Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Galati

Dreptul muncii; jurisdictia muncii

(Decizie nr. 59 din data de 10.02.2015 pronuntata de Curtea de Apel Galati)

Domeniu Raporturi de munca | Dosare Curtea de Apel Galati | Jurisprudenta Curtea de Apel Galati

Prescriptiile extinctive incepute anterior datei de 1 octombrie 2011, implinite sau neimplinite la aceeasi data, raman supuse dispozitiilor art. 18 din Decretul nr. 167/1958, astfel ca instanta de judecata, din oficiu, cat si partile interesate pot invoca exceptia prescriptiei extinctive, indiferent de stadiul procesual, chiar si in litigiile incepute dupa 1 octombrie 2011 - (Decizia nr. 1/2011 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie in RIL).

     Decizia civila nr. 59/10.02.2015  a Curtii de Apel Galati

Prin cererea inregistrata sub nr. _   pe rolul Tribunalului Galati - Sectia I civila reclamanta SC G.U. SRL Galati a solicitat in contradictoriu cu parata M.M. obligarea acesteia la plata sumei de 222 lei, reprezentand premiere de 2% aferent anului 2009, suma incasata fara nici un drept.
A mai solicitat cheltuieli de judecata.
Motivandu-si in fapt cererea, a aratat ca parata a fost angajata a institutiei si in anul 2009 a beneficiat necuvenit de premiere de 2%.
Arata ca prin decizia nr. ___ a Curtii de Conturi a Romaniei - Camera de Conturi a Judetului s-a stabilit la pct. 2 in sarcina S.P.A.D.P. - actual SC G.U. SRL ca aceasta premiere este nelegal acordata, dar si luarea tuturor masurilor legale pentru recuperarea acesteia, ca urmare a procesului-verbal de constatare din data de 23.07.2010.
In sustinerea cererii, s-a folosit de proba cu inscrisuri.
In drept, a invocat disp. art. 256 alin 1 art. 258 din Codul muncii, art. 1345 si 1347 Cod civil.
Legal citata, parata nu a formulat intampinare.
Prin sentinta civila  _.  Tribunalul Galati a respins actiunea formulata de reclamanta SC G.U. SRL in contradictoriu cu parata M.M.,  ca nefondata.
Pentru a pronun?a aceasta hotarare, prima instan?a a retinut urmatoarele: 
Parata M.M. era angajata institutiei din data de 01.01.2001 in functia de muncitor necalificat in cadrul S.Z.V., fiind preluata de SC G.U. SRL de la S.P.A.D.P. in data de 01.10.2010, avand in vedere prevederile art. 6 din H.C.L nr _, conform contractului individual de munca nr. _ in functia de floricultor, in cadrul aceluiasi serviciu.
In anul 2009 a beneficiat necuvenit de premiere de 2%, asa cum s-a stabilit prin decizia nr. _ a Curtii de Conturi a Romaniei, Camera de Conturi a Judetului.
La pct. 2 din decizie nr. _ Curtea de Conturi a Romaniei a dispus masuri legale pentru recuperarea acestuia, sens in care reclamanta a promovat prezenta actiune.
  Potrivit art.1 si urmatoarele din Legea 124/2014 paratei ii este aplicabila amnistia fiscala, respectiv exonerarea de la plata sumelor solicitate.
Astfel, parata este inclusa potrivit art.1 in categoria "personalului ale carui venituri de natura salariala au fost stabilite in baza actelor normative privind salarizarea personalului din sectorul bugetar, aplicabile anterior intrarii in vigoare a Legii-cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. 330/2009, cu modificarile ulterioare, respectiv in anul 2009, Legii nr. 339/2007 privind promovarea aplicarii strategiilor de management de proiect la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale judetene si locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii-cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. 330/2009, cu modificarile ulterioare, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar, cu modificarile ulterioare, Legii-cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, Legii nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, Legii nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant, cu modificarile ulterioare, Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 182/2012, cu modificarile ulterioare, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele masuri fiscal-bugetare, aprobata prin Legea nr. 36/2014, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu completari prin Legea nr. 28/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;"
Conform art.2 alin.1 din acelasi act normativ, "se aproba exonerarea de la plata pentru sumele reprezentand venituri de natura salariala, pe care personalul prevazut la art. 1 trebuie sa le restituie drept consecinta a constatarii de catre Curtea de Conturi sau alte institutii cu atributii de control a unor prejudicii".
Fata de aceste considerente, instanta de fond a respins actiunea ca nefondata.
Impotriva acestei sentinte a declarat apel parata, considerand-o netemeinica si nelegala pentru urmatoarele motive:
Faptul ca instanta a considerat ca in cauza intimatei - parate ii sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 124/2014, nu absolva de vinovatie intimata - parata si aceasta nu poate fi scutita de la plata prejudiciului suferit de societate.
 Hotararea criticata este lipsita de finalitate juridica deoarece societatea a fost obligata de catre Curtea de Conturi a Romaniei sa recupereze prejudiciul, insa intimata a fost exonerata de la plata acestei sume, ramanand astfel in seama societatii apelante prejudiciul constatat.
A solicitat admiterea apelului, anularea sentintei civile nr. _ pronuntata de Tribunalul Galati si, in rejudecare, admiterea actiunii si obligarea intimatei la plata sumei de 222 lei, suma care sa fie actualizata pana la recuperarea integrala a prejudiciului.
In drept, si-a intemeiat cererea pe dispozitiile art. 470 si  urmatoarele din Codul de procedura civila si pe Decizia nr. 101/2013 a Curtii de Conturi a Romaniei, Camera de Conturi a Judetului Galati.
La termenul de judecata din data de 10.02.2015 Curtea, din oficiu, a invocat exceptia prescriptiei dreptului material la actiune.
Analizand actele si lucrarile cauzei, cu referire la exceptia invocata, Curtea a retinut urmatoarele:
In cauza este pe deplin aplicabila decizia nr. 1/2014 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie intr-un recurs in interesul legii.
Prin aceasta hotarare s-a stabilit ca “In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 5, art. 201 si art. 223 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil si ale art. 6 alin. (4), art. 2.512 si art. 2.513 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, stabileste ca prescriptiile extinctive incepute anterior datei de 1 octombrie 2011, implinite ori neimplinite la aceeasi data, raman supuse dispozitiilor art. 18 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva, republicat, astfel incat atat instantele de judecata, din oficiu, cat si partile interesate pot invoca exceptia prescriptiei extinctive, indiferent de stadiul procesual, chiar in litigii incepute dupa 1 octombrie 2011". Aceasta hotarare este rezultatul aplicarii si a disp. art. 6 alin. 4 din Noul Cod civil, norma juridica invocata de Curte si in prezenta cauza.
Intrucat obiectul prezentei cereri este unul patrimonial, apelanta -  reclamanta putea sa solicite remiterea sumei incasate de intimata in termenul de prescriptie extinctiva de 3 ani, prevazut de dispozitiile art. 3 alin. (1) din Decretul nr. 167/1958.
Avand in vedere ca in cauza se solicita plata sumei de 222 lei,  reprezentand premiere de 2% aferenta anului 2009, suma acordata anterior lunii ianuarie 2010, iar actiunea este formulata la 24.07.2014, cu depasirea termenului de prescriptie de 3 ani, Curtea, in temeiul disp. art. 480alin. 2 N.C.pr.civila, a admis apelul reclamantei, a schimbat in tot sentinta apelata si, in rejudecare, a admis exceptia prescriptiei extinctive si a respins actiunea reclamantei ca fiind prescrisa sub aspect extinctiv.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Raporturi de munca

DECIZIE DE IMPUTARE. NELEGALITATEA EMITERII ACTULUI RAPORTAT LA DISP. ART. 169 (164) CODUL MUNCII republicat - Sentinta civila nr. 5773/97/2010 din data de 24.01.2011
NERESPECTAREA CLAUZELOR NEGOCIATE PRIN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA. CONSECINTA OBLIGARII ANGAJATULUI LA PLATA UNOR DESPAGUBIRI. - Sentinta civila nr. 1648/97/2010 din data de 24.02.2011
SANCTIONARE DISCIPLINARA. EXCEPTIA TARDIVITATII EMITERII DECIZIEI - Sentinta civila nr. 680/LM/2011 din data de 21.04.2011
GREVA DE AVERTISMENT. NEINDEPLINIREA CONDITIILOR IMPUSE DE LEGEA NR. 62/2011, A DIALOGULUI SOCIAL.NELEGALITATE - Sentinta civila nr. 1189/LM/2011 din data de 26.05.2011
Conflict de munca. Criteriile de acordare ale adaosului pentru sarbatoarea de Pasti prevazut in Contractul colectiv de munca. Functionarea sucursalei in baza delegarilor de competenta. - Sentinta civila nr. 1557/LM/2010 din data de 02.11.2010
Recurs rectificare carnet de munca - Sentinta civila nr. 1719 din data de 25.01.2010
Raspunderea patrimoniala a angajatilor. - Sentinta civila nr. 217 din data de 24.02.2011
Lipsa in gestiune. Raspunderea patrimoniala a mostenitorilor salariatului decedat. - Sentinta civila nr. 835 din data de 16.06.2011
Actiunea in raspundere patrimoniala. Prejudiciul produs de sofer prin depasirea consumului de combustibil. - Sentinta civila nr. 309 din data de 24.03.2011
Drepturi salariale - Sentinta comerciala nr. 472/CA din data de 09.09.2010
LITIGIU DE MUNCA. RASPUNDERE SUBSIDIARA - Decizie nr. 10 din data de 19.01.2010
Functionar public cu statut special. Incetarea raporturilor de serviciu urmare a intervenirii unei hotarari penale definitive de condamnare. Petenta ofiter de politie judiciara. Atacarea ordinului Ministerului Afacerilor de Interne prin care s-a constata - Decizie nr. 62/F din data de 10.04.2014
Acordarea indemnizatiei de dispozitiv - Decizie nr. 488/F din data de 25.04.2008
Spor de confidentialitate solicitat de magistrati – admisibilitate. - Decizie nr. 348/F din data de 16.04.2008
Acordarea pentru anumite categorii de politisti din cadrul structurilor teritoriale ale Politiei Romane, a suplimentelor de hrana M12B, daca acestia desfasoara activitati in ture. Aplicabilitatea HG nr. 65/2003 si Ordinul MAI nr. 440/2003. - Decizie nr. 617/R din data de 30.09.2008
Dreptul functionarilor publici angajati in structuri MIRA de a li se plati prima de concediu si sporul de fidelitate. Admisibilitatea chemarii in garantie a Ministerului Economiei si Finantelor. - Decizie nr. 429/R din data de 01.07.2008
Legalitatea acordarii – pentru politisti a sporului de fidelitate si a primei de concediu. Drepturile salariale suspendate nu au fost anulate prin actele normative care au determinat suspendarea, anume legile bugetului de stat pe anul 2001-2006 - Decizie nr. 434/R din data de 01.07.2008
Reactualizarea debitului principal cu rata inflatiei si acordarea de dobanzi legale pentru neexecutarea la timp a obligatiilor de plata. Regim juridic si temeiuri de drept. - Decizie nr. 146/R din data de 03.04.2007
Contencios administrativ si fiscal - litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999) - Sentinta civila nr. 7/CC din data de 03.02.2010
Sanctiune disciplinara. Vinovatie salariat. - Decizie nr. 1727 din data de 21.10.2013