InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

(Sentinta civila nr. 306 din data de 17.06.2009 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Infractiuni | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

Dosar nr. 310/829/2009
                                                               R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI
SENTINTA CIVILA NR. 306/17-06-2009
Sedinta publica de la 17.06.2009
Completul compus din:
PRESEDINTE – XX
Cu participare :
GREFIER – YY

      Pe rol fiind  judecarea cauzei civile privind pe petentul MC in contradictoriu cu  intimata  D.S., avand ca obiect „plangere contraventionala”.
      La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns petentul M. T.asistat de avocat A. E., lipsa fiind  intimata D.S. Bacau.
?????Procedura legal indeplinita.
      S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza instantei ca la acest  termen de judecata procedura de citare este legal indeplinita, dupa care :
      Petentul depune la dosar prin aparator originalul procesului verbal de constatare a contraventiei contraventie seria BC nr. 0029311 incheiat la data de 04.04.2009 adresa nr. 2272/15-04-2009 a Ocolului Zeletin si o nota de constatare.
      Aparatorul petentului avand cuvantul arata ca nu mai sunt cereri de formulat in prezenta cauza si solicita cuvantul pe fond.
      Nemaifiind alte cereri de formulat si alte probe de administrat instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul petentului.
      Petentul avand cuvantul prin aparator solicita admiterea plangerii asa cum a fost formulata intrucat nu se face vinovat de cele mentionate in procesul verbal de constatare a contraventiei.
      S-au declarat dezbaterile inchise, trecandu-se la deliberare.
      
I N S T A N T A
- deliberand - 

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin plangerea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 310/23.04.2009 petentul M. T. a solicitat in contradictoriu cu intimatele IPJ B. si D. S. B. anularea procesului verbal de contraventie seria BC nr. 0029311 incheiat la data de 04.04.2009 solicitand exonerarea de plata amenzii aplicate in cuantum de 1000 de lei.
In motivarea plangerii petentul arata ca nu se face vinovat de fapta descrisa in procesul verbal contestat deoarece la data de 13.02.2009 el nu era in localitate, fiind plecat sa munceasca in Bucuresti.
Plangerea nu a fost motivata in drept.
Plangerea impotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei este scutita de taxa judiciara de timbru in temeiul art. 36 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Conform art. 1 alin. 2 din OG 32/1995, nu s-a aplicat timbru judiciar.
Intimata D.S.B. a depus intampinare prin care a solicitat respingerea plangerii, in dosarul atasat nr. 378/829/2009.
      Petentul a propus in dovedire si instanta a incuviintat proba testimoniala si proba cu inscrisuri.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Prin procesul verbal de constatare a contraventiei seria BC nr. 0029311 incheiat la data de 04.04.2009  petentul a fost sanctionat cu amenda contraventionala in cuantum de 1000 de lei in baza art. 1 lit. c din Legea nr. 31/2000, retinandu-se in sarcina acestuia faptul ca in data de 13.02.2009, ora 10,00, a taiat ilegal un numar de 30 de bucati arbori cu diametre la cioata intre 8-12 cm.
Desi O.G. nr. 2/2001 nu prevede dispozitii exprese cu privire la forta probanta a procesului-verbal de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunii, din economia prevederilor art. 34 alin. 1 rezulta ca acesta se bucura de o prezumtie relativa de legalitate si temeinicie.
           Sub aspectul legalitatii,  instanta apreciaza ca procesul-verbal a fost incheiat cu respectarea dispozitiilor legale, neexistand nici una dintre cauzele de nulitate ce pot fi invocate din oficiu, in conformitate cu dispozitiile art. 17 din OG nr. 2/2001.
       Sub aspectul temeiniciei, instanta constata din probele administrate in cauza ca aceasta prezumtie relativa a fost rasturnata, petentul facand dovada faptului ca la data mentionata in procesul verbal contestat ca fiind data savarsirii contraventiei, 13.02.2009, petentul se afla in Bucuresti, unde avea locul de munca si, deci, in imposibilitate obiectiva de a fi comis contraventia mentionata in procesul verbal.
      Astfel, martorul S. M. (fila 10) afirma ca petentul „a stat la Bucuresti toata luna februarie”, aspect care se coroboreaza cu declaratia persoanei la care petentul a lucrat in baza unei intelegeri verbale in acea perioada, P.Gh..
      Declaratia martorului asistent din procesul verbal, numitul C. I. nu sustine ceea ce s-a mentionat in acest proces verbal, in sensul ca nu l-a vazut personal pe petent taind arborii, ci a luat urma copacilor taiati care l-a dus la casa petentului, unde a vazut ca acesta isi construise un gard din material lemnos similar celui taiat din padure, motiv pentru care, desi crede ca mai multe persoane au taiat copaci, acestia „au fost pusi toti in sarcina petentului”.
      Avand in vedere aceste considerente, instanta considera ca petentul nu a savarsit contraventia mentionata in procesul verbal atacat, urmand a anula in consecinta acest proces verbal.
      
      PENTRU ACESTE MOTIVE
      IN NUMELE LEGII
      HOTARASTE:
      
      Admite plangerea formulata de petentul M. T., domiciliat in comuna P. T.jud.B, in contradictoriu cu intimata D.S. B.
       Anuleaza procesul verbal de constatare a contraventiei seria BC nr. 0029311 incheiat la data de 04.04.2009
Cu recurs in 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi 17.06.2009.
                                                                               
      
     PRESEDINTE,                                                   GREFIER,
    


XX/YY
23/25.06.2009
Ex. 4

??

??

??

??
1


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Infractiuni

Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1417 din data de 17.10.2017
Infractiuni - Decizie nr. 250 din data de 25.10.2016
Infractiuni - Decizie nr. 241 din data de 10.11.2016
TRAFIC DE DROGURI - Sentinta penala nr. 4 din data de 18.01.2017
infractiunea de schimbare, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta - Sentinta penala nr. 65 din data de 16.06.2015
consumul ilicit de droguri - Sentinta penala nr. 173 din data de 05.12.2014
Trafic de droguri - Sentinta penala nr. 158 din data de 22.10.2014
Infractiunile de incaierare ?i ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice, tentativa la omor calificat. Concursul real de infractiuni - Sentinta penala nr. 66 din data de 23.03.2011
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012