InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Brasov

Reactualizarea debitului principal cu rata inflatiei si acordarea de dobanzi legale pentru neexecutarea la timp a obligatiilor de plata. Regim juridic si temeiuri de drept.

(Decizie nr. 146/R din data de 03.04.2007 pronuntata de Curtea de Apel Brasov)

Domeniu Raporturi de munca | Dosare Curtea de Apel Brasov | Jurisprudenta Curtea de Apel Brasov

    5.  Reactualizarea debitului principal cu rata inflatiei si acordarea de dobanzi legale pentru neexecutarea  la timp a obligatiilor de plata. Regim juridic si temeiuri de drept.


Prin sentinta civila nr. 914/2.11.2006 , Tribunalul Brasov a dispus urmatoarele :
A admis in parte actiunea formulata de reclamantul I.P.C , in contradictoriu cu intimatele SC „C” SC si SC „C.S”. SRL .
A obligat parata SC „C”. SA sa calculeze si sa achite reclamantului indemnizatia de concediu de odihna neincasata , aferenta unui numar de 12 zile , suma ce va fi reactualizata cu dobanda legala , calculata conform OG nr. 9/2000.
A obligat  pe parata SC „C.S.” SRL sa calculeze si sa achite reclamantului indemnizatia de concediu de odihna, aferenta unui numar de 3 zile , suma ce va fi reactualizata cu dobanda legala calculata conform O.C. nr. 9/2000.
A obligat parata SC „C.S” SRL sa remita reclamantului carnetul de munca.
A respins celelalte pretentii ale reclamantului .
A respins actiunea reclamantului fata de SC „C.I.” SRL ca fiind formulata impotriva unei persoane fara capacitate procesuala de folosinta.
A compensat cheltuielile de judecata efectuate de parti.
Pentru a pronunta aceasta sentinta , instanta de fond a retinut urmatoarele :
Reclamantul I. P. C. a fost angajatul paratei S.C. „C.I” S.R.L. indeplinind, incepand cu data de 1.04.2006 , functia de Director zonal , ala cum rezulta din actul aditional nr. 2/10.05.2004 si din mentiunile inscrise in carnetul de munca.
Ulterior , societatea angajatoare si-a modificat denumirea si forma juridica transformandu-se in SC „C” SA.
Reclamantul a desfasurat activitatea in aceasta ultima societate pana la data de 1.12.2005 , cand a depus cerere de incetare a raporturilor de munca , in baza art. 55 lit. b Codul Muncii ( fila nr. 137).
La aceasta data , reclamantul si-a inceput activitatea la parata SC C. S. SRL , lucrand pana la data de 23.01.2006, cand raporturile de munca au incetat prin acordul partilor asa cum rezulta din cererea depusa la fila 23 si din mentiunile inscrise in carnetul de munca.
Din intreg materialul probator instanta retine ca reclamantul a fost salariatul paratelor insa nu concomitent ci succesiv .
Din inscrisurile depuse de parate si insusite de reclamant nu rezulta ca aceasta a fost salarizat in functie de realizari ci a beneficiat de drepturi salariale in suma fixa, ce au fost majorate conform actelor aditionale.
Prin urmare , nu exista neconcordante intre contractul de munca , actele aditionale si mentiunile in carnetul de munca al reclamantului .
De asemenea , nu exista temei legal pentru obligarea paratelor la plata sumei de 75 mil . lei , de vreme ce , reclamantul nu a prezentat un mod de calcul al elementelor ce comun aceasta suma solicitata cu titlu de drepturi salariale .
In privinta achitarii concediului de odihna neefectuat ( petitul 3 al actiunii), instanta retine faptul ca reclamantul era indreptatit la efectuarea unui numar de 21 de zile lucratoare de concediu de odihna anual.
Din pontajul lunii septembrie ( fila 136) rezulta ca in anul 2005 salariatul I.P.C. a efectuat un numar de 7 zile din concediul de odihna aferent , ramanand de efectuat , pentru anul 2005 – ianuarie 2006 , un numar de 15 zile.
Intrucat , in 23.01.2006 , raporturile de munca ale reclamantului au incetat acesta este indreptatit la contravaloarea indemnizatiei de concediu neefectuat, aferent anului 2005 si pana la 32.01.2006.
In ceea ce priveste cererea referitoare la actualizarea sumei neincasate reprezentand contravaloarea   indemnizatiei de concediu de odihna , atat cu indicele de inflatie  cat si aplicarea dobanzii legale , instanta constata ca aceasta este intemeiata numai in parte.
Potrivit art. 1088 Cod civil „ la obligatiile care au ca obiect o suma oarecare de bani , daunele – interese pentru neexecutare nu pot cuprinde decat dobanda legala”.
Acest text legal , coroborat cu dispozitiile art. 2 din O.G. 9/2000 , ne conduc la concluzia ca, in cazul dedus judecatii , nu este posibila reactualizarea sumelor cu indicele de inflatie in conditiile in care acestea sunt purtatoare de dobanzi.
De asemenea , instanta va obliga pe parata S.C. C.S. S.R.L. in calitate de ultim angajator sa remita reclamantului carnetul de munca, conform prevederilor Decretului nr. 92/1976.
Cat priveste petitul 8 din actiune , referitor la plata unor despagubiri lunare de 2000 RON , pentru retinerea abuziva a carnetului de munca , instanta apreciaza ca este neintemeiat , urmand a fi respins, intrucat reclamantul nu a facut dovada ca s-a adresat angajatorului cu o cerere pentru remiterea carnetului de munca , iar acesta a refuzat , retinandu-l abuziv.
Impotriva sentintei a formulat recurs reclamantul , in termen , motivat.
In motivele de recurs se critica sentinta pentru nelegalitate si netemeinicie.
Netemeinicia priveste aspecte legate de interpretarea si aprecierea probelor si de  gresita apreciere a instantei de fond a inadmisibilitatii probei cu martori peste inscrisul contract individual de munca 5388/2005 si de respingere fara temei a probei cu expertiza tehnica.
Instanta trebuia sa retina faptul ca a existat un raport de munca efectiv cu SC „C” SA ( fostul C.I SRL ) si dupa presupusa demisie a reclamantului ( 1.12.2005) conform extraselor de cont prezentate.
Instanta a ignorat cumulul de functii pe acre reclamantul l-a invocat.
Nelegalitatea sentintei priveste aspectul referitor la interpretarea art. 1088 si 1084 Cod civil , instanta de fond apreciind gresit ca nu este posibila reactualizarea sumelor cu indicele de inflatie , in conditiile in care acestea sunt purtatoare de dobanzi.
Intimatele SC C. SA Bucuresti, SC P.C.S. SRL Bucuresti , fosta SC C.S. SRL , au formulat intampinare solicitand respingerea recursului.
Recursul formulat este fondat in parte doar sub aspectul motivului de recurs intemeiat pe dispozitiile  art. 304 pct. 9 Cod procedura civila.
Motivele de recurs privitoare la netemeinicia sentintei sub aspectul administrarii probelor sunt neintemeiate.
Instanta a interpretat corect dispozitiile art. 1191 alin . 1 Cod civil si pe de alta parte a administrat , din oficiu, proba cu verificarea de scripte.
Nu se poate retine lipsa rolului activ al instantei si nici gresita apreciere a probelor administrate.
Motivul de recurs privitor la respingerea cererii de reactualizare a debitului principal cu rata inflatiei si acordarea in paralel de dobanzi legale pentru neexecutarea la timp a obligatiei de plata, este intemeiat.
Practica si doctrina au permis cumulul de dobanzi legale cu despagubirile
Se sustine ca in aceasta situatie exista doua daune distincte , avand cauze diferite: una are ca temei juridic art. 1088 alin 1 Cod civil , cealalta art. 998 Cod civil.
Astfel , pe langa  dobanda legala ca dauna moratorie , creditorul poate pretinde si alte daune ce au caracter compensatorii si care sunt menite sa acopere prejudiciul cauzat prin erodarea creantei datorata inflatiei , dupa ce aceasta a ajuns la scadenta. Valoarea acestuia din urma prejudiciu ar consta in diferenta dintre valoarea nominala a creantei si valoarea sa reala la data executarii . Actualizarea in functie de rata inflatiei este fundamentata pe natura si scopurile diferite ale celor doua institutii ; dobanda este pretul lipsei de folosinta , iar actualizarea  cu rata inflatiei  urmareste pastrarea valorii reale a obligatiei banesti.
In consecinta, pentru acest motiv , instanta in baza art. 304 pct. 9 Cod procedura civila raportat la art. 1088 alin 1 Cod civil va admite in parte recursul si va modifica in parte sentinta in sensul acordarii reactualizarii cu indicele de inflatie a sumelor ce constituie pretentiile admise prin sentinta atacata.
Instanta va mentine restul dispozitiilor sentintei privitoare la admiterea in parte a actiunii doar sub aspectul acordarii contravalorii indemnizatiei de concediu neincasata .
In baza art. 278 Cod procedura civila , instanta va compensa cheltuielile de judecata avansate de ambele parti in recurs , avand in vedere ca ambele parti au avut angajat aparator , iar recursul reclamantului a fost admis in parte pentru motivele de recurs considerate neintemeiate , apararea intimatilor fiind pertinenta.
( Decizia civila 146/M/3.04.2007 – AP )

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Raporturi de munca

DECIZIE DE IMPUTARE. NELEGALITATEA EMITERII ACTULUI RAPORTAT LA DISP. ART. 169 (164) CODUL MUNCII republicat - Sentinta civila nr. 5773/97/2010 din data de 24.01.2011
NERESPECTAREA CLAUZELOR NEGOCIATE PRIN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA. CONSECINTA OBLIGARII ANGAJATULUI LA PLATA UNOR DESPAGUBIRI. - Sentinta civila nr. 1648/97/2010 din data de 24.02.2011
SANCTIONARE DISCIPLINARA. EXCEPTIA TARDIVITATII EMITERII DECIZIEI - Sentinta civila nr. 680/LM/2011 din data de 21.04.2011
GREVA DE AVERTISMENT. NEINDEPLINIREA CONDITIILOR IMPUSE DE LEGEA NR. 62/2011, A DIALOGULUI SOCIAL.NELEGALITATE - Sentinta civila nr. 1189/LM/2011 din data de 26.05.2011
Conflict de munca. Criteriile de acordare ale adaosului pentru sarbatoarea de Pasti prevazut in Contractul colectiv de munca. Functionarea sucursalei in baza delegarilor de competenta. - Sentinta civila nr. 1557/LM/2010 din data de 02.11.2010
Recurs rectificare carnet de munca - Sentinta civila nr. 1719 din data de 25.01.2010
Raspunderea patrimoniala a angajatilor. - Sentinta civila nr. 217 din data de 24.02.2011
Lipsa in gestiune. Raspunderea patrimoniala a mostenitorilor salariatului decedat. - Sentinta civila nr. 835 din data de 16.06.2011
Actiunea in raspundere patrimoniala. Prejudiciul produs de sofer prin depasirea consumului de combustibil. - Sentinta civila nr. 309 din data de 24.03.2011
Drepturi salariale - Sentinta comerciala nr. 472/CA din data de 09.09.2010
LITIGIU DE MUNCA. RASPUNDERE SUBSIDIARA - Decizie nr. 10 din data de 19.01.2010
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017