InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Bacau

Infractiuni

(Decizie nr. 250 din data de 25.10.2016 pronuntata de Tribunalul Bacau)

Domeniu Infractiuni | Dosare Tribunalul Bacau | Jurisprudenta Tribunalul Bacau

  Prin incheierea judecatorului de camera preliminara din 14.09.2016 de la  Judecatoria Buhusi pronuntata in dosarul nr. 793/199/2016/a1 :
            In temeiul art. 342 C. pr. pen., raportat la art. 35, art. 41 C. pr. pen., s-a constatat  competenta instantei, sub aspectul functional, material si teritorial.
            In baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen. s-a constatat  legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriul nr. 855/P/04.05.2016 al Parchetului de pe langa Judecatoria Buhusi prin care a fost trimis in judecata inculpatul F.D.C.,  pentru savarsirea infractiunii de distrugere, fapta prev. si ped. de art. 253 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen.
           S-a constatat  legalitatea administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala in dosarul nr. 855/P/2015 al Parchetului de pe langa Judecatoria Buhusi.
          S-a dispus inceperea judecatii in cauza, privind pe inculpatul F.D.C..
          Pentru a pronunta incheierea judecatorul de camera preliminara a avut in vedere urmatoarele:
          Inculpatul F.D.C.  a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de distrugere, fapta prev. si ped. art. 253 al. 1 C.pen., cu aplicarea art. 41 al. 1 C.pen.,  constand in aceea ca la data de 22.11.2015, in jurul orei 21:00, a distrus prin incendiere cantitatea de 50 tone furaje depozitata pe un teren situat in zona T. din satul B., com. B., jud. Bacau, apartinand persoanei vatamate T.G., provocand un prejudiciu estimat la 20.000 lei.
           Prin ordonanta din data de 23.11.2015, a fost dispusa inceperea urmaririi penale cu privire la savarsirea infractiunii de distrugere fl. 9;
           Prin ordonanta din data de 25.11.2015, s-a dispus continuarea urmaririi penale fata de suspectul F.D.C., sub aspectul savarsirii infractiunii de distrugere fl. 7;
           Prin ordonanta din data de 08.02.2016, s-a dispus schimbarea incadrarii juridice a faptei, din art. 253 al. 4 C.pen. in art. 253 al. 1 C.pen. fl. 6; 
           Prin ordonanta din data de 08.02.2016, s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul F.D.C., pentru savarsirea infractiunii de distrugere fl. 4
           Inculpatului i-au fost aduse la cunostinta drepturile si obligatiile, intocmindu-se procese verbale fl.25, 26;
Inculpatul nu au beneficiat de asistenta juridica
           Situatia de fapt mai sus mentionata a fost stabilita de catre procuror in baza urmatoarelor mijloace de proba: declaratia persoanei vatamate fl. 21; proces-verbal de cercetare la fata locului si plansa foto anexa 13-20; proces-verbal de interventie nr. 746/22.11.2015 al I. Bacau fl. 43; adresa A.nr. 2549/21.12.2015 fl. 42; raport de constatare criminalistica nr. 391254/10.12.2015 fl. 35-40; adresa nr. 143372/03.12.2015 a I. Bacau fl. 46; declaratia martorului T.M.C. fl. 59; declaratia martorei T.G. fl. 60; proces-verbal discutie telefonica cu martorul A.S. fl. 67; declaratiile inculpatului -  fl. 27,30;
            S-a retinut ca potrivit art.342 C.P.P., obiectul procedurii camerei preliminare il constituie verificarea, dupa trimiterea in judecata, a competentei si a legalitatii sesizarii instantei, precum si verificarea legalitatii administrarii probelor si a efectuarii actelor de catre organele de urmarire penala.
            Judecatorul a constatat  ca s-au indeplinit prevederile art.344 C.P.P. referitoare la comunicarea catre inculpat a unei copii a rechizitoriului si respectiv instiintarea acestora cu privire la obiectul procedurii in camera preliminara, dreptul de a-si angaja un aparator si termenul in care, de la data comunicarii, poate formula in scris cereri si exceptii cu privire la legalitatea administrarii probelor si a efectuarii actelor de catre organele de urmarire penala.
            De asemenea, se constata ca prin notele scrise depuse la dosar nu au fost formulate de catre inculpat cereri si exceptii cu privire la legalitatea administrarii probelor si a efectuarii actelor de catre organele de urmarire penala.
            Prin prisma acestor argumente si in urma analizarii actului de sesizare a instantei, a probelor si a actelor de urmarire penala efectuate in dosarul nr. 855/P/2015 al Parchetului de pe langa Judecatoria Buhusi, instanta a constatat ca acestea au fost indeplinite cu respectarea prevederilor legale. Astfel, rechizitoriul intruneste conditiile prevazute de art.328, art.329 C.P.P., mijloacele de proba au fost administrate cu respectarea prevederilor Titlului IV al codului de procedura penala si nu exista vreunul din cazurile de nulitate a actelor de urmarire penala.
           S-a constatat ca instanta sesizata in prezenta cauza este competenta sa judece cauza penala, conform art.35 si art.41 C.P.P.
            Se mai retine ca rechizitoriul cuprinde date referitoare la fapte, incadrarea juridica, persoana inculpatului, precum si dispozitia de trimitere in judecata a acestuia.
           In baza art. 346 alin. (1) si alin.(2) C. proc. penala, a constatat legalitatea administrarii probelor si a efectuarii actelor de catre organele de urmarire penala si a sesizarii instantei prin rechizitoriul intocmit in data de 04.05.2016 in dosarul penal nr. 855/P/2015  al Parchetului de pe langa Judecatoria Buhusi prin care a fost trimis in judecata inculpatul F.D.C., pentru savarsirea infractiunii de distrugere, fapta prev. si ped. de art. 253 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen.
            In temeiul art.275 alin.(3) Cod proc. pen., cheltuielile judiciare au ramas in sarcina statului.
            Impotriva incheierii inculpatul F.D.C. a declarat contestatie in conditiile art. 347 C .p .p, fara a expune in scris  motivele .
  Tribunalul, procedand la analiza incheierii contestate in raport de actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
             Din coroborarea prevederilor art.342 s.u. Cod procedura penala- cererile si exceptiile ce pot fi invocate in procedura de camera preliminara pot viza, in mod exclusiv, neregularitati ale actului de sesizare, motive de nulitate a actelor de urmarire penala ori de excludere a probelor administrate in aceeasi faza a procesului penal. Orice alte critici la adresa urmaririi penale se constituie in aparari care vizeaza fondul cauzei, pot conduce la o solutie de achitare sau incetare a procesului penal si nu pot fi valorificate in procedura de camera preliminara ci in etapa judecatii, astfel cum judicios a apreciat si prima instanta.
  Insa inculpatul si celelalte parti  nu  au invocat  cereri si exceptii cu privire la regularitatea actului de sesizare, dupa cum rezulta si din practicaua incheierii contestate in care s-a consemnat ca inculpatul  F.D.C., prezent fiind,  arata ca a primit rechizitoriul si nu are alte cereri de formulat.
            Totodata,   judecatorul  de camera preliminara de la Judecatoria Buhusi in mod corect a constatat ca rechizitoriul cuprinde datele referitoare la fapta, incadrarea juridica, la actele de urmarire penala efectuate, la trimiterea in judecata si cheltuielile judiciare.
            Raportat la aceste considerente vor fi insusite de catre instanta de control judiciar  argumentele expuse de catre prima instanta privind legalitatea actului de sesizare.
            In raport cu cele mai sus mentionate, in temeiul art. 346 alin. (1) C. proc. pen. in cauza nefiind formulate cereri/exeptii de catre parti in mod temeinic s-a constatat legalitatea rechizitoriului nr. 855/P/2015  al Parchetului de pe langa Judecatoria Buhusi prin care a fost trimis in judecata inculpatul F.D.C., pentru savarsirea infractiunii de distrugere, fapta prev. si ped. de art. 253 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen.,  fiind respectate dispozitiile art. 328 C. proc. pen., a administrarii probelor, respectiv ca rechizitoriul cuprinde toate elementele necesare prevazute in art.328 coroborat cu art.286 alin.2 Cod pr.penala privind faptele retinute in sarcina inculpatului, incadrarea juridica a faptelor, probele si mijloacele de proba, cheltuielile judiciare, mentiunile prevazute in art.330 si art.331 Cod pr.penala cu privire la masurile preventive si asiguratorii si a masurilor de siguranta; cu privire la dispozitia de trimitere in judecata, precum si mentiuni necesare pentru solutionarea cauzei, cu respectarea dispozitiilor art.114-123 din acelasi cod - privind persoanele audiate ca martor si consemnarea declaratiilor acestora,   precum si actelor de urmarire penala, respectiv mijloacele de proba..
            Urmeaza a se concluziona, fata de motivele mai sus expuse, in sensul absentei impedimentelor la inceperea judecatii.
            In consecinta va fi respinsa ca nefondata contestatia formulata si va fi obligat contestatorul la plata cheltuielilor judiciare catre stat.

                                    

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Infractiuni

Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1417 din data de 17.10.2017
Anulare act administrativ - Hotarare nr. 867 din data de 02.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Anulare act - Hotarare nr. 721 din data de 04.05.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Faliment - Hotarare nr. 669 din data de 21.12.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Nulitate act juridic - Hotarare nr. 615 din data de 19.09.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Pretentii - Lititgii cu profesionistii - Hotarare nr. 537 din data de 27.06.2017
Faliment - Hotarare nr. 484 din data de 28.09.2017
Debite intre societati comerciale - Hotarare nr. 403 din data de 14.07.2017
Reziliere contract - Hotarare nr. 262 din data de 23.03.2018
Contestatie la executare - Hotarare nr. 220 din data de 30.01.2018
Litigiu Curtea de Conturi - Hotarare nr. 176 din data de 01.03.2018
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018
Cerere de valoare redusa - Hotarare nr. 97 din data de 30.01.2018