InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Actiunea in raspundere patrimoniala. Prejudiciul produs de sofer prin depasirea consumului de combustibil.

(Sentinta civila nr. 309 din data de 24.03.2011 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Raporturi de munca | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Constata ca s-a inregistrat pe rolul Tribunalului Sibiu actiunea in raspundere patrimoniala formulata de reclamanta S.C. ,,A S.R.L. Sibiu in contradictoriu cu paratul O. S. avand ca obiect obligarea paratului la plata sumei de 416 euro prejudiciu produs societatii.
In sustinerea actiunii, reclamanta invedereaza instantei de judecata ca paratul a fost angajat al societatii in calitate de sofer in perioada 07.05.2009-20.08.2010.La data de 25.05.2010, societatea il numeste pe parat sofer la coloana 3 Bucuresti, sofer 1 pe autovehiculul cu nr. de inmatriculare A. In perioada 09.06.2010-17.06.2010 paratul a efectuat cursa de linie Bucuresti-Huelva-Bucuresti iar la data de 18.06.2010 impiegata de coloana in urma operarii foii de parcurs a constatat o depasire de combustibil de 445,45 litri. In urma verificarilor efectuate de catre departamentul contabilitate prin decontul de cursa a reiesit un prejudiciu de 448 euro. Paratul a achitat benevol in transe urmatoarele sume:233euro in data de 19.07.2010, 38 euro in data de 20.08.2010, 90 euro in data de 18.08.2010 deci in total suma de 361 euro, ramanand un prejudiciu de acoperit de 86 de euro. Din verificarea foii de parcurs din perioada 17.07.2010-23.07.2010 pentru cursa Bucuresti-Padova-Bucuresti a reiesit o depasire de combustibil de 331,72 litri rezultand un prejudiciu de 344 euro, suma din care paratul a achitat 14 euro. Reclamanta isi intemeiaza actiunea pe prevederile art.270 C.M.
Paratul legal citat nu si-a formulat intampinare.
Din probatoriul administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:
In baza contractului individual de munca inregistrat la ITM la data de 27.05.2009 paratul a fost angajat de societatea reclamanta in calitate de conducator auto  cu contract pe durata determinata cuprinsa intre 07.05.2009-06.05.2012(filele 6-9).In baza deciziei din data de 19.08.2010 emisa de societate se dispune desfacerea contractului de munca al paratului.
La data de 24.05.2010 paratul este numit sofer 1 pe masina cu nr. de inmatriculare A urmand sa-si desfasoare activitatea conform sarcinilor de serviciu(fila13).Potrivit sarcinilor de serviciu paratul avea obligatia potrivit pct.23 de a semnala seful de coloana atunci cand apar depasiri ale consumului de combustibil iar potrivit pct.25 avea obligatia de a semna Nota de constatare in parcurs a consumului de combustibil.
La filele 19-20 s-a depus Foaia de parcurs  din data de 16.07.2010 pentru cursa Bucuresti-Padova-Bucuresi iar la filele 21-22 s-a depus Foaia de parcurs din data de 08.06.2010 pentru cursa Bucuresti-Huelvo-Bucuresti.
Din decontul cursei din data de 17.06.2010 s-a constatat o depasire de 445,45 litri de combustibil in valoare de 448 euro(fila 23) iar din decontul din 17.08.2010 s-a constatat o depasire de combustibil de 331,72 litri in valoare de 344 euro(fila 26).
La dosarul cauzei s-a depus Procesul-verbal de predare-primire a autovehiculul inmatriculat sub nr. A (filele 37-41).
Din probatoriul administrat in cauza, instanta de judecata constata urmatoarele:
Potrivit art.270 din C.M. salariatii raspund in cazul in care au produs angajatorilor un prejudiciu material din vina si in legatura cu munca sa. Instanta de judecata constata ca pentru antrenarea raspunderii civil-contractuale in cadrul raportului juridic de munca trebuie intrunite in mod cumulativ urmatoarele cerinte:calitatea de salariat, fapta ilicita, prejudiciu, raportul de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu, vinovatia. Prin raportare la aceste cerinte, instanta constata ca paratul avea printre obligatiile mentionate in contractul individual de munca si cele referitoare la aducerea la cunostinta patronului sau directorului general, in mod operativ, orice neregula constatata si, dupa caz, sa ia masurile de prevenire a pagubelor sau altor probleme negative in limita competentelor ce i-au fost stabilite iar potrivit sarcinilor de serviciu paratul avea obligatia potrivit pct.23 de a semnala sefului de coloana depasirile de consum de combustibil iar potrivit pct.25 avea obligatia de a semna Nota de constatare in parcurs a consumului de combustibil.
Prin raportare la aceste sarcini dar si la obligatia de a utiliza combustibil potrivit normativelor stabilite pentru fiecare cursa, instanta constata ca tocmai datorita nerespectarii sarcinilor de serviciu s-a produs prejudiciul in patrimoniul societatii, drept pentru care paratul este vinovat de depasirea consumului de combustibil ce reprezinta un prejudiciu pentru societate si pe cale de consecinta va raspunde sub aspect patrimonial. Prejudiciul s-a concretizat in diminuarea patrimoniul societatii cu suma de 792 euro din care s-a recuperat suma de 376 euro prin plata  facuta de parat. In acest context, instanta a constatat ca prejudiciul este material, efectiv, produs direct in patrimoniul reclamantei iar intre fapta savarsita de parat, respectiv neindeplinirea sarcinilor de serviciu si prejudiciu exista raport de cauzalitate, astfel incat, a apreciat ca sunt indeplinite cerintele antrenarii raspunderii civil-contractuale si pe cale de consecinta a admis actiunea, a obligat paratul la plata sumei de 416 euro in vederea acoperirii prejudiciului creat in patrimoniul societatii.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Raporturi de munca

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
DECIZIE DE IMPUTARE. NELEGALITATEA EMITERII ACTULUI RAPORTAT LA DISP. ART. 169 (164) CODUL MUNCII republicat - Sentinta civila nr. 5773/97/2010 din data de 24.01.2011
NERESPECTAREA CLAUZELOR NEGOCIATE PRIN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA. CONSECINTA OBLIGARII ANGAJATULUI LA PLATA UNOR DESPAGUBIRI. - Sentinta civila nr. 1648/97/2010 din data de 24.02.2011
SANCTIONARE DISCIPLINARA. EXCEPTIA TARDIVITATII EMITERII DECIZIEI - Sentinta civila nr. 680/LM/2011 din data de 21.04.2011
GREVA DE AVERTISMENT. NEINDEPLINIREA CONDITIILOR IMPUSE DE LEGEA NR. 62/2011, A DIALOGULUI SOCIAL.NELEGALITATE - Sentinta civila nr. 1189/LM/2011 din data de 26.05.2011
Conflict de munca. Criteriile de acordare ale adaosului pentru sarbatoarea de Pasti prevazut in Contractul colectiv de munca. Functionarea sucursalei in baza delegarilor de competenta. - Sentinta civila nr. 1557/LM/2010 din data de 02.11.2010
Recurs rectificare carnet de munca - Sentinta civila nr. 1719 din data de 25.01.2010
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017