InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Hunedoara

Conflict de munca. Criteriile de acordare ale adaosului pentru sarbatoarea de Pasti prevazut in Contractul colectiv de munca. Functionarea sucursalei in baza delegarilor de competenta.

(Sentinta civila nr. 1557/LM/2010 din data de 02.11.2010 pronuntata de Tribunalul Hunedoara)

Domeniu Raporturi de munca | Dosare Tribunalul Hunedoara | Jurisprudenta Tribunalul Hunedoara

Conflict de munca. Criteriile de acordare ale adaosului pentru sarbatoarea de Pasti prevazut in Contractul colectiv de munca. Functionarea sucursalei in baza delegarilor de competenta. 

Potrivit Actului Aditional la CCM „cu ocazia sarbatoririi Sfintelor Pasti 2010, intreg personalul va beneficia de tichete cadou. Cuantumul si criteriile de acordare vor fi stabilite printr-un Protocol incheiat intre partile semnatare ale Contractului Colectiv de Munca”.
Prin Protocol s-a stabilit ca nu vor beneficia de tichete cadou persoanele inscrise pe listele de concediere colectiva in baza Programului de restructurare, si nici cele care nu mai aveau calitatea de angajat la data acordarii acestora.

Tribunalul Hunedoara Sectia conflicte de munca si asigurari sociale – Sentinta nr.1557/LM/02 noiembrie 2010, ramasa irevocabila prin nerecurare.
      
Prin cererea de fata, reclamantul a chemat in judecata pe paratele CNH S.A. si Exploatarea P., solicitand obligarea acestora in solidar la plata sumei de  500 lei reprezentand drepturi banesti, respectiv adaosul acordat sub forma tichetelor cadou pentru sarbatorirea zilelor de Pasti 2010, aratand in esenta ca a fost salariat in cadrul societatii pana la data de 31.03.2010, cand contractul individual de munca al acestuia a incetat ca urmare a concedierilor colective, iar potrivit Contractului colectiv de munca in vigoare, fiecare salariat avea dreptul sa primeasca o suma de bani denumita adaos, cu ocazia sarbatoririi zilei de Pasti, fara nici o alta restrictie.
 Incepand cu anul 2008 acest adaos s-a acordat in bani, iar in anul 2010, urmare a modificarii CCM, acest drept s-a acordat sub forma tichetelor cadou.
Prin intampinare, parata CNH S.A. a invocat exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive, fata de imprejurarea ca reclamantul a fost salariat al exploatarii din subordinea sa, iar in conformitate cu prevederile din Statutul aprobat prin hotarare de guvern, subunitatile companiei au statut de sucursale fara personalitate juridica care functioneaza in baza delegarii de competenta, fiind mandatate sa efectueze toate operatiunile necesare pentru incheierea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca ale angajatilor proprii, inclusiv concedierea colectiva a acestora, astfel ca in baza dispozitiilor art.41 alin.2 din Codul de procedura civila, Exploatarea P. poate sta singura in justitie in calitate de parata pentru actele si operatiunile juridice care ii apartin.
 Pe fondul cauzei, parata a solicitat respingerea actiunii, aratand ca reclamantul a fost salariat la Exploatarea P. pana la data de 31.03.2010, cand contractul individual de munca al acestuia a incetat ca urmare a concedierilor colective.
      Prin Actul Aditional la Contractul Colectiv de Munca al C.N.H. S.A. pe anul 2008, partile semnatare au convenit sa fie acordat adaosul cu ocazia sarbatoririi Sfintelor Pasti 2010 sub forma tichetelor cadou, iar cuantumul si criteriile de acordare vor fi stabilite printr-un Protocol incheiat intre partile semnatare ale Contractului Colectiv de Munca.
  In speta, prin Protocolul astfel incheiat s-a stabilit ca persoanele inscrise pe listele de concediere colectiva in baza Programului de restructurare, eficientizare si dezvoltare al C.N.H. - S.A. pentru anul 2010, sa nu beneficieze de tichete cadou, astfel ca reclamantul nu are calitatea de persoana indreptatita sa beneficieze de tichete cadou conform acestui criteriu de selectie.
     Prin intampinarea formulata in cauza de catre parata Exploatarea P., s-a solicitat respingerea actiunii formulate ca netemeinica si nelegala, aratandu-se ca  tichetele cadou s-au acordat cu ocazia Sfintelor Pasti 2010, care a fost sarbatorit la data de 04.04.2010, ori reclamantul nu mai avea calitatea de angajat al paratei in acel moment.
      Din examinarea actelor si lucrarilor dosarului, instanta retine urmatoarele:
      Reclamantul a avut calitatea de salariat a paratei Exploatarea P. pana in data de 31.03.2010, cand s-a dispus incetarea contractului individual de munca, in baza art.65 alin.1 coroborat cu art.68 din Codul muncii, avandu-se in vedere Programul de restructurare, eficientizare si dezvoltare a C.N.H. S.A. pentru anul 2010.
       Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a C.N.H. S.A., instanta o apreciaza ca intemeiata, astfel ca in consecinta va respinge actiunea formulata impotriva acestei parate, ca fiind indreptata impotriva unei persoane care nu are calitate procesuala pasiva, fata de urmatoarele considerente:
       In conformitate cu prevederile art.6 din H.G. nr.806/1998 (actul de infiintare al C.N.H. – S.A.), subunitatile companiei au statut de sucursale fara personalitate juridica. Prin art.20 lit.g si art.25 din Anexa 1.1. din acelasi act normativ, legiuitorul a inteles sa utilizeze institutia delegarii de competenta pentru persoanele din conducerea subunitatilor C.N.H. – S.A.
       Exploatarea P. are organe proprii de conducere prin intermediul carora, in baza delegarii de competenta acordata de catre Consiliul de Administratie conducatorilor subunitatilor companiei, exercita prerogativele si atributiile care decurg din acte normative si acte ale organelor de conducere ale companiei in legatura cu personalul propriu, inclusiv de Contractul Colectiv de Munca incheiat la nivelul unitatii, intocmeste acte financiar contabile pana la nivelul balantei de verificare si efectueaza operatiuni prin conturi proprii deschise la banci.
        In baza prevederilor cuprinse la punctul 5 din delegarea de competenta, Exploatarea P. este mandatata ca in numele si pentru C.N.H. - S.A. sa efectueze toate operatiunile necesare pentru incheierea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca ale angajatilor proprii, inclusiv concedierea colectiva a acestora in cadrul unui program de restructurare .
Prin urmare, in baza delegarii de competenta si avand in vedere dispozitiile art.41 alin.2 din Codul de procedura civila, Exploatarea P. poate sta singura in justitie in calitate de parata pentru actele si operatiunile juridice care ii apartin.
  Cu privire la capatul de cerere privind acordarea tichetelor cadou cu ocazia Sfintelor Pasti 2010:
 Potrivit Actului Aditional la Contractul Colectiv de Munca al C.N.H. S.A. pe anul 2008, inregistrat la A.J.P.S. Hunedoara, capitolul 10, subcapitolul 10.5.2 indice 1, are urmatorul continut: „cu ocazia sarbatoririi Sfintelor Pasti 2010, intreg personalul va beneficia de tichete cadou. Cuantumul si criteriile de acordare vor fi stabilite printr-un Protocol incheiat intre partile semnatare ale Contractului Colectiv de Munca”.
    Prin Protocol s-a stabilit ca persoanele inscrise pe listele de concediere colectiva in baza Programului de restructurare pentru anul 2010, sa nu beneficieze de tichete cadou. In acelasi Protocol s-a prevazut ca tichetele cadou sa se acorde numai persoanelor care aveau calitatea de angajat la data acordarii acestora.
    Astfel, se constata ca tichetele cadou s-au acordat cu ocazia Sfintelor Pasti 2010, care a fost sarbatorit la data de 04.04.2010, or reclamantul nu mai avea calitatea de angajat al paratei in acel moment, intrucat i-a incetat contractul individual de munca la data de 01.04.2010.
   Fata de considerentele de mai sus, in baza art.284 din Codul muncii, instanta a respins ca nefondata actiunea formulata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Raporturi de munca

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. CUMULUL PENSIEI DE INVALIDITATE GRADUL III CU INDEMNIZATIA AFERENTA UNEI FUNCTII PUBLICE. CONTESTATIE DECIZIE DEBIT - Sentinta civila nr. 6617/97/2010 din data de 18.04.2011
DECIZIE DE IMPUTARE. NELEGALITATEA EMITERII ACTULUI RAPORTAT LA DISP. ART. 169 (164) CODUL MUNCII republicat - Sentinta civila nr. 5773/97/2010 din data de 24.01.2011
ESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CARE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. NERESPECTAREA CRITERIILOR MINIMALE DE SELECTIE A PERSONALULUI CE URMEAZA A FI CONCEDIAT, PREVAZUTE DE CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA APLICABIL, RAPORTAT LA D... - Sentinta civila nr. 1521/97/2010 din data de 22.02.2011
NERESPECTAREA CLAUZELOR NEGOCIATE PRIN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA. CONSECINTA OBLIGARII ANGAJATULUI LA PLATA UNOR DESPAGUBIRI. - Sentinta civila nr. 1648/97/2010 din data de 24.02.2011
SANCTIONARE DISCIPLINARA. EXCEPTIA TARDIVITATII EMITERII DECIZIEI - Sentinta civila nr. 680/LM/2011 din data de 21.04.2011
GREVA DE AVERTISMENT. NEINDEPLINIREA CONDITIILOR IMPUSE DE LEGEA NR. 62/2011, A DIALOGULUI SOCIAL.NELEGALITATE - Sentinta civila nr. 1189/LM/2011 din data de 26.05.2011
DREPTURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIDACTIC. APLICAREA DISPOZITIILOR LEGALE PRIVIND PLATA AJUTORULUI FINANCIAR PENTRU ACHIZITIONAREA DE CARTI SI PROGRAME EDUCATIONALE IN FORMAT ELECTRONIC - Sentinta civila nr. 1921/LM/2011 din data de 15.11.2011
DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. RESPECTAREA CRITERIILOR PRIORITARE DE CONCEDIERE. NETEMEINICIA CONTESTATIEI. - Sentinta civila nr. 2250/LM/2011 din data de 27.10.2011
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Analiza temeiniciei masurii in raport de dispozitiile art.266 Codul Muncii - Sentinta civila nr. 376/LM/2011 din data de 28.02.2011
Litigiu de asigurari sociale. Contestarea deciziei de respingere a cererii privind acordarea pensiei de serviciu in baza Legii nr.303/2004. Decizie de debit emisa de Casa de Pensii pentru recuperarea diferentelor de pensie. - Sentinta civila nr. 334/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca fara acordul salariatului. Mentinerea postului desfiintat sub o alta denumire. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 320/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Gresita indicare a temeiului de drept in cazul desfacerii contractului de munca pe durata determinata inainte de expirarea termenului. Neacordarea daunelor morale - Sentinta civila nr. 318/LM/2011 din data de 22.02.2011
Indemnizatie de somaj. Stabilirea acesteia prin includerea in baza de calcul a platilor compensatorii. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 1664/LM/2010 din data de 16.11.2010
Desfiintarea postului ocupat de reclamant in cadrul procedurii de concediere colectiva. - Sentinta civila nr. 1598/LM/2010 din data de 09.11.2010
Litigiu de asigurari sociale. Recalcularea pensiei prin valorificarea veniturilor realizate in acord global, in raport de considerentele Deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 30/2009 - Sentinta civila nr. 1567LM/2010 din data de 02.11.2010