InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Drepturi salariale

(Sentinta comerciala nr. 472/CA din data de 09.09.2010 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Raporturi de munca | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Constata;
Prin actiunea formulata de reclamantii : A I-A ,  A O A  , A N , A M, s.a.m.d.  reprezentati de FEDERATIA SINDICALA a VETERINARILOR din ROMANIA,  s-a solicitat in contradictoriu cu parata   D.S.V.S.A Sibiu:
- acordarea tichetelor de masa pentru anii 2004 – 2007, conform prevederilor art.1 din Legea 142/1998 si art.23 din Legea 435/2006;
- acordarea sporului de 25 % la salariul de baza pentru luna decembrie 2006, conform art.38 din Legea 435/2006;
- plata sumelor de bani reprezentand actualizarea cu rata de inflatie a drepturilor banesti.
In motivarea cererii reclamantii arata ca sunt functionari publici in cadrul D.S.V.S.A si sunt in drept sa primeasca tichete de masa, sporul de 25% pentru luna decembrie 2006.
In drept actiunea s-a motivat pe dispozitiile art.28 din Legea 54/2003, Legea 188/1999, Legea 142/1998, Legea 435/2006, Codul civil, Codul muncii si Codul de procedura civila.
S-a solicitat judecarea cauzei in lipsa.
Prezenta este scutita de plata taxei judiciare de timbru conform art.15 lit.a din Legea 146/1997.
S-a depus la dosarul cauzei copia carnetelor de munca ale reclamantilor , .
Dovada de reprezentant a Federatiei Sindicale a Veterinarilor din Romania, practica judiciara.
Parata  nu a formulat intampinare si nu s-a prezentat in instanta pentru a-si prezenta pozitia fata de cererea de chemare in judecata.
Examinand actele si lucrarile dosarului, instanta retine:
Reclamantii sunt functionari publici in sensul art.2 alin.2 din Legea 188/1999 in cadrul institutiei publice parate .
Potrivit dispozitiilor art.31 alin.3 din Legea 188/1999, salarizarea functionarilor publici se face in conformitate cu prevederile legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru functionarii publici.
Actele normative ce au reglementat sistemul de salarizare pana in 2006, respectiv OUG 192/2002, OUG 82/2004, OUG 92/2004 aprobata prin Legea 76/2005, OG 2/2006 aprobata prin Legea 417/2006 si OG 6/2007 pentru 2007 au prevazut ca solutionarea contestatiilor in legatura cu orice drepturi de natura salariala ale functionarilor publici sa fie de competenta ordonatorilor de credite, dupa o procedura administrativa prealabila.
Potrivit art.48 din OG nr.6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007, dispozitiile OG nr.6/2007 se completeaza cu prevederile Legii 188/1999R., precum si cu dispozitiile actelor normative speciale care reglementeaza salarizarea si alte drepturi pentru personalul bugetar.
Art. 36 alin.2 din Legea 435/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului care isi desfasoara activitatea in sistemul sanitar-veterinar stabileste ca dispozitiile legii salarizarii personalului din sistemul sanitar-veterinar se completeaza cu prevederile legii muncii, civile si administrative, dupa caz, in masura in care nu contravin legislatiei specifice.
Cum reclamantii sunt functionari publici in sensul Legii 188/1999R, prevederile Legii 435/2006 se completeaza cu dispozitiile de drept comun in materia salarizarii acestei categorii socio-profesionale.
In cauza reclamantii nu au probat ca impotriva deciziei de stabilire a drepturilor salariale, notata in carnetul de munca s-a formulat contestatie si nici nu s-a facut dovada ca s-a solicitat ordonatorului de credite, acordarea unor drepturi salariale noi, precum tichetele de masa si majorarea salariului conform art.38 din Legea 435/2006.
Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal si-a exprimat punctul de vedere cu privire la respectarea conditiilor prevazute de actul normativ in materia contenciosului administrativ, in sensul ca este necesara formularea unei contestatii la angajator ordonator de credite, potrivit dispozitiilor OG 2/2006, respectiv OG 6/2007, iar in urma solutionarii nefavorabile a contestatiei, functionarii publici se pot adresa instantei de contencios administrativ.
Fata de lipsa procedurii administrativ prealabila, prevazuta de OG 2/2006, respectiv OG 6/20007, instanta, in baza art.137 C.pr.civila a respins actiunea reclamantilor ca inadmisibila.
Curtea Constitutionala, in jurisprudenta sa, in acord si cu practica Curtii Europene a Drepturilor Omului a statuat in mod constant ca accesul liber la justitie nu constituie un drept absolut, al carui exercitare nu ar putea fi conditionata prin lege de indeplinirea anumitor cerinte de fond si forma, iar stabilirea unei proceduri administrative prealabile sesizarii instantei judecatoresti, nu este de natura sa aduca atingere principiului de „acces liber la justitie”.
Acest considerent de principiu si-a gasit valabilitatea si in cauza de fata.
Cum aspectul inadmisibilitatii a primat, potrivit art.137 C.pr.civila si din moment ce actiunea a fost respinsa pentru acest considerent fondul litigiului nu a mai putut fi solutionat.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Raporturi de munca

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
DECIZIE DE IMPUTARE. NELEGALITATEA EMITERII ACTULUI RAPORTAT LA DISP. ART. 169 (164) CODUL MUNCII republicat - Sentinta civila nr. 5773/97/2010 din data de 24.01.2011
NERESPECTAREA CLAUZELOR NEGOCIATE PRIN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA. CONSECINTA OBLIGARII ANGAJATULUI LA PLATA UNOR DESPAGUBIRI. - Sentinta civila nr. 1648/97/2010 din data de 24.02.2011
SANCTIONARE DISCIPLINARA. EXCEPTIA TARDIVITATII EMITERII DECIZIEI - Sentinta civila nr. 680/LM/2011 din data de 21.04.2011
GREVA DE AVERTISMENT. NEINDEPLINIREA CONDITIILOR IMPUSE DE LEGEA NR. 62/2011, A DIALOGULUI SOCIAL.NELEGALITATE - Sentinta civila nr. 1189/LM/2011 din data de 26.05.2011
Conflict de munca. Criteriile de acordare ale adaosului pentru sarbatoarea de Pasti prevazut in Contractul colectiv de munca. Functionarea sucursalei in baza delegarilor de competenta. - Sentinta civila nr. 1557/LM/2010 din data de 02.11.2010
Recurs rectificare carnet de munca - Sentinta civila nr. 1719 din data de 25.01.2010
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017