InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

infractiunea de schimbare, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta

(Sentinta penala nr. 65 din data de 16.06.2015 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Infractiuni | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Pentru astazi fiind stabilit termen pentru pronuntare in cauza penala privind pe inculpatul G.A.A., fiul lui I. si E., nascut la data de ________ in mun. Sibiu, jud. Sibiu, domiciliat in mun. Sibiu, str. ________, nr. __, jud. Sibiu, CNP ________ – trimis in judecata prin rechizitoriul DNA – Serviciul Teritorial Alba Iulia emis la data de ________in dosarul nr. ___/_/____ pentru savarsirea infractiunii de schimbare, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta, prev. de art. 182 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 C.p..
La apelul nominal facut in sedinta publica, nu se prezinta partile.
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa, care:
Se constata depuse la dosarul, cauzei, prin registratura Tribunalului Sibiu, concluzii scrise formulate de partea civila Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale.
Cauza a fost dezbatuta pe fond la data de ________cand partile prezente au formulat concluzii ce au fost dezbatute in incheierea de sedinta din acea zi, incheiere ce face parte integranta din prezenta hotarare.

TRIBUNALUL,

Constata ca prin rechizitoriul DNA – Serviciul teritorial Alba Iulia, s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatului G.A.A., sub aspectul comiterii infractiunii de schimbare, fara respectarea prevederilor legale a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta, prev. de art. 182 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 C.p..
In motivarea actului de trimitere in judecata, se retine urmatoarea stare de fapt:
Inculpatul G.A.A. este presedinte al Asociatiei „________", CIF ________, cu sediul in localitatea Sibiu, str. ________, nr. ________, judetul Sibiu, infiintata in data de ________, in baza incheierii civile nr. ________/________pronuntata de Judecatoria Sibiu in dosarul nr. ________/________/________ (vol.1 fila 183).
Din actul constitutiv al asociatiei reiese faptul ca printre membrii fondatori ai acesteia se numara si N.R.T.l, L.M.O., C.R.B., R.E..
Conform statutului, Asociatia „________” are ca scop „dezvoltarea si promovarea durabila a judetului Sibiu prin implicarea activa a tinerilor si sustinerea lor in activitati sociale, culturale, economice, sportive, caritabile, ecologice si protectie a mediului inconjurator" (vol. 1 fila 160).
In cursul anului 2011, inculpatul G.V.A. ocupa functia de presedinte al organizatiei de tineret la nivelul judetului Sibiu al Partidului ¬¬¬¬__________.
In cadrul organizatiei de tineret a Partidului __________activau martorul V. B., in calitate de membru, precum si martorul C. A., in calitate de simpatizant, acestia luand parte la actiunile organizate de ____, imprejurari in care l-au cunoscut pe inculpatul G.V.A..
In cursul anului 2011, martorul C.A. a devenit interesat in desfasurarea unor activitati de natura sa sensibilizeze comunitatile rurale din judetul Sibiu in ceea ce priveste consecintele abandonului copiilor in centrele de plasament.
  Astfel, initiativa proiectului „ _______________” i-a apartinut martorului C. A., pornind tocmai de la situatia sociala a acestuia, respectiv persoana aflata in Centrul de ___________ din Sibiu.
In acest sens a inceput sa caute, folosind internetul, diferite surse de finantare pentru derularea unor proiecte destinate tinerilor si prin intermediul carora sa poata realiza activitatile in care manifesta interes gasind astfel informatii despre programul "_____________” derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale –A.N.P.C.D.E.F.P. si finantat din bugetul Consiliului Uniunii Europene.
Ulterior, martorul C.A. a luat legatura cu directorul centrului de plasament ________, care l-a recomandat unor persoane din cadrul D.G.A.S.P.C. Sibiu pentru a-1 sprijinii in redactarea proiectului.
Inainte sa inceapa efectiv redactarea proiectului, martorul C.A. a incercat sa gaseasca diferite variante din punct de vedere juridic pentru implementarea acestuia, in conditiile in care pentru a accesa sursele de finantare din fonduri europene era nevoie de o forma juridica de organizare.
In acest sens a luat in calcul inclusiv infiintarea unei asociatii, dar a renuntat la idee intrucat nu dispunea de suma de bani necesara pentru aceasta.
Datorita activitatilor pe linie politica pe care le desfa?ura in cadrul Organizatiei de Tineret a Partidului ___________ - Filiala Sibiu, l-a cunoscut pe inculpatul G.V.A., presedinte al __________ - Filiala Sibiu, care afland de proiectul pe care martorul C.A. dorea sa-1 demareze, i-a spus sa nu-si infiinteze o asociatie deoarece el are o asemenea asociatie si il va sprijini cu tot ceea ce are nevoie.
Astfel, martorul C.A., avand incredere in inculpatul G.V.A., a fost de acord sa deruleze proiectul prin intermediul Asociatiei „______________”.
  Ulterior, martorul C.A., impreuna cu R.M., R.F. si A.M. s-au implicat in mod activ si au contribuit la redactarea proiectului "_____________" fiind consiliati si ajutati de reprezentanti ai D.G.A.S.P.C. Sibiu.
Inculpatul G.V.A. s-a deplasat la D.G.A.S.P.C. Sibiu, o singura data, in momentul in care a trebuit sa semneze proiectul intitulat „___________", sa incheie protocolul de colaborare cu institutia si sa comunice contul bancar in care urmau sa se vireze banii in cazul in care proiectul era aprobat.
Asociatia „____________” a aplicat cu proiectul "____________ " pentru programul "_____________”, solicitand un grant in valoare de ____ Euro, formularul de candidatura fiind depus la A.N.P.C.D.E.F.P Bucuresti la data de _________ (vol. I filele 111-135).
Programul "__________" instituit pentru perioada 2007-2013 a fost aprobat prin Decizia nr. ___/____/____ din data de 15.11.2006 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene (vol. I fila 83).
In urma evaluarilor facute de evaluatorii H.C. si G.H., la datele de 03.12.2011 respectiv 12.12.2011, proiectul a obtinut un punctaj de __ puncte din totalul de ____ puncte fiind aprobat (vol. I filele 95-101).
In data de 22.12.2011 Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale - AN.P.C.D.E.F.P a comunicat inculpatului G.V.A. faptul ca proiectul depus de Asociatia impreuna pentru Sibiu a fost aprobat.
In luna februarie 2012 inculpatul G.V.A., 1-a abordat pe martorul V.B., pe care il cunostea de la organizatia de tineret a ________, caruia i-a spus ca are un proiect si i-a solicitat ajutorul pentru implementarea lui, lucru cu care martorul a fost de acord deoarece era dornic sa se implice in desfasurarea diverselor proiecte adresate tinerilor prin efectuarea unor voluntariate.
Martorul urma sa fie indrumator al celor patru tineri care urmau sa implementeze proiectul, in sensul ca el urma sa le coordoneze activitatile prevazute in proiect, sa le dea sfaturi legate de modalitatea de prezentare a situatiei lor si sa-i ajute sa isi redacteze fiecare „povestea mea", poveste ce urma a fi prezentata in cadrul intrunirilor ce trebuiau organizate conform proiectului.
Inculpatul G.V.A. i-a inmanat un dosar care continea un singur document, respectiv formularul de candidatura al proiectului catre organul european care se ocupa de proiectele adresate tinerilor „__________”. Cu aceasta ocazie martorul V.B. a aflat ca proiectul va fi implementat cu niste copii din centre de plasament, respectiv martorii C.A., R.F., R. M. si A.M..
Desi conform formularului de candidatura, data inceperii proiectului, respectiv data de la care sunt efectuate primele cheltuieli era de __________, intre Asociatia „__________” reprezentata prin G.V.A., si Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale - A.N.P.C.D.E.F.P. s-a incheiat contractul de finantare __________/__________ (vol. I fila 83) pentru implementarea proiectului _________________________________________________________", program finantat din fonduri europene, de abia in data de __________.
Conform art. I.3 al contractului __________/__________ (vol l fila 85) " in baza bugetului estimativ al proiectului stipulat in Anexa l, Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (A.N.P.C.D.E.F.P) avea obligatia de a contribui la finantarea proiectului cu o suma maxima de __________euro" , iar conform art. I.4.1. - MODALITATI DE PLATA - Avans –  in termen de 45 zile de la intrarea in vigoare a contractului, o plata in avans de __________euro va fi efectuata catre beneficiar, reprezentand 80% din suma maxima a grantului specificata in art. I.3.1 cu conditia ca Agentia Nationala sa primit fondurile corespunzatoare de la Comisia Europeana”.
Asociatia „__________" a solicitat finantare pentru urmatoarele costuri estimative eligibile necesare implementarii proiectului : materiale consumabile __________ EUR, materiale intalniri __________EUR, cheltuieli protocol __________ EUR, vizibilitate si diseminare __________EUR, transport __________ EUR si costuri legate de instructor/coach __________EUR.
Astfel, conform Formularului de candidatura nr. __________/__________ (vol. I filele 111-139), depus de catre Asociatia "__________", formular care a stat la baza aprobarii si finantarii proiectului, pentru implementarea proiectului trebuiau desfasurate urmatoarele activitati:
- organizarea a 10 intalniri in localitatile din mediu rural, in spatii puse la dispozitie de catre primariile comunelor din judetul Sibiu, respectiv Bazna, Brateiu, Cristian, Gura Raului, Hoghilag, Nocrich, Rasinari, Rosia, Selimbar si Sura Mare, intalniri la care urmau sa participe __________ persoane din grupul tinta (tineri, parinti beneficiari de ajutor social, reprezentanti ai comunitatii locale);
- confectionarea a __________ postere ce urmau a fi afisate in locuri publice in fiecare localitate in care urmau a avea loc intalnirile;
- confectionarea a __________ pliante ce urmau a fi impartite grupului tinta;
- inscriptionarea unui numar de __________ tricouri pentru promovarea programului "__________” cu numele promotorului si titlul proiectului "__________!";
- efectuarea a __________ postari pe site-ul de socializare facebook pentru a asigura vizibilitatea proiectului, vizibilitatea programului __________si diseminarea rezultatelor proiectului;
- postarea a doua anunturi in ziare locale pentru a asigura vizibilitatea programului „__________”si a proiectului "__________!".
 - efectuarea unui anunt la un post de radio local pentru promovarea proiectului „__________” si a programului „__________”.
In vederea implementarii acestui proiect, A.N.P.C.D.E.F.P. Bucuresti a virat, in data de 26.03.2012, in contul bancar avand codul IBAN __________ deschis la Banca __________, apartinand Asociatiei „__________" suma de __________lei, reprezentand avans implementare proiect (vol I fila 27).
Aceasta suma de bani a fost retrasa in numerar, in mod succesiv, in perioada __________-__________, de catre G.V.A., singura persoana cu drept de semnatura in contul bancar respectiv conform inscrisurilor comunicate de Banca __________ (vol. I filele 27-33).
Astfel, G.V.A. a retras in data de 29.03.2012 suma de __________Iei (reprezentand achizitii materiale), in data de 30.03.2012 suma de __________ (reprezentand achizitii materiale), in data de 02.04.2012 suma de __________ (reprezentand achizitii materiale), in data de 05.04.2012 suma de __________lei (reprezentand achizitii materiale), in data de 06.04.2012 sumele de __________lei (reprezentand achizitii materiale), respectiv __________ lei (reprezentand achizitii materiale), in data de 09.04.2012 suma de __________lei (reprezentand achizitii materiale), in data de 10,04,2012 suma de __________lei (reprezentand alte operatiuni), in data de 12.04.2012 suma de __________ lei (reprezentand achizitii materiale), in data de 20.04.2012 suma de __________lei (reprezentand achizitii materiale), in data de 26.04.2012 suma de __________lei (reprezentand achizitii materiale), in data de 03.05.2012 suma de __________ Iei (reprezentand achizitii materiale), in data de O8.05.2012 suma de __________ lei (reprezentand ridicare numerar PF G.V.A.) (vol I filele 27-48)
S-a aratat ca in perioada respectiva contul „__________” nu fost creditat cu alte sume de bani decat cele virate de catre A.N.P.C.D.E.F.P. Bucuresti astfel cum reiese din extrasul de cont (vol. I fila 27-33).
  Conform contractului __________/__________ (vol. 1 filele 83-91) beneficiarul, respectiv Asociatia „__________” s-a angajat sa implementeze acest program, responsabilitatea realizarii acestuia revenindu-i inculpatului G.V.A., presedintele Asociatiei __________, care in calitate de manager de proiect, avea obligatia sa dovedeasca prin documente justificative modul in care au fost cheltuite fondurile primite pentru implementarea proiectului trebuind in acest sens sa depuna in termen de 2 luni de la data finalizarii proiectului un raport de executie tehnica si un raport financiar final.
Se arata ca, cu toate ca inculpatul G.V.A. a retras din contul bancar sumele de bani destinate implementarii proiectului finantat din bugetul Uniunii Europene totusi acesta nu a utilizat sumele de bani retrase pentru implementarea proiectului "__________”  respectiv pentru efectuarea cheltuielilor bugetate in cadrul acestuia.
In cursul urmaririi penale s-au efectuat acte de cercetare penala pentru a se stabili daca sumele de bani primite pentru implementarea proiectului "__________" au fost folosite de catre inculpatul G.V.A. in scopul pentru care au fost acordate.
Cu ocazia audierii, inculpatul G.V.A. (vol. I filele 324-341) a declarat ca Asociatia „__________” a fost infiintata pentru desfasurarea unor activitati in folosul tinerilor din judetul Sibiu. In ceea ce priveste proiectul, „__________", ideea acestuia a apartinut unor tineri care la acea data erau institutionalizati in centre de plasament, respectiv centrul de plasament „__________” Sibiu si centrul de plasament __________i & __________ Cisnadie si care desfasurau in cadrul asociatei activitati de voluntariat.
G.V.A. sustine ca cei patru tineri voluntari au conceput partea tehnica, respectiv au identificat activitatile ce urmau a se executa in cadrul proiectului, iar el, impreuna cu alte persoane, studenti, al caror nume nu si-1 aminteste, a redactat proiectul conform standardelor impuse de finantator.
Referitor la activitatile concrete de implementare a proiectului, inculpatul a sustinut ca in conformitate cu fila de buget, au fost efectuate cheltuieli cu achizitia de articole de papetarie si birotica, imprimarea unor pliante la SC __________SRL Sibiu si inscriptionarea unor tricouri de catre __________SRL. Inculpatul a mai aratat ca in interesul implementarii proiectului finantat de Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale a efectuat o plata in valoare de __________Euro persoanei nominalizate in proiect ca si coach, respectiv martorului V.B., fara a detine in acest sens documente justificative. De asemenea sustine ca au fost contactate o parte dintre Primariile din mediul rural mentionate in proiect, unde urmau sa se desfasoare activitati.
Mai mult, inculpatul a afirmat ca, dupa cooptarea martorului V.B. nu a mai avut timp sa supravegheze efectiv implementarea proiectului, responsabilitatea in acest sens revenind acestuia precum si celor 4 tineri voluntari, fara a se mai interesa ulterior daca aceste activitati au fost sau nu efectiv realizate.
Inculpatul G.V.A. a mai sustinut ca proiectul a fost dus pana la capat cu exceptia deplasarilor in localitatile selectionate si prezentarea povestii acestor patru copii, iar materialele promotionale, din cauza faptului ca au fost depozitate in cutii ambalate, in masina sa s-au deteriorat si le-a aruncat.
Inculpatul a recunoscut faptul ca sumele de bani incasate de asociatia „Impreuna pentru Sibiu” pentru implementarea proiectului le-a ridicat personal din contul bancar in vederea achitarii furnizorilor si sustine ca materialele necesare implementarii proiectului le-a achitat numerar pe masura ce era informat de catre furnizori, documentele justificative fiind predate numitei P. B., persoana care tinea evidenta contabila a Asociatiei „__________”.
Inculpatul G.V.A. a sustinut ca toti banii incasati pentru implementarea proiectului au fost folositi in cadrul acestuia.
  Se arata ca sustinerile inculpatului sunt infirmate de probele administrate urmaririi penale.
Astfel, fiind audiat, martorul C.A. (vol. I filele 256-261) a aratat ca ideea proiectului "__________" i-a apartinut si a fost de acord sa il implementeze prin intermediul Asociatiei __________, detinuta de inculpatul G.V.A., pe care 1-a cunoscut prin prisma activitatilor desfasurate in cadrul organizatiei de tineret a __________ Sibiu, inculpatul fiind presedinte al filialei judetene a __________. Redactarea efectiva a proiectului, conform standardelor, a fost facuta de el impreuna cu R.M., R.F. si A.M. fiind ajutati de doua angajate ale D.GAS.P.C. Sibiu, ale caror nume nu si le aminteste. Isi aminteste faptul ca inculpatul G.V.A. nu s-a implicat deloc in acest proiect, el deplasandu-se la D.GAS.P.C. Sibiu o singura data in momentul in care a trebuit sa semneze proiectul intitulat „__________", si sa comunice contul bancar in care urma sa se vireze banii in cazul in care proiectul era aprobat.
Martorul a declarat ca pe la inceputul anului 2012 el, cei trei colegi ai lui si V.B. s-au intalnit pentru a pregati implementarea proiectului, desfasurand activitati pentru imbunatatirea comportamentului, pentru imbunatatirea dictiei, au creat si au exersat prezentarea unor povesti despre experienta lor in centrele de plasament dar nu au fost niciodata informati de G.V.A. despre faptul ca proiectul a fost aprobat si banii necesari implementarii acestuia au fost virati in contul asociatiei. Desi au planificat activitatile ce urmau sa le desfasoare, iar cu ocazia unei intalniri inculpatul G.V.A. le-a promis ca va inchiria un autocar pentru deplasarile in localitatile rurale incluse in proiect totusi el si ceilalti trei colegi ai lui, respectiv R.M., R.F. si A.M. nu au efectuat niciuna dintre activitatile propuse, nu au stiut niciodata daca proiectul a primit finantare, nu au vazut niciun material promotional prevazut in proiect, respectiv tricouri, afise, flyere, produse necesare protocolului, nu au primit vreun ban pentru implementarea proiectului sau pentru achizitia materialelor necesare implementarii acestui proiect, iar dupa luna februarie 2012 nu a mai reusit sa il contacteze pe inculpatul G.V.A..
Se arata ca in acelasi sens sunt si declaratiile martorului R.F. (vol I filele 292-296) care arata ca la initiativa colegului ei C.A. a acceptat sa sprijine implementarea proiectului "__________‘ si a participat la cateva intalniri premergatoare implementarii proiectului in cadrul carora, impreuna cu V.B. au pregatit "povestea mea" dar a precizat ca acest proiect nu a fost niciodata implementat, nu a vazut niciodata obiectele promotionale inscriptionate cu proiectul, respectiv tricouri, flyere, afise sau alte asemenea obiecte.
Martorul V.B.,( vol I filele 262-267) cel care avea calitatea de indrumator in cadrul proiectului „__________a declarat ca 1-a cunoscut pe G.V.A. in cursul anului 2011, atunci cand s-a inscris in Partidul __________, acesta fiind seful Organizatiei __________ Filialei Sibiu, iar in cursul lunii februarie 2012 a fost abordat de catre inculpat, care i-a spus ca are un proiect si i-a solicitat ajutorul pentru implementarea proiectului "__________". Martorul declara ca inculpatul i-a prezentat formularul de candidatura al proiectului catre organul european care se ocupa de proiectele adresate tinerilor „__________", iar el personal nu a contribuit in nici un fel la redactarea, conform standardelor, a acestui proiect. Martorul arata ca a desfasurat, in cursul lunilor februarie si martie, cu cei patru tineri din centrele de plasament cu ajutorul carora urma sa fie implementat proiectul, activitati pregatitoare la care G.V.A. nu a participat.
Martorul a sustinut ca si-a indeplinit atributiile prevazute in proiect, in sensul ca s-a intalnit cu cei patru copii pentru a pregati implementarea proiectului, a redactat la solicitarea lui G.V.A. textul anuntului ce urma a fi publicat intr-un ziar local, o adresa si un document de informare referitor la proiect, ce urmau a fi trimise celor 10 Primarii mentionate in acesta, dar contactarea efectiva a institutiilor publice trebuia sa fie facuta de G.A.A., care de asemenea trebuia sa publice anuntul intr-un ziar local. Martorul a declarat ca nu cunoaste ca activitatile aratate, respectiv publicarea anuntului, contactarea institutiilor, organizarea efectiva a intalnirilor planificate, sa fi avut loc, el retragandu-se din proiect deoarece in momentul in care a insistat la inculpatul G.V.A. sa respecte programul activitatilor prevazut in proiect, acesta ii raspundea ca este implicat in campanie electorala si nu are timp iar apoi i-a dat __________ lei si i-a spus ca nu mai are nevoie de serviciile sale, desi initial, acesta ii promisese suma de __________ euro, iar proiectul prevedea suma de __________Euro pentru indrumator.
Martorul V.B. a declarat ca in perioada in care a fost implicat in proiect nu a vazut nici un material promotional, respectiv tricouri, flyere, pliante, anunturi si nu cunoaste daca acestea au fost sau nu vreodata confectionate G.V.A. afirmand ca de aceste probleme se va ocupa el.
Se arata ca prin adresele nr. __________/__________a Primariei __________ (vol I, fila 302), nr. __________/__________a Primariei __________ (voi 1, fila 304), nr. __________/__________a Primariei __________ (voi I, fila 306), nr. __________/__________a Primariei __________, (voi I, fila 307), nr. __________/__________a Primariei __________ (voi I, fila 309), nr, __________/__________a Primariei __________ (vol I, fila 311), nr. __________/__________a Primariei __________ {voi I, fila 313), nr. __________/__________a Primariei __________ (voi 1, fila 316), nr. __________/__________a Primariei __________ (voi I, fila 318), nr. __________/__________a Primariei __________ (voi 1, fila 320), Primarii in colaborare cu care urmau a se desfasura intalniri pentru a se realiza obiectul proiectului „__________", au comunicat ca niciuna dintre ele nu a fost contactata in cursul anului 2012 de Asociatia „__________” sau de vreun reprezentant al acesteia pentru o eventuala colaborare in implementarea proiectului susmentionat.
Se mai arata ca prin adresa __________ din 15.01.2015 SC __________Sibiu a precizat ca" in perioada 2011 - prezent, nu a colaborat cu Asociatia __________reprezentata de G.V.A. sau cu domnul G.V.A.”.
Se mai arata ca din adresa __________ din 15.01.2015 a SC __________ (vol. l fila 213), judetul Sibiu si din declaratia martorului D.L.C. (vol. I filele 298-301), reprezentantul persoanei juridice, a rezultat ca la solicitarea lui G.V.A., reprezentant al Asociatiei __________, SC __________SRL a imprimat un numar de __________ tricouri cu sloganul „__________, tricouri in valoare de circa __________lei cu TVA, Tricourile au fost imprimate dupa ce G.V.A. a solicitat o oferta de pret, oferta pe care a acceptat-o pe loc. Discutia initiala purtata cu G.V.A. a fost ca Asociatia __________va comanda un numar de __________ tricouri in valoare de __________lei conform facturii fiscale nr. __________/__________ (vol 1 fila 214). Dupa ce a achitat un avans in valoare de __________iei, incasat cu chitanta nr. __________/__________ (vol l fila 216), si a receptionat cele __________ tricouri, G.V.A. trebuia sa revina cu precizarea marimilor celorlalte tricouri si cu diferenta sumei mentionata in factura, lucru care nu s-a mai intamplat. Reprezentantul SC __________SRL a incercat sa-1 contacteze pe G.V.A. insa acesta nu a mai raspuns la telefon. S-a intalnit cu acesta in oras, ocazie cu care G.V.A. i-a comunicat ca proiectul stagneaza si ca o va contacta el daca va mai fi cazul, lucru care nu s-a mai intamplat. Martorul a precizat ca nu a incasat de la G.V.A. sau de la Asociatia impreuna pentru Sibiu alte sume cu exceptia avansului __________lei pentru care a emis chitanta. SC __________SRL nu a prestat alte servicii pentru inculpat sau pentru Asociatia __________.
Martorii L.M.O. (vel 1 f 242-245), N.R.T. (voi I f 252-255), R.M. si C.R.B. (voi 1 f 247-250), au declarat ca l-au cunoscut pe G.V.A. in perioada in care activau in organizatia de tineret a Partidului __________- Filiala Sibiu, acesta fiind presedintele organizatiei iar la propunerea acestuia au fost de acord sa infiinteze Asociatia __________in vederea implementarii unor proiecte pentru tinerii din judetul Sibiu dar nu cunosc detalii legate de proiectul „__________” si nu au cunoscut ca asociatia infiintata de ei a derulat un astfel de proiect, puterea decizionala apartinandu-i lui G.V.A. ei neavand nici o legatura cu asociatia.
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu a precizat prin adresa nr. __________/__________/__________{vol 1 f 321-322) ca in cadrul proiectului __________nu a fost incheiat nici un parteneriat intre Asociatia __________si D.G.A.S.P.C Sibiu in vederea implementarii acestuia. Institutia nu a desemnat si nici un specialist al acesteia nu a participat la activitatile desfasurate cu ocazia implementarii proiectului. Totodata D.G.A.S.P.C Sibiu a aratat ca nu detine documente sau informatii ca acest proiect ar fi fost implementat iar in data de __________presedintele Asociatiei __________a comunicat Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, prin e-mail, ca proiectul a fost aprobat spre finantare, urmand ca pe parcursul implementarii proiectului sa se incheie un parteneriat privind drepturile si obligatiile Asociatiei „__________”, ca solicitant, si ale DGASPC Sibiu, ca partener, in vederea implementarii proiectului, insa acest parteneriat nu s-a mai incheiat deoarece presedintele Asociatiei nu s-a mai prezentat la sediul institutiei in vederea incheierii acestuia.
Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale a transmis cu adresa nr. __________/__________ (voi 1 filele 147-148) organelor de urmarire penala, alaturi de alte documente, si copia acordului de parteneriat incheiat in data de __________intre Asociatia __________si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Sibiu, acord care prevede la punctul A.3 ca asociatia isi ia angajamentul ca asigura coordonarea implementarii proiectului, in cazul in care acesta va fi aprobat.
  Se arata ca in acelasi acord este prevazuta la punctul B.2 obligatia DGASPC Sibiu de a pune la dispozitia asociatiei un microbuz cu sofer, in vederea asigurarii transportului voluntarilor si a reprezentantilor asociatiei catre cele 10 localitati in care se vor organiza intalnirile propuse in proiect.
Martorul L.D.M., director executiv al D.G.A.S.P.C. Sibiu (voi I filele 285-287), la data semnarii acordului de parteneriat, a declarat ca nu s-a discutat, in momentul incheierii parteneriatului, cine va suporta costurile de transport in localitatile rurale in care urma a se implementa proiectul. Cat a ocupat functia de director interimar al DGASPC Sibiu (pana in __________) acest proiect nu a fost implementat, institutia pe care a condus-o nu a fost solicitata sa acorde sprijin conform acordului de parteneriat incheiat cu Asociatia „__________”.
Martorul S.M., director executiv al Directiei Generale pentru Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Sibiu, in perioada __________- __________, a declarat ca nu a fost contactata de nici un reprezentant al Asociatiei „__________” in vederea stabilirii detaliilor in care DGASPC Sibiu sa puna la dispozitia copiilor microbuzul si obiectele necesare implementarii proiectului stipulate in acordul incheiat in data de __________.
Se arata ca in termen de doua luni dupa expirarea termenului de implementare al proiectului, respectiv __________-__________, inculpatul a fost in imposibilitatea de a inainta catre A.N.P.C.D.E.F.P. Bucuresti raportul tehnic si raportul financiar, insotit de documente justificative privind cheltuielile ocazionate de implementarea proiectului intrucat banii nu au fost folositi in scopul pentru care au fost acordati, inculpatul G.V.A. schimband destinatia acestor fonduri.
Se arata ca in urma efectuarii, in data de __________, in baza mandatului de perchezitie domiciliara nr. _/__________emis de judecatorul de drepturi si libertati de Ia Tribunalul Alba (voi I fila 356), a perchezitiei domiciliare la adresa din Sibiu str. __________, nr __, jud. Sibiu, adresa unde locuieste inculpatul G.A.A. nu au fost identificate inscrisuri sau alte documente justificative privind cheltuielilor de implementare a proiectului "__________”.
De asemenea, se arata ca  in evidenta contabila apartinand Asociatiei „__________”, ridicate de la SC __________SRL, societate care conducea evidenta contabila a acestei asociatii, documente ridicate in baza ordonantei din data de __________a Directiei Nationale Anticorup?ie Serviciul Teritorial Alba Iulia, nu au fost identificate documente justificative din care sa rezulte efectuarea unor cheltuieli de catre asociatie in interesul implementarii proiectului "__________" ( voi 11, filele 1-313). P.B. a aratat ca desi a insistat in repetate randuri solicitand inculpatului G.V.A. sa ii puna la dispozitie documente justificative astfel incat sa poata fi intocmite si depuse la organele fiscale declaratiile privind obligatiile fiscale totusi acesta nu i-a adus astfel de documente, incheind colaborarea cu acesta tocmai din acest motiv (vol. l fila 209). Se arata ca aceste afirmatii precum si documentele de evidenta contabila ridicate de la SC __________SRL infirma sustinerile inculpatului G.V.A. in sensul ca toate documentele justificative au fost predate contabilei.
Din ansamblul probelor administrate in cauza se arata ca rezulta in afara oricarui dubiu faptul ca inculpatul G.V.A., in calitate de reprezentant al Asociatiei __________si manager de proiect, a ridicat din contul bancar suma de __________lei reprezentand avans finantare in cadrul proiectului "__________!", pe care nu i-a folosit conform destinatiei.
In cursul urmaririi penale s-au administrat urmatoarele  mijloace de proba:
-   proces verbal de sesizare din oficiu din data de __________;
-   adresa Departamentului de Lupta Antifrauda din cadrul Romaniei, nr. __________/__________si nota de control privind proiectul "__________
- adresa nr __________/__________a Bancii T. adresata D.L.A.F impreuna cu fisa specimen de semnatura si extrase de cont ale contului bancar apartinand Asociatiei __________;
- adresa nr. __________/__________a Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale - copie contract nr. __________/__________, copii somatii de plata, copie corespondenta purtata cu G.V.A., reprezentant al Asociatiei impreuna pentru Sibiu, copie formular de candidatura al proiectului;
- acord de parteneriat incheiat intre Asociatia __________si D,G.A.S,P.C Sibiu in data de __________;
- adresa nr. __________/__________a Judecatoriei Sibiu - documente constituire a Asociatiei __________si dobandirea personalitatii juridice a asociatiei;
- adresa nr. ___/__________a Bancii T.;
- proces verbal din data de __________- ridicare documente de evidenta contabila apartinand Asociatiei __________de la sediul SC Con __________SRL Sibiu si documente identificate aferent perioadei __________;
- proces verbal din data de __________- discutii telefonice si corespondenta prin e-mail purtata cu SC __________SRL Sura Mare,
- adresa __/__________a SC __________SRL Sura Mare;
- adresa __/__________a SC __________SRL Sibiu
- declaratie martori R.M., L.M.O., C.R.B., N.R.T., declaratie martor C. A.,V. B., L. D.M., S.M.,R.F., D.L.C.;
- adresa Primariei __________ nr. __________/__________a Primariei __________ nr. __________/__________a Primariei __________, nr. __________/__________a Primariei __________, , nr. __________/__________a Primariei __________ nr, __________/__________a Primariei __________, nr. __________/__________a Primariei __________, nr. __________/__________a Primariei __________ nr. __________/__________a Primariei __________, nr. __________/__________a Primariei __________ ,adresa nr. __________/__________, adresa nr.____/________ a Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale - precizare constituire parte civila –
- declaratii inculpat G.V.A.;
- fisa cazier judiciar inculpat G.V.A.;
- proces verbal din ________ de identificare bunuri inculpat conform art. 306 alin. 7 C.p.p,, verificare in bazele de date ale MAI si ANCPI impreuna cu fisele rezultate in urma cautarii.
- adresa nr. ________/________a Primariei Sibiu - Serviciul Impozite Persoane Fizice;
- mandat de perchezitie domiciliara;
- incheierea Tribunalului Alba de incuviintare perchezitie domiciliara;
- proces verbal de perchezitie domiciliara si inscrisuri ridicate cu ocazia acesteia;
- mandat de perchezitie informatica nr.__/ ________ din ________emis de Tribunalul Alba;
- incheierea Tribunalului Alba - incuviintare perchezitie informatica;
- proces verbal de perchezitie informatica;
- ordonanta DNA -ST Alba de autorizare provizorie interceptare convorbiri purtate de catre G.V.A.;
- proces verbal din data de ________redare rezumativa convorbire purtata de G.V.A.;
- incheierea nr. ______ pronuntata in data de ________in dosarul nr. ________/________/________ de catre Tribunalul Alba - confirmare ordonanta DNA ST Alba Iulia nr. ________/________;
- copie mediului optic nr. ________/________continand inregistrarile audio efectuate cu ocazia punerii in aplicare a ordonantei serie constructiva ________, respectiv CD-R Compact Disc, serie constructiva ________.
- documente de evidenta contabila Asociatia ________aferent perioadei ________;
- copia Sentintei civile nr. ________/________pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti in dosarul nr. ________/________________.
In cauza s-a constituit parte civila Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale cu suma de ________ euro, echivalentul in lei la cursul BNR de la data platii, la care se adauga dobanda contractuala de ________euro/zi in echivalent lei la cursul BNR din data platii, incepand cu data de ________si pana la data platii efective.
Inainte de inceperea judecatii, in prezenta aparatorului ales, inculpatul a declarat in fata instantei ca doreste sa beneficieze de prevederile procedurii simplificate privind recunoasterea vinovatiei, acesta recunoscand invinuirea adusa prin rechizitoriu si nesolicitand administrarea altor probe cu exceptia inscrisurilor ( a solicitat intocmirea de catre Serviciul de Proba?iune a unui referat de evaluare, proba incuviintata de catre instanta).
Din analiza intregului material probatoriu administrat in cursul urmaririi penale (enumerat mai sus), coroborat cu declaratia inculpatului G.V.A., privind recunoa?terea vinovatiei, constata instanta ca vinovatia inculpatului este dovedita fara dubiu.
Conform contractului nr. ________/________ ( f. 83 dup), incheiat intre A.N.P.C.D.E.F.P. Bucuresti si Asociatia non-profit „________” ca beneficiar, s-a decis acordarea unui grant beneficiarului pentru realizarea proiectului cu titlu „________pe perioada ________– ________inclusiv. 
Suma maxima de finantare a fost stabilita la ________ euro , cu plata unui avans de ________ euro in termen de ________ de zile de la intrarea in vigoare a contractului. Reprezentant al Asociatiei „________” si manager de proiect a fost inculpatul G.A. A..
In aceasta calitate inculpatul nu a utilizat   suma de ________lei reprezentand fonduri provenite din bugetul Comisiei Europene acordate in cadrul programului „________” si ob?inute in baza contractului anterior mentionat, schimband destinatia acestor fonduri.
Procedand in acest mod, inculpatul a savarsit infractiunea prevazuta de art. 182  alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 C.p., vinovatia acestuia, fiind, in opinia instantei, dovedita fara dubiu.
La individualizarea pedepsei ce va fi aplicata inculpatului va tine seama instanta de criteriile generale de individualizare judiciara a pedepsei prev. de art. 74 C.p., respectiv imprejurarile si modul de comitere a infractiunii, mijloacele folosite ( in calitate de reprezentant al unei asociatii non profit), natura si gravitatea rezultatului produs ( un prejudiciu intr-un cuantum mediu), natura infractiunii ( fonduri din bugetul general al UE), varsta tanara a acestuia, lipsa antecedentelor penale.
Avand in vedere aceste considerente in baza art. 182  alin. 1  din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 C.p. si a art. 396 alin. 10 C.p.p.  va fi condamnat inculpatul G.V.A., fiul lui I. si E., nascut la data de ________in mun. Sibiu, jud. Sibiu, domiciliat in mun. Sibiu, str. ________, nr. ________, jud. Sibiu, CNP ________, la pedeapsa de __ __ inchisoare pentru comiterea infractiunii de schimbare, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta.
In baza art. 67 alin. 1,2 C.p. se va aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii  drepturilor civile  prev. de art. 66 lit.a,b, g, k C.p. pe o durata de __ ani dupa executarea pedepsei principale.
In temeiul art. 65 C.p. se va  interzice inculpatului exercitarea drepturilor civile prevazute de art. 66 lit. a, b, si g, k C.p. cu titlu de pedeapsa accesorie din momentul ramanerii definitive a hotararii de condamnare.
In baza art. 83 Cod penal se va dispune amanarea executarii pedepsei de __ an inchisoare pe o perioada de ___ ani ce constituie termen de supraveghere potrivit art. 84 Cod penal.
In temeiul art. 85 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va trebui sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere:
a) sa se prezinte la serviciul de proba?iune din cadrul Tribunalului Sibiu la datele fixate de acesta;
b) sa primeasca vizitele consilierului de proba?iune desemnat cu supravegherea sa;
c) sa anun?e, in prealabil, schimbarea locuin?ei ?i orice deplasare care depa?e?te 5 zile, precum si intoarcerea,
            d) sa comunice schimbarea locului de munca;
            e) sa comunice informa?ii ?i documente de natura a permite controlul mijloacelor de  existen?a.
In temeiul art. 85 alin. 2 C.p. condamnatul va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii, pe o perioada de 30 de zile, potrivit protocolurilor incheiate de Serviciul Probatiune Sibiu, la Primaria Sibiu - Administratia Publica Locala.
In baza art. 83 alin. 4 C.p., se va atrage atentia inculpatului asupra consecintelor nerespectarii masurilor de supraveghere si a obligatiilor impuse precum si ale savarsirii de noi infractiuni.
Actiunea civila exercitata de partea civila este intemeiata (inculpatul necontestand dealtfel cuantumul prejudiciului) astfel ca actiunea civila urmeaza a fi admisa si in consecinta  va fi admisa actiunea civila exercitata de partea civila Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale, cu sediul in Bucuresti, sector 4, Calea Serban Voda, nr. 133, et. 3, si in consecinta, obliga inculpatul sa plateasca suma de ________ Euro in echivalentul in lei la cursul BNR la data platii, la care se adauga dobanda contractuala de ¬¬___ Euro/zi in echivalentul lei la cursul BNR din data platii, incepand cu data de _______ si pana la data platii efective.
In baza art. 274 alin. 1 C.p.p. va fi obligat inculpatul sa plateasca statului 700 lei cheltuieli judiciare efectuate in faza urmaririi penale si a judecatii.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:
In baza art. 182  alin. 1  din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 C.p. si a art. 396 alin. 10 C.p.p. condamna inculpatul G.V.A., fiul lui I. si E., nascut la data de ________ in mun. Sibiu, jud. Sibiu, domiciliat in mun. Sibiu, str. ________, nr. __, jud. Sibiu, CNP ________ ________ la pedeapsa de ________ an inchisoare pentru comiterea infractiunii de schimbare, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta.
In baza art. 67 alin. 1,2 C.p. aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii  drepturilor civile  prev. de art. 66 lit.a,b, g, k C.p. pe o durata de ________ani dupa executarea pedepsei principale.
In temeiul art. 65 C.p. interzice inculpatului exercitarea drepturilor civile prevazute de art. 66 lit. a, b, si g, k C.p. cu titlu de pedeapsa accesorie din momentul ramanerii definitive a hotararii de condamnare.
In baza art. 83 Cod penal dispune amanarea executarii pedepsei de ________ an inchisoare pe o perioada de ________ ani ce constituie termen de supraveghere potrivit art. 84 Cod penal.
In temeiul art. 85 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere:
a) sa se prezinte la serviciul de proba?iune din cadrul Tribunalului Sibiu la datele fixate de acesta;
b) sa primeasca vizitele consilierului de proba?iune desemnat cu supravegherea sa;
c) sa anun?e, in prealabil, schimbarea locuin?ei ?i orice deplasare care depa?e?te 5 zile, precum si intoarcerea,
            d) sa comunice schimbarea locului de munca;
            e) sa comunice informa?ii ?i documente de natura a permite controlul mijloacelor de  existen?a.
In temeiul art. 85 alin. 2 C.p. condamnatul va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii, pe o perioada de 30 de zile, potrivit protocolurilor incheiate de Serviciul Probatiune Sibiu, la Primaria Sibiu - Administratia Publica Locala.
In baza art. 83 alin. 4 C.p., atrage atentia inculpatului asupra consecintelor nerespectarii masurilor de supraveghere si a obligatiilor impuse precum si ale savarsirii de noi infractiuni.
Admite actiunea civila exercitata de partea civila Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale, cu sediul in Bucuresti, sector 4, Calea Serban Voda, nr. 133, et. 3, si in consecinta, obliga inculpatul sa plateasca suma de ________ Euro in echivalentul in lei la cursul BNR la data platii, la care se adauga dobanda contractuala de ________Euro/zi in echivalentul lei la cursul BNR din data platii, incepand cu data de ________si pana la data platii efective.
In baza art. 274 alin. 1 C.p.p. obliga inculpatul sa plateasca statului ________ lei cheltuieli judiciare efectuate in faza urmaririi penale si a judecatii.
Cu drept de apel in 10 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi, ________.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Infractiuni

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1417 din data de 17.10.2017
Infractiuni - Decizie nr. 250 din data de 25.10.2016
Infractiuni - Decizie nr. 241 din data de 10.11.2016
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017