InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Brasov

Contencios administrativ si fiscal - litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

(Sentinta civila nr. 7/CC din data de 03.02.2010 pronuntata de Tribunalul Brasov)

Domeniu Raporturi de munca | Dosare Tribunalul Brasov | Jurisprudenta Tribunalul Brasov

SECTIA COMERCIALA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Dosar nr. 789/62/2009

SENTINTA CIVILA NR.7/CC
Sedinta camerei de consiliu din 3 februarie 2010
Pe rol fiind solutionarea cererii formulata de debitorul SC C. I. SRL cu sediul in B., str.Z., nr.16, bl.P10, sc.A, et.4, ap.17, judet B., avand ca obiect deschiderea procedurii concordatului preventiv, potrivit Legii nr.381/2009.
La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta administratorul social S.F. pentru debitorul SC C. I. SRL, asistat de avocat A. E..
Procedura  indeplinita.
S-a facut referatul cauzei, dupa care:
Reprezentanta debitorului depune la dosarul cauzei imputernicire avocatiala, un set de inscrisuri reprezentand tabel al creditorilor SC C. I. SRL, contract de cesiune parti sociale, protocol incheiat la data de 23.10.2009, alte inscrisuri si arata ca nu are cereri de formulat.
       Nemaifiind alte cereri de formulat, in temeiul art.150 Cod procedura civila instanta inchide dezbaterile si acorda cuvantul asupra cererii.
       Avocat A. E. solicita admiterea cererii asa cum a fost formulata avand in vedere ca aceasta cerere indeplineste conditiile de admisibilitate. La data promovarii ei, erau indeplinite toate cerintele legale pentru inceperea procedurii concordatului preventiv. Imprejurarea ca impotriva debitorului s-a deschis procedura insolventei in temeiul art.33 alin.6 din Legea nr.85/2006, nu impiedica solutionarea favorabila a prezentei cereri, avand in vedere ca deschiderea procedurii insolventei  este supusa recursului, iar hotararea poate fi suspendata. Deschiderea procedurii concordatului preventiv ar scoate debitorul din blocajul financiar. Ca o dovada a bunei credinte, debitorul a intocmit un tabel actual al creditorilor, ale caror creante in parte sunt contestate. In cursul lunii noiembrie 2009 s-a realizat un contract de cesiune parti sociale care insa nu a putut fi mentionat in registrul comertului pentru motive obiective, dar care nu a fost denuntat. In prezent activitatea debitorului care are un numar de 23 angajati este suspendata. Angajatii nu au fost trimisi in somaj tocmai pentru a beneficia de prevederile legii 381/2009. Debitorul are de recuperat o serie de datorii importante.
       Administratorul social S. F. pentru debitorul SC C. I. SRL, arata ca potrivit contractului de cesiune, debitorul are de incasat suma de 400.000 Euro, totalul creantelor datorate nefiind mai mare de 220.000 Euro. Fata de aceasta situatie, in cazul in care s-ar deschide procedura concordatului preventiv, exista posibilitatea ca pana la finele lunii aprilie 2010 sa se stinga intreaga datorie fata de creditori. Daca debitorul va ramane sub imperiul Legii nr.85/2006, nu va avea posibilitatea sa-si redreseze activitatea in baza unui plan de reorganizare intrucat licenta de exploatare de apa se suspenda, acesta fiind de fapt obiectul de activitate al societatii. 

JUDECATORUL SINDIC:


Constata ca prin cererea inregistrata la grefa instantei la data de 01 02 2010 sub nr.789/62/2010 debitorul SC C. I. SRL  a solicitat deschiderea procedurii concordatului preventiv.
In motivarea cererii debitorul a aratat ca se afla in stare de dificultate financiara si doreste sa isi continue activitatea pe baza unui plan de redresare, conform prevederilor Legii nr.381/2009.
Prin cerere debitorul a solicitat desemnarea de catre judecatorul sindic a unui conciliator in persoana practicianului in insolventa T. E. SPRL.
In drept au fost invocate prevederile Legii nr.381/2009.
La dosarul cauzei s-au depus inscrisuri ce au fost prezentate in cuprinsul actiunii introductive de instanta.
Cererea a fost corespunzator timbrata cu taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
Cererea de deschidere a procedurii concordatului preventiv este inadmisibila pentru urmatoarele considerente:
Art.1 din Legea nr.381/2009 privind introducerea concordatului preventiv si mandatului ad-hoc  prevede ca prezenta lege se aplica persoanelor juridice care organizeaza o intreprindere aflata in dificultate financiara, fara a fi in stare de insolventa.
In speta, fata de debitor s-au formulat mai multe cereri avand ca obiect deschiderea procedurii insolventei debitorului, inregistrate pe rolul instantei.
Din verificarile efectuate in aplicatia ECRIS la data pronuntarii prezentei se constata ca fata debitorul SC C. I. SRL s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei debitorului la data de 02 02 2010 in dosarul nr.6290/62/2008.
In consecinta la data solutionarii cererii de deschidere a procedurii concordatului preventiv formulata de catre debitor, acesta se afla in insolventa de drept sau judiciara, adica constatata printr-o hotarare judecatoreasca executorie, potrivit prevederilor Legii nr.85/2006.
Procedura concordatului preventiv si a mandatului ad-hoc este aplicabila numai persoanelor juridice, care desfasoara o intreprindere, in sensul economic al termenului si care se afla intr-o stare de dificultate financiara.
Starea de dificultate financiara nu se reprezinta  starea de insolventa, asa cum aceasta este definita la art.3 din Legea nr.85/2006, cu formele specifice de insolventa iminenta si insolventa vadita.
        Potrivit art.3 al.1 pct.1 lit.a si b din Legea nr.85/2006 insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.
        Insolventa este iminenta atunci cand se dovedeste ca debitorul nu va putea plati la scadenta datoriile exigibile angajate cu fondurile banesti de care dispune la data scadentei.
        Insolventa este vadita atunci cand, debitorul, dupa cca.30 zile de la scadenta, nu a platit datoria sa, catre unul sau mai multi creditori.
        Potrivit prevederilor Legii nr.85/2006, art.27 si art.31, cererea pentru deschiderea procedurii insolventei debitorului poate fi formulata de catre debitor ori de catre creditori.
        Pana la pronuntarea unei sentinte civile, de catre judecatorul sindic, de deschidere a procedurii insolventei, generala ori simplificata, fata de debitor exista o stare de insolventa de fapt. Debitorul poate contesta starea de insolventa, potrivit art.33 alin.2 din Legea nr. 85/2006, ori creditorii pot face opozitie la cererea debitorului, conform art.32 din Legea nr.85/2006.
        Ulterior insa pronuntarii de catre judecatorul sindic a unei sentinte ori incheieri executorii de deschidere a procedurii insolventei debitorului, starea de insolventa devine una de drept.
        In consecinta, din momentul constatarii starii de insolventa de drept a debitorului, acesta nu se mai poate prevala ca se afla doar intr-o dificultate financiara, acest moment fiind depasit prin instalarea starii de insolventa.
        Legiuitorul a inteles prin adoptarea Legii nr.381/2009 sa acorde posibilitatea debitorilor care se afla intr-o dificultate financiara sa aibe la indemana un mecanism juridic, pentru inlaturarea acesteia.
        Concordatul preventiv reprezinta o procedura voluntara, spre deosebire de procedura insolventei care este o procedura judiciara si obligatorie.
        In consecinta, concordatul preventiv este un beneficiu acordat debitorului aflat in stare de dificultate financiara.
        Acest beneficiu insa poate profita numai acelor debitori care nu se afla intr-o stare de insolventa constatata printr-o hotarare judecatoreasca executorie.
        Pentru considerentele expuse judecatorul sindic apreciaza ca cererea debitorului este indadmisibila, debitorul nemaiputand beneficia in prezent fiind in insolventa constatata, de procedura concordatului preventiv.
        
        
         PENTRU ACESTE CONSIDERENTE
         IN NUMELE LEGII
      HOTARASTERespinge cererea avand ca obiect deschiderea procedurii concordatului preventiv formulata de catre debitorul  SC C. I. SRL, ca fiind inadmisibila.
Cu drept de recurs in termen de 10 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi 03 02 2010.

Redactat RA 23.02.2010.
Dact DD 24.02.2010
3 ex.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Raporturi de munca

DECIZIE DE IMPUTARE. NELEGALITATEA EMITERII ACTULUI RAPORTAT LA DISP. ART. 169 (164) CODUL MUNCII republicat - Sentinta civila nr. 5773/97/2010 din data de 24.01.2011
NERESPECTAREA CLAUZELOR NEGOCIATE PRIN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA. CONSECINTA OBLIGARII ANGAJATULUI LA PLATA UNOR DESPAGUBIRI. - Sentinta civila nr. 1648/97/2010 din data de 24.02.2011
SANCTIONARE DISCIPLINARA. EXCEPTIA TARDIVITATII EMITERII DECIZIEI - Sentinta civila nr. 680/LM/2011 din data de 21.04.2011
GREVA DE AVERTISMENT. NEINDEPLINIREA CONDITIILOR IMPUSE DE LEGEA NR. 62/2011, A DIALOGULUI SOCIAL.NELEGALITATE - Sentinta civila nr. 1189/LM/2011 din data de 26.05.2011
Conflict de munca. Criteriile de acordare ale adaosului pentru sarbatoarea de Pasti prevazut in Contractul colectiv de munca. Functionarea sucursalei in baza delegarilor de competenta. - Sentinta civila nr. 1557/LM/2010 din data de 02.11.2010
Recurs rectificare carnet de munca - Sentinta civila nr. 1719 din data de 25.01.2010
Raspunderea patrimoniala a angajatilor. - Sentinta civila nr. 217 din data de 24.02.2011
Lipsa in gestiune. Raspunderea patrimoniala a mostenitorilor salariatului decedat. - Sentinta civila nr. 835 din data de 16.06.2011
Actiunea in raspundere patrimoniala. Prejudiciul produs de sofer prin depasirea consumului de combustibil. - Sentinta civila nr. 309 din data de 24.03.2011
Drepturi salariale - Sentinta comerciala nr. 472/CA din data de 09.09.2010
LITIGIU DE MUNCA. RASPUNDERE SUBSIDIARA - Decizie nr. 10 din data de 19.01.2010
Functionar public cu statut special. Incetarea raporturilor de serviciu urmare a intervenirii unei hotarari penale definitive de condamnare. Petenta ofiter de politie judiciara. Atacarea ordinului Ministerului Afacerilor de Interne prin care s-a constata - Decizie nr. 62/F din data de 10.04.2014
Acordarea indemnizatiei de dispozitiv - Decizie nr. 488/F din data de 25.04.2008
Spor de confidentialitate solicitat de magistrati admisibilitate. - Decizie nr. 348/F din data de 16.04.2008
Acordarea pentru anumite categorii de politisti din cadrul structurilor teritoriale ale Politiei Romane, a suplimentelor de hrana M12B, daca acestia desfasoara activitati in ture. Aplicabilitatea HG nr. 65/2003 si Ordinul MAI nr. 440/2003. - Decizie nr. 617/R din data de 30.09.2008
Dreptul functionarilor publici angajati in structuri MIRA de a li se plati prima de concediu si sporul de fidelitate. Admisibilitatea chemarii in garantie a Ministerului Economiei si Finantelor. - Decizie nr. 429/R din data de 01.07.2008
Legalitatea acordarii pentru politisti a sporului de fidelitate si a primei de concediu. Drepturile salariale suspendate nu au fost anulate prin actele normative care au determinat suspendarea, anume legile bugetului de stat pe anul 2001-2006 - Decizie nr. 434/R din data de 01.07.2008
Reactualizarea debitului principal cu rata inflatiei si acordarea de dobanzi legale pentru neexecutarea la timp a obligatiilor de plata. Regim juridic si temeiuri de drept. - Decizie nr. 146/R din data de 03.04.2007
Propunere arestare preventiva respingere - Sentinta penala nr. I N C H E I E R E A NR. 4 din data de 30.01.2013
Esalonare amenda penala art. 425 alin.2 din Codul de procedura penala - Sentinta penala nr. 93/S din data de 28.03.2012