InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Galati

Persoana indreptatita la masuri reparatorii in baza Legii nr. 10/2001

(Decizie nr. 55 din data de 25.04.2014 pronuntata de Curtea de Apel Galati)

Domeniu Despagubiri, penalitati; Revendicare (actiuni, bunuri, drepturi) | Dosare Curtea de Apel Galati | Jurisprudenta Curtea de Apel Galati

In baza unui contract de vanzare-cumparare din anul 1977, reclamantul a devenit proprietarul unei constructii compuse din 3 camere.
Conform art. 30 din Legea nr. 58/1974 terenul aferent cladirii a trecut in proprietatea statului. Ulterior, in baza Decretului nr. 406/26.12.1985 s-a dispus exproprierea constructiei in scopul edificarii unui ansamblu de locuinte, iar reclamantul a incasat despagubiri ce nu includeau si contravaloarea terenului.
Conform dispozitiilor art. 1.4 lit. c din H.G. nr. 250/2009 Normele Metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001, titularul indreptatit la masuri reparatorii pentru teren este vanzatorul, proprietar al terenului la data trecerii acestuia in proprietatea statului si nu cumparatorul.

                            Decizia civila nr. 55/A din 25.04.2014 a Curtii de Apel Galati

Prin actiunea inregistrata la acest tribunal sub nr. 852/113/21.02.2013, G.M. contesta Dispozitia nr. 311 din 21.01.2013 emisa de Primarul Municipiului Braila in dosarul nr. 1579/27.08.2001 al Comisiei Locale pentru Aplicarea Legii 10/2001.
Contestatorul sustine ca, dupa aparitia Legii 10/2001, s-a adresat prin intermediul BEJ DE, Comisiei Locale Braila pentru aplicarea Legii 10/2001, cu notificarea nr. _/2001, solicitand despagubiri pentru suprafata de 74 mp teren intravilan, situat in Braila, str. A. La notificare, au fost atasate actele care fac dovada dreptului de proprietate asupra terenului, schita imobilului, extras din Decretul nr. 406/1985 de expropriere.
Prin Dispozitia contestata, notificarea a fost respinsa, cu motivarea ca la momentul exproprierii terenul nu se afla in proprietatea petentului.
Petentul considera ca in mod nelegal i-au fost acordate despagubiri numai pentru constructii, cu toate ca a facut dovada dreptului de proprietate si asupra terenului.
In dovedirea contestatiei, au fost depuse inscrisurile evocate in actiune.
Paratul, Municipiul Braila, prin intampinare, a cerut respingerea contestatiei si mentinerea Dispozitiei ca fiind temeinica si legala.
Prin sentinta civila nr. 1211/22.11.2013 a Tribunalului Braila s-a respins ca nefondata contestatia.
Pentru a decide astfel, instanta a retinut urmatoarele:
Prin contractul de vanzare - cumparare autentificat sub nr. _/21.10.1977,  G.M. a cumparat de la A.A. si P.S. o locuinta compusa din trei incaperi, notate cu 5,6 si 7 pe schita anexa la contract, situate pe un teren in suprafata de 74,10 mp indiviz, din 224 mp ce nu a facut obiectul vanzarii aflat in Braila, str. A.
Prin Decretul nr. 406/26.12.1985 s-a dispus exproprierea mai multor imobile, printre care si locuinta reclamantului, asa cum rezulta din anexa la Decret, punctul 62 cu scopul realizarii unui ansamblu de locuinte si a arterelor de circulatie "Calea Calarasilor", etapa a IV-a.
Constructia a fost demolata in totalitate, iar terenul este ocupat de o constructie definitiva, apartinand unor persoane fizice carora Consiliul Local Braila  le-a concesionat terenul.
Despagubirile pentru expropriere au fost incasate de G.M., A.A. si P.S., adresa nr. _/ 23.06.2000 a RA A. Braila la data de 16.10.1990.
Asadar, tribunalul a constatat ca la data incheierii contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. _/21.10.1977, terenul in suprafata de 74,10 mp aferent constructiilor cumparate de GM, a trecut in proprietatea statului, in temeiul art. 30 din Legea 58/1974.
Conditia esentiala impusa de Legea 10/2001 pentru ca o persoana sa aiba dreptul la masuri reparatorii este ca aceasta sa faca dovada ca el sau autorul sau detinea imobilul (teren) in proprietate la momentul preluarii lui de catre stat.
In cauza, reclamantul nu era proprietarul terenului la data exproprierii, asupra terenului apartinand statului de la data vanzarii-cumpararii, asa cum s-a aratat mai sus.
Impotriva acestei dispozitii a declarat apel reclamantul care a criticat solutia instantei de fond, in principal, sub urmatoarele aspecte:
In mod gresit a retinut Tribunalul ca acest teren a trecut in proprietatea statului, fiind dobandit in baza art. 30 din Legea nr. 57/1974, in  conditiile in care aceasta dispozitie avea un caracter abuziv deoarece proprietarii erau frati, sa cedeze statului dreptul de proprietate.
Dovada caracterului abuziv al dispozi?iilor art. 30 din Legea nr. 57/1974 rezulta din incalcarea disp. art. 36 alin. 1 din  Constitutia din 1965.
Instanta de fond ar fi trebuit sa stabileasca in baza probatoriului administrat, coroborat cu reglementarile legale aplicate in speta, care era intentia partilor cu ocazia perfectarii vanzarii-cumpararii si cine avea un titlu valabil, ceea ce nu s-a facut.
In plus, vanzatorul A.A. nu a formulat cererea in baza Legii nr. 10/2001.
Municipiul Braila a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat, sustinand ca potrivit HG 250/2007, regimul juridic al terenurilor in ipoteza din spe?a este reglementat in favoarea proprietarului terenului la momentul trecerii acestuia in proprietatea statului, deci in favoarea vanzatorului.
Reclamantul a formulat raspuns la intampinarea prin care a reiterat motivele de apel.
Prin decizia civila nr. 55/A din 25.04.2014 a Curtii de Apel Galati s-a respins ca nefondat apelul declarat de reclamant.
Pentru a decide astfel, Curtea a retinut urmatoarele:
Asa cum a retinut instanta de fond, pentru ca o persoana sa aiba drepturi la o masura reparatorie in baza Legii nr. 10/2001, trebuie sa faca dovada dreptului de proprietate asupra imobilului la momentul preluarii acestuia, in speta prin Decretul de expropriere nr. 406/1985.
Raportat la datele concrete din cauza, reclamantul nu a dovedit indeplinirea acestei conditii.
Astfel, prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. _/21.10.1977, acesta a dobandit o locuinta compusa din 3 incaperi, notate cu 5, 6, 7 in schita  anexa la contract, situate pe un teren in suprafata de 74,10 mp indiviz, din totalul de 224 mp, teren ce nu a facut obiectul vanzarii, ci a trecut in proprietatea statului in baza art. 30 din Legea nr. 58/1974.
Ulterior, prin Decretul 406/26.12.1985 s-a dispus exproprierea constructiei in scopul realizarii unui ansamblu de locuinte si a arterelor de circulatie "Calea Calarasilor", etapa a IV-a.
Constructia a fost demolata, iar reclamantul a incasat despagubiri la data de 16.10.1990.
Prin urmare, suntem in ipoteza in care, ulterior instrainarii, constructia proprietatea cumparatorului (dobanditorului) a fost demolata si acesta a obtinut despagubiri ce nu includeau si contravaloarea terenului.
Aceasta ipoteza este reglementata expres de dispozitiile HG 250/2009 ce contine Normele Metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001.
Astfel, potrivit art. 1.4. lit. c din acest act normativ "Legea nr. 58/1974 privind sistematizarea teritoriului si localitatilor urbane si rurale: prezinta relevanta deosebita prevederile art. 30 si 31 din respectiva lege, prin care s-a stabilit ca trenurile din intravilan (perimetrul construibil) pot fi dobandite numai prin mostenire legala, iar in caz de instrainare a constructiilor, terenul aferent acestora trecea in proprietatea statului cu plata unei despagubiri.
Avand in vedere ca legiuitorul de dupa anul 1989 a solutionat aceasta problema in favoarea dobanditorilor constructiilor, recunoscand acestora dreptul/vocatia de a obtine titluri de proprietate pentru terenul aferent constructiei cumparate, urmeaza a se considera ca aceste situatii nu cad sub incidenta legii.
Cat priveste ipoteza in care ulterior instrainarii, constructia, proprietatea dobanditorului a fost preluata si mai apoi demolata, acesta din urma neavand dreptul/vocatia de a obtine titlu de proprietate pentru terenul aferent constructiei cumparate, regimul juridic al acestor categorii de terenuri ramane supus incidentei prezentei legi in favoarea persoanei indreptatite, proprietar al terenului la data trecerii acestuia in proprietatea statului. In acest caz, in situatia in care terenul este liber, acesta se va restitui in natura, cu obligatia rambursarii de catre persoana indreptatira a despagubirii primite, actualizata cu coeficientul de actualizare prevazut la art. I alin. 1 al titlului II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 184/2002. In situatia in care, potrivit legii, terenul nu poate fi restituit in natura, se vor acorda persoanei indreptatite celelalte masuri reparatorii prevazute de lege pentru diferenta dintre despagubirea primita, actualizata cu coeficientul de actualizare prevazut la  art. I alin. 1 al titlului II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 184/2002, si valoarea de piata a terenului, stabilita potrivit standardelor internationale de evaluare".
 Din continutul acestor dispozitii legale rezulta in mod clar ca beneficiarul masurilor reparatorii in baza Legii 10/2001 in aceasta ipoteza in care, in baza dispozitiilor Legii nr. 58/1974, cumparatorul a dobandit doar constructia ce a fost ulterior demolata, titularul indreptatit la masuri reparatorii pentru teren este vanzatorul, adica proprietarul terenului la data trecerii acestuia in proprietatea statului.
In conditiile in care Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001, expliciteaza ca doar vanzatorul este persoana indreptatita, in intelesul Legii nr. 10/2001, in ipoteza prezentata, in mod corect, contestatia a fost respinsa ca nefondata.
Nu are nicio relevanta imprejurare ca vanzatorii nu au inteles sa uzeze de dispozitiile  Legii nr. 10/2001, acest aspect nefiind de natura sa transfere dreptul de a obtine despagubiri in favoarea cumparatorului.
Din toate aceste considerente, avand in vedere disp. art. 480 alin. 1 Noul cod procedura civila, s-a respins apelul ca nefondat.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Despagubiri, penalitati; Revendicare (actiuni, bunuri, drepturi)

Asigurari sociale - Decizie nr. 23 din data de 19.02.2015
Asigurari sociale - Decizie nr. 61 din data de 10.02.2015
Dreptul muncii; jurisdictia muncii - Decizie nr. 60 din data de 10.02.2015
Dreptul muncii; jurisdictia muncii - Decizie nr. 145 din data de 10.03.2015
Dreptul muncii; jurisdictia muncii - Decizie nr. 59 din data de 10.02.2015
Imposibilitatea refuzarii acordarii subventiei cuvenite persoanelor care angajeaza anumite categorii de someri, prevazuta de art. 85 Legea nr. 76/2002, in cazul in care angajatorul indeplineste toate conditiile prevazute de lege - Decizie nr. 128 din data de 20.01.2015
Determinarea instantei competente material sa solutioneze o cerere de chemare in judecata, in situatia in care una din instantele implicate in conflictul de competenta nu a invocat exceptia necompetentei in termenul prevazut de lege. - Sentinta civila nr. 29 din data de 19.01.2015
Consecintele aparitiei unor intarzieri nejustificate in procedura de evaluare de mediu a planurilor si proiectelor, prevazuta de HG 1076/2004. Inlaturarea acestor consecinte prin obligarea autoritatii de mediu la trecerea procedurii intr-o etapa ulterioar - Decizie nr. 233 din data de 28.01.2015
Tranzactii imobiliare. Calitatea de persoana impozabila a vanzatorului. Acte si fapte savarsite de vanzator din care rezulta caracterul de activitate economica al tranzactiilor, raportat la jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene. - Decizie nr. 698 din data de 24.03.2015
achitare pentru savarsirea infractiunii de "braconaj cinegetic", prev. de art. 42 al.1 lit. a, b, i, k, l si al. 2 lit. c din Legea nr. 407/2006 - Decizie nr. 403 din data de 27.03.2015
Concurs de infractiuni. Aplicarea pedepsei in cazul in care s-au stabilit numai pedepse cu inchisoarea - Decizie nr. 187 din data de 16.02.2015
Alegerea pedepsei. Inchisoare. Alcoolemie 2. - Decizie nr. 377 din data de 24.03.2015
Drept de proprietate. Intindere drept de proprietate potrivit dispozitiilor Legii nr. 10/2001 - Decizie nr. 30 din data de 26.02.2015
Actiunea civila in despagubire intemeiata pe raspunderea civila delictuala. Raportul dintre incetarea sau neinceperea urmaririi penale, pe de o parte, si actiunea civila in despagubire pe de alta parte. - Decizie nr. 31 din data de 02.03.2015
Dreptul muncii; jurisdictia muncii - Decizie nr. 646 din data de 21.10.2014
Dreptul muncii; jurisdictia muncii - Decizie nr. 628 din data de 14.10.2014
Dreptul muncii; jurisdictia muncii - Decizie nr. 627 din data de 14.10.2014
Dreptul muncii; jurisdictia muncii - Decizie nr. 566 din data de 01.10.2014
Inaplicabilitatea unui acord de mediere, incuviintat de instanta de judecata, prin care au fost stabilite, de catre angajator in favoarea salariatilor, unele sporuri salariale - Decizie nr. 8260 din data de 28.11.2014
Aplicarea dispozitiilor Legii nr. 550/2002 in ce priveste vanzarea unor spatii aflate in proprietatea privata a unitatii administrativ-teritoriale, in situatia in care solicitantul nu a indeplinit la data aplicarii legii, conditiile privind calitatea de c - Decizie nr. 8031 din data de 10.11.2014