Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Galati

achitare pentru savarsirea infractiunii de "braconaj cinegetic", prev. de art. 42 al.1 lit. a, b, i, k, l si al. 2 lit. c din Legea nr. 407/2006

(Decizie nr. 403 din data de 27.03.2015 pronuntata de Curtea de Apel Galati)

Domeniu Infractiuni | Dosare Curtea de Apel Galati | Jurisprudenta Curtea de Apel Galati

Inculpatul  B.N. nu a avut  vreo contributie  la  impuscarea   celor  doi  iepuri,  iar  existenta  farurilor  aprinse  ale  masinii  este  justificata  de   intervalul  nocturn  in  care  s-a  produs  incidentul.
Nu sunt elemente de fapt, care sa se desprinda  din  mijloacele  de  proba  administrate si  sa conduca la concluzia ca inculpatul B.N. a  participat  la  comiterea    infractiunii  de  "braconaj  cinegetic"  prev. de art. 42  al. 1  lit. a, b, i, k, l  si  alin.2  lit. c  din  Legea  nr. 407/2006,  cu  aplic.  art. 5  Cod  penal, solutia  care  se  impune  fiind  cea  de  achitare  conform  art. 396  al.5  Cod  procedura  penala  in  ref.  la  art.16  alin.1  lit.c  Cod  procedura  penala.
Din  declaratiile  celor  cinci  martori  relevanti in cauza  si  ale  inculpatului  B.N. rezulta  cu  certitudine  ca  cel  care  a  impuscat  cei  doi  iepuri la data de 13.10.2013,  pe  timp  de  noapte, a fost  martorul S.F., acesta  fiind  condamnat  pentru  respectiva  fapta  prin  sentinta  penala  nr.151/18.09.2014  a  Judecatoriei  Tg.  Bujor.

Decizia penala nr. 403/27.03.2015 a Curtii de Apel  Gala?i

Prin  sentinta  penala  nr. 235/18.12.2014  a  Judecatoriei  Tg.  Bujor, in temeiul art. 42 alin. 1 lit. a, b, i, k, l si alin. 2 lit. c Legea nr. 407/2006 cu aplicarea art. 5 C.pen., a fost condamnat inculpatul B.N. la pedeapsa de 1 an inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de braconaj cinegetic.
In temeiul art. 44 lit. b Legea nr. 407/2006 cu aplicarea art. 5 C.pen., a  fost condamnat inculpatul B.N. la pedeapsa de 4 luni inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de transport vanat braconat.
In baza disp. art. 33 lit. a  cu referire la art. 34 alin. 1 lit. b Cod Penal (1968) s-a dispus contopirea pedepselor aplicate, inculpatul B.N. urmand a executa pedeapsa cea mai grea de 1 (unu) an  inchisoare.
In baza art. 12 din Legea nr. 187/2012 si art.71 alin. 2 Cod penal (1968) i s-a interzis inculpatului exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 lit. a) teza II si lit. b) Cod penal (1968).
In baza dispozitiilor art. 81 Cod penal (1968) s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei aplicata inculpatului prin prezenta sentinta penala pe o perioada de 3 (trei) ani, termen de incercare calculat potrivit dispozitiilor art. 82 Cod penal (1968).
In baza art.12 din Legea nr. 187/2012 si art. 71 alin 5 Cod penal (1968) pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei inchisorii anterior mentionata s-a dispus  suspendarea si executarea pedepselor accesorii.
Potrivit art. 404 Cod procedura penala  i s-a atras atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 Cod penal (1968) privind revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei in cazul savarsirii unei noi infractiuni in cursul termenului de incercare.
S-a dedus perioada retinerii inculpatului de la 13.10.2013 la 14.10.2013 luata prin Ordonanta din 14.10.2013.
In baza art. 118 alin. 2 Cod penal (1968)  s-a confiscat  in parte prin echivalent banesc a sumei de 600 EUR.
In temeiul art. 397 alin. 1 C.pr.pen. raportat la art.19 Cod procedura penala, a fost  admisa actiunea civila exercitata de partea civila A.J.V.P.S. G. si a obligat inculpatul la plata sumei de 600 EUR.
In temeiul art.274 alin.1 C.pr.pen., a fost obligat inculpatul B.N. la plata cheltuielilor judiciare avansate de catre stat, in ambele etape ale procesului penal, in cuantum total de 945 lei.
Onorariul aparatorului din oficiu, in cuantum de 200 lei s-a avansat din fondul Ministerului Justitiei.
S-a  retinut  printre  altele  ca, in seara zilei de 13.10.2013, S.I.  i-a incredin?at fiului sau, S.F., arma de vanatoare letala marca _ seria _ nr. _, calibru 12 mm, pentru a o curata, cunoscand ca acesta nu este autorizat sa primeasca o astfel de arma.
Inculpatul S.F. a luat arma ?i 3 cartu?e fara ?tirea tatalui sau ?i, in jurul orei 1830, s-a intalnit cu inculpatul B.N. ?i cu martorul S.L.M.  la domiciliul lui B.N. To?i trei au plecat cu autoutilitara marca Nissan, inmatriculata in Italia cu nr. _, condusa de B.N. ?i au ajuns pe fondul de vanatoare nr_ B., jude?ul Gala?i.
La lumina farurilor, pe timp de noapte, inculpatul S.F. a executat fara a poseda permis de arma ?i autoriza?ie de vanatoare trei focuri de arma, vanand doi iepuri de camp, in afara perioadei de vanatoare la aceasta specie de animale.
In scurt timp, au fost depista?i de paznicul de vanatoare D.I. ?i de organele de poli?ie.
Martorul S.L.M. nu a cunoscut inten?iile inculpa?ilor S.F. ?i B.N., ?tiind ca ace?tia din urma doreau sa mearga la taiat coceni.
In urma efectuarii necropsiei cadavrelor celor doi iepuri de camp gasi?i in autoutilitara inculpatului, s-a stabilit ca animalele au fost impu?cate.
Situatia de fapt, astfel cum a fost retinuta mai sus, a rezultat din analiza urmatoarelor mijloace de proba administrate in cauza: proces-verbal de sesizare din oficiu, proces-verbal de sesizare telefonica, procese verbale de cercetare la fata locului, proces-verbal de verificare a conditiilor de pastrare a armamentului si munitiei, plansa fotografica, raport de constatare tehnico-stiintifica balistica nr. _ din 21.10.2013, raport de constatare tehnico-stiintifica balistica nr. _ din 19.12.2013; dovada seria _ nr. _ a Serviciului Cazier Judiciar, adresele de prejudiciu nr. _/02.04.2014 si nr. _/14.10.2013 a A.J.V.P.S. G., proces-verbal de ridicare-primire din 14.10.2013 a doi iepuri vanati, buletin de analiza morfopatologica, toxicologie-chimie si parazitologie nr. _ din 21.01.2014 a I.D.S.A. Bucuresti, act de necropsie nr. _ din 30.10.2013, procese verbal de verificare a detinatorilor legali de arme si munitii, declaratii de martori si declaratii ale inculpatilor, proces-verbal de indisponibilizare autovehicul, proces-verbal de restituire autovehicul, declaratii ale martorilor, declaratii ale inculpatilor, declaratii inculpat B.N., declaratii martor D.I., declaratii martor C.A., declaratii martor S.M.L., declaratii martor S.F. si declaratii martorul S.I.
In drept, fapta inculpatului B.N. in modalitatea descrisa anterior, a intrunit elementele constitutive ale infractiunilor de: braconaj cinegetic prev. de art. 42 alin. 1 lit. a, b , i, k, l si alin. 2 lit. c Legea 407/2006 modificata, transportul vanatului braconat, prev. de art. 44 lit. b Legea 407/2006, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal (1968).
Instanta  a observat ca la data de 01.02.2014 au intrat in vigoare Noile Coduri penal si de procedura penala.
Potrivit art. 5 alin. 1 din Noul Cod penal in cazul in care de la savarsirea infractiunii si pana la judecarea definitiva a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplica legea mai favorabila.
In opinia instantei vechea reglementare a infractiunii este mai favorabila inculpatului sub aspectul regimului de sanctionare a concursului de infractiuni.
In drept, fapta inculpatului B.N., comisa impreuna cu numitul S.F. care la data de 13.10.2013 a urmarit pe timp de noapte, vanatul pe fondul de vanatoare nr. _ B, jud. G., fara acordul gestionarului acestuia, folosindu-se de lumina farurilor unui autovehicul si de a vana, fara permis de vanatoare si autorizatie de vanatoare legala, doi iepuri de camp, in afara perioadelor legale de vanatoare la aceasta specie, a intrunit elementele constitutive ale infractiunii de braconaj cinegetic prevazuta de art. 42 alin. 1 lit. a, b, i, k, l,  si alin. 2 lit. c din Legea nr. 407/2006.
Intrucat fapta dedusa judecatii exista, constituie infractiune si a fost savarsita de catre inculpat, atragand raspunderea penala conform art. 17 Cod penal (1968), instanta a pronuntat o solutie de condamnare a acestuia.
La individualizarea sanctiunii si proportionalizarea acesteia, instanta a avut in vedere dispozitiile art. 72 alin. 1 si ale art. 52 Cod penal (1968).
In conformitate cu dispozitiile art. 52 si 72 Cod penal (1968), instanta a avut in vedere gradul de pericol social concret al faptei savarsite, circumstantele personale ale inculpatului, imprejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala si limitele de pedeapsa stabilite de lege.
Gradul de pericol social al faptei comise a fost apreciat in baza art. 181  alin. 2 Cod penal  si s-a avut in vedere modul si mijloacele de savarsire a faptei, scopul urmarit, imprejurarile concrete in care s-a comis fapta, precum si urmarea produsa. Astfel, instanta a apreciat ca fapta savarsita de inculpat prezinta un grad de pericol social mediu, avand in vedere modul in care inculpatul a actionat, precum si prejudiciul produs.
In ceea ce priveste persoana inculpatului B.N., acesta nu a avut o atitudine sincera, nerecunoscand savarsirea faptei retinute in sarcina sa. S-a retinut totodata ca inculpatul s-a prezentat atat la chemarea organelor de urmarire penala, cat si in fata instantei de judecata, avand din acest punct de vedere o atitudine procesuala corecta. 
De asemenea, instanta a tinut cont de faptul ca inculpatul are antecedente penale, astfel cum rezulta din fisa de cazier judiciar atasata la dosarul cauzei.
In privinta limitelor de pedeapsa prevazute de lege, instanta a  retinut ca potrivit art. 42 alin. 1 lit. a, b, i, k, l,  din Legea nr. 407/2006 fapta dedusa judecatii se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau amenda, iar potrivit art. 42 alin. 2 lit. c din Legea nr. 407/2006 cu inchisoare de la 1 la 5 ani.
Astfel, punand in balanta ansamblul acestor considerente, prin prisma dispozitiilor legale invocate anterior, instanta a apreciat ca pentru asigurarea preventiei generale si speciale se impune aplicarea unei pedepse fata de inculpat in cuantum de 1 an inchisoare, aceasta fiind apta sa atinga scopul preventiv si punitiv al sanctiunii.
Fata de aceste considerente, in temeiul art. 42 alin. 1 lit. a, b, i, k, l si alin. 2 lit. c Legea nr. 407/2006 cu aplicarea art. 5 C. pen., a condamnat inculpatul B.N. la pedeapsa de 1 an inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de braconaj cinegetic.
In drept, fapta inculpatului B.N., de a transporta doi iepuri vanati, cu autoutilitara marca _, de culoare galben, inscriptionata _, avand numar de inmatriculare _, fara respectarea conditiilor legii, a intrunit elementele constitutive ale infractiunii de transport al vanatului braconat prevazuta de art. 44 lit.  b din Legea nr. 407/2006.
Impotriva sentintei penale mentionate au declarat apeluri Parchetul de pe langa  Judecatoria Tg.  Bujor,  inculpatul  B.N. si  partea  civila  A.J.V.P.S.  G.
In  motivele  de  apel,  Parchetul  a  aratat  printre  altele  ca  hotararea  este  nelegala  sub  aspectul  neaplicarii   globale  a  legii  penale  mai  favorabile.
Inculpatul  B.N., in motivele  de  apel  a  aratat  in  esen?a  ca  solicita  achitarea  intrucat  nu  sunt  probe,  dar  nici  vinova?ia  ceruta  de  lege.
Partea  civila  A.J.V.P.S. G. a aratat printre  altele ca solicita obligarea inculpatului la  plata  sumei  de 1667,49  lei  cu  titlu  de  cheltuieli  judiciare.
Curtea de Apel  Gala?i a apreciat ca apelurile  Parchetului  ?i  al  inculpatului  B.N. sunt  intemeiate,  insa  apelul  par?ii  civile  este  tardiv.
Minuta  sentin?ei  penale  nr.235/18.12.2014 a Judecatoriei Tg. Bujor  a  fost  comunicata  par?ii  civile  A.J.V.P.S. Gala?i la data de 06.01.2015, conform dovezii de  primire  de  la  dosarul  de  fond.  Termenul  de  apel  de  10  zile, men?ionat  de  art.410  al.1  Cod  procedura  penala, curge  de  la  data  comunicarii  minutei.
Partea  civila  a   trimis  cererea  de  apel  prin  po?ta  la  data  de  05.02.2015  (conform  ?tampilei  po?tei  pe  plic)  fiind  depa?it  termenul  imperativ  men?ionat  anterior.
Potrivit  art.268  al.1  Cod  procedura  penala, nerespectarea termenului procesual  atrage  decaderea din exerci?iul dreptului ?i  nulitatea actului  facut  peste  termen,  astfel  incat  apelul  par?ii  civile  nu  mai  poate  fi  analizat  in  fond.
Motivele de  apel ale Parchetului  sunt  intemeiate, in sensul ca instan?a a  apreciat  ca  legea  penala  mai  favorabila  inculpatului  B.N. este  Legea nr.407/2006,  astfel  cum  a  fost  modificata  prin  Legea  nr.187/2012  pentru  punerea  in  aplicare  a  noului  Cod  penal  (Legea  nr.286/2009),  insa  in  efectuarea   concursului  de  infrac?iuni  ?i  in  stabilirea  modalita?ii  de  executare a facut aplicarea  art.33  lit.a,  art.34  lit.b,  art.81, 82  Cod  penal 1969.
S-a  incalcat astfel decizia  nr. 265/06.05.2014 a Cur?ii  Constitu?ionale vizand aplicarea  globala a legii  penale  mai  favorabile.
Situa?ia de fapt re?inuta de instan?a de fond, ?i  care  corespunde  cu  cea  din   rechizitoriu,  este  corecta,  insa  solu?ia  de  condamnare  a  inculpatului  B.N. pentru  infrac?iunea  de  "braconaj  cinegetic"  prev.  de  art. 42 al.1 lit. a, b, i, k, l si  al. 2 lit. c  din  Legea  nr.407/2006 cu  aplic. art. 5 Cod  penal  este  nelegala.
Materialul probator relevant in cauza consta in: procese-verbale de cercetare la fata  locului din 13.10.2013, 14.10.2013, planse  foto,  rapoarte  de  constatare  tehnico-stiintifica  balistica  nr_/21.10.2013  si  nr_./19.12.2013;  declaratiile  martorilor  D.I.,  C.A., S.M.L., 
S.F.,  S.I.  si declaratiile  inculpatului  B.N.
Din declaratiile celor cinci martori mentionati anterior si ale inculpatului  B.N. rezulta cu certitudine ca cel care a impuscat  cei  doi  iepuri,  la  data  de 13.10.2013,  pe  timp  de  noapte, a fost  martorul  S.F., acesta fiind  condamnat  pentru  respectiva  fapta  prin  sentinta  penala  nr.151/18.09.2014  a  Judecatoriei  Tg.  Bujor.
Martorul  S.F. a  precizat  ca  i-a  spus   martorului  S.M.L. ca  merg  la  taiat  coceni,  aspect  pe  care  il  mentioneaza  si  inculpatul  B.N. ca  motiv  al  deplasarii.
De  asemenea, din  declaratiile  martorilor  S.F., S.M.L. si  ale   inculpatului  B.N. reiese  si  modalitatea  in  care  s-a  derulat  activitatea  ilicita:  martorul S.F. i-a  spus  inculpatului  B.N.   sa  opreasca  masina  de  doua  ori,  respectivul  martor  coborand  din  autovehicul  si  impuscand  cei  doi  iepuri,  care  ulterior  au  fost  introdusi  in  masina.
Inculpatul  B.N. nu a avut vreo contributie  la  impuscarea   celor  doi  iepuri,  iar  existenta  farurilor  aprinse  ale  masinii  este  justificata  de   intervalul  nocturn  in  care  s-a  produs  incidentul.
Nu  sunt  elemente  de  fapt,  care  sa  se  desprinda  din  mijloacele  de  proba  administrate  si  sa  conduca  la  concluzia  ca  inculpatul  B.N. a  participat  la  comiterea    infractiunii  de  "braconaj  cinegetic"  prev.  de  art.42  al.1  lit. a, b, i, k, l  si  alin. 2  lit. c  din  Legea  nr. 407/2006,  cu  aplic.  art.5  Cod  penal,  solutia  care  se  impune  fiind  cea  de  achitare  conform  art. 396  al.5  Cod  procedura  penala  in  ref.  la  art.16  alin.1  lit.c  Cod  procedura  penala.
Inculpatul  B.N. se  face vinovat insa de  transportul  celor  doi  iepuri  impuscati,  fara  respectarea  conditiilor  legale,  fiind  depistat  in  flagrant  la  comiterea  acestei  fapte,  infractiunea  prev.  de  art.44  lit. b  din  Legea  nr.407/2006  cu  aplic.  art.5  Cod  penal.
Tinand  cont  de  toate criteriile  generale  de  individualizare  mentionate  de  art.74  Cod  penal,  Curtea  apreciaza ca o pedeapsa  cu  amenda  penala,  in  suma  de  1.800  lei  (180  zile  amenda,  cu  10  lei  ziua  amenda),  este  in  masura  sa  asigure  o  sanctionare  corespunzatoare  a  inculpatului  B.N. pentru  savarsirea  infractiunii  mentionata  de  art.44  lit. b din Legea  nr.407/2006  cu  aplic.  art.5  Cod  penal.
Actiunea  civila  formulata  de  partea  civila  A.J.V.P.S.  G., poate  fi   alaturata  doar  actiunii  penale  vizand  infractiunea  de  "braconaj  cinegetic",  intrucat  cealalta  fapta  este  una  de  pericol  in  modalitatea  in  care  a  fost  comisa.
Avand  in  vedere  solutia  de  achitare,  Curtea  constata  ca  actiunea  civila  este  nefondata  fata  de  inculpatul  B.N., nefiind  indeplinite  conditiile  raspunderii  civile  delictuale (fapta  ilicita,  vinovatie,  prejudiciu,  legatura  de  cauzalitate).
Motivele  de  apel  ale  inculpatului  sunt  intemeiate  prin  prisma  argumentelor  prezentate  anterior.
Fata  de  cele  aratate,  de  dispozitiile  Protocolului U.N.B.R. -  M.J.  si  ale  art.274  al.1,  art. 275  al. 2, 3  Cod  procedura  penala,  art. 417, 418, 420, 421 pct.1  lit. a  si  pct.2  lit. a  Cod  procedura  penala,  Curtea  a admis  apelurile  declarate  de  Parchet  si  de  inculpatul  B.N.   impotriva  sentintei  penale  nr. 235/18.12.2014  a  Judecatoriei  Tg. Bujor  si  a desfiintat  in  totalitate  sentinta  penala  apelata.
In  rejudecare, Curtea,  in  baza  art.396  al.5  Cod  procedura  penala,  in referire la art. 16 alin.1 lit. c C.p.p.,  l-a achitat  pe inculpatul B.N.  pentru savarsirea infractiunii de braconaj cinegetic prev.de art. 42 alin.1 lit.a, b, i, k, l si alin.2 lit.c din Legea nr. 407/2006 cu aplicarea art. 5 Cod penal.
L-a  condamnat pe inculpatul B.N. la pedeapsa amenzii penale in suma de 1800 lei (180 zile amenda cu 10 lei ziua amenda) pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 44 lit. b din Legea nr. 407/2006 cu aplicarea art. 5 Cod penal.
A atras atentia inculpatului B.N. asupra disp. art. 63 Cod penal, privind inlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa inchisorii.
A constatat ca inculpatul B.N. a fost retinut 24 ore, de la 13.10.2013 ora 20.40 la 14.10.2013 ora 20.40.
A respins, ca nefondata, actiunea civila formulata de partea civila A.J.V.P.S. G., fata de inculpatul B.N.
A dispus ca onorariul aparatorului din oficiu, la judecata in fond, in suma de 200 lei, sa fie virat catre Baroul Galati din fondurile Ministerului Justitiei.
L-a obligat pe inculpatul B.N. la plata sumei de 600 lei cu titlu de cheltuieli judiciare la judecata in fond.
A respins, ca tardiv formulat, apelul declarat de partea civila A.J.V.P.S. G. impotriva aceleiasi sentinte penale.
A obligat pe partea civila apelanta la plata sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat, in apel.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Infractiuni

Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1417 din data de 17.10.2017
Infractiuni - Decizie nr. 250 din data de 25.10.2016
Infractiuni - Decizie nr. 241 din data de 10.11.2016
TRAFIC DE DROGURI - Sentinta penala nr. 4 din data de 18.01.2017
infractiunea de schimbare, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta - Sentinta penala nr. 65 din data de 16.06.2015
consumul ilicit de droguri - Sentinta penala nr. 173 din data de 05.12.2014
Trafic de droguri - Sentinta penala nr. 158 din data de 22.10.2014
Infractiunile de incaierare ?i ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice, tentativa la omor calificat. Concursul real de infractiuni - Sentinta penala nr. 66 din data de 23.03.2011
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 261 din data de 22.04.2010
infractiuni privind circulatia pe drumurile publice - Sentinta penala nr. 66 din data de 04.06.2009
- Sentinta civila nr. 306 din data de 17.06.2009
- Sentinta penala nr. 68 din data de 10.06.2009
Recursul inculpatului, declarat pe latura civila, nu este intemeiat, deoarece inculpatul este cel care este obligat sa suporte prejudiciul creat partii civile APIA, prin fapta comisa. Raspunderea civila delictuala a inculpatului intervine pentru fapta pro - Decizie nr. 727/R din data de 23.09.2013
Infractiuni la legi speciale Calitatea de subiect activ principal, pasiv principal si pasiv secundar la infractiunile prev. la art. 37 alin. 1 si art. 38 alin. 1 din Legea nr. 319/2006 privind protectia muncii. - Decizie nr. 152 din data de 20.02.2013
Laboratoarele din cadrul Serviciilor Medico Legale Judetene care nu au infiintate, prin hotararea directiilor judetene de sanatate publica si cu avizul institutelor de medicina legala competente, laboratoare de specialitate cum ar fi cele prevazute in ar - Sentinta penala nr. 17/F din data de 20.02.2013
Intemeierea hotararii de condamnare si pe declaratiile date de martor in faza de urmarire penala, in situatia imposibilitatii audierii sale in prima instanta si in recurs, nu incalca dispozitiile art. 6 paragraf 3 lit. d din Conventia Europeana a Dreptur - Decizie nr. 134/R din data de 14.02.2013
Potrivit art.181 alin.2 Cod penal, la stabilirea in concret a gradului de pericol social se tine seama de modul si mijloacele de savarsire a faptei, de scopul urmarit, de imprejurarile in care fapta a fost comisa, de urmarea produsa sau care s-ar fi ... - Decizie nr. 1004/R din data de 02.12.2011
In verificarea dispozitiilor art. 64 alin. 2/2 Cod procedura penala, procedura stabilirii alcoolemiei inculpatului a fost una legala si cu respectarea dispozitiilor in materie. Potrivit art. 14 alin.3 din OMS nr. 376 din 10 aprilie 2006, in situati... - Decizie nr. 895/R din data de 03.11.2011
Legea sanctioneaza persoana depistata in trafic si care pare sub influenta alcoolului, de a se sustrage de la recoltarea probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In lipsa unor motive temeinice, de natura a justifica refuzul recoltarii pr... - Decizie nr. 733/R din data de 29.09.2011
Trafic de persoane. Trafic de minori. Modalitati alternative de realizare a elementului material. Sedinta de judecata. Caracterul ei secret. Luarea masurii de siguranta a interzicerii exercitarii functiei in indeplinirea careia un inculpat a comis fa... - Decizie nr. 38/Ap din data de 01.03.2011