Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Beclean

Respinge cererea formulata, in cauza nefiind facuta dovada indeplinirii conditiilor expres prev. de art. 235 si 239 Cod procedura civila.

(Sentinta civila nr. 1323/2011 din data de 09.09.2011 pronuntata de Judecatoria Beclean)

Domeniu Executarea silita | Dosare Judecatoria Beclean | Jurisprudenta Judecatoria Beclean

Respinge cererea formulata, in cauza nefiind facuta dovada indeplinirii conditiilor expres prev. de art. 235 si 239 Cod procedura civila.
      
      Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr. de mai sus petenta CI, a solicitat ca, intr-un termen cat mai rapid si fara citarea partilor, sa se incuviinteze inventarierea de catre executorul judecatoresc a bunurilor mobile din imobilul situat in B. identificat in CF _, nr. topo_. Cu cheltuieli de judecata.
      In motivarea cererii, petenta arata ca la data de 20.01.2011 a dobandit la licitatie in cadrul executarii silite din dos. ex. nr. al BEJ MM, un drept de proprietate asupra imobilului situat in B., identificat in CF_, nr. topo. Dosarul de executare a avut ca obiect executarea silita a debitoarei SC Z SRL si a garantei fidejusoare PM, executare silita pornita la cererea creditoare OM SA - Agentia B. Imobilul era grevat de o ipoteca instituita in favoarea creditoarei C SA - Sucursala B, precum si de o interdictie de instrainare si grevare sarcini. La 14.02.2011, petentei i s-a eliberat de catre executorul judecatoresc MM, Actul de adjudecare, act pe care l-a inscris in CF prin Incheierea BCPI nr. _Prin aceeasi incheiere s-a dispus si radierea ipotecii instituite in favoarea creditoarei C SA - Sucursala B, a interdictiei de instrainare si de grevare de sarcini, precum si a celorlalte somatii executionale instituite asupra imobilului. Se mai arata ca, odata cu inscrierea dreptului de proprietate in CF,  a descoperit ca la 9.02.2011, inainte de eliberarea  imobilului de sub ipoteca creditoarei C SA si de radierea interdictiei de instrainare, precum si de ridicarea somatiei executionale, se inscrisese un contract sub semnatura privata incheiat intre PM si numitul SM, contract care nu indeplinea conditiile legale pentru a fi inscris in CF. Mai mult acest contract ar fi trebuit inscris in partea a III a privind sarcinile, nu in partea privind dreptul de proprietate, parte in care apar numai proprietarii imobilelor. Prin inscrierea acestui contract in CF, s-a urmarit de catre cei doi impiedicarea institutiei petente de a intra in spatiul care constituie proprietatea sa, pentru ca, in urma cererii petentei de evacuare a celor doi, in data de 28.04.2011, in cadrul dosarului executional nr. , executorul judecatoresc MM a procedat doar la evacuarea numitei PM, numitul SM ramanand in continuare in spatiul care constituie proprietatea petentei.
      Mai arata petenta ca a formulat actiune impotriva celor doi, solicitand si evacuarea paratului SM din imobilul proprietatea sa, precum si o cerere de ordonanta presedintiala pentru evacuarea acestuia. In motivarea acesteia din urma, petenta a solicitat a se constata ca, in temeiul dreptului sau de proprietate, are si atributul posesiei acestui imobil, insa datorita ocuparii abuzive, fara nici un titlu, a imobilului de catre parat, nu poate intra in posesia imobilului, motiv pentru care a inchiriat un alt spatiu in B... La data de 23.06.2011, mandatarul paratului a aratat ca imobilul a fost parasit de acesta chiar a doua zi dupa evacuare, dupa cum rezulta din incheierea de sedinta anexata.
      Avand in vedere situatia expusa, precum si faptul ca petenta este nevoita sa plateasca chirie si utilitati intr-un spatiu in B_, in valoare aprox. de 800 lei, cu toate ca are un imobil in proprietate, cu toate ca acesta este nelocuit, considera ca cererea de asigurare de dovezi indeplineste conditiile prev. de art. 235-240 C.pr.civila. Avand in vedere urgenta pentru institutia petenta de a intra in posesia imobilului, solicita sa se incuviinteze inventarierea si constatarea starii bunurilor mobile care vor fi gasite de executorul judecatoresc M M in imobilul sus indicat.
      In drept s-au invocat prevederile art. 235-241 C.pr.civila, art. 480 C.civil.     
       Au fost anexate actiunii: Incheierea CF nr_., Act de adjudecare din _. eliberat de executorul judecatoresc MM in dosarul nr__, proces verbal de licitatiei imobiliara din , extras CF, incheierea din _. pronuntata de Judecatoria Beclean in dosarul nr. _, proces verbal de evacuare a debitoarei PM din 28.04.2011, contract de inchiriere imobiliara nr. _ incheiat intre SC MI SRL si CI B. 
      Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
      Din verificarile efectuate la registratura instantei se constata ca pe rolul acestei instante a fost dosarul nr. _ avand ca obiect ordonanta presedintiala - evacuare, actiune formulata de petenta impotriva paratului SM, ce a fost respinsa ca nefondata la data de 1.07.2011.
      Potrivit art. 235 alin. 1 C.pr.civila oricine are interes sa constate de urgenta marturia unei persoane, parerea unui expert, starea unor lucruri, mobile sau imobile, sau sa dobandeasca recunoasterea unui inscris, a unui fapt ori a unui drept, va putea cere administrarea acestor dovezi daca este primejdie ca ele sa dispara sau sa fie greu de administrat in viitor. De asemenea, potrivit art. 239 C.pr.civila, orice persoana care are interes sa constate de urgenta o anumita stare de fapt care ar putea sa inceteze ori sa se schimbe pana la administrarea dovezilor va putea cere instantei in circumscriptia careia urmeaza sa se faca constatarea sa delege un executor judecatoresc din aceeasi circumscriptie sa constate la fata locului aceasta stare de fapt.
       Analizand cererea formulata de petenta prin prisma textului de lege invocat de catre petenta - art. 235 C.pr.civila, raportat la faptul ca ordonanta presedintiala avand ca obiect evacuarea numitului SM a fost respinsa, iar in prezenta cerere nu s-au aratat motivele pentru care se solicita aceasta inventariere, instanta apreciaza ca, in speta, nu este justificata conditia urgentei privind inventarierea si constatarea starii bunurilor mobile, si nici nu s-a dovedit ca ar exista vreo primejdie ca acestea sa dispara. Totodata, nu s-a dovedit de petenta ca ar avea vreun drept asupra acestora, iar daca s-a formulat prezenta cerere in vederea punerii in executare a actului de adjudecare si pentru a intra in posesia imobilului, raportat la prevederile art. 580 C.pr.civila, executorul judecatoresc, in procedura executarii silite a unui imobil in care se gasesc bunuri mobile, are posibilitatea de a incredinta bunurile mobile ce se gasesc in imobil, in pastrarea unui custode, pe cheltuiala debitorului. In finalul cererii formulate, petenta invoca urgenta pentru a intra in posesia imobilului, ori prevederile art. 235 si 239 C.pr.civila, se refera la urgenta privind constatarea starii unor lucruri mobile sau imobile, sau a unei stari de fapt, care ar putea sa inceteze, ori sa se schimbe pana la administrarea dovezilor, astfel ca urgenta de a intra in posesia imobilului nu are relevanta in procedura administrarii dovezilor.
      Referitor la prevederile art. 235 alin. 2 si art. 236 alin. 2 C.pr.civila, in cererea formulata, petenta nu a facut nici o referire la invoirea numitului SM in sensul celor solicitate, pentru a fi admisibila cererea, chiar daca nu ar fi primejdie de intarziere.
      Verificand actele si lucrarile dosarului, instanta apreciaza faptul ca cererea formulata de reclamanta nu este intemeiata, in cauza nefiind indeplinite conditiile prev. de art. 235 si 239 Cod procedura civila, inclusiv urgenta, date fiind cele sus aratate.
      In virtutea acestor considerente, urmeaza a fi respinsa cererea formulata de petenta, ca fiind nefondata.
      
      PENTRU ACESTE MOTIVE
      IN NUMELE LEGII
      D I S P U N E
      
      Respinge ca nefondata cererea formulata de petenta CI cu sediul in B_.
      Executorie.
      Cu drept de recurs in termen de 5 zile de la comunicare.
      Pronuntata in sedinta publica din 8.07.2011.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Executarea silita

Incheiere - Investire cu formula executorie - Hotarare nr. IIII din data de 22.02.2010
Obligatia de a face - Decizie nr. 816 din data de 27.11.2017
Titlul de creanta si titlul executoriu potrivit codului de procedura fiscala - acte distincte. - Decizie nr. speta 6 din data de 08.01.2008
CHELTUIELI JUDICIARE - Decizie nr. 66/A din data de 05.02.2004
Incuviintarea executarii silite a unei creante prescrise - Decizie nr. 64/A/CC/ din data de 11.07.2005
Incuviintare executare silita formulata de executorul judecatoresc. Amenda aplicata de I.S.C.T.R. - Decizie nr. 366 din data de 20.04.2017
Titlu suspendarea executarii - Sentinta comerciala nr. 212/CA din data de 15.04.2010
Prescriptia dreptului de a cere executarea silita. - Decizie nr. 154 din data de 04.03.2010
Executare silita - Decizie nr. 155 din data de 04.03.2010
Validarea popririi. Termenul de 3 luni prev. de art.460 c.pr.civ. - Decizie nr. 416 din data de 22.12.2008
Validarea popririi - Decizie nr. 416 din data de 22.12.2008
Competenta de solutionare a litigiului purtand asupra executarii silite a unei hotarari pronuntate in contencios administrativ. - Sentinta civila nr. 7/F din data de 31.08.2005
Executarea silita - Sentinta civila nr. 1119/C din data de 26.05.2012
Executare silita prin poprire. Obligatiile tertului poprit in cazul in care executarea silita este suspendata. - Decizie nr. 288 din data de 18.04.2013
Executarea silita a creantelor fiscale stabilite prin hotarari judecatoresti pronuntate de instanta de contencios administrativ. - Hotarare nr. 477 din data de 23.01.2013
Titlu executoriu emanand de la o instanta straina. Incuviintarea executarii silite. Limitele investirii. Dispozitii aplicabile. - Decizie nr. 389 din data de 28.06.2012
Executarea silita a titlurilor emise in materia actiunilor reale imobiliare - Decizie nr. 401 din data de 04.05.2006
Executare silita imobiliara. Anulare licitatie - Decizie nr. 309 din data de 07.04.2006
Incuviintarea executarii silite - Decizie nr. 164 din data de 24.02.2006
Cererea de incuviintare a executarii silite. - Decizie nr. 1070 din data de 17.11.2005