de 05.02.2009
Societate comerciala. Societate pe actiuni. Convocare A.G.A. In aprecierea calitatii unei persoane de a cere convocarea adunarii generale nu intereseaza daca acea persoana va putea si vota in acea adunare generala persoanei. Art.119 alin.3 si art... - Decizie nr. 4/Ap din data de 22.01.2009