InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

LITIGIU DE MUNCA. RASPUNDERE SUBSIDIARA

(Decizie nr. 10 din data de 19.01.2010 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Raporturi de munca | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Prin actiunea de dreptul muncii formulata si ulterior precizata de reclamanta SC. A. SA in contradictoriu cu parata T. s-a solicitat ca , prin sentinta ce se va pronunta, aceasta din urma sa fie obligata la plata sumei de 31305 lei reprezentand paguba produsa societatii prin nepunerea in aplicare a actelor aditionale ale unor angajati, precum si la plata cheltuielilor de judecata.
In motivarea actiunii se arata, in esenta, ca la efectuarea lichidarii unor angajati parata nu a informat conducerea societatii despre existenta actelor aditionale ale acestora si nu a procedat la punerea lor in aplicare cauzand astfel un prejudiciu societatii.
In drept actiunea a fost motivata pe dispozitiile art. 270 din Codul muncii.
Parata a formulat cerere reconventionala prin care a solicitat sa se constate nulitatea absoluta actelor aditionale.
Parata T. era angajata societatii reclamante in functia de  sef birou personal.        
     . Prin referatul nr…. din data de …, in urma verificarii personalului lichidat in luna septembrie care avea incheiate acte aditionale la contractele de munca in care se prevedea obligatia restituirii sumei de 10000 de lei in cazul renuntarii la contractele de munca inaintea expirarii unei perioade de 3 ani, s-a constatat ca reclamanta nu a informat conducerea societatii despre existenta acestor acte aditionale si nu  a procedat la punerea lor in aplicare fapte ce constituie abateri de la Regulamentul de ordine interioara si incalcari al sarcinilor de serviciu si s-a propus retinerea in sarcina sa a sumei de 31305 lei reprezentand prejudiciu produs angajatorului din vina si in legatura cu munca sa.
Tribunalul a constatat ca actiunea nu este fondata.
Astfel, reclamanta a formulat o actiune in raspundere patrimoniala intemeiata pe dispozitiile art. 270 din Codul muncii pentru existenta careia trebuie indeplinite cumulativ o serie de conditii printre care , esentiala, este producerea unei pagube in patrimoniul angajatorului. In speta de fata nu s-a produs nici un prejudiciu reclamantei atata timp cat pentru punerea in aplicare a  prevederilor actelor aditionale aceasta are  la indemana o actiune directa impotriva fostilor angajati aflandu-se abia la inceputul termenului de prescriptie reglementat de art. 283 alin. 1 lit.c din Codul muncii. Numai in situatia in care actiunea directa nu ar mai putea fi exercitata si daca s-ar dovedi ca sunt intrunite conditiile de existenta ale raspunderii fostului angajat s-ar putea formula o actiune in raspundere subsidiara, care ,chiar daca nu mai este reglementata in mod explicit in  actualul cod al muncii, este admisibila.
De fapt din inscrisurile depuse la dosarul cauzei si conform carora s-a efectuat cercetarea disciplinara prealabila reiese ca reclamanta face confuzie intre raspunderea disciplinara care intervine atunci cand s-a savarsit o abatere disciplinara si pentru care se poate aplica una din sanctiunile reglementate de art. 264 din Codul muncii si raspunderea patrimoniala care are alt regim asa cum aratam mai sus.
Pentru considerentele de fapt si de drept ce preced actiunea  a fost respinsa.
Pentru aceleasi considerente din care rezulta ca parata nu are interes sa atace actele aditionale, la care se adauga si acela ca reclamanta nu a inteles sa ii cheme in judecata si pe titularii acestora, desi i s-a pus in vedere aceasta imprejurare, a fost respinsa si cererea reconventionala.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Raporturi de munca

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
DECIZIE DE IMPUTARE. NELEGALITATEA EMITERII ACTULUI RAPORTAT LA DISP. ART. 169 (164) CODUL MUNCII republicat - Sentinta civila nr. 5773/97/2010 din data de 24.01.2011
NERESPECTAREA CLAUZELOR NEGOCIATE PRIN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA. CONSECINTA OBLIGARII ANGAJATULUI LA PLATA UNOR DESPAGUBIRI. - Sentinta civila nr. 1648/97/2010 din data de 24.02.2011
SANCTIONARE DISCIPLINARA. EXCEPTIA TARDIVITATII EMITERII DECIZIEI - Sentinta civila nr. 680/LM/2011 din data de 21.04.2011
GREVA DE AVERTISMENT. NEINDEPLINIREA CONDITIILOR IMPUSE DE LEGEA NR. 62/2011, A DIALOGULUI SOCIAL.NELEGALITATE - Sentinta civila nr. 1189/LM/2011 din data de 26.05.2011
Conflict de munca. Criteriile de acordare ale adaosului pentru sarbatoarea de Pasti prevazut in Contractul colectiv de munca. Functionarea sucursalei in baza delegarilor de competenta. - Sentinta civila nr. 1557/LM/2010 din data de 02.11.2010
Recurs rectificare carnet de munca - Sentinta civila nr. 1719 din data de 25.01.2010
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017