InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Hunedoara

Recurs rectificare carnet de munca

(Sentinta civila nr. 1719 din data de 25.01.2010 pronuntata de Tribunalul Hunedoara)

Domeniu Raporturi de munca | Dosare Tribunalul Hunedoara | Jurisprudenta Tribunalul Hunedoara

      Rectificare carnet de munca. Conditii.
      Nu este admisibila actiunea in rectificarea carnetului de munca, prin care se urmareste recunoasterea unui drept – derivand din raporturile sale de munca cu societatea parata (decizia civila nr. 984/r/2009, dosar nr.1719/243/2009).
      
Observatie! In practica recenta a Tribunalului Hunedoara s-a conturat solutia de casare a sentintei atacate si trimiterea cauzei spre solutionare in fond la Sectia de Litigii de Munca si Asigurari Sociale – decizia 92/R/2010, dosar nr. 1720/243/2009 – neredactata pana la data prezentei).
      
      Prin sentinta civila nr. 2206/2009, Judecatoria Hunedoara a  admis actiunea civila formulata de reclamantul M D, in contradictoriu cu paratii SC ARCELOR MITTAL SA Hunedoara si Inspectoratul Teritorial de Munca Hunedoara,  si a dispus rectificarea carnetului de munca al reclamantului, in sensul de a se trece  grupa I de munca cu grad de acoperire de 100%, dupa cum urmeaza:
- in perioada 25.09.1984-01.08.1992, pentru activitatea desfasurata in cadrul Sectiei valorificarea zgurii si deseurilor metalice (V.Z.D.M.), in calitate de pregatitor sarja;
- in perioada 01.08.1992-01.06.1993, pentru activitatea desfasurata in cadrul Sectiei valorificarea zgurii si deseurilor metalice (V.Z.D.M.), in calitate de lacatus;
-  in perioada 01.06.1993-01.12.1993, pentru activitatea desfasurata in cadrul Serviciul pompieri-paza,  in calitate de   controlor poarta.
      Pentru a pronunta aceasta sentinta, Judecatoria a retinut, in esenta, ca in perioada 25.09.1984-01.12.1993, reclamantul a fost angajatul fostului Combinat Siderurgic Hunedoara (actual SC ARCELOR MITTAL HUNEDOARA SA), fiind incadrat la urmatoarele locuri de munca:
- in perioada 25.09.1984-01.08.1992, in meseria pregatitor sarja, la sectia VDZM;
- in perioada 01.08.1992-01.06.1993, lacatus la Sectia VDZM;
- in perioada 01.06.1993-01.12.1993, a fost incadrat in functia de controlor poarta, la Serviciul pompieri-paza.
           Conditiile de munca in care reclamantul si-a desfasurat activitatea in perioada 25.09.1984-01.06.1993, erau deosebit de grele si periculoase; munca reclamantului consta in recuperarea materialelor refolosibile din zgura provenita de la otelarii. Zgura era adusa in sectie in stare lichida si  la temperaturi foarte mari si, prin racirea cu jeturi de apa, erau emanate in aer gaze nocive, praf, vapori de apa. In aceleasi conditii de munca a lucrat reclamantul si in perioada cat a fost incadrat ca lacatus, pentru ca, in fapt, pe langa aceasta meserie, facea si munca specifica pregatitorului de sarje.
In perioada 01.06.1993-01.12.1993, dupa ce reclamantul a suferit un accident de munca, accident care nu a fost declarat de conducerea unitatii, la intelegere cu aceasta, reclamantul a fost incadrat la Serviciul Pompieri - Paza, pentru perioada 01.06.1993-01.12.1993.
      Activitatea de controlor poarta o desfasura tot in cadrul sectiei VDZM, in aceleasi conditii de munca.
Toate aceste aspecte au fost relatate de martorii audiati in cauza.
          Fata de aceste considerente, instanta de fond a concluzionat ca, desi reclamantul  si-a desfasurat activitatea in mod continuu in aceleasi conditii grele de munca, in perioada 25.09.1984-01.12.1993, in mod nelegal acest a beneficiat doar de grupa a II-a de munca, ceea ce contravine realitatii si conditiilor concrete in care si-a desfasurat activitatea - rezultate din probele administrate in cauza, conditii la care fac referire prevederile art. 6 din Ordinul nr. 50/1990.
In drept, hotararea a fost intemeiata pe dispozitiile art.7 si 8 din Decretul 92/1976 si pct.20 din Anexa 1 la Ordinul 50/1990.
Impotriva sentintei mentionate a declarat recurs – in termen si motivat - parata SC ARCELOR MITTAL HUNEDOARA SA, solicitand modificarea, in totalitate, a acesteia, in sensul respingerii actiunii reclamantului ca nefondata.
      In sustinerea recursului sau, parata arata, in esenta ca, potrivit art. 6 din Ordinul nr. 50/1990, nominalizarea persoanelor care se incadreaza in grupele I si II de munca este atributul conducerii unitatii impreuna cu sindicatele, iar potrivit art.5, existenta conditiilor deosebite la locurile de munca cu noxe trebuie sa rezulte din determinarile de noxe, efectuate de organele abilitate.
De asemenea, parata a aratat ca, in perioada 25.09.1984-01.08.1992, reclamantul a fost incadrat in meseria pregatitor sarja, la sectia VDZM; in perioada 01.08.1992-01.06.1993, a fost incadrat ca lacatus la Sectia VDZM; in perioada 01.06.1993-01.12.1993, a fost incadrat in functia de controlor poarta, la Serviciul pompieri-paza; in perioada 01.12.1993-01.04.2004, a fost incadrat ca lacatus, la sectiile OE 1 si OE 2, ori, nici una din aceste meserii nu  se incadreaza la punctele 20, 23 si 24 din Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 50/1990 .
      In fine, parata mai invedereaza ca toate  inscrierile din carnetul sau de munca al reclamantului s-au efectuat in conformitate cu documentele  aprobate de conducerea societatii si organele abilitate ale statului, asa incat nu exista nici un temei pentru modificarea lor.
      Reclamantul a depus intampinare, prin care a solicitat respingerea recursului paratei ca nefundat, sustinand ca, in mod legal, Judecatoria a dat eficienta probatoriului administrat in cauza si a constatat ca, in fapt, activitatea desfasurata in cadrul societatii parate ii confera dreptul de a beneficia de grupa I-a de munca.
      
      Examinand recursul de fata, atat prin prisma motivelor invocate de parata SC ARCELOR MITTAL HUNEDOARA SA, cat si sub toate aspectele – in conformitate cu prevederile art. 304 ind.1 c. pr. civ. –  Tribunalul constata ca acesta este fondat, pentru motivele ce se vor arata.
      Astfel,  potrivit disp. art. 7 din Decretul nr. 92/1976,    “(1)In cazul cind exista indoieli asupra unor date inscrise in carnetul de munca sau in actele prezentate de titular, unitatea va cere prezentarea actelor originale in baza carora au fost facute inscrierile sau dupa caz, informatiile de la unitatile care au inscris datele in carnetul de munca ori au emis actele respective.
    (2) Inscrierile eronate sau efectuate fara respectarea prevederilor legale vor fi rectificate de unitatea care pastreaza carnetul de munca sau, daca cel interesat nu mai este incadrat de ultima unitate, in baza actelor oficiale care atesta alte situatii decit cele inscrise, rectificarile certificandu-se in carnetul de munca.
Totodata, potrivit  art. 11 alin.(1) din acelasi act normativ, “Datele privind activitatea depusa pe baza unui contract de munca se inscriu in carnetul de munca, asa cum acestea rezulta din contract sau din actele originale eliberate de unitati pe baza scriptelor pe care le detin”.

Din ansamblul prevederilor legale anterior citate, rezulta  ca rectificarea carnetului de munca vizeaza doar acele situatii in care, datorita unor erori de redactare, imprejurarile consemnate in cuprinsul carnetului de munca nu corespund cu datele ce rezulta din actele oficiale ce atesta situatiile la care se refera aceste inscrieri.
In speta, inscrierile din carnetul de munca al reclamantului s-au efectuat in baza documentelor emise de unitate, in acord cu sindicatele, prin care s-a stabilit ca nici  una din meseriile desfasurate de acesta in perioada de referinta  nu  se incadreaza la punctele 20, 23 si 24 din Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 50/1990.
In atare situatie, nu exista neconcordante intre mentiunile din carnetul de munca al reclamantului si documentele ce au stat la baza inscrierii acestora, asa incat actiunea de fata apare ca neintemeiata si urmeaza a fi respinsa.
In speta, reclamantul urmareste, de fapt, ca pe calea actiunii in rectificarea carnetului de munca sa obtina recunoasterea unui drept – derivand din raporturile sale de munca cu societatea parata, insa o astfel de finalitate nu poate fi atinsa in procedura de fata, care este una speciala, derogatorie de la prevederile Legii nr.  53/2003 – privind codul muncii.
Nimic nu-l impiedica, insa, pe acesta ca, realizandu-si dreptul pretins – in procedura prevazuta de art. 248  si art. 281 si urm. din Legea nr. 53/2003  (evident, in conditiile de admisibilitatea stipulate de prevederile legale ce guverneaza aceasta materie) – sa solicite, ca o consecinta a acestui fapt, efectuarea cuvenitelor mentiuni in carnetul sau de munca.
Fata de cele ce preced, in temeiul disp. art. 304 pct. 9 c. pr. civ. coroborat cu art. 312 alin.3 din acelasi act normativ, se va admite recursul paratei SC ARCELOR MITTAL SA Hunedoara si se va modifica, in totalitate, sentinta contestata, in sensul respingerii actiunii reclamantului ca nefondata.
Recurenta – parata SC ARCELOR MITTAL SA Hunedoara si intimatul – parat  Inspectoratul Teritorial de Munca Hunedoara nu au solicitat cheltuieli de judecata in recurs.
      
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
 

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Raporturi de munca

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. CUMULUL PENSIEI DE INVALIDITATE GRADUL III CU INDEMNIZATIA AFERENTA UNEI FUNCTII PUBLICE. CONTESTATIE DECIZIE DEBIT - Sentinta civila nr. 6617/97/2010 din data de 18.04.2011
DECIZIE DE IMPUTARE. NELEGALITATEA EMITERII ACTULUI RAPORTAT LA DISP. ART. 169 (164) CODUL MUNCII republicat - Sentinta civila nr. 5773/97/2010 din data de 24.01.2011
ESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CARE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. NERESPECTAREA CRITERIILOR MINIMALE DE SELECTIE A PERSONALULUI CE URMEAZA A FI CONCEDIAT, PREVAZUTE DE CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA APLICABIL, RAPORTAT LA D... - Sentinta civila nr. 1521/97/2010 din data de 22.02.2011
NERESPECTAREA CLAUZELOR NEGOCIATE PRIN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA. CONSECINTA OBLIGARII ANGAJATULUI LA PLATA UNOR DESPAGUBIRI. - Sentinta civila nr. 1648/97/2010 din data de 24.02.2011
SANCTIONARE DISCIPLINARA. EXCEPTIA TARDIVITATII EMITERII DECIZIEI - Sentinta civila nr. 680/LM/2011 din data de 21.04.2011
GREVA DE AVERTISMENT. NEINDEPLINIREA CONDITIILOR IMPUSE DE LEGEA NR. 62/2011, A DIALOGULUI SOCIAL.NELEGALITATE - Sentinta civila nr. 1189/LM/2011 din data de 26.05.2011
DREPTURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIDACTIC. APLICAREA DISPOZITIILOR LEGALE PRIVIND PLATA AJUTORULUI FINANCIAR PENTRU ACHIZITIONAREA DE CARTI SI PROGRAME EDUCATIONALE IN FORMAT ELECTRONIC - Sentinta civila nr. 1921/LM/2011 din data de 15.11.2011
DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. RESPECTAREA CRITERIILOR PRIORITARE DE CONCEDIERE. NETEMEINICIA CONTESTATIEI. - Sentinta civila nr. 2250/LM/2011 din data de 27.10.2011
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Analiza temeiniciei masurii in raport de dispozitiile art.266 Codul Muncii - Sentinta civila nr. 376/LM/2011 din data de 28.02.2011
Litigiu de asigurari sociale. Contestarea deciziei de respingere a cererii privind acordarea pensiei de serviciu in baza Legii nr.303/2004. Decizie de debit emisa de Casa de Pensii pentru recuperarea diferentelor de pensie. - Sentinta civila nr. 334/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca fara acordul salariatului. Mentinerea postului desfiintat sub o alta denumire. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 320/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Gresita indicare a temeiului de drept in cazul desfacerii contractului de munca pe durata determinata inainte de expirarea termenului. Neacordarea daunelor morale - Sentinta civila nr. 318/LM/2011 din data de 22.02.2011
Indemnizatie de somaj. Stabilirea acesteia prin includerea in baza de calcul a platilor compensatorii. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 1664/LM/2010 din data de 16.11.2010
Desfiintarea postului ocupat de reclamant in cadrul procedurii de concediere colectiva. - Sentinta civila nr. 1598/LM/2010 din data de 09.11.2010
Litigiu de asigurari sociale. Recalcularea pensiei prin valorificarea veniturilor realizate in acord global, in raport de considerentele Deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 30/2009 - Sentinta civila nr. 1567LM/2010 din data de 02.11.2010