Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Galati

Dreptul muncii; jurisdictia muncii

(Decizie nr. 646 din data de 21.10.2014 pronuntata de Curtea de Apel Galati)

Domeniu Amenzi; Revizuire | Dosare Curtea de Apel Galati | Jurisprudenta Curtea de Apel Galati

Instanta a constatat ca actiunea este semnata de consilierul juridic, persoana cu studii de drept. A sustine ca exista autoritate de lucru judecat, chiar daca partile sunt diferite in cele doua cauze, notiune elementara de drept, nu reprezinta o recunoastere a legii, ci rea-credinta din partea reprezentantului revizuientilor, sanctionabila conform art. 187 alin.1 pct. 1 lit.a Cod procedura civila.

   Decizia civila nr. 646/21.10.2014  a Curtii de Apel Galati

Prin cererea formulata reclaman?ii A.N. s.a., reprezenta?i de Sindicat in contradictoriu cu paratii UAT  Gala?i, Scoala gimnaziala  nr_ au solicitat urmatoarele:
- obligarea paratilor sa le calculeze drepturile salariale cuvenite pentru perioada  01.01.2010-13.05.2011,  cu luarea in considerare a majorarilor acordate in baza Legii 221/2008,
- obligarea paratilor sa le plateasca diferentele salariale  rezultate dintre salariul astfel calculat  si salariul efectiv incasat, actualizate cu rata inflatiei de la data nasterii dreptului si pana la plata efectiva.
Prin sentinta civila nr.228/13.02.2014, Tribunalul Galati a admis exceptia prescriptiei dreptului material la actiune pentru perioada 01.01.2010 - 16.10.2010 si a lipsei calitatii procesuale pasive a UAT  Gala?i.
A respins cererea privind acordarea drepturilor salariale pentru perioada 01.01.2010 - 16.10.2010 ca fiind prescris dreptul material la actiune si actiunea formulata in contradictoriu cu UAT  Gala?i  pentru lipsa calitatii procesuale pasive.
A admis in parte actiunea si a obligat pe parata unitatea de invatamant sa calculeze si sa plateasca reclamantilor diferenta dintre drepturile banesti efectiv incasate si cele cuvenite prin aplicarea dispozitiilor Legii nr. 221/2008 prin care s-a aprobat O.G. nr. 15/2008 pentru perioada 17.10.2010 pana la 13.05.2011, sume actualizate cu indicele de inflatie la data platii.
Prin decizia civila 400/2.06.2014 Curtea de Apel Galati a respins ca nefondat apelul declarat de reclamanti impotriva sentintei civile nr.228/13.02.2014 pronuntata de Tribunalul Galati.
Impotriva acestei decizii, apelantii au formulat cerere de revizuire, solicitand modificarea in parte a deciziei atacate.
In motivare, au fost reluate argumentele ce privesc fondul cauzei. Reclamantii au aratat ca la momentul pronuntarii deciziei revizuite exista sentinta civila 2277/4.12.2013 pronuntata de Tribunalul Galati in dosarul 6719/121/2013, intr-o speta similara, ceea ce inseamna ca a fost incalcata autoritatea de lucru judecat a primei hotarari. Au sustinut ca revizuirea este admisibila cand exista hotarari potrivnice, date de instante de acelasi grad sau de grade diferite, care incalca autoritatea de lucru judecat a primei hotarari.
In drept, a invocat art. 509 alin. 1 pct. 8, art. 511 alin. 1 pct. 8 si art. 708 alin. 1 pct. 1 Cod de procedura civila.
Intimata, legal citata, nu a formulat intampinare.
Revizuirea este inadmisibila.
Revizuirea este o cale extraordinara de atac, care poate fi promovata doar in conditiile restrictive prevazute de art. 509 si urmatoarele din Codul de procedura civila.
Conform art. 509 pct.8 se poate formula cerere de revizuire daca exista hotarari potrivnice, date de instante de acelasi grad sau de grade diferite, care incalca autoritatea de lucru judecat a primei hotarari.
Revizuientii au aratat ca decizia civila 400/2.06.2014 pronuntata de Curtea de Apel Galati este potrivnica si incalca autoritatea de lucru judecat a sentintei civile nr.228/13.02.2014 pronuntata de Tribunalul Galati.
Analizand sentinta civila nr.228/13.02.2014 a Tribunalului Galati se constata ca aceasta are ca parti pe reclamantul LG si pe paratul CTTV. Decizia civila 400/2.06.2014 pronuntata de Curtea de Apel Galati are ca parti pe reclamantii-revizuienti si pe parata Scoala gimnaziala  nr__..
Autoritatea de lucru judecat, reglementata de art. 431 Cod de procedura civila presupune existenta unei triple identitati, de parti, cauza si obiect. In mod evident, in cele doua hotarari  partile sunt diferite, aspect recunoscut si de reprezentantul revizuientilor.
Avand in vedere ca textul art. 509 pct. 9 prevede in mod expres ca e necesar ca prin cea de-a doua hotarare sa fie incalcata autoritatea de lucru judecat a celei dintai, Curtea constata ca revizuirea este, in mod vadit, inadmisibila si urmeaza a o respinge, in baza art. 513 Cod de procedura civila.
Sub aspectul conduitei procesuale a reprezentantului revizuientilor, Curtea constata ca aceasta reprezinta o exercitare abuziva a dreptului de a promova cai de atac. In cuprinsul cererii de revizuire este reprodus continutul articolului care prevede existenta autoritatii de lucru judecat, iar actiunea este semnata de consilierul juridic, persoana cu studii de drept. A sustine ca exista autoritate de lucru judecat chiar daca partile sunt diferite in cele doua cauze, notiune elementara de drept, nu reprezinta o necunoastere a legii, ci rea credinta din partea reprezentantului revizuientilor. Pentru introducerea, cu rea credinta, a cererii de revizuire, in baza art. 187 alin. 1 pct. 1 lit. a Cod procedura civila, Curtea va dispune amendarea Sindicatului.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Amenzi; Revizuire

Asigurari sociale - Decizie nr. 23 din data de 19.02.2015
Asigurari sociale - Decizie nr. 61 din data de 10.02.2015
Dreptul muncii; jurisdictia muncii - Decizie nr. 60 din data de 10.02.2015
Dreptul muncii; jurisdictia muncii - Decizie nr. 145 din data de 10.03.2015
Dreptul muncii; jurisdictia muncii - Decizie nr. 59 din data de 10.02.2015
Imposibilitatea refuzarii acordarii subventiei cuvenite persoanelor care angajeaza anumite categorii de someri, prevazuta de art. 85 Legea nr. 76/2002, in cazul in care angajatorul indeplineste toate conditiile prevazute de lege - Decizie nr. 128 din data de 20.01.2015
Determinarea instantei competente material sa solutioneze o cerere de chemare in judecata, in situatia in care una din instantele implicate in conflictul de competenta nu a invocat exceptia necompetentei in termenul prevazut de lege. - Sentinta civila nr. 29 din data de 19.01.2015
Consecintele aparitiei unor intarzieri nejustificate in procedura de evaluare de mediu a planurilor si proiectelor, prevazuta de HG 1076/2004. Inlaturarea acestor consecinte prin obligarea autoritatii de mediu la trecerea procedurii intr-o etapa ulterioar - Decizie nr. 233 din data de 28.01.2015
Tranzactii imobiliare. Calitatea de persoana impozabila a vanzatorului. Acte si fapte savarsite de vanzator din care rezulta caracterul de activitate economica al tranzactiilor, raportat la jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene. - Decizie nr. 698 din data de 24.03.2015
achitare pentru savarsirea infractiunii de "braconaj cinegetic", prev. de art. 42 al.1 lit. a, b, i, k, l si al. 2 lit. c din Legea nr. 407/2006 - Decizie nr. 403 din data de 27.03.2015
Concurs de infractiuni. Aplicarea pedepsei in cazul in care s-au stabilit numai pedepse cu inchisoarea - Decizie nr. 187 din data de 16.02.2015
Alegerea pedepsei. Inchisoare. Alcoolemie 2. - Decizie nr. 377 din data de 24.03.2015
Drept de proprietate. Intindere drept de proprietate potrivit dispozitiilor Legii nr. 10/2001 - Decizie nr. 30 din data de 26.02.2015
Actiunea civila in despagubire intemeiata pe raspunderea civila delictuala. Raportul dintre incetarea sau neinceperea urmaririi penale, pe de o parte, si actiunea civila in despagubire pe de alta parte. - Decizie nr. 31 din data de 02.03.2015
Dreptul muncii; jurisdictia muncii - Decizie nr. 646 din data de 21.10.2014
Dreptul muncii; jurisdictia muncii - Decizie nr. 628 din data de 14.10.2014
Dreptul muncii; jurisdictia muncii - Decizie nr. 627 din data de 14.10.2014
Dreptul muncii; jurisdictia muncii - Decizie nr. 566 din data de 01.10.2014
Inaplicabilitatea unui acord de mediere, incuviintat de instanta de judecata, prin care au fost stabilite, de catre angajator in favoarea salariatilor, unele sporuri salariale - Decizie nr. 8260 din data de 28.11.2014
Aplicarea dispozitiilor Legii nr. 550/2002 in ce priveste vanzarea unor spatii aflate in proprietatea privata a unitatii administrativ-teritoriale, in situatia in care solicitantul nu a indeplinit la data aplicarii legii, conditiile privind calitatea de c - Decizie nr. 8031 din data de 10.11.2014