InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Buzau

ART. 6 DIN LEGEA 41/2005- CAUZA DE NEPEDEPSIRE

(Sentinta penala nr. 3 din data de 25.09.2014 pronuntata de Judecatoria Buzau)

Domeniu Activitati economice (infractiuni privind regimul lor) | Dosare Judecatoria Buzau | Jurisprudenta Judecatoria Buzau

ART. 6 DIN LEGEA 41/2005- CAUZA DE NEPEDEPSIRE

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe langa Judecatoria Buzau nr. _/P/2012 din 27.09.2013,   s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a inculpatului  LL pentru savarsirea in forma continuata a infractiunilor: de retinere si nevarsare, cu intentie, in cel mult 30 zile, de la scadenta, a sumelor reprezentand impozite si contributii cu retinere la sursa si sustragere de la plata contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj, fapte prev. si ped. de art. 6 din legea nr.241/2005 si art.111 din legea nr.76/2002 ambele cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal.                       
        Prin actul de sesizare al instantei s-a retinut ca inculpatul, in calitate de administrator la S.C.  Euro Trade Invest SA Posta Calnau, in perioada septembrie 2010 - martie 2012, pe de o parte, a retinut si nu a achitat, in termen de 30 zile, impozite si contributii cu retinere la sursa, in cuantum total de 194.556 lei, iar pe de alta parte, s-a sustras de la obligatia privind plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cuantum total de 5.714  lei.
        Analizand intregul material probator administrat in cauza, respectiv: declaratiile inculpatului , procesul verbal de control , raportul de expertiza contabila si supliment, si alte inscrisuri si procese verbale,  instanta retine urmatoarele:
          In urma cercetarilor efectuate in cauza, s-a stabilit faptul ca in anul 2007, odata cu schimbarea sediului social, din mun. Bucuresti, la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunaul Buzau sub nr. _/1537/2007, a fost inregistrata SC EURO TRADE INVEST SA, cu sediul social declarat in com. Posta Calnau, judet Buzau, avand ca obiect principal de activitate "comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare bauturi si tutun". Administrarea a fost asigurata de inculpatul LL, care era totodata si asociat in cadrul acestei societati.
         Incepand cu data de 20.06.2012, in baza sentintei civile nr. ../20.06.2012 a Tribunalului Buzau, pronuntata in dosarul nr. _/114/2012, SC EURO TRADE INVEST SA, a intrat in procedura generala a insolventei, fiind desemnat administrator judiciar SP Expert Cont Insolvency IPURL. Administratorul judiciar, astfel desemnat, avand in vedere dispozitiile art. 3 pct. 26 din legea 85/2006, a convocat in data de 26.06.2012 sedinta adunarii generale extraordinare a actionarilor in urma careia inculpatul a fost desemnat administrator special).
In perioada 07-14.05.2012, inspectorii din cadrul DGFP Buzau - Activitatea de Inspectie Fiscala, au efectuat inspectia generala la contribuabilul SC EURO TRADE INVEST SA Posta Calnau, judet Buzau, prin care s-a urmarit pe langa respectarea legislatiei in materie fiscala, modul de evidentiere si plata a obligatiilor fiscale cu regim de retinere la sursa precum si plata contributiilor angajatorului la bugetul asigurarilor pentru somaj, rezultatul acestui control fiind materializat in raportul de inspectie fiscala seria _/16.05.2012 .
Cu ocazia acestei inspectii, s-a stabilit faptul ca SC EURO TRADE INVEST SA prin administratorul sau, invinuitul LL, in perioada septembrie 2010-martie 2012, pe de o parte, a retinut si nu a achitat in termen de 30 zile de la scadenta impozite si contributii cu retinere la sursa, iar pe de alta parte, s-a sustras de la obligatia privind plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj, cuantumul total cumulat al acestor obligatii fiscale fiind in suma de 303.170 lei, incalcand, in felul acesta prevederile art. 6 din Legea nr. 241/2005 si art. 111 din Legea nr. 76/2002.
Defalcate, pe categorii de impozite, aceste obligatii fiscale se prezinta astfel:
-impozit pe veniturile din salarii = 95424 lei
-CAS asigurati = 132.108 lei
-contributii sanatate asigurati= 69.280 lei
-contributii somaj angajator = 6.227 lei
-contributii somaj asigurat = 6.358 lei
Potrivit procesului verbal nr. ../16.05.2012, intocmit de inspectorii din cadrul DGFP Buzau, din verificarea documentelor de evidenta contabila a contribuabilului SC EURO TRADE INVEST SA acesta a dispus de resursele financiare necesare achitarii obligatiilor fiscale mentionate mai sus .
 In cursul urmaririi penale , la solicitarea inculpatului s-a dispus efectuarea in cauza a unei expertize contabile judiciare, expertul fiind solicitat sa raspunda la urmatoarele obiective:
1. sa stabileasca cuantumul sumelor calculate si evidentiate, insa nevirate la bugetul de stat, reprezentand impozite si contributii cu retinere la sursa si cele reprezentand propria contributie a angajatorului la bugetul asigurarilor de somaj, in perioada 2008-2012, de catre SC EURO TRADE INVEST SA;
2. sa se stabileasca cuantumul sumelor ce ar fi trebuit calculate si evidentiate in evidenta contabila a SC Euro Trade Invest SA, reprezentand impozite si contributii cu retinere la sursa si cele reprezentand propria contributie a angajatorului la bugetul asigurarilor de somaj, in perioada 2008-2012 avand in vedere salariile efectiv achitate catre angajati;
3. sa se analizeze compensarile creantelor SC Euro Trade Invest SA de la bugetul de stat, in perioada 2008-2012 si sa se stabileasca ce obligatii fiscale s-au stins prin aceste compensari si
4. sa se stabileasca activul net al SC Euro Trade Invest SA ca diferenta intre activele imobilizate si circulante si datoriile societatii, la sfarsitul anilor 2009,2010 si 2011, precum si daca societatea avea posibilitatea sa achite obligatiile fiscale catre bugetul de stat, reprezentand impozite si contributii cu retinere la sursa si pentru ce perioade.
  Potrivit raportului de expertiza contabila judiciara, intocmit de expert Pasoi Gheorghe, in referire la obiectivul nr. 1 , SC EURO TRADE INVEST SA, in perioada septembrie 2010-martie 2012 a calculat, evidentiat dar nu a virat la bugetul de stat suma totala de 304.906 lei, reprezentand impozite si contributii cu retinere la sursa si cele reprezentand propria contributie a angajatorului la bugetul asigurarilor de somaj.
 Cert este ca nu s-a dat eficienta raportului de expertiza intocmit in cauza, iar inculpatul  la termenul de judecata din 09.09.2014, in prima instanta , a achitat integral prejudiciul retinut de organele de control fiscal, respectiv suma solicitata de partea civila Ministerul Finantelor Publice - Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Buzau ca si despagubiri  pentru infractiunea  prevazuta de  art. 6 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal ( ordin de plata din 08.09.2014 - suma de 194.556 lei) .
  Prin Legea nr. 187/2012 de punere in aplicare a Noului Cod penal a fost abrogata in mod expres infractiunea prevazuta de art. 111 din legea nr. 76/2002, asa ca pentru aceasta infractiune se impune achitarea intrucat fapta nu mai este prevazuta de legea penala.
           In drept, faptele inculpatului LL care, in calitate de administrator la S.C.  Euro Trade Invest SA Posta Calnau, in perioada septembrie 2010 - martie 2012, a retinut si nu a achitat, in termen de 30 zile, impozite si contributii cu retinere la sursa, in cuantum total de 194.556 lei,  intruneste elementele constitutive ale infractiunii prevazuta de  art. 6 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.
            In ceea ce priveste infractiunea prevazuta de  art. 6 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal , instanta va retine faptul ca sunt aplicabile dispozitiile art. 74/1 Vechiul Cod penal, chiar daca acest text a fost declarat neconstitutional prin decizia Curtii Constitutionale nr. 573 din 03.05.2011.
          In art. 74/1 Vechiul Cod penal se prevedea ca "In cazul savarsirii infractiunilor de gestiune frauduloasa, inselaciune, delapidare, abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, abuz in serviciu contra intereselor publice, abuz in serviciu in forma calificata si neglijenta in serviciu, prevazute in prezentul cod, ori a unor infractiuni economice prevazute in legi speciale, prin care s-a pricinuit o paguba, daca in cursul urmaririi penale sau al judecatii, pana la solutionarea cauzei in prima instanta, invinuitul sau inculpatul acopera integral prejudiciul cauzat, limitele pedepsei prevazute de lege pentru fapta savarsita se reduc la jumatate.
       Daca prejudiciul cauzat si recuperat in aceleasi conditii este de pana la 100.000 euro, in echivalentul monedei nationale, se poate aplica pedeapsa cu amenda. Daca prejudiciul cauzat si recuperat in aceleasi conditii este de pana la 50.000 euro, in echivalentul monedei nationale, se aplica o sanctiune administrativa, care se inregistreaza in cazierul judiciar".
           In acest context se aplica legea penala mai favorabila, in conformitate cu dispozitiile art. 5 alin . 1  Noul Cod penal care spun ca "in cazul in care de la savarsirea infractiunii pana la judecarea definitiva a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplica legea  mai favorabila", dar si alin. 2 al aceluiasi articol care prevede ca "dispozitiile alin. (1) se aplica si actelor normative ori prevederilor din acestea declarate neconstitutionale, precum si ordonantelor de urgenta aprobate de Parlament cu modificari sau completari ori respinse, daca in timpul cand acestea s-au aflat in vigoare au cuprins dispozitii penale mai favorabile" .
           La stabilirea cuantumului amenzii administrative instanta va avea in vedere imprejurarile savarsirii faptei, dar si persoana inculpatului, care a achitat in final intreg prejudiciul.
           Asa fiind , in contextul elementelor de fapt si de drept retinute  in baza art.4 Noul Cod penal cu referire la art.16 lit.b Cod procedura penala raportat  la art. 396 alin. 5  Cod procedura penala va achita pe inculpatul  LL  pentru savarsirea infractiunii prevazuta de art. 111 din Legea nr. 76/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal intrucat fapta nu este prevazuta de legea penala ( pentru aceasta fapta actiunea civila ramanand nesolutionata).
           In baza art. 16 alin. 1  lit. h Noul Cod de procedura penala in referire la art. 74/1 alin. 2 teza finala Vechiul Cod penal cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal  va  inceta procesul penal pornit impotriva  inculpatului   LL pentru savarsirea infractiunii prevazuta de  art. 6 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal , intrucat exista o cauza de nepedepsire.
           In baza art. 74/1 alin. 2 ultima teza Vechiul Cod penal in referire la art. 91 lit. c Vechiul Cod penal va aplica inculpatului o sanctiune administrativa , respectiv amenda in cuantum de 1000 lei., ce va fi inscrisa in cazierul judiciar.
Va ridica  sechestrul asigurator  asupra imobilului reprezentand teren intravilan si suprafata de 496 mp, situat in localitatea 2 Mai, strada Falezei, nr. 16, inscris in Cartea Funciara a localitatii  Limanu ,Judetul Constanta,  nr. 103181 achizitionat prin contractul de vanzare - cumparare  nr. _/23.07.1997 sechestru instituit prin ordonanta Parchetului de pe langa Judecatoria Buzau nr. _/P/2012 din 14.06.2013 si aplicat prin procesul verbal din data de 18.06.2013..
Va respinge cererea partii vatamate Ministerul Finantelor Publice - Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Buzau privind obligarea  inculpatului la plata prejudiciului creat, intrucat acesta a fost acoperit integral.
In baza art.275 alin. 1 pct. 2 lit.a  Cod procedura penala va obliga inculpatul sa plateasca  500 lei cheltuieli judiciare.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Activitati economice (infractiuni privind regimul lor)

refuz nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale ?i bunurilor din patrimoniu - Hotarare nr. 8604 din data de 08.06.2017
Incadrarea juridica data faptelor de producere de produse accizabile ce intra sub incidenta regimului de antrepozitare in afara unui antrepozit fiscal - Sentinta penala nr. 67 din data de 06.05.2014
Inadmisibilitatea aplicarii dispozitiilor O.U.G. nr.51/1998 si 95/2003, referitoare la valorificarea creantelor bugetare preluate de A.V.A.S., in cadrul procedurii de reorganizare si lichidare judiciara - Decizie nr. 110/R din data de 02.03.2006
Cerere de autorizare a comitetului creditorilor de a introduce actiunea in anularea actelor frauduloase-art.62 din Legea nr.64/l995. Titularul cererii si termenul de formulare a cererii. - Decizie nr. 52/R din data de 07.02.2006
Contracte - Decizie nr. 212/R din data de 23.03.2012
Contractul de concesiune - Decizie nr. 517/R din data de 08.06.2012
Societati comerciale - Sentinta civila nr. 288/R din data de 13.04.2012
Societati comerciale - Sentinta civila nr. 1008/SIND din data de 25.04.2012
Contracte - Decizie nr. 445/R din data de 24.05.2012
Societati comerciale - Sentinta civila nr. 3222/CA din data de 21.05.2012
Societati comerciale - Sentinta civila nr. 290/C din data de 02.06.2012
Societati comerciale - Sentinta civila nr. 255/C din data de 07.06.2012
Contracte - Sentinta civila nr. 2853/CA din data de 03.05.2012
Contract - Sentinta civila nr. 134/C din data de 12.03.2012
Clauza penala.Evaluare anticipata prejudiciului - Sentinta civila nr. 255/c din data de 07.06.2012
Pretentii comerciale. ”Criza economica” nu reprezinta forta majora. - Sentinta civila nr. 1781/c din data de 06.12.2011
Contestatie impotriva tabelului preliminar al creantelor debitoare - Sentinta civila nr. 2422/sind din data de 21.11.2011
Anulare decizie AFM - Sentinta civila nr. 4069/CA din data de 11.10.2011
Litigii functionari- reancadrare 2011-neluarea in considerare a unor poruri constataet nelegale de Curtea de Conturi - Sentinta civila nr. 23/CA din data de 10.01.2012
Anulare decizie AFM - Sentinta civila nr. 4986/CA din data de 22.11.2011