InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Cluj

Suspendare facultativa. Urmarire penala ce nu are o inraurire asupra sentintei ce se va da. Respingere

(Decizie nr. 615 din data de 16.02.2011 pronuntata de Curtea de Apel Cluj)

Domeniu Suspendare a judecatii | Dosare Curtea de Apel Cluj | Jurisprudenta Curtea de Apel Cluj

Curtea de Apel Cluj, Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 615 din 16 februarie 2011

Prin Incheierea f.n. din 23.09.2010 a Tribunalului Cluj, a fost suspendata judecarea cauzei conform dispozitiilor art. 244 alin 1 C.pr.civ. pana la solutionarea definitiva a dosarului penal nr. 11980/P/07.12.2009 al Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca .
 Impotriva acestei incheieri a declarat recurs parata SC H.F. SRL Cluj-Napoca solicitand admiterea recursului si continuarea judecatii.
 In dezvoltarea motivelor de recurs, parata a aratat ca la termenul de judecata din 23.09.2010, instanta a dispus suspendata judecarea cauzei conform dispozitiilor art.244 alin 1 Cod proc. civila pana la solutionarea definitiva a dosarului penal nr. 11980/P/07.12.2009 al Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca, potrivit caruia s-a dispus inceperea urmarii penale impotriva contestatoarei G.C. pentru savarsirea infractiunii de furt calificat prevazut de art. 208, 209 C.pen. considerand ca aceasta ar avea influenta hotaratoare asupra solutiei din prezentul litigiu de munca.
 Asa cum s-a aratat si la termenul de judecata, cand aceasta s-a opus acestei masuri, instanta are facultatea si nu obligatia de a suspenda cauza intr-o atare situatie, apreciind in functie de legatura care ar putea exista intre cele doua cauze daca se impune sau nu suspendarea.
 Contestatoarea a fost sanctionata disciplinar si i s-a desfacut contractul de munca pentru refuzul acesteia de a executa o dispozitie de serviciu a angajatorului, respectiv in calitate de muncitor croitor, nu si-a indeplinit obligatia de completare si documentare a formelor expres stabilite prin nota interna a societatii din 05.06.2009, privind bucatile recroite, fapt ce a generat producerea clandestina a unor jachete. Totodata, in luarea acestei masuri, a contat si faptul ca aceasta a mai fost sanctionata cu avertisment si deci ca in mod repetat, a incalcat regulamentul intern si disciplina muncii.
 Parata mai apreciaza ca exista o distinctie clara intre fapta penala si cea care face obiectul deciziei de concediere contestata in prezentul proces. Abaterea disciplinara a fost savarsita de contestatoare, indiferent daca furtul in concret se produce sau nu, intrucat exista pericolul social abstract de a se produce clandestin jachete, astfel incat este indiferent cum se va solutiona dosarul penal in prezenta cauza.
 Intrucat in baza deciziei de concediere disciplinara a stat o abatere disciplinara grava, diferite de furtul in sine a jachetelor, parata considera ca nu se impune suspendarea prezentei cauze in temeiul art. 244 alin.1 pct.2 C.pr.civ..
 Examinand hotararea atacata prin prisma motivelor invocate si a dispozitiilor legale incidente, Curtea retine ca recursul este fondat, avand in vedere considerentele ce vor fi expuse in continuare:
 Prin actiunea dedusa judecatii in fata instantei de fond contestatoarea G.C. a solicitat in contradictoriu cu parata SC H.F. SRL anularea Deciziei de desfacere a contractului individual de munca nr. 156/17.12.2009 cu consecinta reintegrarii reclamantei pe postul de croitor la societatea parata si obligarea acesteia la plata drepturilor salariale cuvenite incepand cu data emiterii deciziei si pana la integrare.
 Prin decizia de sanctionare disciplinara s-a retinut in sarcina reclamantei faptul ca aceasta nu si-a indeplinit obligatia de completare si documentare a formelor expres stabilite prin nota interna a societatii din 05.06.2009, privind bucatile recroite, fapt ce a generat producerea clandestina a unui numar de 7 jachete.
 Din adresa nr. 11980/P/2009 a Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca, reiese faptul ca fata de reclamanta s-a inceput urmarirea penala sub aspectul savarsirii infractiunii de complicitate la delapidare, fapta prevazuta si pedepsita de art. 26 raportat la art. 2151 cod penal.
 Conform prevederilor art. 244 alin. 1 pct. 2 c.pr.civ. instanta poate suspenda judecata cand s-a inceput urmarirea penala pentru o infractiune care ar avea o inraurire hotaratoare asupra hotararii ce urmeaza sa se dea.
 Raportat la prevederile textului legal mentionat se constata ca in cauza nu sunt intrunite conditiile cerute pentru ca instanta sa dispuna suspendarea cauzei in sensul ca infractiunea pentru care s-a inceput urmarirea penala fata de reclamanta nu are o inraurire hotaratoare in ceea ce priveste solutia ce urmeaza a se pronunta cu privire la contestarea deciziei privind abaterea disciplinara.
 Astfel independent de existenta infractiunii de delapidare ce ar putea fi retinuta in sarcina reclamantei si a vinovatiei acesteia sub aspectul savarsirii mentionatei infractiuni, abaterea disciplinara pentru care a fost sanctionata reclamanta, constand in neexecutarea unei dispozitii a angajatorului, ce a generat producerea clandestina a unor jachete, are o existenta de sine statatoare, constatarea existentei ei si a vinovatiei reclamantei din punct de vedere al disciplinei muncii fiind posibila independent de solutia ce urmeaza a se da in dosarul penal.
 Asa fiind, avand in vedere considerentele expuse, dat fiind motivul de recurs prevazut de art. 304 pct. 9 c.pr.civ., in temeiul art. 312 alin.1 si 3 c.pr.civ., Curtea va admite recursul declarat cu consecinta casarii incheierii atacate, urmand a fi trimisa cauza aceleiasi instante pentru continuarea judecatii.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Suspendare a judecatii

Suspendarea judecarii contestatiei la executare si suspendarea executarii. - Decizie nr. 51/R/ din data de 16.01.2006
Suspendarea judecarii cauzei in temeiul art. 1551 Cod procedura civila. Domeniu de aplicare. - Decizie nr. 26/R din data de 28.01.2014
Divort. Suspendarea judecatii. Conditii. - Decizie nr. 70 din data de 14.06.2010
Suspendarea judecatii in temeiul art. 243 alin.1 pct.5 Cod procedura civila nu se aplica in cazul actiunilor intemeiate pe dispozitiile art. 25 lit.c din Legea nr. 85/2006. - Decizie nr. 226 din data de 21.05.2010
Suspendarea judecatii in temeiul art.244 pct.1 Cod procedura civila atunci cand se invoca un drept de retentie. - Decizie nr. 3 din data de 07.01.2010
Exceptie de neconstitutionalitate. Suspendarea cauzei - Decizie nr. 889 din data de 21.09.2009
Suspendarea judecatii pentru neindeplinirea obligatiilor prevazute de lege. - Decizie nr. 767 din data de 21.06.2010
Suspendare a judecatii. - Decizie nr. 677R din data de 13.09.2016
Suspendarea legala facultativa. - Decizie nr. 7R din data de 11.01.2016
Suspendarea facultativa. - Decizie nr. 1883 din data de 07.11.2013
Tardivitatea depunerii motivelor apelului. Efectele incidentului suspendarii judecatii pentru lipsa partilor asupra momentului primei zile de infatisare in apel. - Decizie nr. 353R din data de 30.09.2010
Perimare. Termenul de la care incepe sa curga perimarea. - Decizie nr. 502 R din data de 26.03.2010
Suspendarea judecatii in baza art.1551 C.proc.civ. Temeinicie. - Decizie nr. 490 R din data de 25.03.2010
Suspendarea judecatii cu titlu de sanctiune civila conform art. 155 1 alin. 1 din C.pr. civ. - Decizie nr. 814 din data de 15.05.2009
Recurs incheiere suspendare art.155 C.P.C.Lipsa interes parat. - Decizie nr. 540 din data de 20.06.2011
Suspendarea judecatii pentru neindeplinirea obligatiilor prevazute de lege. - Decizie nr. 767 din data de 21.06.2010
Recurs incheiere suspendare art.155 C.P.C.Lipsa interes parat. - Decizie nr. 540 din data de 20.06.2011
SUSPENDARE PROVIZORIE- INADMISIBILITATEA EXEXCUTARII SILITE EFECTUATA IN TEMEIUL SI DUPA REGULILE CODULUI DE PROCEDURA FISCALA - OG 92/2003 - Hotarare nr. dosar 2267/324/2008 din data de 04.07.2008
Pretentii civile - perimare - Sentinta civila nr. 318 din data de 22.02.2010
suspendare in temeiul art. 244 C.pr.cv- respinsa - Decizie nr. - din data de 17.10.2008