Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Galati

Drept de proprietate. Intindere drept de proprietate potrivit dispozitiilor Legii nr. 10/2001

(Decizie nr. 30 din data de 26.02.2015 pronuntata de Curtea de Apel Galati)

Domeniu Proprietate privata | Dosare Curtea de Apel Galati | Jurisprudenta Curtea de Apel Galati

Potrivit dispozitiilor art. 24 din Legea nr. 10/2001 intinderea dreptului de proprietate este aceea care rezulta din decretele si actele de expropriere. La data exproprierii autorii reclamantului detineau in proprietate suprafetele de teren mentionate in Decretul Prezidential nr. 105/24.03.1979 cu anexele sale si nu cele mentionate in cele doua titluri de proprietate.
                                                            
                    Decizia civila nr. 30/A din 26.02.2015 a Curtii de Apel Galati      

Prin cererea inregistrata la Tribunalul Vrancea la nr. 3628/91/2013 reclamantul P.I. a contestat dispozitia _ din 23.04.2013 emisa de Primaria Municipiului Focsani potrivit Legii nr. 10/2001.
A aratat ca prin aceasta dispozitie s-a propus acordarea de despagubiri doar pentru 161 mp si nu pentru suprafata totala de 761 mp cat este dovedita cu acte.
Prin cererea inregistrata la Tribunalul Vrancea la nr. 3845/91/2013 acelasi reclamant a contestat dispozitia nr. _ din 13.05.2013 emisa de Primaria Municipiului Focsani.
In motivare a aratat ca nelegal, prin dispozitia mentionata, s-a dispus acordarea de despagubiri doar pentru suprafata de 340 mp si nu pentru suprafata de 1130 mp cat rezulta din acte ca a fost preluata de stat.
Cele doua cauze au fost conexate.
Prin intampinare, Primaria Municipiului Focsani a solicitat respingerea ambelor cereri intrucat nu s-a facut dovada preluarii abuzive pentru diferenta de teren solicitata de reclamant.  S-a mai precizat ca terenul nu poate fi restituit in natura fiind ocupat de blocuri.
Prin sentinta civila nr. 112 din 13.03.2014 Tribunalul Vrancea a admis actiunile formulate de reclamantul P.I. in contradictoriu cu Primaria Municipiului Focsani avand ca obiect Legea 10/2001.
A modificat dispozitia nr. 883  din 23.04.2013 emisa de Primaria Municipiului Focsani in sensul ca a constatat ca reclamantul are dreptul la despagubiri  pentru suprafata  de 761 mp situata in Focsani str. P. nr. 7. in loc de suprafata de 161 mp  cum s-a trecut in art. 1 al  acestei dispozitii.
A modificat dispozitia nr. 911 din 13.05.2013 emisa de Primaria Municipiului Focsani  in sensul ca a constatat ca reclamantul  are dreptul  la despagubiri pentru suprafata de 1130 mp teren situat in Focsani str. P. nr.  in loc de 340 mp  cum s-a trecut in art.1 al acestei dispozitii.
S-a retinut in motivarea sentintei ca din expertiza efectuata in cauza rezulta ca vechile amplasamente ale terenurilor in suprafete de 761 m.p. si respectiv 1130 m.p. sunt ocupate in intregime de blocuri, alei si spatii verzi.
Cum intimata nu a dovedit ca preluarea terenurilor s-ar fi facut cu titlu rezulta ca diferentele de teren revendicate de reclamant au fost preluate in mod abuziv .
Drept urmare, in conformitate cu dispozitiile art. 1 pct. 2 si art. 24 din Legea nr. 10/2001 reclamantul are dreptul la despagubiri pentru aceste suprafete de teren.
Impotriva acestei sentinte a declarat apel parata Primaria Municipiului Focsani   criticand-o pentru nelegalitate pentru urmatoarele motive:
? reclamantul nu a facut dovada proprietatii pentru suprafetele de teren revendicate de 1130 m.p. si respectiv 761 m.p. la data exproprierii nedetinand decat 340 m.p. si respectiv 161 m.p. teren;
? expertiza efectuata in cauza identifica terenurile cu suprafetele din actele de proprietate, dar nu confirma ca la momentul exproprierii autoarea reclamantului detinea 671 m.p. si respectiv 1130 m.p. pe strada P. nr. _ si respectiv _.
Prin intampinare, reclamantul P.I. solicita respingerea apelului ca nefondat intrucat hotararea instantei de fond este temeinica si legala si judicios motivata.
Curtea a constatat ca apelul declarat de parata este fondat.
Potrivit dispozitiilor art. 24 din Legea nr. 10/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, intinderea dreptului de proprietate este aceea care rezulta din decretele si actele de expropriere.
Imobilul compus din suprafata de 1130 m.p. viran situat in Focsani, str. P. nr. . a intrat in proprietatea sotilor D.M. si D.I. prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. _/22.11.1961 de Notariatul de Stat al raionului Focsani.
Conform certificatului de mostenitor nr. _/29.05.2004 eliberat de B.N.P. "E.A." in urma decesului numitei D.M., singurul mostenitor este reclamantul P.I., in calitate de frate cu o cota de 1/1.
Imobilul compus din 761 m.p. teren constructie situat in Focsani, str. P. nr. . a intrat in proprietatea sotilor D.M. si D.I. prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. _/331/27.08.1959 de Notariatul de Stat al raionului Focsani.
In urma decesului numitei D.M., singurul mostenitor este reclamantul cu o cota de 1/1 in calitate de frate conform certificatului de mostenitor susmentionat.
Prin notificarile adresate Primariei Municipiului Focsani nr. 2334/2001 si nr. 2335/2001 numita D.M. a solicitat despagubiri banesti pentru suprafetele de teren din cele doua titluri de proprietate.
Asa cum rezulta din adresa nr. 550C/29.07.2013 a Ministerului Afacerilor Interne - Arhivele Nationale, prin Decretul Prezidential nr. 105/24.03.1979 cu anexele sale s-a expropriat de la numitii D.I. si D.M. suprafata de 161 m.p. teren situat in Focsani, str. P. nr. si suprafata de 340 m.p. teren situat in Focsani, str. P. nr.
Prin urmare, la data exproprierii, autorii reclamantului detineau in proprietate aceste suprafete de teren si nu cele care sunt mentionate in cele doua titluri de proprietate.
Avand in vedere si concluziile expertizei efectuate in cauza, cat si faptul ca apelantul-reclamant nu a facut dovada prin nici un inscris ca la data exproprierii detinea alte suprafete decat cele mentionate in decretul de expropriere se constata ca masurile dispuse prin dispozitiile nr. _/23.04.2013 si nr. _/13.05.2013 ale Primariei Municipiului Focsani sunt legale in spiritul dispozitiilor art. 24 din Legea nr. 10/2001, republicata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Proprietate privata

Exercitarea in mod abuziv a dreptului de proprietate. Schimbare destinatie imobil. Acordul coproprietarilor - Sentinta civila nr. 265 din data de 04.06.2014
Despagubiri pentru lipsa folosintei unei suprafete de teren. - Decizie nr. 520 din data de 29.05.2012
Reconstituirea dreptului de proprietate privata - Decizie nr. 483 din data de 26.05.2011
COMPARARE DE TITLURI . ADMISIBILITATE - Decizie nr. 348 din data de 29.10.2009
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 309 din data de 26.01.2011
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 385 din data de 27.01.2011
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 135 din data de 19.01.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 38 din data de 12.01.2011
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 1227 din data de 24.11.2010
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 1220 din data de 24.11.2010
Obligatia de a face - Sentinta civila nr. 292 din data de 28.04.2010
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 03.06.2010
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 567 din data de 23.06.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 603 din data de 26.11.2008
Granituire - Sentinta civila nr. 49 din data de 20.01.2009
Legea nr. 10/2001 pana la solutionarea notificarii formulata de antecesorii reclamantilor, instrainarea imobilelor vizate este interzisa, indiferent de modalitatea instrainarii. Instrainarea prin licitatie si adjudecare nu este exclusa de la aplicarea tex - Decizie nr. 20 din data de 22.01.2014
Admisibilitatea actiunii unei persoane in contradictoriu cu Primarul Mun. B pentru obligarea acestuia de intrare in legalitate privind emiterea de parat a autorizatiei de constructie in conditiile legii. - Decizie nr. 3432/R din data de 25.06.2013
Succesiune. Acceptare, prin formularea cererii pentru reconstituirea dreptului de proprietate - Decizie nr. 827/R din data de 20.04.2012
Societati comerciale. Societate pe actiuni. - Decizie nr. 10/Ap din data de 05.02.2009
Societate comerciala. Societate pe actiuni. Convocare A.G.A. In aprecierea calitatii unei persoane de a cere convocarea adunarii generale nu intereseaza daca acea persoana va putea si vota in acea adunare generala persoanei. Art.119 alin.3 si art... - Decizie nr. 4/Ap din data de 22.01.2009