InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Brasov

Acordarea pentru anumite categorii de politisti din cadrul structurilor teritoriale ale Politiei Romane, a suplimentelor de hrana M12B, daca acestia desfasoara activitati in ture. Aplicabilitatea HG nr. 65/2003 si Ordinul MAI nr. 440/2003.

(Decizie nr. 617/R din data de 30.09.2008 pronuntata de Curtea de Apel Brasov)

Domeniu Raporturi de munca | Dosare Curtea de Apel Brasov | Jurisprudenta Curtea de Apel Brasov

Acordarea pentru anumite categorii de politisti din cadrul structurilor teritoriale ale Politiei Romane, a suplimentelor de hrana M12B, daca acestia desfasoara activitati in ture. Aplicabilitatea HG nr. 65/2003 si Ordinul MAI nr. 440/2003.

Constata ca prin Sentinta civila nr.430/CA/26.05.2008 a Tribunalului Brasov – Sectia comerciala si de contencios administrativ au fost dispuse urmatoarele:
       S-a admis exceptia netimbrarii si, in consecinta, s-a anulat ca netimbrata actiunea formulata de reclamantul VACIU VALENTIN CLAUDIU in contradictoriu cu paratii Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Inspectoratul de Politie al Judetului Brasov si Ministerul Economiei si Finantelor.
       S-a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului Ministerul Internelor si Reformei Administrative si a paratului Inspectoratul General al Politiei Romane.
       S-a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului Ministerul Economiei si Finantelor si, in consecinta, s-a respins actiunea formulata de reclamantul PLAIASU BOGDAN IOAN in contradictoriu cu acest parat ca fiind formulata impotriva unei persoane lipsite de calitate procesuala pasiva.
       S-a admis exceptia prescriptiei dreptului material la actiunea formulata de reclamantul PLAIASU BOGDAN IOAN pentru perioada 01.02.2003 – 21.02.2005 si, in consecinta, s-a respins actiunea formulata de acest reclamant in contradictoriu cu paratii Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Inspectoratul General al Politiei Romane si Inspectoratul de Politie al Judetului pentru perioada 01.02.2003 – 21.02.2005, ca fiind prescrisa.
       S-a admis in parte actiunea formulata de reclamantul PLAIASU BOGDAN IOAN in contradictoriu cu paratii Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Inspectoratul General al Politiei Romane si Inspectoratul de Politie al Judetului Brasov si, in consecinta:
       Au fost obligati paratii sa plateasca reclamantului PLAIASU BOGDAN IOAN c/val. normei de hrana 12B, incepand cu data de 22.02.2005 la zi si, in continuare, pana la incetarea raportului de serviciu sau aparitia unei dispozitii contrare, sume actualizate cu rata inflatiei si dobanda legala aferenta incepand cu data de 22.02.2005 si pana la data de 01.02.2008.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, Tribunalul a retinut urmatoarele:
       Exceptia netimbrarii actiunii de catre reclamantul Vaciu Valentin Claudiu este fondata. Potrivit dispozitiilor art. 20 din Legea nr. 146/1997, „taxele judiciare de timbru se platesc anticipat” iar „daca taxa judiciara de timbru nu a fost platita in cuantumul legal, in momentul inregistrarii actiunii sau cererii, ori daca, in cursul procesului, apar elemente care determina o valoare mai mare, instanta a pus in vedere petentului sa achite suma datorata pana la primul termen de judecata. In cazul cand se micsoreaza valoarea pretentiilor formulate in actiune sau in cerere, dupa ce a fost inregistrata, taxa judiciara de timbru se percepe la valoarea initiala, fara a se tine seama de reducerea ulterioara.
        Neindeplinirea obligatiei de plata pana la termenul stabilit se sanctioneaza cu anularea actiunii sau a cererii.”
        Atat prin rezolutia judecatorului, prin prima citatie emisa pe numele reclamantului, cat si prin incheierea din 28.03.2008 si citatia emisa pentru cel de-al doilea termen, reclamantului VACIU VALENTIN CLAUDIU i s-a pus in vedere obligatia de a achita taxa de timbru si timbru judiciar, precizandu-i-se sanctiunea neindeplinirii acesteia, respectiv cea a anularii cererii. Prezenta actiune nu este scutita de plata taxei de timbru, practica instantelor fiind constanta in acest sens, cuantumul taxei judiciare de timbru fiind cel prevazut de art. 3 lit. m teza finala din Legea nr. 146/1997.
       Avand in vedere aceste aspecte, precum si dispozitiile legale citate anterior a fost admisa exceptia netimbrarii cererii si anulata cererea formulata de reclamantul Vaciu Valentin Claudiu ca netimbrata.
       Fata de solutia data, nu au mai fost analizate celelalte exceptii invocate prin intampinari si care il vizau pe reclamantul Vaciu Valentin Claudiu, prioritate avand, in ceea ce priveste ordinea de solutionare a exceptiilor, exceptia netimbrarii care vizeaza legala sesizare a instantei.
       Actiunea formulata de reclamantul Plaiasu Bogdan Ioan
       Este fondata exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Ministerului Economiei si Finantelor si a fost admisa exceptia si respinsa actiunea reclamantului in contradictoriu cu acest parat. La pronuntarea acestei solutii, instanta de fond a avut  in vedere modalitatea in care reclamantul Plaiasu a inteles sa cheme in judecata acest parat, solicitarea acestuia de a-l obliga pe paratul Ministerul Economiei si Finantelor alaturi de ceilalti parati la plata sumelor reprezentand norma de hrana 12B ( si nu la alocarea unor fonduri catre Ministerul Internelor si Reformei Administrative, necesare in ipoteza admiterii prezentei actiuni) si faptul ca intre acest reclamant si paratul Ministerul Economiei si Finantelor nu exista un raport de serviciu, reclamantul nefiind angajat in cadrul Ministerului Economiei si Finantelor.
       Este nefondata exceptia invocata de paratii Ministerul Internelor si Reformei Administrative si Inspectoratul General al Politiei Romane, avand in vedere calitatea acestor parati de ordonatori de credite ( principal si, respectiv, secundar ), conform dispozitiilor Leg.  218/2002.
       Si exceptia prescriptiei dreptului material la actiune pentru perioada 01.02.2003 – 21.02.2005 este fondata fata de dispozitiile art. 3 din Decretul 167/1958, de data introducerii actiunii ( 22.02.2008 ) si data de la care se solicita norma de hrana 12B ( 01.02.2003 ),  fiind admisa exceptia si respinsa actiunea reclamantului pentru aceasta perioada, neexistand nici un motiv de intrerupere sau de suspendare a cursului prescriptiei.
       Pe fond, actiunea este partial fondata. Reclamantul are calitatea de functionar public cu statut special – agent de politie, dobandita la data de 01.08.2003, asa cum rezulta din adeverinta nr. 1820/22.05.2008, eliberata de Inspectoratul de Politie al Judetului Brasov. Incepand cu data de 22.02.2005 si pana la data de 01.06.2006 reclamantul si-a desfasurat activitatea la Sectia 4 Politie – Combaterea micii criminalitati, in schimburi, dupa cum a aratat si reprezentantul Inspectoratul de Politie al Judetului Brasov iar din data de 01.06.2006 si in prezent reclamantul lucreaza in aceeasi sectie de politie, dar la serviciul „Siguranta publica si patrulare”, ceea ce presupune o activitate in ture.
       Potrivit intampinarii formulate de paratul Inspectoratul de Politie al Judetului Brasov, in baza Ordinului Ministrului de Interne s-a stabilit ca pot beneficia de norma de hrana 12B politistii care fac parte din: Politia de Ordine Publica, Politia Rutiera, Politia Transporturi, Combaterea Criminalitatii Organizate, Supravegheri Operative si Investigatii, Criminalistic si Politia de Interventie Rapida.
       Instanta de fond a constatat ca reclamantul Plaiasu justifica acordarea normei de hrana 12B avand in vedere ca in perioada 22.02.2005 – 01.06.2006 a lucrat in schimburi, fapt ce presupune un efort in plus iar in perioada urmatoare, a lucrat in ture si intr-un serviciu care se incadreaza in cele care pot beneficia de norma de hrana 12B, potrivit sustinerilor Inspectoratului de Politie al Judetului Brasov..
        Cu privire la cererea reclamantului de a obliga paratii sa-i plateasca norma de hrana 12B si pe viitor, instanta de fond a apreciat ca fondata si aceasta cerere, si a  obligat paratii sa-i acorde aceasta norma in continuare, pana la aparitia unor dispozitii legale contrare sau pana la incetarea calitatii de functionar public cu statut special.
       De asemenea, au fost obligati paratii sa plateasca reclamantului sumele datorate cu titlu de norma de hrana 12B actualizate in raport cu rata inflatiei, avand in vedere faptul ca in materia raporturilor de serviciu, similar raporturilor de munca, se prezuma punerea in intarziere a angajatorului, odata cu data nasterii dreptului, sarcina probei revenindu-i acestuia raportat la data nasterii prejudiciului si la plata dobanzii legale aferente sumelor datorate de acestia, pentru perioada 22.02.2005 – 01.02.2008 , avand in vedere dispozitiile art. 1084 Cod Civil, dobanda legala fiind de natura sa acopere beneficiul nerealizat de reclamant in perioada aratata, ca urmare a neacordarii normei de hrana 12B. Cu privire la data pana la care va fi calculata dobanda legala si actualizarea, instanta de fond a avut  in vedere precizarea expresa a datei in cuprinsul actiunii, aspect care reprezinta o manifestare a principiului disponibilitatii.
Impotriva acestei hotarari au declarat recurs paratii Ministerul Internelor si Reformei Administrative  si Inspectoratul General al Politiei Romane, solicitand instantei de recurs admiterea recursurilor si respingerea pe fond a actiunii reclamantilor, intrucat instanta de fond ar fi interpretat gresit dispozitiile legale aplicabile in materia acordarii normei de hrana 12B, in principal HG nr.65/2003 privind stabilirea drepturilor de hrana in timp de pace ale personalului apartinand structurilor Ministerul Internelor si Reformei Administrative , cu completari. Paratii au mai aratat ca inspectoratele judetene de politie au ele insele personalitate juridica, astfel incat in mod gresit prima instanta ar fi respins exceptiile lipsei calitatii procesuale pasive ridicate de recurenti. Pe de alta parte, pe fondul cauzei, HG nr.65/2003 si Ordinul MAI nr.440/2003 privind hranirea efectivelor Ministerului Administratiei si Internelor (devenit MIRA) enumera limitativ categoriile de personal care beneficiaza de norma de hrana 12B, functii precum cea ocupata de reclamant neregasindu-se pe lista anexa la cele doua acte normative.
Instanta de recurs constata ca recursul paratului Inspectoratului General al Politiei Romane nu a fost timbrat legal, astfel incat urmeaza a-l anula ca nefiind timbrat, conform art.20 alin.3 din Legea nr.146/1997 modificata.
Examinand actele si lucrarile dosarului prin prisma motivelor de recurs, precum si prin prisma dispozitiilor art.304 ind.1 Cod procedura civila, instanta de recurs constata ca recursurile declarate in cauza sunt nefondate si urmeaza a le respinge, pentru urmatoarele considerente:
Sub aspectul exceptiilor privind lipsa calitatii procesuale pasive a paratilor Ministerul Internelor si Reformei Administrative  si Inspectoratul General al Politiei Romane, acesti parati stau in mod neindoielnic in proces in calitate de parati, au asadar calitate procesuala pasiva, din moment ce MIRA este ordonator principal de credite pentru ministerul insusi ca institutie cu personalitate juridica, precum si pentru toate celelalte institutii aflate in subordinea sa, pentru ordonatorii subsidiari de credite ce fac parte din structura acestui minister, ordonatori de credite intre care se inscriu si paratii IGPR si IPJ Brasov. De altfel, potrivit art.20 din Legea nr.500/2002 a finantelor publice , coroborat cu art.3 lit.c pct.11 din OUG nr.30/2007 privind organizarea si functionarea MIRA, MIRA isi elaboreaza proiectul de buget propriu, organizeaza si controleaza intreaga activitate economico-financiara a ordonatorilor de credite din subordinea sa si a Legii nr.218/2002.
Pe fondul cauzei, reclamantul intimat Plaiasu Bogdan Ioan este indreptatit la primirea normei de hrana 12B intrucat, asa cum corect a retinut instanta de fond, in perioada 22.02.2005 -01.06.2006 acesta a lucrat in schimburi, in ture, in functii ce implica eforturi suplimentare si corespund categoriilor care beneficiaza de norma de hrana 12B, potrivit HG nr.65/2003 si Ordinului MAI nr.440/2003, enumerati in tabelul nr.1 anexat ordinului. De altfel, insusi paratul IGPR, prin adresa nr.110551/12.01.2007 (nr.nesecret 154748/09.01.2007) expediata tuturor inspectoratelor de politie din Romania, din subordinea paratilor Inspectoratul General al Politiei Romane si Ministerul Internelor si Reformei Administrative , pe baza adresei MIRA nr.450975/12.12.2006, comunica ordonatorilor tertiari de credite interpretarea corecta a aplicarii Ordinului MAI nr.440/2003 privind acordarea normelor de hrana, in sensul ca suplimentul de hrana 12B se acorda tuturor politistilor din unitatile de politie din intreg teritoriul Romaniei, daca lucreaza in ture, inclusiv din compartimentele de ordine publica, cum este cazul reclamantului intimat. Neacordarea acestui supliment de hrana reclamantului ar determina fara indoiala o discriminare in sensul OG nr.137/2000, o inegalitate de tratament  a reclamantului, in sensul art.16 din Constitutia Romaniei, prin comparatie cu politistii care primesc acest supliment de hrana, discriminare creata de inconsecventa paratilor Ministerul Internelor si Reformei Administrative  si Inspectoratul General al Politiei Romane in urmarea unor criterii obiective si univoce, neinterpretabile, privind categoriile profesionale destinatare ale acestui drept recunoscut pentru unele categorii de angajati ai MIRA.. De asemenea, cei doi recurenti parati nu se pot apara invocand practic propria culpa in privinta extinderii interpretarii ariei de aplicare a Ordinului MAI nr. 440/2003, dupa cum reiese din intampinarea depusa la dosarul de fond de catre paratul IPJ Brasov, unde se face enumerarea categoriilor de politisti care pot primi suplimentul de hrana 12B, in enumerare figurand si compartimentele de ordine publica, din care face parte si reclamantul. Instanta de recurs mai constata ca este corecta si dispozitia primei instante de a acorda reclamantului Plaiasu Bogdan acest supliment de hrana si pentru viitor, evident pe perioada in care acesta va indeplini functii in compartimentele de ordine publica sau in alte compartimente dintre cele pentru care se acorda  Norma 12B.
Obligarea paratilor la plata contravalorii suplimentului Norma 12 B, cu obligarea la actualizarea acesteia cu inflatia si cu dobanda legala pana la data de 01.02.2008 este corecta, astfel incat a fost mentinuta aceasta dispozitie a instantei de fond, prin aceste obligatii asigurandu-se o justa despagubire a reclamantului, precum si pastrarea valorii reale a sumelor de bani cuvenite cu titlul de contravaloare a Normei 12B, potrivit art.1082, 1084 Cod civil.
Decizia nr. 617/R/CA din 30 septembrie 2008 – S.G.B.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Raporturi de munca

DECIZIE DE IMPUTARE. NELEGALITATEA EMITERII ACTULUI RAPORTAT LA DISP. ART. 169 (164) CODUL MUNCII republicat - Sentinta civila nr. 5773/97/2010 din data de 24.01.2011
NERESPECTAREA CLAUZELOR NEGOCIATE PRIN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA. CONSECINTA OBLIGARII ANGAJATULUI LA PLATA UNOR DESPAGUBIRI. - Sentinta civila nr. 1648/97/2010 din data de 24.02.2011
SANCTIONARE DISCIPLINARA. EXCEPTIA TARDIVITATII EMITERII DECIZIEI - Sentinta civila nr. 680/LM/2011 din data de 21.04.2011
GREVA DE AVERTISMENT. NEINDEPLINIREA CONDITIILOR IMPUSE DE LEGEA NR. 62/2011, A DIALOGULUI SOCIAL.NELEGALITATE - Sentinta civila nr. 1189/LM/2011 din data de 26.05.2011
Conflict de munca. Criteriile de acordare ale adaosului pentru sarbatoarea de Pasti prevazut in Contractul colectiv de munca. Functionarea sucursalei in baza delegarilor de competenta. - Sentinta civila nr. 1557/LM/2010 din data de 02.11.2010
Recurs rectificare carnet de munca - Sentinta civila nr. 1719 din data de 25.01.2010
Raspunderea patrimoniala a angajatilor. - Sentinta civila nr. 217 din data de 24.02.2011
Lipsa in gestiune. Raspunderea patrimoniala a mostenitorilor salariatului decedat. - Sentinta civila nr. 835 din data de 16.06.2011
Actiunea in raspundere patrimoniala. Prejudiciul produs de sofer prin depasirea consumului de combustibil. - Sentinta civila nr. 309 din data de 24.03.2011
Drepturi salariale - Sentinta comerciala nr. 472/CA din data de 09.09.2010
LITIGIU DE MUNCA. RASPUNDERE SUBSIDIARA - Decizie nr. 10 din data de 19.01.2010
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017